TÌM NHANH
TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ
TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ
Tác giả: Giác
Dịch: A Giác
Beta: A Giác
Chương: Chương 4
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
10
164
10
3
1
1
3557 views
170
805
0
149
Số chữ tích lũy: 120.974
Danh vọng: 59068
Nhân khí: 6202
Tài khí: 1118
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Danh vọng: 677292
Nhân khí: 45695
Tài khí: 544385
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
“...đó là cách nó giao tiếp với bạn, cách một thực thể của thế giới khác giao tiếp với con người ở thế giới này.

Cửa sổ rung lắc nghĩa là - tao đã đến rồi.

Cửa ra vào kêu kẽo kẹt nghĩa là - tao sắp vào đây.

Tiếng nước chảy nhỏ giọt có nghĩa - tao đang ở đây, ngay trong nhà mày.”

Mỗi phần là một truyện ngắn (cực ngắn) khác nhau, gần như không có tuyến tình cảm.
Bình Luận (52 Bình Luận)