Tìm nhanh
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Dịch giả/Editor: [L.A]_Dom
Tổng chương: 163
Chương mới nhất: CHƯƠNG 100
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Tiểu thư của phủ Quốc công - Trần Kiều, xuyên về bảy kiếp trước của mình.

Hàn keo kiệt, Ngu phú quý, Hoắc anh tuấn... bảy kiểu nam chính đều có đủ.

Cuối cùng, Trần Kiều thu về được một vị Tân đế.

Chú thích: Nam chính là cùng một người, Tân đế.

----------------------------------

Văn án cũ:

Tiên đế băng hà, lúc sắp phải tuẫn táng theo cùng Trần Kiều mới biết, bảy kiếp trước, nàng hoặc là tuổi còn trẻ đã phải trở thành quả phụ, hoặc là ghét trượng phu như chó với mèo, như nước với lửa. Lần này quay lại mỗi kiếp, Trần Kiều phải cưới một phu quân mới hoặc khiến phu quân hiện tại khăng khăng một mực với nàng, như vậy thì đời này mới có thể sống sót.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 3.167 5007 23/06/2021
CHƯƠNG 2 3.158 3286 23/06/2021
CHƯƠNG 3 2.899 2780 23/06/2021
CHƯƠNG 4 2.836 2616 23/06/2021
CHƯƠNG 5 3.041 2571 23/06/2021
CHƯƠNG 6 3.024 2485 23/06/2021
CHƯƠNG 7 2.962 2458 23/06/2021
CHƯƠNG 8 3.514 2492 23/06/2021
CHƯƠNG 9 3.230 2521 23/06/2021
CHƯƠNG 10 3.167 2554 23/06/2021
CHƯƠNG 11 2.794 2421 24/06/2021
CHƯƠNG 12 2.958 2116 25/06/2021
CHƯƠNG 12 2.967 258 25/06/2021
CHƯƠNG 13 2.709 2313 26/06/2021
CHƯƠNG 13 2.719 271 26/06/2021
CHƯƠNG 14 2.600 2124 27/06/2021
CHƯƠNG 14 2.608 273 27/06/2021
CHƯƠNG 15 2.838 1839 28/06/2021
CHƯƠNG 15 2.847 312 28/06/2021
CHƯƠNG 16 2.783 1813 29/06/2021
CHƯƠNG 16 2.789 276 29/06/2021
CHƯƠNG 17 2.623 1805 30/06/2021
CHƯƠNG 17 2.639 320 30/06/2021
CHƯƠNG 18 2.731 1710 01/07/2021
CHƯƠNG 18 2.731 273 01/07/2021
CHƯƠNG 19 2.647 1682 02/07/2021
CHƯƠNG 19 2.647 289 02/07/2021
CHƯƠNG 20 2.757 1787 03/07/2021
CHƯƠNG 20 2.757 326 03/07/2021
CHƯƠNG 21 5.368 1821 04/07/2021
CHƯƠNG 21 5.368 175 05/07/2021
CHƯƠNG 22 3.293 1953 05/07/2021
CHƯƠNG 23 3.015 2088 06/07/2021
CHƯƠNG 24 3.389 1647 07/07/2021
CHƯƠNG 25 3.063 1263 08/07/2021
CHƯƠNG 26 3.713 1413 09/07/2021
CHƯƠNG 27 3.174 1892 10/07/2021
CHƯƠNG 28 2.828 1685 11/07/2021
CHƯƠNG 29 2.808 1694 12/07/2021
CHƯƠNG 30 3.048 1714 13/07/2021
CHƯƠNG 31 3.271 1564 14/07/2021
CHƯƠNG 32 3.150 1572 15/07/2021
CHƯƠNG 33 2.924 1572 16/07/2021
CHƯƠNG 34 2.844 1514 17/07/2021
CHƯƠNG 35 2.858 1630 18/07/2021
CHƯƠNG 36  3.942 1579 19/07/2021
CHƯƠNG 37  3.139 1567 20/07/2021
CHƯƠNG 38 2.652 1592 21/07/2021
CHƯƠNG 39 2.723 1637 22/07/2021
CHƯƠNG 40 3.186 1959 23/07/2021
CHƯƠNG 41 3.359 1763 24/07/2021
CHƯƠNG 42 2.791 1599 25/07/2021
CHƯƠNG 43 2.783 1482 26/07/2021
CHƯƠNG 44 3.006 1513 27/07/2021
CHƯƠNG 45 3.054 1491 28/07/2021
CHƯƠNG 46 3.152 1468 29/07/2021
CHƯƠNG 47 2.589 1542 30/07/2021
CHƯƠNG 48 3.266 1287 31/07/2021
CHƯƠNG 49 2.784 1393 01/08/2021
CHƯƠNG 50 2.441 1021 02/08/2021
CHƯƠNG 51 2.577 1450 03/08/2021
CHƯƠNG 52 2.538 1213 04/08/2021
CHƯƠNG 53 2.819 1062 05/08/2021
CHƯƠNG 54 2.855 1032 06/08/2021
CHƯƠNG 55 2.730 1018 07/08/2021
CHƯƠNG 56 3.098 965 08/08/2021
CHƯƠNG 57 3.009 1033 09/08/2021
CHƯƠNG 58 3.530 570 09/08/2021
CHƯƠNG 59 3.301 989 10/08/2021
CHƯƠNG 60 2.752 959 11/08/2021
CHƯƠNG 61 2.777 904 12/08/2021
CHƯƠNG 62 2.576 910 13/08/2021
CHƯƠNG 63 2.473 861 14/08/2021
CHƯƠNG 64 2.771 920 15/08/2021
CHƯƠNG 65 2.766 983 16/08/2021
CHƯƠNG 66 2.702 1139 17/08/2021
CHƯƠNG 67 2.820 958 18/08/2021
CHƯƠNG 68 2.473 766 19/08/2021
CHƯƠNG 69 2.402 843 20/08/2021
CHƯƠNG 70 2.808 612 21/08/2021
CHƯƠNG 71 2.808 1095 22/08/2021
CHƯƠNG 72 2.499 845 23/08/2021
CHƯƠNG 73 2.440 769 24/08/2021
CHƯƠNG 74 2.741 786 25/08/2021
CHƯƠNG 75 2.857 841 26/08/2021
CHƯƠNG 76 3.399 402 27/08/2021
CHƯƠNG 77 3.254 759 28/08/2021
CHƯƠNG 78 3.518 683 29/08/2021
CHƯƠNG 79 3.076 766 30/08/2021
CHƯƠNG 80 2.566 668 01/09/2021
CHƯƠNG 81 2.573 639 02/09/2021
CHƯƠNG 82 2.654 706 03/09/2021
CHƯƠNG 83 3.558 439 04/09/2021
CHƯƠNG 84 3.118 749 05/09/2021
CHƯƠNG 85 2.510 715 06/09/2021
CHƯƠNG 86 2.778 700 07/09/2021
CHƯƠNG 87 2.729 693 08/09/2021
CHƯƠNG 88 2.810 781 09/09/2021
CHƯƠNG 89 2.449 509 10/09/2021
CHƯƠNG 90 2.745 705 11/09/2021
CHƯƠNG 91 2.461 451 12/09/2021
CHƯƠNG 92 3.339 438 13/09/2021
CHƯƠNG 93 2.491 372 14/09/2021
CHƯƠNG 94 2.875 523 15/09/2021
CHƯƠNG 95 2.801 492 16/09/2021
CHƯƠNG 96 3.476 282 17/09/2021
CHƯƠNG 97 2.710 383 18/09/2021
CHƯƠNG 98 2.931 340 19/09/2021
CHƯƠNG 99 2.964 331 20/09/2021
CHƯƠNG 100 2.979 261 21/09/2021
CHƯƠNG 101 2.707 123 22/09/2021
CHƯƠNG 102 2.754 110 23/09/2021
CHƯƠNG 103 3.071 101 24/09/2021
CHƯƠNG 104 3.262 107 25/09/2021
CHƯƠNG 105 2.847 113 26/09/2021
Chương 106 3.184 120 27/09/2021
Chương 107 2.670 144 28/09/2021
CHƯƠNG 108 3.244 126 29/09/2021
CHƯƠNG 109 2.570 110 30/09/2021
CHƯƠNG 110 2.546 114 01/10/2021
CHƯƠNG 111 2.782 124 02/10/2021
CHƯƠNG 112 2.541 127 03/10/2021
CHƯƠNG 113 3.084 99 04/10/2021
CHƯƠNG 114 3.507 109 05/10/2021
CHƯƠNG 115 2.360 113 06/10/2021
CHƯƠNG 116 3.165 176 07/10/2021
CHƯƠNG 117 2.772 136 08/10/2021
CHƯƠNG 118 2.792 114 09/10/2021
CHƯƠNG 119 2.588 112 10/10/2021
CHƯƠNG 120 2.819 117 11/10/2021
CHƯƠNG 121 2.505 99 12/10/2021
CHƯƠNG 122 2.560 106 13/10/2021
CHƯƠNG 123 2.060 104 14/10/2021
CHƯƠNG 124 2.763 117 15/10/2021
CHƯƠNG 125 2.791 110 16/10/2021
CHƯƠNG 126 2.940 102 17/10/2021
CHƯƠNG 127 2.941 96 18/10/2021
CHƯƠNG 128 3.268 109 19/10/2021
CHƯƠNG 129 2.453 111 20/10/2021
CHƯƠNG 130 3.017 113 21/10/2021
CHƯƠNG 131 3.104 101 22/10/2021
CHƯƠNG 132 2.519 102 23/10/2021
CHƯƠNG 133 3.259 93 24/10/2021
CHƯƠNG 134 2.801 124 25/10/2021
CHƯƠNG 135 3.056 109 26/10/2021
CHƯƠNG 136 2.777 101 27/10/2021
CHƯƠNG 137 2.711 103 28/10/2021
CHƯƠNG 138 2.649 100 29/10/2021
CHƯƠNG 139 3.057 99 30/10/2021
CHƯƠNG 140 1.932 100 31/10/2021
CHƯƠNG 141 3.581 99 01/11/2021
CHƯƠNG 142 3.525 95 02/11/2021
CHƯƠNG 143 2.817 96 03/11/2021
CHƯƠNG 144 3.313 97 04/11/2021
CHƯƠNG 145 2.907 106 05/11/2021
CHƯƠNG 146 3.205 102 06/11/2021
CHƯƠNG 147 2.502 99 07/11/2021
CHƯƠNG 148 2.802 105 08/11/2021
CHƯƠNG 149 3.013 103 09/11/2021
CHƯƠNG 150 2.879 106 10/11/2021
CHƯƠNG 151 3.214 98 11/11/2021
CHƯƠNG 152 2.688 105 12/11/2021
CHƯƠNG 153 2.907 104 13/11/2021
CHƯƠNG 154 2.771 110 14/11/2021
CHƯƠNG 155 3.195 102 15/11/2021
CHƯƠNG 156 3.257 101 16/11/2021
CHƯƠNG 157 2.791 100 17/11/2021
CHƯƠNG 158 3.114 102 18/11/2021
CHƯƠNG 159 2.857 103 19/11/2021
CHƯƠNG 160 2.777 101 20/11/2021
CHƯƠNG 161 2.830 99 21/11/2021
CHƯƠNG 162 2.388 107 22/11/2021
CHƯƠNG 163 2.603 123 23/11/2021
Bình Luận (246 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
2040 lượt đánh giá
78302 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 293.937
Yêu thích: 23446
34
Danh vọng tích lũy: 4150
MP: 20064
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 127898
Danh vọng tích lũy: 9164
MP: 235768
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước