TÌM NHANH
TÔ NHỤC TIỂU ĐÀO HOA
TÔ NHỤC TIỂU ĐÀO HOA
Chương: Chương 18
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
10
1359
94
37
12
15
109372 views
1286
5223
0
1463
Số chữ tích lũy: 735.854
Danh vọng: 658606
Nhân khí: 3281
Tài khí: 3971543
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Danh vọng: 678402
Nhân khí: 45764
Tài khí: 544516
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Lần đầu tiên Đào Y Y gặp Lê Tô đã yêu thích anh chàng mi thanh mục tú (*) này ngay lập tức.

Vì sao mà đến buổi tối mộng xuân cũng có thể gặp được anh? Chẳng phải anh ấy vừa mới từ chối lời tỏ tình của mình sao?

Càng không nghĩ tới, tỉnh dậy… Giấc mộng đó lại trở thành sự thật?

(*)Mi thanh thục tú: Đẹp theo kiểu ôn hòa

Warning:
Truyện ít nội dung, chủ yếu là thịt và thịt.
Phiên ngoại là xôi thịt không liên quan đến nội dung chính văn.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 1.383 13054 20/06/2021
Chương 2 1.129 9304 20/06/2021
Chương 3 2.054 8888 20/06/2021
Chương 4 1.040 11188 20/06/2021
Chương 5 1.292 1699 20/06/2021
Chương 6 1.038 1515 20/06/2021
Chương 7 941 1413 20/06/2021
Chương 8 1.151 1274 20/06/2021
Chương 9 1.216 1198 20/06/2021
Chương 10 1.030 1210 20/06/2021
Chương 11 861 1198 20/06/2021
Chương 12 930 1107 20/06/2021
Chương 13 1.083 1050 20/06/2021
Chương 14 1.112 987 20/06/2021
Chương 15 1.059 980 20/06/2021
Chương 16: Phiên ngoại 1 1.021 1063 20/06/2021
Chương 17: Phiên ngoại 2 1.094 939 20/06/2021
Chương 18: Phiên ngoại 3 747 1014 20/06/2021
Bình Luận (255 Bình Luận)