TÌM NHANH
10
1675
134
58
18
21
130998 views
914
6178
0
59
Số chữ tích lũy: 160.467
Danh vọng: 57071
Nhân khí: 11962
Tài khí: 28582
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Danh vọng: 658606
Nhân khí: 3281
Tài khí: 3971522
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Truyện được trích từ tập truyện [Diễm tình vực sâu] của tác giả.
Cảnh báo: Vô tam quan, vô tam quan, vô tam quan!

▴▿▴▿▴▿▴▿▴▿▴▿▴▿▴

Phụ nữ trung niên thành thục vũ mị, cùng con rể, cháu trai cấm luyến.

▴▿▴▿▴▿▴▿▴▿▴▿▴▿▴

Editor có vài lời muốn nói: Truyện rất mặn nha các tình yêu, cân nhắc trước khi đọc nè ?

✦Nguồn CV: vespertine✦
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 01 1.821 34838 22/10/2019
Chương 02 1.653 20021 31/10/2019
Chương 03 1.544 18397 31/10/2019
Chương 04 1.536 16770 03/11/2019
Chương 05 1.493 20644 03/11/2019
Chương 06 1.440 12678 06/12/2020
Chương 7 1.074 5481 06/07/2021
Chương 8 1.083 6508 07/07/2021
Bình Luận (361 Bình Luận)