Tìm nhanh
TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA
Tác giả: Xuân Đao Hàn
Dịch giả/Editor: [L.A]_Baileys
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 119
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: [Thanh xuân vườn trường ngọt sủng]
Kiếp trước Thích Ánh được tướng quân cứu ra từ trong ổ của thổ phỉ, thành tiểu thiếp của tướng quân.
Tướng quân bách chiến bách thắng nổi danh thiên hạ, cuối cùng chiến tử sa trường, tiểu thiếp thắt cổ tự vẫn, đi theo tướng quân.
Sau khi tỉnh lại, trở thành thiếu nữ Thích Ánh câm điếc, mười bảy tuổi, thiếu nữ không nghe thấy cũng không thể nói, nhưng đôi mắt đẹp như trăng sáng, tính tình cực kì dịu dàng.
Có một hôm, cô gặp được thiếu niên lạnh lùng mà mọi người đều kiêng kỵ, đó là tướng quân của cô.

[Đại ca vừa lạnh lùng vừa hung dữ trong trường] x [Tiểu tiên nữ vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại]

Quý Nhượng trong mắt người khác: Xấu tính! Có tiền! Không thể chọc!
Quý Nhượng trong mắt Thích Ánh: Tướng quân là đang thay trời hành đạo! Tướng quân là cướp giàu giúp nghèo! Tướng quân siêu cừ luôn!

Quý Nhượng ấn cô lên tường
Thích Ánh: Nam sinh ấn nữ sinh lên tường chính là muốn hôn cô, moah~!
Quý Nhượng: ???

“Con mẹ nó, Quý Nhượng ra ngoài lăn lộn còn mang theo người nhà, không coi lão tử ra gì phải không?”
“Không, chỉ là muốn tiểu tiên nữ của tôi nhìn rõ tôi diệt ác giúp tốt thế nào thôi.”

Người người đều sợ Quý Nhượng, không ai yêu Quý Nhượng, Thích Ánh yêu hắn.

[Nữ chính vì sự cố mất đi khả năng nghe nói, sau này mới hồi phục]
[Nam chính là tướng quân chuyển kiếp, cùng một linh hồn, không phải thế thân]
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 XEM 2.685 23921 27/09/2019
CHƯƠNG 2 XEM 3.258 18818 28/09/2019
CHƯƠNG 3 XEM 1.895 17467 29/09/2019
CHƯƠNG 4 XEM 2.513 17392 30/09/2019
CHƯƠNG 5 XEM 2.608 17028 30/09/2019
CHƯƠNG 6 XEM 2.532 16983 01/10/2019
CHƯƠNG 7 XEM 3.147 16772 02/10/2019
CHƯƠNG 8 XEM 2.322 16344 24/10/2019
CHƯƠNG 9 XEM 3.371 16629 28/10/2019
CHƯƠNG 10 XEM 2.558 17164 31/10/2019
CHƯƠNG 11 XEM 2.297 16984 02/11/2019
CHƯƠNG 12 XEM 2.277 16100 24/11/2019
CHƯƠNG 13 XEM 2.852 15557 25/11/2019
CHƯƠNG 14 XEM 2.945 15711 04/12/2019
CHƯƠNG 15 XEM 2.956 16580 05/12/2019
CHƯƠNG 16 3.090 13274 05/12/2019
CHƯƠNG 17 XEM 1.636 15145 06/12/2019
CHƯƠNG 18 XEM 2.681 15165 06/12/2019
CHƯƠNG 19 XEM 2.571 15274 07/12/2019
CHƯƠNG 20 XEM 2.280 15329 08/12/2019
CHƯƠNG 21 XEM 2.288 14970 08/12/2019
CHƯƠNG 22 XEM 2.814 14950 08/12/2019
CHƯƠNG 23 XEM 2.347 14675 09/12/2019
CHƯƠNG 24 XEM 2.521 14712 09/12/2019
CHƯƠNG 25 XEM 2.726 14501 10/12/2019
CHƯƠNG 26 XEM 1.906 14307 11/12/2019
CHƯƠNG 27 XEM 1.887 14328 11/12/2019
CHƯƠNG 28 XEM 2.416 14328 11/12/2019
CHƯƠNG 29 2.952 12390 12/12/2019
CHƯƠNG 30 XEM 2.450 14755 12/12/2019
CHƯƠNG 31 XEM 2.425 14413 13/12/2019
CHƯƠNG 32 XEM 1.630 14546 13/12/2019
CHƯƠNG 33 3.540 12447 16/12/2019
CHƯƠNG 34 XEM 2.413 14755 16/12/2019
CHƯƠNG 35 XEM 2.404 14476 17/12/2019
CHƯƠNG 36 XEM 2.533 15133 17/12/2019
CHƯƠNG 37 XEM 1.750 14327 17/12/2019
CHƯƠNG 38 XEM 1.695 14525 18/12/2019
CHƯƠNG 39 XEM 3.003 14675 18/12/2019
CHƯƠNG 40 3.195 12824 19/12/2019
CHƯƠNG 41 XEM 2.429 14508 05/04/2020
CHƯƠNG 42 XEM 2.503 14360 06/04/2020
CHƯƠNG 43 XEM 1.393 14860 07/04/2020
CHƯƠNG 44 3.032 13570 08/04/2020
CHƯƠNG 45 XEM 2.170 13956 12/04/2020
CHƯƠNG 46 XEM 3.253 13511 13/04/2020
CHƯƠNG 47 XEM 2.491 12986 14/04/2020
CHƯƠNG 48 XEM 1.925 13621 15/04/2020
CHƯƠNG 49 3.172 11337 19/04/2020
CHƯƠNG 50 XEM 1.871 12786 20/04/2020
CHƯƠNG 51 XEM 1.649 12366 21/04/2020
CHƯƠNG 52 XEM 2.854 12583 22/04/2020
CHƯƠNG 53 XEM 1.687 12166 26/04/2020
CHƯƠNG 54 3.061 10794 27/04/2020
CHƯƠNG 55 3.102 10744 28/04/2020
CHƯƠNG 56 XEM 2.559 12258 29/04/2020
CHƯƠNG 57 XEM 2.860 11331 03/05/2020
CHƯƠNG 58 3.725 10231 04/05/2020
CHƯƠNG 59 XEM 2.386 11026 05/05/2020
CHƯƠNG 60 XEM 2.787 11852 06/05/2020
CHƯƠNG 61 XEM 2.158 10973 10/05/2020
CHƯƠNG 62 3.326 9854 11/05/2020
CHƯƠNG 63 XEM 2.440 10924 12/05/2020
CHƯƠNG 64 XEM 2.444 11078 13/05/2020
CHƯƠNG 65 XEM 2.518 10750 17/05/2020
CHƯƠNG 66 XEM 2.819 10698 18/05/2020
CHƯƠNG 67 3.394 9373 19/05/2020
CHƯƠNG 68 XEM 2.781 10753 20/05/2020
CHƯƠNG 69 XEM 2.872 10508 24/05/2020
CHƯƠNG 70 XEM 2.498 10678 25/05/2020
CHƯƠNG 71 XEM 2.685 10293 26/05/2020
CHƯƠNG 72 XEM 2.027 10844 27/05/2020
CHƯƠNG 73 3.138 9371 31/05/2020
CHƯƠNG 74 3.221 9061 01/06/2020
CHƯƠNG 75 XEM 2.103 10350 02/06/2020
CHƯƠNG 76 XEM 1.681 10194 03/06/2020
CHƯƠNG 77 XEM 2.676 10019 07/06/2020
CHƯƠNG 78 XEM 1.718 9897 08/06/2020
CHƯƠNG 79 XEM 2.103 9980 09/06/2020
CHƯƠNG 80 3.019 9497 10/06/2020
CHƯƠNG 81 3.098 9447 14/06/2020
CHƯƠNG 82 XEM 3.023 10578 15/06/2020
CHƯƠNG 83 3.070 9272 16/06/2020
CHƯƠNG 84 XEM 2.717 10583 17/06/2020
CHƯƠNG 85 XEM 2.240 10571 21/06/2020
CHƯƠNG 86 XEM 3.032 10482 22/06/2020
CHƯƠNG 87 XEM 2.755 10152 23/06/2020
CHƯƠNG 88 XEM 2.791 10651 24/06/2020
CHƯƠNG 89 XEM 1.805 10486 28/06/2020
CHƯƠNG 90 XEM 2.528 10893 29/06/2020
CHƯƠNG 91 XEM 2.980 10843 30/06/2020
CHƯƠNG 92 3.159 9679 01/07/2020
CHƯƠNG 93 XEM 2.078 10615 05/07/2020
CHƯƠNG 94 XEM 2.524 11071 06/07/2020
CHƯƠNG 95 XEM 3.254 10684 07/07/2020
CHƯƠNG 96 XEM 2.946 11467 08/07/2020
CHƯƠNG 97 XEM 2.096 12869 12/07/2020
CHƯƠNG 98: HOÀN CHÍNH VĂN 3.052 8757 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 1: KẾT HÔN THÔI 2.532 8164 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 2: KIẾP TRƯỚC (1) 3.469 7656 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 3: KIẾP TRƯỚC (2) 3.117 6959 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 4: KIẾP TRƯỚC (3) 3.207 7087 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 5: CUỘC SỐNG MẶT DÀY SAU KHI KẾT HÔN 2.019 7858 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 6: PHẢI HÔN MỚI CHỊU ĐỨNG DẬY 1.662 7419 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 7: SỰ HIẾN THÂN CỦA TIỂU KHẢ ÁI 1.438 7639 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 8: TỪ ĐỒNG PHỤC ĐẾN VÁY CƯỚI 1.920 7181 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 9: QUÝ TIỂU THẤT CHÀO ĐỜI 1.670 7513 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 10: QUÝ ĐỘI DẠY CON 1.180 7315 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 11: HÒA THÂN CÔNG CHÚA VÀ BẠO QUÂN MAN DI 4.480 7059 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 12: NHUYỄN MANH SƯ 4.898 6532 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 13: MA CÀ RỒNG X THỢ SĂN MA CÀ RỒNG 3.649 6104 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 14: GIÁO CHỦ MA GIÁO x ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN 3.858 6079 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 15: SỰ BÁO THÙ CỦA NGƯỜI CÁ NHỎ 2.677 6010 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 16: PHÙ THỦY NHỎ x KỴ SĨ ĐẠI NHÂN 3.269 5913 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 17: TÌNH YÊU DÂN QUỐC TƯƠI ĐẸP 4.107 6050 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 18: YÊU NỮ MA GIỚI x CHIẾN THẦN THIÊN GIỚI 2.866 6046 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 19: TIỂU KIỀU THÊ x SÁT THỦ LẠNH LÙNG 2.864 5963 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 20: THIÊN SỨ CHỮA TRỊ x ĐẠI CA MẠT THẾ 4.249 5908 12/07/2020
PHIÊN NGOẠI 21: CUỘC SỐNG MẬT NGỌT CỦA GIA ĐÌNH BỐN NGƯỜI 2.468 7299 12/07/2020
Bình Luận (695 Bình Luận)
Truyện liên quan
THÊM LẦN NỮA Tác giả: Mellow, Enmie, Min Hee Đang tiến hành
VỤNG TRỘM KHÔNG THỂ GIẤU Tác giả: Trúc Dĩ Đang tiến hành
NỮ PHÁP SƯ VÀ GYEON WOO Tác giả: Ahn Soo Min Đang tiến hành
EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG Tác giả: Xuyên Lan Đã hoàn thành
GIANG SƠN Tác giả: Diệp Tiếu Đã hoàn thành
CUỘC HÔN NHÂN HOÀN HẢO Tác giả: Updating Đang tiến hành
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
16423 lượt đánh giá
683211 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.630.474
Yêu thích: 497502
647
Danh vọng tích lũy: 2613
MP: 1382129
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1689832
Danh vọng tích lũy: 3079
MP: 1546082
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước