Tìm nhanh
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Dịch giả/Editor: [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 106
Chương mới nhất: Chương 63
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Cả đời ta, có ba tình cảm chân thành ---

Quyền lực vô thượng, phú quý vô biên, xá muội Nguyệt Hồi.

Một câu tóm tắt: Lòng có Bồ Đề tay có đao, muốn thành Phật Đà lại thành yêu
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.481 3184 01/08/2021
Chương 2 3.466 1524 01/08/2021
Chương 3 3.031 1121 01/08/2021
Chương 4 2.947 1025 01/08/2021
Chương 5 3.541 887 01/08/2021
Chương 6 3.003 770 01/08/2021
Chương 7 2.845 708 01/08/2021
Chương 8 2.883 654 01/08/2021
Chương 9 3.064 627 01/08/2021
Chương 10 3.400 663 01/08/2021
Chương 11 3.075 678 02/08/2021
Chương 12 3.355 529 03/08/2021
Chương 13 3.224 477 04/08/2021
Chương 14 3.049 454 05/08/2021
Chương 15 3.101 431 06/08/2021
Chương 16 3.161 389 07/08/2021
Chương 17 3.258 360 08/08/2021
Chương 18 3.569 334 09/08/2021
Chương 19 3.090 300 10/08/2021
Chương 20 3.398 321 11/08/2021
Chương 21 3.129 257 12/08/2021
Chương 22 6.767 258 13/08/2021
Chương 23 4.075 221 14/08/2021
Chương 24 3.745 217 15/08/2021
Chương 25 4.026 225 16/08/2021
Chương 26 3.822 215 17/08/2021
Chương 27 4.048 198 18/08/2021
Chương 28 3.875 171 19/08/2021
Chương 29 3.869 178 20/08/2021
Chương 30 4.282 191 21/08/2021
Chương 31 3.815 171 22/08/2021
Chương 32 7.614 174 23/08/2021
Chương 33 3.958 161 24/08/2021
Chương 34 4.083 168 25/08/2021
Chương 35 3.687 151 26/08/2021
Chương 36 3.727 145 27/08/2021
Chương 37 3.821 152 28/08/2021
Chương 38 3.752 142 29/08/2021
Chương 39 3.621 130 30/08/2021
Chương 40 3.837 171 31/08/2021
Chương 41 3.451 155 01/09/2021
Chương 42 3.981 142 02/09/2021
Chương 43 3.386 136 03/09/2021
Chương 44 3.472 144 04/09/2021
Chương 45 3.663 135 05/09/2021
Chương 46 3.487 121 06/09/2021
Chương 47 3.519 137 07/09/2021
Chương 48 3.499 130 08/09/2021
Chương 49 3.358 132 09/09/2021
Chương 50 3.624 153 10/09/2021
Chương 51 3.720 123 11/09/2021
Chương 52 3.282 112 12/09/2021
Chương 53 3.352 100 13/09/2021
Chương 54 3.264 82 14/09/2021
Chương 55 3.322 90 15/09/2021
Chương 56 3.348 67 16/09/2021
Chương 57 3.324 81 17/09/2021
Chương 58 3.252 69 18/09/2021
Chương 59 3.313 64 19/09/2021
Chương 60 3.427 74 20/09/2021
Chương 61 3.524 62 21/09/2021
Chương 62 3.215 58 22/09/2021
Chương 63 3.056 28 23/09/2021
Chương 64 3.095 19 24/09/2021
Chương 65 3.344 18 25/09/2021
Chương 66 3.169 16 26/09/2021
Chương 67 3.046 16 27/09/2021
Chương 68 3.046 18 28/09/2021
Chương 69 3.257 17 29/09/2021
Chương 70 3.138 23 30/09/2021
Chương 71 3.610 20 01/10/2021
Chương 72 3.574 19 02/10/2021
Chương 73 3.627 20 03/10/2021
Chương 74 3.581 21 04/10/2021
Chương 75 3.660 22 05/10/2021
Chương 76 3.813 21 06/10/2021
Chương 77 3.645 22 07/10/2021
Chương 78 3.496 20 08/10/2021
Chương 79 3.638 21 09/10/2021
Chương 80 3.448 26 10/10/2021
Chương 81 4.043 22 11/10/2021
Chương 82 3.898 22 12/10/2021
Chương 83 3.768 21 13/10/2021
Chương 84 3.642 23 14/10/2021
Chương 85 3.880 25 15/10/2021
Chương 86 4.385 23 16/10/2021
Chương 87 4.227 26 17/10/2021
Chương 88 3.681 20 18/10/2021
Chương 89 3.586 20 19/10/2021
Chương 90 3.765 22 20/10/2021
Chương 91 3.789 22 21/10/2021
Chương 92 3.790 21 22/10/2021
Chương 93 3.578 16 23/10/2021
Chương 94 3.646 20 24/10/2021
Chương 95 3.666 19 25/10/2021
Chương 96 3.668 17 26/10/2021
Chương 97 3.679 16 27/10/2021
Chương 98 3.804 18 28/10/2021
Chương 99 3.767 18 29/10/2021
Chương 100 3.886 25 30/10/2021
Chương 101 3.753 20 31/10/2021
Chương 102 3.574 18 01/11/2021
Chương 103 3.627 22 02/11/2021
Chương 104 3.765 19 03/11/2021
Chương 105 3.484 3 04/11/2021
Chương 105 3.484 27 04/11/2021
Chương 106 4.792 53 05/11/2021
Bình Luận (175 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1427 lượt đánh giá
33809 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.741.540
Yêu thích: 441626
410
Danh vọng tích lũy: 22279
MP: 575515
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 1953862
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1630475
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước