TÌM NHANH
0
228
6
1
0
1
15676 views
298
1278
0
119
Số chữ tích lũy: 374.111
Danh vọng: 63593
Nhân khí: 50835
Tài khí: 146361
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Danh vọng: 2287365
Nhân khí: 4501
Tài khí: 1754479
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Trans: Umeshu

Thể loại: Mẫu tử không có quan hệ huyết thống, cổ đại, dưỡng thành, chênh lệch tuổi tác theo bối phận, 1vs1.

Nàng chính là vết sẹo xóa không hết trong lòng hắn, là cái tên trong ác mộng cũng không thể nói ra, là bàn thờ Phật chỉ có thể thờ cúng thật cao trên điện.

Chỉ vì bọn họ là mẹ hiền con hiếu, là điển hình lưu danh, một người là thiên tử chí tôn, một người là Thái hậu cao quý.

Hắn chỉ có thể khắc chế ý nghĩ dơ bẩn của bản thân, mỗi một phút mỗi một giây, nhai dục vọng thành máu rồi nuốt xuống, không để bản thân biến thành đồng bọn của tội ác.

Chẳng thể bàn cãi, chung quy cũng là một chữ tình.

Hai bên toan tính, cuối cùng cũng chỉ là tấm chân tình như nhau.

Lời nhắn từ Umeshu: Trong truyện tác giả có hai lần nhầm tên nhân vật, một là họ của Quý phi, hai là danh xưng của Quốc công, mình xin phép được điều chỉnh về thống nhất một tên xuyên suốt câu chuyện.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 2.140 2114 05/01/2022
Chương 2 1.944 1671 05/01/2022
Chương 3 1.272 1585 05/01/2022
Chương 4 1.575 1516 05/01/2022
Chương 5 1.706 1468 05/01/2022
Chương 6 1.198 1419 05/01/2022
Chương 7 1.794 1406 05/01/2022
Chương 8 1.886 1381 05/01/2022
Chương 9 1.782 1261 05/01/2022
Chương 10 1.669 1209 05/01/2022
Chương 11 1.656 1138 05/01/2022
Chương 12 1.142 1134 05/01/2022
Chương 13 1.120 1140 05/01/2022
Chương 14 1.108 1179 05/01/2022
Chương 15 1.221 1209 05/01/2022
Chương 16 1.022 1160 05/01/2022
Chương 17 1.388 1224 05/01/2022
Chương 18 1.617 1248 05/01/2022
Chương 19 1.412 1168 05/01/2022
Chương 20 1.298 1214 05/01/2022
Chương 21 1.419 1065 15/01/2022
Chương 22 1.550 919 16/01/2022
Chương 23 1.524 940 17/01/2022
Chương 24 1.820 863 18/01/2022
Chương 25 2.622 419 19/01/2022
Chương 26 1.776 466 20/01/2022
Chương 27 1.722 476 21/01/2022
Chương 28 1.424 273 22/01/2022
Chương 29 1.463 258 23/01/2022
Chương 30 1.412 125 24/01/2022
Chương 31 1.943 33 25/01/2022
Chương 32 1.579 44 26/01/2022
Chương 33 1.592 30 27/01/2022
Chương 34 1.715 36 28/01/2022
Chương 35 1.585 31 29/01/2022
Chương 36 2.188 49 30/01/2022
Chương 37 1.957 28 31/01/2022
Chương 38 1.351 42 01/02/2022
Chương 39 1.826 33 02/02/2022
Chương 40 2.081 44 03/02/2022
Chương 41 2.061 34 04/02/2022
Chương 42 3.053 38 05/02/2022
Chương 43 2.405 31 06/02/2022
Chương 44 3.072 32 07/02/2022
Chương 45 1.710 38 08/02/2022
Chương 46 2.190 45 09/02/2022
Chương 47 5.241 49 10/02/2022
Chương 48 2.091 41 11/02/2022
Chương 49 2.166 28 12/02/2022
Chương 50 1.720 29 13/02/2022
Chương 51 1.912 26 14/02/2022
Chương 52 2.528 30 15/02/2022
Chương 53 1.861 25 16/02/2022
Chương 54 1.650 27 17/02/2022
Chương 55 2.080 23 18/02/2022
Chương 56 2.588 28 19/02/2022
Chương 57 1.537 23 20/02/2022
Chương 58 2.024 23 21/02/2022
Chương 59 1.779 23 22/02/2022
Chương 60 2.699 31 23/02/2022
Chương 61 1.838 23 24/02/2022
Chương 62 2.059 25 25/02/2022
Chương 63 2.015 25 26/02/2022
Chương 64 4.519 38 27/02/2022
Chương 65 1.876 29 28/02/2022
Chương 66 1.875 22 01/03/2022
Chương 67 2.407 31 02/03/2022
Chương 68 2.253 24 03/03/2022
Chương 69 1.633 25 04/03/2022
Chương 70 2.437 26 05/03/2022
Chương 71 1.917 24 06/03/2022
Chương 72 2.010 26 07/03/2022
Chương 73 2.251 21 08/03/2022
Chương 74 2.134 21 09/03/2022
Chương 75 1.322 25 10/03/2022
Chương 76 2.241 27 11/03/2022
Chương 77 1.558 20 12/03/2022
Chương 78 2.047 20 13/03/2022
Chương 79 1.347 17 14/03/2022
Chương 80 1.494 17 15/03/2022
Chương 81 1.742 16 16/03/2022
Chương 82 1.642 14 17/03/2022
Chương 83 1.924 17 18/03/2022
Chương 84 1.574 14 19/03/2022
Chương 85 1.710 17 20/03/2022
Chương 86 1.590 17 21/03/2022
Chương 87 1.567 18 22/03/2022
Chương 88 1.787 17 23/03/2022
Chương 89 2.346 17 24/03/2022
Chương 90 1.682 21 25/03/2022
Chương 91 1.805 23 26/03/2022
Chương 92 2.873 24 27/03/2022
Ngoại truyện 1 1.149 31 28/03/2022
Ngoại truyện 2 4.102 37 29/03/2022
Bình Luận (73 Bình Luận)