Tìm nhanh
TỬ KHÍ ĐÔNG LAI
Tác giả: Cửu Lam
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 113
Chương mới nhất: Chương 113: 
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Khi sinh ra Tô Nguyên đã được phán mệnh 'Tử khí đông lai, hợp phúc tường thụy', nói ngắn gọn là người đẹp, mệnh tốt!

Mọi người cực kỳ hâm mộ nàng nhưng chỉ mình nàng biết 'phúc' này là từ đâu đến - một hồi thăng trầm khắc cốt ghi tâm, một trời tuyết đông giá lạnh từ kiếp trước.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.506 9505 12/05/2020
Chương 2 XEM 2.385 6679 12/05/2020
Chương 3 XEM 2.623 6024 12/05/2020
Chương 4 XEM 2.613 5618 12/05/2020
Chương 5 XEM 2.482 5550 12/05/2020
Chương 6 XEM 2.256 5367 12/05/2020
Chương 7 XEM 2.693 5146 12/05/2020
Chương 8 XEM 2.797 5117 12/05/2020
Chương 9 XEM 2.627 5449 12/05/2020
Chương 10 XEM 2.421 5763 12/05/2020
Chương 11 XEM 2.385 6719 13/05/2020
Chương 12 XEM 2.471 5185 14/05/2020
Chương 13 XEM 2.372 8013 15/05/2020
Chương 14 XEM 2.459 5084 16/05/2020
Chương 15 XEM 2.419 5318 17/05/2020
Chương 16 XEM 2.335 4861 18/05/2020
Chương 17 XEM 2.249 6169 19/05/2020
Chương 18 XEM 2.426 5699 20/05/2020
Chương 19 XEM 2.253 5043 21/05/2020
Chương 20 XEM 3.191 7517 22/05/2020
Chương 21 XEM 2.368 12972 23/05/2020
Chương 22 XEM 1.034 3237 24/05/2020
Chương 23 XEM 3.622 3296 25/05/2020
Chương 24 XEM 2.914 3695 26/05/2020
Chương 25 XEM 2.658 3586 27/05/2020
Chương 26 XEM 2.247 3295 28/05/2020
Chương 27 XEM 2.137 3136 29/05/2020
Chương 28 XEM 2.432 3126 30/05/2020
Chương 29 XEM 2.325 3050 31/05/2020
Chương 30 XEM 3.341 3081 01/06/2020
Chương 31 XEM 1.848 2936 02/06/2020
Chương 32 XEM 2.059 2853 03/06/2020
Chương 33 XEM 2.042 2860 04/06/2020
Chương 34 XEM 2.567 2813 05/06/2020
Chương 35 XEM 2.347 2838 06/06/2020
Chương 36 XEM 1.633 2789 07/06/2020
Chương 37 XEM 2.534 2745 08/06/2020
Chương 38 XEM 1.671 2898 09/06/2020
Chương 39 XEM 2.415 2809 10/06/2020
Chương 40 XEM 2.325 2856 11/06/2020
Chương 41 XEM 2.547 2787 12/06/2020
Chương 42 XEM 1.995 2756 13/06/2020
Chương 43 XEM 2.206 2633 14/06/2020
Chương 44 XEM 2.248 2606 15/06/2020
Chương 45 XEM 2.289 2630 16/06/2020
Chương 46 XEM 2.622 2592 17/06/2020
Chương 47 XEM 1.907 2604 18/06/2020
Chương 48 XEM 2.511 2727 19/06/2020
Chương 49 XEM 2.231 2508 20/06/2020
Chương 50 XEM 1.778 2497 21/06/2020
Chương 51 XEM 2.369 2442 22/06/2020
Chương 52 XEM 2.158 2485 23/06/2020
Chương 53 XEM 2.249 2478 24/06/2020
Chương 54 XEM 2.413 2883 25/06/2020
Chương 55 XEM 1.661 2185 26/07/2020
Chương 56 XEM 2.211 2455 27/06/2020
Chương 57 XEM 2.094 2367 28/06/2020
Chương 58 XEM 2.324 2324 29/06/2020
Chương 59 XEM 2.208 2377 30/06/2020
Chương 60 XEM 1.737 2453 01/07/2020
Chương 61 XEM 2.343 2298 02/07/2020
Chương 62 XEM 2.275 2283 03/07/2020
Chương 63 XEM 1.904 2246 04/07/2020
Chương 64 XEM 2.110 2321 05/07/2020
Chương 65 XEM 2.361 2370 06/07/2020
Chương 66 XEM 2.485 2243 07/07/2020
Chương 67 XEM 2.340 2272 08/07/2020
Chương 68 XEM 2.586 2298 09/07/2020
Chương 69 XEM 2.034 2337 10/07/2020
Chương 70 XEM 1.912 2423 11/07/2020
Chương 71 XEM 1.947 2271 12/07/2020
Chương 72 XEM 1.916 2369 13/07/2020
Chương 73 XEM 4.096 2258 14/07/2020
Chương 74 XEM 1.625 2232 15/07/2020
Chương 75 XEM 2.035 2250 16/07/2020
Chương 76 XEM 1.929 2282 17/07/2020
Chương 77 XEM 2.443 2429 18/07/2020
Chương 78 XEM 2.128 2245 19/07/2020
Chương 79 XEM 2.839 2278 20/07/2020
Chương 80 XEM 3.253 2404 21/07/2020
Chương 81 XEM 2.004 2237 22/07/2020
Chương 82 XEM 2.722 2216 23/07/2020
Chương 83 XEM 3.612 2207 24/07/2020
Chương 84 XEM 2.079 2254 25/07/2020
Chương 85 XEM 2.566 2189 26/07/2020
Chương 86 XEM 3.327 2150 27/07/2020
Chương 87 XEM 3.272 2137 28/07/2020
Chương 88 XEM 2.730 2256 29/07/2020
Chương 89 XEM 3.962 2179 30/07/2020
Chương 90 XEM 3.034 2137 31/07/2020
Chương 91 XEM 3.208 2063 01/08/2020
Chương 92 XEM 3.490 2297 02/08/2020
Chương 93 XEM 2.846 2111 03/08/2020
Chương 94 XEM 3.371 2093 04/08/2020
Chương 95 XEM 2.780 2100 05/08/2020
Chương 96 XEM 2.306 2052 06/08/2020
Chương 97 XEM 3.234 2076 07/08/2020
Chương 98 XEM 3.388 2083 08/08/2020
Chương 99 XEM 2.571 2008 09/08/2020
Chương 100 XEM 2.746 2102 10/08/2020
Chương 101 XEM 3.836 1956 11/08/2020
Chương 102 XEM 5.652 2007 12/08/2020
Chương 103 XEM 3.933 1977 13/08/2020
Chương 104 XEM 3.959 1919 14/08/2020
Chương 105 XEM 3.888 1883 15/08/2020
Chương 106 XEM 2.865 2176 16/08/2020
Chương 107 XEM 3.335 2567 17/08/2020
Chương 108 1515 MP 3.386 1426 18/08/2020
Chương 109 1515 MP 2.417 1324 19/08/2020
Chương 110 1515 MP 2.657 1318 20/08/2020
Chương 111 1515 MP 3.567 1529 21/08/2020
Chương 112 2.832 771 22/08/2020
Chương 113:  2.483 950 23/08/2020
Bình Luận (287 Bình Luận)
Truyện liên quan
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
NHẬT KÝ CHĂM SÓC NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ỐM YẾU Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1588 lượt đánh giá
58580 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 6.320.414
Yêu thích: 1872964
1202
Danh vọng tích lũy: 88800
MP: 313511
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1558533
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524734
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước