Tìm nhanh
TINH HÀ XÁN LẠN
Dịch giả/Editor: [LC]_Trúc Uyển Nghi
Tổng chương: 179
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Rất nhiều năm sau, nàng nhìn lại cuộc đời mình, cảm thấy đời này nàng đầu thai quả thật mạnh hơn đời trước nhiều, vậy rốt cuộc là điều gì lại làm nàng từ một người có thái độ sống nghiêm túc cần cù chăm chỉ lại đi lên một con đường đùa bỡn như vậy chứ?
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Mở hàng đại cát - Suy luận xuyên qua không có nha hoàn thiếp thân bên cạnh 4.795 2377 27/05/2021
Chương 2: Tiếp tục lý luận về tình hình của bản thân 4.735 942 27/05/2021
Chương 3: Thúc mẫu 'Tốt' và tiếp tục suy luận 5.240 724 27/05/2021
Chương 4: Phụ mẫu không duyên phận và suy luận cuối cùng 7.259 693 27/05/2021
Chương 5: Chuyện xảy ra, ăn dưa 4.914 712 27/05/2021
Chương 6: Ăn dưa 5.109 582 27/05/2021
Chương 7: Phấn đấu 4.616 592 27/05/2021
Chương 8: Gia yến đầu tiên (Thượng) 5.782 671 27/05/2021
Chương 9: Gia yến đầu tiên (Hạ) 4.348 497 27/05/2021
Chương 10: Mẹ và con gái 3.994 497 27/05/2021
Chương 11: Nghiền ép 4.295 514 28/05/2021
Chương 12: Chuyển nhà 3.830 514 29/05/2021
Chương 13: Huynh đệ Trình gia (Thượng) 3.663 498 29/05/2021
Chương 14: Huynh đệ Trình gia (Hạ) 4.769 450 08/06/2021
Chương 15: Án ly hôn(1) 3.994 641 09/06/2021
Chương 16: Án ly hôn (2) 3.237 392 29/06/2021
Chương 17: Chính đán 3.541 422 30/06/2021
Chương 18: Sóng gió án thư (Thượng) 3.112 383 01/07/2021
Chương 19: Sóng gió án thư (Hạ) 3.944 429 02/07/2021
Chương 20: Lòng người bất công 2.842 399 04/07/2021
Chương 21: Hai kết luận 3.351 362 05/07/2021
Chương 22: Hội đèn lồng 3.254 361 06/07/2021
Chương 23: Tú cầu trúc cùng đèn kéo quân 2.824 302 08/07/2021
Chương 24: Tiệc mời khách Trình gia (Thượng) 3.237 350 09/07/2021
Chương 25: Tiệc mời khách Trình gia (Hạ) 3.082 313 10/07/2021
Chương 26: Kế hoạch sống còn 3.916 427 11/07/2021
Chương 27: Chuyện xấu đầu tiên trong cuộc đời ta (Thượng) 4.739 289 12/07/2021
Chương 28: Chuyện xấu đầu tiên trong cuộc đời ta (Hạ) 4.461 316 13/07/2021
Chương 29: Gia yến Doãn phủ (Thượng) 4.941 312 14/07/2021
Chương 30: Gia yến Doãn phủ (Hạ) 4.952 282 15/07/2021
Chương 31: Chuyện sau đó 2.981 284 16/07/2021
Chương 32: Lần thứ hai cãi nhau to 3.684 282 17/07/2021
Chương 33: Tránh nạn 3.779 297 18/07/2021
Chương 34: Khí thế của BOSS 4.126 287 19/07/2021
Chương 35: Vấn đề ở chỗ bây giờ khuôn mặt nàng vẫn là đầu heo 5.129 357 20/07/2021
Chương 36: Nhưng mà ông trời không cho nàng kết thúc an tĩnh 6.280 621 21/07/2021
Chương 37: Âm mưu và anh hùng cứ vậy đẩy nàng vào giữa 5.269 339 22/07/2021
Chương 38: Làm ơn để nàng yên lặng rời khỏi đô thành có được không (Hết quyển 1) 5.349 491 23/07/2021
Chương 39: Hành trình kinh hoàng (Thượng) 3.717 313 24/07/2021
Chương 40: Hành trình kinh hoàng (Hạ) 4.622 287 25/07/2021
Chương 41: Chuyện xấu thứ hai trong cuộc đời ta (Thượng) 4.881 315 26/07/2021
Chương 42: Chuyện xấu thứ hai trong cuộc đời ta (Hạ) 5.514 354 27/07/2021
Chương 43: Thành thị và nông thôn kết hợp ghi chép những điều mắt thấy tai nghe 4.708 321 28/07/2021
Chương 44: Cuộc sống thôn quê kết hợp bộ hướng dẫn cầu thân 6.899 551 29/07/2021
Chương 45: Lần này không phải là chuyện xấu 4.970 321 30/07/2021
Chương 46: Mở đầu 4.920 309 31/07/2021
Chương 47: Biệt viện nghỉ chân (Thượng) 4.801 300 01/08/2021
Chương 48: Biệt viện nghỉ chân (Hạ) 6.425 300 02/08/2021
Chương 49: Yesterday Once More 5.453 331 03/08/2021
Chương 50: Lại về đô thành 2.935 296 04/08/2021
Chương 51: Chuyện xấu bị vạch trần quá sớm 4.341 328 05/08/2021
Chương 52: Ngươi nói rất có lý, chúng ta nhất thời không thể nói lại 4.500 342 06/08/2021
Chương 53: Tiến công(*) hôn ước (Thượng) 4.070 320 07/08/2021
Chương 54: Tiến công hôn ước (Hạ) 5.975 282 08/08/2021
Chương 55: Ta nghĩ ngươi sẽ không thích ta (Thượng) 3.416 292 09/08/2021
Chương 56: Ta nghĩ ngươi sẽ không thích ta (Hạ) 4.059 314 10/08/2021
Chương 57: Nhạn Hồi Tháp (Thượng) 4.316 251 11/08/2021
Chương 58: Nhạn Hồi Tháp (Hạ) 3.810 254 12/08/2021
Chương 59: Suy nghĩ nhiều 3.401 270 13/08/2021
Chương 60: Chuyện xấu thứ ba trong cuộc đời ta 4.824 276 14/08/2021
Chương 61: Biến cố (Thượng) 3.694 233 15/08/2021
Chương 62: Biến cố (Hạ) 4.956 253 16/08/2021
Chương 63: Có hi vọng 3.437 232 17/08/2021
Chương 64: Đầu lâu và nước mắt 5.498 252 18/08/2021
Chương 65: Buổi sáng đi từ hôn, ăn cơm trưa trong nhà 3.647 281 19/08/2021
Chương 66: Xế chiều đi cung đình 3.704 235 20/08/2021
Chương 67: Sau đó lại đính hôn 4.683 267 21/08/2021
Chương 68: Lần thứ nhất chiến tranh hôn nhân (Thượng) 4.108 255 22/08/2021
Chương 69: Lần thứ nhất chiến tranh hôn nhân (Hạ) 5.551 242 23/08/2021
Chương 70: Vị hôn thê trước cùng vị hôn thê trước nữa 2.534 259 24/08/2021
Chương 71: Hạ sính lễ 3.757 250 25/08/2021
Chương 72: Hôn lễ của bạn tốt nhất (Thượng) 4.840 328 26/08/2021
Chương 73: Hôn lễ của bạn tốt nhất (Hạ) 8.663 287 27/08/2021
Chương 74: Quy tắc trò chơi 3.611 285 28/08/2021
Chương 75: Cung 5.080 242 29/08/2021
Chương 76: Cungs(*) 3.794 250 30/08/2021
Chương 77: Cung Plus 3.570 262 31/08/2021
Chương 78: Công tác báo cáo điều tra hoàn cảnh 3.551 269 01/09/2021
Chương 79: Thực lực 5.707 273 02/09/2021
Chương 80: Vui quá hóa buồn 4.060 260 03/09/2021
Chương 81: ‘Khinh người quá đáng’ 5.192 392 04/09/2021
Chương 82: Việt Phi họa phong thanh kỳ 5.515 265 05/09/2021
Chương 83: Trong trần ai 4.814 217 06/09/2021
Chương 84: Liên quan tới chuyên ngành đưa tới vấn đề điều chỉnh độ thích ứng 3.991 236 07/09/2021
Chương 85: Không liên quan 3.271 202 08/09/2021
Chương 86: Bái kiến bà mẫu đại nhân 8.128 248 09/09/2021
Chương 87: Bái kiến ‘Bà mẫu’ đại nhân 2.0 (Thượng) 4.240 187 10/09/2021
Chương 88: Bái kiến ‘Bà mẫu’ đại nhân 2.0 (Hạ) 6.425 175 11/09/2021
Chương 89: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Thượng) 5.097 173 12/09/2021
Chương 90: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Trung - 1) 2.789 184 13/09/2021
Chương 91: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Trung - 2) 6.421 185 14/09/2021
Chương 92: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Trung - 3) 3.913 176 15/09/2021
Chương 93: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Hạ) 4.607 191 16/09/2021
Chương 94: Một mặt khác 5.654 212 17/09/2021
Chương 95: Bọt biển cùng kiếm sắc 4.953 129 18/09/2021
Chương 96: Phong thái ngày trước 6.600 121 19/09/2021
Chương 97: Thọ yến 4.174 164 20/09/2021
Chương 98: Trừng trị (Thượng) 6.624 134 21/09/2021
Chương 99: Trừng trị (Hạ) 6.320 125 22/09/2021
Chương 100: Hầu bệnh 7.381 130 23/09/2021
Chương 101: Phạt trượng 6.376 124 24/09/2021
Chương 102: Chẳng qua là lúc đó 5.007 135 25/09/2021
Chương 103: Khởi đầu 6.108 134 26/09/2021
Chương 104: Trang điểm 7.340 93 27/09/2021
Chương 105: Bước lên 6.074 120 28/09/2021
Chương 106: Khó bề phân biệt 7.155 91 29/09/2021
Chương 107: Hết đường chối cãi 5.917 78 30/09/2021
Chương 108: Kết án Khúc Linh Quân (Thượng) 6.183 83 01/10/2021
Chương 109: Kết án Khúc Linh Quân (Hạ) 8.912 75 02/10/2021
Chương 110: Bí mật không thể nói 3.961 81 03/10/2021
Chương 111: Kết cục ai cũng không thể ngờ tới 4.677 86 04/10/2021
Chương 112: Ra trận 4.464 77 05/10/2021
Chương 113: Đi ra ngoài 5.617 68 06/10/2021
Chương 114: Dọc đường đi 2.951 67 07/10/2021
Chương 115: Được cứu 4.672 62 08/10/2021
Chương 116: Cách ám sát cổ điển 5.672 52 09/10/2021
Chương 117: Kéo tơ bóc kén 5.091 66 10/10/2021
Chương 118: Xe bò của Nhan Huyện lệnh 3.988 58 11/10/2021
Chương 119: Không dám tin tưởng 4.356 56 12/10/2021
Chương 120: Chân tướng 4.147 47 13/10/2021
Chương 121: Kết án huyện Đồng Ngưu 6.656 40 14/10/2021
Chương 122: Lập công không phải là cách duy nhất vinh hoa phú quý 6.781 25 15/10/2021
Chương 123: Tình ý hai nơi 6.406 77 16/10/2021
Chương 124: Tư thế chính xác ngay ngắn trên long ỷ 8.190 14 17/10/2021
Chương 125: Rốt cuộc là ai ngu xuẩn 3.592 50 18/10/2021
Chương 126: Nhận tội 2.895 41 19/10/2021
Chương 127: Gợn sóng 4.944 11 20/10/2021
Chương 128: Lần thứ ba chiến tranh hôn nhân 5.211 11 20/10/2021
Chương 129: Thề ước (Thượng) 4.095 10 20/10/2021
Chương 130: Thề ước (Hạ) 2.738 27 20/10/2021
Chương 131: Nước chảy như vậy, sợ hãi không gợn sóng 8.494 2 20/10/2021
Chương 132: Chuyện cũ còn đây 2.706 16 20/10/2021
Chương 133: Trống nhỏ Ngư Dương dậy đất bằng(*) 4.088 13 20/10/2021
Chương 134: Đi mãi rồi lại đi mãi(*) 3.592 19 20/10/2021
Chương 135: Cùng chàng nói biệt ly 4.174 2 20/10/2021
Chương 136: Xa nhau hơn vạn dặm 5.558 2 20/10/2021
Chương 137: Mỗi người một chân trời 9.605 2 20/10/2021
Chương 138: Chợt nhận ra năm tháng đã sắp hết 5.388 2 20/10/2021
Chương 139: Lời xưa không cần nói lại 3.285 21 20/10/2021
Chương 140: Chỉ mong thêm bữa cơm 4.230 24 20/10/2021
Chương 141: Chung lòng mà chia ly 3.913 27 20/10/2021
Chương 142: Ưu thương sống nốt quãng đời còn lại 7.023 15 20/10/2021
Chương 143: Năm xưa (Thượng) 3.115 19 20/10/2021
Chương 144: Năm xưa (Trung - 1) 3.908 17 20/10/2021
Chương 145: Năm xưa (Trung - 2) 4.228 7 20/10/2021
Chương 146: Năm xưa (Trung - 3) 4.398 6 20/10/2021
Chương 147: Năm xưa (Hạ) 4.641 6 20/10/2021
Chương 148: Không giữ được, tính không ra 4.126 17 20/10/2021
Chương 149: Sinh thời 3.402 21 20/10/2021
Chương 150: Gặp nơi ngõ hẹp 4.617 7 20/10/2021
Chương 151: Cuối cùng không thể may mắn tránh khỏi 2.916 18 20/10/2021
Chương 152: Vô đề 4.299 6 20/10/2021
Chương 153: Tiệc xuân 3.876 17 20/10/2021
Chương 154: Sao chuyện cũ không chịu theo gió (Thượng) 4.347 17 20/10/2021
Chương 155: Sao chuyện cũ không chịu theo gió (Trung) 3.974 21 20/10/2021
Chương 156: Sao chuyện cũ không chịu theo gió (Hạ) 3.852 25 20/10/2021
Chương 157: Chuyện xấu cuối cùng trong cuộc đời ta (1) 4.570 8 20/10/2021
Chương 158: Chuyện xấu cuối cùng trong cuộc đời ta (2) 4.877 8 20/10/2021
Chương 159: Chuyện xấu cuối cùng trong cuộc đời ta (3) 6.036 14 20/10/2021
Chương 160: Chuyện xấu cuối cùng trong đời ta (4) 4.253 11 20/10/2021
Chương 161: Chuyện xấu cuối cùng trong đời ta (5) 3.152 8 20/10/2021
Chương 162: Chuyện xấu cuối cùng trong đời ta (6) 3.783 9 20/10/2021
Chương 163: Chuyện xấu cuối cùng trong đời ta (7) 3.522 10 20/10/2021
Chương 164: Chuyện xấu cuối cùng trong đời ta (8) 3.369 9 20/10/2021
Chương 165: Thích khách liệt truyện (Thượng) 4.189 8 20/10/2021
Chương 166: Thích khách liệt truyện (Hạ) 7.334 8 20/10/2021
Chương 167: Thương tiếc 3.514 7 20/10/2021
Chương 168: Thoải mái 4.121 7 20/10/2021
Chương 169: Từng người lên đường 3.342 4 20/10/2021
Chương 170: Có một hơi, thật ra nàng đã nhịn rất lâu 5.364 5 20/10/2021
Chương 171: Có một trận ân oán thật ra nàng đã muốn kết thúc từ lâu 6.084 2 20/10/2021
Chương 172: Có một người thật ra nàng đã nhớ từ lâu (Thượng) 3.807 2 20/10/2021
Chương 173: Có một người thật ra nàng đã nhớ từ lâu (Hạ) 2.676 2 20/10/2021
Chương 174: Có một vị tiền nhiệm, thật ra nàng muốn gặp đã lâu (Thượng) 4.368 2 20/10/2021
Chương 175: Có một vị tiền nhiệm, thật ra nàng muốn gặp đã lâu (Hạ) 3.091 3 20/10/2021
Chương 176: Có một người xưa khác, nàng cho rằng sẽ rất lâu không gặp (Thượng) 3.752 2 20/10/2021
Chương 177: Có một người xưa khác, nàng cho rằng sẽ rất lâu không gặp (Hạ) 15.073 4 20/10/2021
Chương 178: Tối nay tinh hà xán lạn (Thượng) 11.750 5 20/10/2021
Chương 179: Tối nay tinh hà xán lạn (Hạ) 6.913 16 20/10/2021
Bình Luận (207 Bình Luận)
Truyện liên quan
KHAO KHÁT Tác giả: Updating Đang tiến hành
PHƯƠNG PHÁP LÀM CHỒNG HƯỚNG VỀ PHÍA EM Tác giả: Updating Đang tiến hành
[VTĐD]_NỤ HÔN ƯỚT ÁT Tác giả: Đản Cao Kỵ Liêm Bán Đường Đã hoàn thành
TÔI KHÔNG LÀM CÔ NÀNG NHÕNG NHẼO NHÀ HÀO MÔN NÀY NỮA Tác giả: Ma An Đã hoàn thành
NÔNG GIA ĐẦU GẤU DÂM KHỦNG KHIẾP! Tác giả: Updating Đang tiến hành
KIMI GA KIRAI NA KOI NO HANASHI Tác giả: Mizuki Sora Đã hoàn thành
TIẾT HẠ CHÍ Tác giả: YUJU Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1968 lượt đánh giá
35086 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.256.630
Yêu thích: 36274
90
Danh vọng tích lũy: 7518
MP: 6859
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 556829
Danh vọng tích lũy: 29078
MP: 465396
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước