Tìm nhanh
TOÀN GIỚI GIẢI TRÍ ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH LÀM NŨNG
Tác giả: Ma An
Dịch giả/Editor: [L.A]_Nhi Hồng Tửu
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 99
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Giới thiệu

Sở Tích là Bạch Liên Hoa(*) nổi tiếng trong giới showbiz, gương mặt đẹp nhất, tính tình điệu đà nũng nịu nhất, anti-fan nhiều nhất, nghe nói kim chủ thần bí chống lưng cho cô cũng là nhiều tiền nhất.

(*) Bạch Liên Hoa: chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Cho đến một ngày cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y.

Sở Tích cho rằng tốt xấu gì cũng có hai năm cảm tình, nước mắt lưng tròng đi tìm kim chủ kể khổ.

Nào ngờ người kia nhìn thấy nước mắt cô liền cười khinh thường, tiện tay xé luôn bệnh án: “Thu hồi lại nước mắt giả mù sa mưa của em đi, chúng ta chỉ nói chuyện giao dịch, không nói chuyện tình cảm.”

——

Mọi người đều biết phía sau Sở Tích có người trong chống lưng, nhưng gần đây tài nguyên của Sở Tích tuột dốc không phanh, hình tượng so với trước kia khác nhau một trời một vực, thậm chí trong gameshow còn dùng tay không chặt gạch, hình tượng đóa hoa nhỏ trong nháy mắt liền tan biến.

Vì thế toàn bộ giới showbiz đều vỗ tay vui mừng, rốt cuộc thì Sở Tích cũng bị đá, Bạch Liên Hoa dối trá bại lộ bản tính bị kim chủ thần bí một cước đá văng.

Cho đến một ngày nọ ở phim trường, nhóm người xung quanh nhìn Sở Tích dùng thế thân diễn cảnh hôn.

Mà đương sự Sở Tích lại bị vị kim chủ thần bí mặt lạnh kia kéo khỏi phim trường, sau đó bóp eo, ấn người lên tường hôn.

Vai chính: Sở Tích, Cố Minh Cảnh.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 Ngày thứ nhất xem tiền như rác 3.265 35407 30/09/2019
Chương 2 Ngày thứ hai xem tiền như rác 3.456 23914 30/09/2019
Chương 3 Ngày thứ ba xem tiền như rác 2.314 21354 30/09/2019
Chương 4 Ngày thứ tư xem tiền như rác 3.593 20447 05/10/2019
Chương 5 Ngày thứ năm xem tiền như rác 3.385 20472 05/10/2019
Chương 6 Ngày thứ sáu xem tiền như rác 3.692 20372 07/10/2019
Chương 7 Ngày thứ bảy xem tiền như rác 1.613 19134 13/10/2019
Chương 8 Ngày thứ tám xem tiền như rác 4.352 19571 14/10/2019
Chương 9 Ngày thứ chín xem tiền như rác 2.616 19054 26/10/2019
Chương 10 Ngày thứ mười xem tiền như rác 2.363 19753 28/10/2019
Chương 11 Ngày thứ mười một xem tiền như rác 2.480 20251 04/11/2019
Chương 12 Ngày thứ mười hai xem tiền như rác 3.354 19047 13/11/2019
Chương 13 Ngày thứ mười ba xem tiền như rác 2.660 18481 06/12/2019
Chương 14 Ngày thứ mười bốn xem tiền như rác 2.424 18385 07/12/2019
Chương 15 Ngày thứ mười lăm xem tiền như rác 2.443 18913 09/12/2019
Chương 16 Ngày thứ mười sáu xem tiền như rác 2.322 18973 10/12/2019
Chương 17 Ngày thứ mười bảy xem tiền như rác 3.236 18594 11/12/2019
Chương 18 Ngày thứ mười tám xem tiền như rác 3.503 17490 13/12/2019
Chương 19 Ngày thứ mười chín xem tiền như rác 3.000 17531 14/12/2019
Chương hai mươi Ngày thứ hai mươi xem tiền như rác 2.843 18046 16/12/2019
Chương 21 Ngày thứ hai mươi mốt xem tiền như rác 3.231 17697 17/12/2019
Chương 22 Ngày thứ hai mươi hai xem tiền như rác 3.025 17059 19/12/2019
Chương 23 Ngày thứ hai mươi ba xem tiền như rác 1.418 17089 20/12/2019
Chương 24 Ngày thứ hai mươi bốn xem tiền như rác 2.939 17156 21/12/2019
Chương 25 Ngày thứ hai mươi lăm xem tiền như rác 2.775 17374 24/12/2019
Chương 26 Ngày thứ hai mươi sáu xem tiền như rác 3.021 17509 26/12/2019
Chương 27 Ngày thứ hai mươi bảy xem tiền như rác 2.860 17366 28/12/2019
Chương 28 Ngày thứ hai mươi tám xem tiền như rác 3.198 17374 31/12/2019
Chương 29 Ngày thứ hai mươi chín xem tiền như rác 3.260 17469 05/01/2020
Chương 30 Ngày thứ ba mươi xem tiền như rác 3.343 18178 10/01/2020
Chương 31 Ngày thứ ba mươi mốt xem tiền như rác 3.861 17474 13/01/2020
Chương 32 Ngày thứ ba mươi hai xem tiền như rác 3.346 17638 16/01/2020
Chương 33 Ngày thứ ba mươi ba xem tiền như rác 1.909 17139 17/01/2020
Chương 34 Ngày thứ ba mươi bốn xem tiền như rác 2.965 16791 20/01/2020
Chương 35 Ngày thứ ba mươi lăm xem tiền như rác 2.983 17596 23/01/2020
Chương 36 Ngày thứ ba mươi sáu xem tiền như rác 2.283 16514 04/02/2020
Chương 37 Ngày thứ ba mươi bảy xem tiền như rác 3.514 16062 08/02/2020
Chương 38 Ngày thứ ba mươi tám xem tiền như rác 4.391 16494 14/02/2020
Chương 39 Ngày thứ ba mươi chín xem tiền như rác 2.236 16328 17/02/2020
Chương 40 Ngày thứ bốn mươi xem tiền như rác 2.663 17161 19/02/2020
Chương 41 Ngày thứ bốn mươi mốt xem tiền như rác 2.652 16117 23/02/2020
Chương 42 Ngày thứ bốn mươi hai xem tiền như rác 3.051 16576 05/03/2020
Chương 43 Ngày thứ bốn mươi ba xem tiền như rác 2.744 15419 07/03/2020
Chương 44 Ngày thứ bốn mươi bốn xem tiền như rác 3.206 16091 07/03/2020
Chương 45 Ngày thứ 45 xem tiền như rác 2.663 15888 24/04/2020
Chương 46 Ngày thứ 46 xem tiền như rác 2.845 15055 24/04/2020
Chương 47 Ngày thứ 47 xem tiền như rác 1.805 14706 24/04/2020
Chương 48 Ngày thứ 48 xem tiền như rác 2.597 14543 24/04/2020
Chương 49 Ngày thứ 49 xem tiền như rác 1.546 15166 24/04/2020
Chương 50 Ngày thứ năm mươi xem tiền như rác 2.218 15872 24/04/2020
Chương 51 Ngày thứ 51 xem tiền như rác 3.032 15836 24/04/2020
Chương 52: Ngày thứ 52 xem tiền như rác 3.476 16301 27/04/2020
Chương 53 Ngày thứ 53 xem tiền như rác 2.711 14451 24/04/2020
CHƯƠNG 54: Ngày thứ 54 xem tiền như rác 3.803 14468 27/04/2020
Chương 55 Ngày thứ 55 xem tiền như rác 3.080 14616 24/04/2020
CHƯƠNG 56: Ngày thứ 56 xem tiền như cỏ rác 2.836 13926 27/04/2020
Chương 57 Ngày thứ 57 xem tiền như rác 2.876 13890 24/04/2020
CHƯƠNG 58: Ngày thứ 58 xem tiền như rác 3.735 12855 27/04/2020
Chương 59 Ngày thứ 59 xem tiền như rác 2.800 13169 24/04/2020
CHƯƠNG 60: Ngày thứ 60 xem tiền như rác 3.051 18013 27/04/2020
Chương 61 Ngày thứ 61 xem tiền như rác 3.077 13847 24/04/2020
CHƯƠNG 62: Ngày thứ 62 xem tiền như rác 3.069 12846 27/04/2020
Chương 63 Ngày thứ 63 xem tiền như rác 3.016 12581 24/04/2020
CHƯƠNG 64: Ngày thứ 64 xem tiền như rác 3.296 12358 27/04/2020
Chương 65 Ngày thứ 65 xem tiền như rác 2.912 12197 24/04/2020
CHƯƠNG 66: Ngày thứ 66 xem tiền như rác 3.569 12255 28/04/2020
Chương 67 Ngày thứ 67 xem tiền như rác 2.493 11912 24/04/2020
CHƯƠNG 68: Ngày thứ 68 xem tiền như rác 3.989 11841 28/04/2020
Chương 69 Ngày thứ 69 xem tiền như rác 3.606 11645 24/04/2020
CHƯƠNG 70: Ngày thứ 70 xem tiền như rác 3.623 11994 28/04/2020
Chương 71 Ngày thứ 71 xem tiền như rác 3.875 12223 24/04/2020
CHƯƠNG 72: Ngày thứ 72 xem tiền như rác 3.294 11857 28/04/2020
Chương 73 Ngày thứ 73 xem tiền như rác 2.568 11522 24/04/2020
CHƯƠNG 74: Ngày thứ 74 xem tiền như rác 3.371 11370 28/04/2020
Chương 75 Ngày thứ 75 xem tiền như rác 3.319 11339 24/04/2020
CHƯƠNG 76: Ngày thứ 76 xem tiền như rác 2.478 11269 28/04/2020
Chương 77 Ngày thứ 77 xem tiền như rác 2.764 10690 24/04/2020
CHƯƠNG 78: Ngày thứ 78 xem tiền như rác 3.069 10983 28/04/2020
Chương 79 Ngày thứ 79 xem tiền như rác 3.288 11107 24/04/2020
CHƯƠNG 80: Ngày thứ 80 xem tiền như rác 2.834 11697 28/04/2020
Chương 81: Đại kết cục (thượng) 2.541 10915 24/04/2020
CHƯƠNG 82: Đại kết cục (hạ) 2.830 10849 28/04/2020
Chương 83 2.612 10483 27/04/2020
Chương 84: Phiên Ngoại 1 3.052 10271 27/04/2020
Chương 85: Phiên ngoại 2 2.969 9635 27/04/2020
Chương 86: Phiên ngoại 3 3.909 9657 27/04/2020
Chương 87: Phiên ngoại 4 2.729 9499 27/04/2020
Chương 88: Câu chuyện chưa kể 1 2.810 9199 27/04/2020
Chương 89: Câu chuyện chưa kể 2 2.458 7498 27/04/2020
Chương 90: Câu chuyện chưa kể 3 2.585 7416 27/04/2020
Chương 91: Câu chuyện chưa kể 4 2.688 6557 27/04/2020
Chương 92: Câu chuyện chưa kể 5 2.606 5975 27/04/2020
Chương 93: Câu chuyện chưa kể 6 1.992 5796 27/04/2020
Chương 94: Câu chuyện chưa kể 7 2.896 5777 27/04/2020
Chương 95: Câu chuyện chưa kể 8 1.800 5770 27/04/2020
Chương 96: Câu chuyện chưa kể 9 2.720 5799 27/04/2020
Chương 97: Câu chuyện chưa kể 10 2.490 6346 27/04/2020
Chương 98: Sự kiện mạt chược 1 2.607 7097 27/04/2020
Chương 99: Sự kiện mạt chược 2 3.777 7907 27/04/2020
Bình Luận (843 Bình Luận)
Truyện liên quan
THUẦN HÓA BẠO QUÂN RỒI BỎ TRỐN Tác giả: Updating Đang tiến hành
ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI KHÔNG AI KHÁC NGOÀI ANH - Ikenai Unmei ~ Obusata Omega, Daikirai Alpha to Tsugatte mashita Tác giả: Updating Đang tiến hành
BẠN THƠ ẤU KHÔNG THA CHO TÔI - Kuroneko Osananajimi ga Nigashite Kurenai Tác giả: Tomomitsu Yamamoto Đang tiến hành
NUÔI MỘT BÉ RỒNG ĐEN Tác giả: Updating Đang tiến hành
CHÚ MÈO CƯNG CỦA HOÀNG ĐẾ SULTAN Tác giả: Seohyun Đang tiến hành
CHÀNG TRAI NGÂY THƠ THÈM THỊT GÁI Tác giả: crow Đang tiến hành
CẢM NHẬN ANH BẰNG BẢN NĂNG Tác giả: Kamoto yuko Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
16234 lượt đánh giá
882591 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 193.480
Yêu thích: 167972
207
Danh vọng tích lũy: 3488
MP: 261632
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 2147391
Danh vọng tích lũy: 4272
MP: 1705313
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước