Tìm nhanh
TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨ
Dịch giả/Editor: [L.A]_Cognac
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 217
Chương mới nhất: Chương 217
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Năm đó hai nhà bế nhầm con, Quỳnh nương của thương hộ Thôi gia trở thành thiên kim Liễu gia, vốn làm quan. Đầu óc hồ đồ háo thắng, dùng lực quá mạnh, rơi vào kết cục thê thảm cô độc một mình.

Lần này trọng sinh, nàng dứt khoát trở nên hào phóng : Nữ phụ xin chào! Cái gì?

Ngươi muốn đổi lại thân phận đích nữ quan gia quý giá đó? Cứ tự nhiên đổi!

Muốn danh hiệu tài nữ quan lại Kinh Hoa của ta? Không cần khách khí!

Thích phu quân hào phóng lại còn có tiền đồ tốt của ta? Mời cởi y phục chậm rãi dùng!

Gì cơ... Mấu chốt là muốn cho ta vị vương gia tạo phản, âm ngoan nham hiểm mà kiếp trước ngươi hầu hạ? Này...ngươi thật sự không cần khách khí như vậy đâu...
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.811 15160 23/12/2019
Chương 2 XEM 3.353 10992 23/12/2019
Chương 3 XEM 3.521 10504 23/12/2019
Chương 4 XEM 3.001 10206 23/12/2019
Chương 5 XEM 3.105 10257 23/12/2019
Chương 6 XEM 2.530 9435 23/12/2019
Chương 7 XEM 2.807 9265 23/12/2019
Chương 8 XEM 3.271 9497 23/12/2019
Chương 9 XEM 2.510 9394 23/12/2019
Chương 10 XEM 2.578 9453 23/12/2019
Chương 11 XEM 2.678 9262 23/12/2019
Chương 12 XEM 2.788 8631 23/12/2019
Chương 13 XEM 2.557 8460 23/12/2019
Chương 14 XEM 2.570 8705 23/12/2019
Chương 15 XEM 2.455 8473 23/12/2019
Chương 16 XEM 2.598 8342 23/12/2019
Chương 17 XEM 2.714 8352 23/12/2019
Chương 18 XEM 2.876 8134 23/12/2019
Chương 19 XEM 2.631 8190 23/12/2019
Chương 20 XEM 2.419 8158 23/12/2019
Chương 21 XEM 2.455 7933 24/12/2019
Chương 22 XEM 2.362 8056 24/12/2019
Chương 23 XEM 3.466 7774 24/12/2019
Chương 24 XEM 2.279 7827 24/12/2019
Chương 25 XEM 2.486 7854 24/12/2019
Chương 26 XEM 2.472 7622 25/12/2019
Chương 27 XEM 2.954 7430 26/12/2019
Chương 28 XEM 2.571 7518 27/12/2019
Chương 29 XEM 2.330 7466 28/12/2019
Chương 30 XEM 3.011 7352 29/12/2019
Chương 31 XEM 2.466 7274 30/12/2019
Chương 32 XEM 2.329 8303 31/12/2019
Chương 33 XEM 3.193 7253 01/01/2020
Chương 34 XEM 2.843 6933 01/01/2020
Chương 35 XEM 2.397 7104 01/01/2020
Chương 36 XEM 3.641 7097 01/01/2020
Chương 37 XEM 2.339 6960 01/01/2020
Chương 38 XEM 2.428 7204 02/01/2020
Chương 39 XEM 3.075 7100 03/01/2020
Chương 40 XEM 2.326 7483 04/01/2020
Chương 41 XEM 3.192 7168 05/01/2020
Chương 42 XEM 2.513 7009 06/01/2020
Chương 43 XEM 3.318 6790 07/01/2020
Chương 44 XEM 3.087 6635 08/01/2020
Chương 45 XEM 2.610 6924 09/01/2020
Chương 46 XEM 2.660 6579 10/01/2020
Chương 47 XEM 3.211 6539 11/01/2020
Chương 48 XEM 2.759 6490 12/01/2020
Chương 49 XEM 3.072 7459 13/01/2020
Chương 50 2020 MP 3.018 5668 14/01/2020
Chương 51 XEM 2.348 6416 15/01/2020
Chương 52 XEM 2.218 6229 16/01/2020
Chương 53 2020 MP 3.177 5140 17/01/2020
Chương 54 2020 MP 3.030 4957 18/01/2020
Chương 55 XEM 2.216 5813 19/01/2020
Chương 56 XEM 2.813 5982 20/01/2020
Chương 57 XEM 2.695 5924 21/01/2020
Chương 58 XEM 2.282 5820 22/01/2020
Chương 59 XEM 2.723 5513 23/01/2020
Chương 60 XEM 2.161 5708 24/01/2020
Chương 61 XEM 2.440 5660 25/01/2020
Chương 62 XEM 2.300 5863 25/01/2020
Chương 63 XEM 2.219 5286 26/01/2020
Chương 64 XEM 2.303 5458 26/01/2020
Chương 65 2020 MP 2.418 4413 27/01/2020
Chương 66 XEM 2.332 5096 28/01/2020
Chương 67 XEM 2.420 5185 29/01/2020
Chương 68 XEM 2.352 5081 30/01/2020
Chương 69 XEM 2.369 5548 31/01/2020
Chương 70 2020 MP 2.302 4452 01/02/2020
Chương 71 XEM 2.322 5112 02/02/2020
Chương 72 1515 MP 2.331 4454 03/02/2020
Chương 73 XEM 2.459 4837 04/02/2020
Chương 74 XEM 2.544 5206 04/02/2020
Chương 75 2020 MP 2.692 4389 04/02/2020
Chương 76 XEM 2.321 4989 04/02/2020
Chương 77 XEM 2.385 4934 04/02/2020
Chương 78 XEM 2.372 4995 05/02/2020
Chương 79 XEM 2.352 5203 06/02/2020
Chương 80 2020 MP 2.364 4282 07/02/2020
Chương 81 XEM 2.345 4907 08/02/2020
Chương 82 2020 MP 2.721 4160 09/02/2020
Chương 83 XEM 2.426 4960 10/02/2020
Chương 84 XEM 2.260 4818 11/02/2020
Chương 85 XEM 2.372 5180 12/02/2020
Chương 86 2020 MP 2.421 4054 13/02/2020
Chương 87 XEM 2.348 4596 14/02/2020
Chương 88 XEM 2.568 4716 14/02/2020
Chương 89 XEM 2.357 4761 15/02/2020
Chương 90 2020 MP 2.651 3948 16/02/2020
Chương 91 XEM 2.424 4620 17/02/2020
Chương 92 XEM 2.374 4726 18/02/2020
Chương 93 XEM 2.330 4439 19/02/2020
Chương 94 XEM 2.518 4343 20/02/2020
Chương 95 XEM 2.536 4660 21/02/2020
Chương 96 2020 MP 2.676 3628 22/02/2020
Chương 97 2020 MP 3.167 3555 23/02/2020
Chương 98 XEM 2.424 4375 24/02/2020
Chương 99 XEM 2.368 4305 25/02/2020
Chương 100 2020 MP 2.442 3786 26/02/2020
Chương 101 2020 MP 2.516 3715 27/02/2020
Chương 102 XEM 2.597 4345 28/02/2020
Chương 103 XEM 2.402 4244 29/02/2020
Chương 104 XEM 2.378 4224 01/03/2020
Chương 105 2020 MP 2.486 3406 02/03/2020
Chương 106 XEM 2.429 3912 03/03/2020
Chương 107 XEM 2.338 3962 04/03/2020
Chương 108 XEM 2.370 3931 05/03/2020
Chương 109 XEM 2.344 4164 06/03/2020
Chương 110 2020 MP 2.494 3238 07/03/2020
Chương 111 XEM 2.273 3838 08/03/2020
Chương 112 XEM 2.319 3897 09/03/2020
Chương 113 2020 MP 2.519 3143 10/03/2020
Chương 114 XEM 2.511 4016 11/03/2020
Chương 115 XEM 2.397 3856 12/03/2020
Chương 116 2020 MP 2.544 3023 13/03/2020
Chương 117 XEM 2.337 3848 14/03/2020
Chương 118 2020 MP 2.584 3012 15/03/2020
Chương 119 XEM 2.429 3659 16/03/2020
Chương 120 XEM 2.374 3877 17/03/2020
Chương 121 2020 MP 2.364 2969 18/03/2020
Chương 122 XEM 2.562 3645 19/03/2020
Chương 123 XEM 2.348 3688 20/03/2020
Chương 124 XEM 2.434 3560 21/03/2020
Chương 125 XEM 2.361 3535 22/03/2020
Chương 126 XEM 2.387 3495 23/03/2020
Chương 127 XEM 2.308 3817 24/03/2020
Chương 128 XEM 2.471 3622 25/03/2020
Chương 129 2020 MP 2.609 2754 26/03/2020
Chương 130 XEM 2.389 3689 27/03/2020
Chương 131 XEM 2.236 3784 28/03/2020
Chương 132 XEM 2.272 3535 29/03/2020
Chương 133 XEM 2.265 3499 30/03/2020
Chương 134 XEM 2.225 3434 31/03/2020
Chương 135 XEM 2.328 3699 01/04/2020
Chương 136 2020 MP 2.447 2879 02/04/2020
Chương 137 XEM 2.290 3559 03/04/2020
Chương 138 XEM 2.405 3577 04/04/2020
Chương 139 XEM 2.389 3512 05/04/2020
Chương 140 2020 MP 2.361 2896 06/04/2020
Chương 141 XEM 2.334 3508 07/04/2020
Chương 142 XEM 2.488 3446 08/04/2020
Chương 143 XEM 2.307 3548 09/04/2020
Chương 144 XEM 2.304 3578 10/04/2020
Chương 145 XEM 2.288 3504 11/04/2020
Chương 146 XEM 2.383 3650 12/04/2020
Chương 147 1515 MP 2.463 3322 13/04/2020
Chương 148 XEM 2.339 3629 14/04/2020
Chương 149 1515 MP 2.390 3354 15/04/2020
Chương 150 1515 MP 2.447 3308 16/04/2020
Chương 151 XEM 2.400 3834 17/04/2020
Chương 152 1515 MP 2.379 3137 18/04/2020
Chương 153 XEM 2.401 3686 19/04/2020
Chương 154 XEM 2.399 3489 20/04/2020
Chương 155 1515 MP 2.454 3089 21/04/2020
Chương 156 XEM 2.407 3387 22/04/2020
Chương 157 XEM 2.431 3580 23/04/2020
Chương 158 1515 MP 2.355 2993 24/04/2020
Chương 159 XEM 2.413 3523 25/04/2020
Chương 160 1515 MP 2.343 3117 26/04/2020
Chương 161 1515 MP 2.408 3011 27/04/2020
Chương 162 XEM 2.490 3666 28/04/2020
Chương 163 1515 MP 2.446 3137 29/04/2020
Chương 164 1515 MP 2.440 2999 30/04/2020
Chương 165 1515 MP 2.436 2647 01/05/2020
Chương 166 XEM 2.427 3177 01/05/2020
Chương 167 XEM 2.498 3176 01/05/2020
Chương 168 XEM 2.469 3395 01/05/2020
Chương 169 1515 MP 2.596 2683 01/05/2020
Chương 170 1515 MP 2.523 2681 01/05/2020
Chương 171 1515 MP 2.492 2493 01/05/2020
Chương 172 XEM 2.288 2962 01/05/2020
Chương 173 1515 MP 2.597 2490 01/05/2020
Chương 174 1515 MP 2.505 2468 01/05/2020
Chương 175 XEM 2.626 2978 01/05/2020
Chương 176 1515 MP 2.636 2502 02/05/2020
Chương 177 XEM 2.429 2911 03/05/2020
Chương 178 XEM 2.542 3356 04/05/2020
Chương 179 XEM 2.869 3020 05/05/2020
Chương 180 1515 MP 2.560 2682 06/05/2020
Chương 181 1515 MP 2.532 2478 07/05/2020
Chương 182 XEM 2.438 3005 08/05/2020
Chương 183 1515 MP 2.335 2311 09/05/2020
Chương 184 XEM 2.396 2650 10/05/2020
Chương 185 XEM 2.377 2919 11/05/2020
Chương 186 1515 MP 2.326 2318 12/05/2020
Chương 187 XEM 2.370 2660 13/05/2020
Chương 188 1515 MP 2.429 2230 14/05/2020
Chương 189 XEM 2.339 3072 15/05/2020
Chương 190 1515 MP 2.429 2215 16/05/2020
Chương 191 1515 MP 2.393 2081 17/05/2020
Chương 192 XEM 2.379 2431 18/05/2020
Chương 193 XEM 2.461 2499 19/05/2020
Chương 194 1515 MP 2.357 2200 20/05/2020
Chương 195 XEM 2.491 2576 21/05/2020
Chương 196 XEM 2.424 2522 22/05/2020
Chương 197 XEM 2.524 2627 23/05/2020
Chương 198 XEM 2.352 2557 24/05/2020
Chương 199 1515 MP 2.388 2110 25/05/2020
Chương 200 1515 MP 2.465 2127 26/05/2020
Chương 201 1515 MP 2.361 2078 27/05/2020
Chương 202 XEM 2.481 2426 28/05/2020
Chương 203 XEM 2.405 2314 29/05/2020
Chương 204 1515 MP 2.437 2073 30/05/2020
Chương 205 XEM 2.454 2341 31/05/2020
Chương 206 XEM 2.464 2484 01/06/2020
Chương 207 XEM 2.435 2477 01/06/2020
Chương 208 1515 MP 2.433 1972 01/06/2020
Chương 209 XEM 2.693 3042 01/06/2020
Chương 210 1515 MP 2.542 2077 01/06/2020
Chương 211 1515 MP 2.526 2039 01/06/2020
Chương 212 1515 MP 2.449 2046 01/06/2020
Chương 213 3030 MP 2.394 1740 01/06/2020
Chương 214 2020 MP 2.508 1771 01/06/2020
Chương 215 1515 MP 2.397 2204 01/06/2020
Chương 216 2525 MP 2.353 2014 01/06/2020
Chương 217 2525 MP 2.469 2614 02/06/2020
Bình Luận (803 Bình Luận)
Truyện liên quan
MỘNG TRONG MỘNG Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaChương 11: Vừa non nớt vừa hung hăng Đã hoàn thành
HẸN HÒ NƠI CÔNG SỞ Tác giả: NarakChap 102 Đã hoàn thành
Mejaz_NHÂN GIAN NGỌC Tác giả: Hòe MinhChap 67 Đang tiến hành
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ Tác giả: Bạc Hà MiêuChương 90: Đã hoàn thành
SỦNG THÊ NHƯ LỆNH Tác giả: Vụ Thỉ DựcChương 120 Đã hoàn thành
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU Tác giả: Mạch Ngôn XuyênChương 22: Là bị em làm cho tức giận Đang tiến hành
BAO NUÔI IDOL Tác giả: Ngụy Mãn Thập Tứ ToáiChương 118: Ngoại truyện về Tiết Ngôn Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
6194 lượt đánh giá
464983 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.245.146
Yêu thích: 378305
374
Danh vọng tích lũy: 733
MP: 558197
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1267030
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1505872
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước