Tìm nhanh
Y KIẾN CHUNG TÌNH
Tác giả: Thần Vụ Quang
Dịch giả/Editor: Martini
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 81
Chương mới nhất: Chương 81 - Ngoại truyện 3
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: VĂN ÁN:

Diệp Thu Hàm cùng với bạn trai Trương Diệu Thân sau khi tốt nghiệp đã vào cùng một bệnh viện với tư cách là bác sĩ thường trú. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật tim Trình Sở Tiêu nổi tiếng thế giới, cuộc sống bận rộn và đầy sức sống của Diệp Thu Hàm bắt đầu có những thay đổi đáng kể.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.793 10374 21/09/2019
Chương 2 XEM 3.747 5308 21/09/2019
Chương 3 XEM 4.273 4878 21/09/2019
Chương 4 XEM 4.003 4319 21/09/2019
Chương 5 XEM 2.922 4136 21/09/2019
Chương 6 XEM 3.692 3356 21/09/2019
Chương 7 XEM 4.296 3646 21/09/2019
Chương 8 XEM 1.601 3485 21/09/2019
Chương 9 XEM 1.580 3412 21/09/2019
Chương 10 XEM 2.696 3544 21/09/2019
Chương 11 XEM 3.056 3186 21/09/2019
Chương 12 XEM 2.773 2914 21/09/2019
Chương 13 XEM 3.496 3026 21/09/2019
Chương 14 XEM 2.571 2978 21/09/2019
Chương 15 XEM 3.249 3149 21/09/2019
Chương 16 XEM 2.881 2848 21/09/2019
Chương 17 XEM 2.607 2592 21/09/2019
Chương 18 XEM 3.504 2669 21/09/2019
Chương 19 XEM 2.791 2764 21/09/2019
Chương 20 XEM 2.899 3162 21/09/2019
Chương 21 XEM 2.742 2725 21/09/2019
Chương 22 XEM 4.456 3121 21/09/2019
Chương 23 XEM 4.021 2547 21/09/2019
Chương 24 XEM 3.103 2371 21/09/2019
Chương 25 XEM 4.034 2654 21/09/2019
Chương 26 XEM 4.423 2916 21/09/2019
Chương 27 XEM 3.335 2841 21/09/2019
Chương 28 XEM 3.972 2432 21/09/2019
Chương 29 XEM 2.639 2702 21/09/2019
Chương 30 XEM 3.023 2653 21/09/2019
Chương 31 XEM 3.165 2743 21/09/2019
Chương 32 XEM 2.861 2674 21/09/2019
Chương 33 XEM 3.573 2631 21/09/2019
Chương 34 XEM 2.556 2539 21/09/2019
Chương 35 XEM 3.741 2641 21/09/2019
Chương 36 XEM 2.848 2666 21/09/2019
Chương 37 XEM 4.620 2348 21/09/2019
Chương 38 XEM 3.635 2493 21/09/2019
Chương 39 XEM 3.494 2295 21/09/2019
Chương 40 XEM 4.028 2691 21/09/2019
Chương 41 XEM 4.437 2510 21/09/2019
Chương 42 XEM 4.405 2464 21/09/2019
Chương 43 XEM 4.787 2697 21/09/2019
Chương 44 XEM 3.615 2575 21/09/2019
Chương 45 XEM 3.016 5386 21/09/2019
Chương 46 XEM 4.843 2299 21/09/2019
Chương 47 XEM 3.075 2416 21/09/2019
Chương 48 XEM 3.360 2567 21/09/2019
Chương 49 XEM 2.860 2572 21/09/2019
Chương 50 XEM 3.833 2960 21/09/2019
Chương 51 XEM 5.040 2878 21/09/2019
Chương 52 XEM 4.560 2611 21/09/2019
Chương 53 XEM 3.464 2899 21/09/2019
Chương 54 XEM 3.084 2720 21/09/2019
Chương 55 XEM 3.035 2324 21/09/2019
Chương 56 XEM 5.139 2304 21/09/2019
Chương 57 XEM 3.567 2397 21/09/2019
Chương 58 XEM 4.114 2260 21/09/2019
Chương 59 XEM 3.225 2599 21/09/2019
Chương 60 XEM 3.511 2537 21/09/2019
Chương 61 XEM 3.282 2398 21/09/2019
Chương 62 XEM 3.923 2203 21/09/2019
Chương 63 XEM 3.410 2486 21/09/2019
Chương 64 XEM 3.669 2540 21/09/2019
Chương 65 XEM 3.230 2149 21/09/2019
Chương 66 XEM 3.257 2442 21/09/2019
Chương 67 XEM 3.697 2227 21/09/2019
Chương 68 XEM 3.183 2662 21/09/2019
Chương 69 XEM 3.026 2334 21/09/2019
Chương 70 XEM 3.026 2755 21/09/2019
Chương 71 XEM 2.473 2204 21/09/2019
Chương 72 XEM 2.356 2322 21/09/2019
Chương 73 XEM 2.412 2640 21/09/2019
Chương 74 XEM 302 2428 21/09/2019
Chương 75 XEM 2.545 2493 21/09/2019
Chương 76 XEM 2.759 3316 21/09/2019
Chương 77 XEM 3.306 2330 21/09/2019
Chương 78 XEM 4.011 3422 21/09/2019
Chương 79 - Ngoại truyện 1 XEM 1.792 3308 21/09/2019
Chương 80 - Ngoại truyện 2 XEM 2.579 2877 21/09/2019
Chương 81 - Ngoại truyện 3 XEM 4.519 4967 21/09/2019
Bình Luận (451 Bình Luận)
Truyện liên quan
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
NHẬT KÝ CHĂM SÓC NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ỐM YẾU Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1920 lượt đánh giá
132626 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.020.470
Yêu thích: 265228
Danh vọng tích lũy: 2392
MP: 413879
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 1558546
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524734
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước