Tìm nhanh
TINH HÀ XÁN LẠN
Dịch giả/Editor: [LC]_Trúc Uyển Nghi
Tổng chương: 179
Chương mới nhất: Chương 97: Thọ yến
Tình trạng: Đang tiến hành
Văn án: Rất nhiều năm sau, nàng nhìn lại cuộc đời mình, cảm thấy đời này nàng đầu thai quả thật mạnh hơn đời trước nhiều, vậy rốt cuộc là điều gì lại làm nàng từ một người có thái độ sống nghiêm túc cần cù chăm chỉ lại đi lên một con đường đùa bỡn như vậy chứ?
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Mở hàng đại cát - Suy luận xuyên qua không có nha hoàn thiếp thân bên cạnh 4.795 1614 27/05/2021
Chương 2: Tiếp tục lý luận về tình hình của bản thân 4.735 679 27/05/2021
Chương 3: Thúc mẫu 'Tốt' và tiếp tục suy luận 5.240 525 27/05/2021
Chương 4: Phụ mẫu không duyên phận và suy luận cuối cùng 7.259 516 27/05/2021
Chương 5: Chuyện xảy ra, ăn dưa 4.914 540 27/05/2021
Chương 6: Ăn dưa 5.109 443 27/05/2021
Chương 7: Phấn đấu 4.616 465 27/05/2021
Chương 8: Gia yến đầu tiên (Thượng) 5.782 535 27/05/2021
Chương 9: Gia yến đầu tiên (Hạ) 4.348 380 27/05/2021
Chương 10: Mẹ và con gái 3.994 370 27/05/2021
Chương 11: Nghiền ép 4.295 388 28/05/2021
Chương 12: Chuyển nhà 3.830 403 29/05/2021
Chương 13: Huynh đệ Trình gia (Thượng) 3.663 402 29/05/2021
Chương 14: Huynh đệ Trình gia (Hạ) 4.769 357 08/06/2021
Chương 15: Án ly hôn(1) 3.994 546 09/06/2021
Chương 16: Án ly hôn (2) 3.237 305 29/06/2021
Chương 17: Chính đán 3.541 333 30/06/2021
Chương 18: Sóng gió án thư (Thượng) 3.112 292 01/07/2021
Chương 19: Sóng gió án thư (Hạ) 3.944 333 02/07/2021
Chương 20: Lòng người bất công 2.842 291 04/07/2021
Chương 21: Hai kết luận 3.351 259 05/07/2021
Chương 22: Hội đèn lồng 3.254 260 06/07/2021
Chương 23: Tú cầu trúc cùng đèn kéo quân 2.824 207 08/07/2021
Chương 24: Tiệc mời khách Trình gia (Thượng) 3.237 253 09/07/2021
Chương 25: Tiệc mời khách Trình gia (Hạ) 3.082 217 10/07/2021
Chương 26: Kế hoạch sống còn 3.916 326 11/07/2021
Chương 27: Chuyện xấu đầu tiên trong cuộc đời ta (Thượng) 4.739 193 12/07/2021
Chương 28: Chuyện xấu đầu tiên trong cuộc đời ta (Hạ) 4.461 220 13/07/2021
Chương 29: Gia yến Doãn phủ (Thượng) 4.941 221 14/07/2021
Chương 30: Gia yến Doãn phủ (Hạ) 4.952 189 15/07/2021
Chương 31: Chuyện sau đó 2.981 199 16/07/2021
Chương 32: Lần thứ hai cãi nhau to 3.684 203 17/07/2021
Chương 33: Tránh nạn 3.779 201 18/07/2021
Chương 34: Khí thế của BOSS 4.126 193 19/07/2021
Chương 35: Vấn đề ở chỗ bây giờ khuôn mặt nàng vẫn là đầu heo 5.129 265 20/07/2021
Chương 36: Nhưng mà ông trời không cho nàng kết thúc an tĩnh 6.280 517 21/07/2021
Chương 37: Âm mưu và anh hùng cứ vậy đẩy nàng vào giữa 5.269 240 22/07/2021
Chương 38: Làm ơn để nàng yên lặng rời khỏi đô thành có được không (Hết quyển 1) 5.349 398 23/07/2021
Chương 39: Hành trình kinh hoàng (Thượng) 3.717 215 24/07/2021
Chương 40: Hành trình kinh hoàng (Hạ) 4.622 197 25/07/2021
Chương 41: Chuyện xấu thứ hai trong cuộc đời ta (Thượng) 4.881 217 26/07/2021
Chương 42: Chuyện xấu thứ hai trong cuộc đời ta (Hạ) 5.514 267 27/07/2021
Chương 43: Thành thị và nông thôn kết hợp ghi chép những điều mắt thấy tai nghe 4.708 227 28/07/2021
Chương 44: Cuộc sống thôn quê kết hợp bộ hướng dẫn cầu thân 6.899 461 29/07/2021
Chương 45: Lần này không phải là chuyện xấu 4.970 229 30/07/2021
Chương 46: Mở đầu 4.920 220 31/07/2021
Chương 47: Biệt viện nghỉ chân (Thượng) 4.801 208 01/08/2021
Chương 48: Biệt viện nghỉ chân (Hạ) 6.425 225 02/08/2021
Chương 49: Yesterday Once More 5.453 249 03/08/2021
Chương 50: Lại về đô thành 2.935 212 04/08/2021
Chương 51: Chuyện xấu bị vạch trần quá sớm 4.341 248 05/08/2021
Chương 52: Ngươi nói rất có lý, chúng ta nhất thời không thể nói lại 4.500 262 06/08/2021
Chương 53: Tiến công(*) hôn ước (Thượng) 4.070 235 07/08/2021
Chương 54: Tiến công hôn ước (Hạ) 5.975 197 08/08/2021
Chương 55: Ta nghĩ ngươi sẽ không thích ta (Thượng) 3.416 206 09/08/2021
Chương 56: Ta nghĩ ngươi sẽ không thích ta (Hạ) 4.059 237 10/08/2021
Chương 57: Nhạn Hồi Tháp (Thượng) 4.316 169 11/08/2021
Chương 58: Nhạn Hồi Tháp (Hạ) 3.810 174 12/08/2021
Chương 59: Suy nghĩ nhiều 3.401 187 13/08/2021
Chương 60: Chuyện xấu thứ ba trong cuộc đời ta 4.824 188 14/08/2021
Chương 61: Biến cố (Thượng) 3.694 160 15/08/2021
Chương 62: Biến cố (Hạ) 4.956 176 16/08/2021
Chương 63: Có hi vọng 3.437 159 17/08/2021
Chương 64: Đầu lâu và nước mắt 5.498 168 18/08/2021
Chương 65: Buổi sáng đi từ hôn, ăn cơm trưa trong nhà 3.647 201 19/08/2021
Chương 66: Xế chiều đi cung đình 3.704 163 20/08/2021
Chương 67: Sau đó lại đính hôn 4.683 188 21/08/2021
Chương 68: Lần thứ nhất chiến tranh hôn nhân (Thượng) 4.108 166 22/08/2021
Chương 69: Lần thứ nhất chiến tranh hôn nhân (Hạ) 5.551 163 23/08/2021
Chương 70: Vị hôn thê trước cùng vị hôn thê trước nữa 2.534 178 24/08/2021
Chương 71: Hạ sính lễ 3.757 172 25/08/2021
Chương 72: Hôn lễ của bạn tốt nhất (Thượng) 4.840 242 26/08/2021
Chương 73: Hôn lễ của bạn tốt nhất (Hạ) 8.663 195 27/08/2021
Chương 74: Quy tắc trò chơi 3.611 204 28/08/2021
Chương 75: Cung 5.080 161 29/08/2021
Chương 76: Cungs(*) 3.794 167 30/08/2021
Chương 77: Cung Plus 3.570 174 31/08/2021
Chương 78: Công tác báo cáo điều tra hoàn cảnh 3.551 182 01/09/2021
Chương 79: Thực lực 5.707 193 02/09/2021
Chương 80: Vui quá hóa buồn 4.060 176 03/09/2021
Chương 81: ‘Khinh người quá đáng’ 5.192 311 04/09/2021
Chương 82: Việt Phi họa phong thanh kỳ 5.515 183 05/09/2021
Chương 83: Trong trần ai 4.814 141 06/09/2021
Chương 84: Liên quan tới chuyên ngành đưa tới vấn đề điều chỉnh độ thích ứng 3.991 154 07/09/2021
Chương 85: Không liên quan 3.271 123 08/09/2021
Chương 86: Bái kiến bà mẫu đại nhân 8.128 155 09/09/2021
Chương 87: Bái kiến ‘Bà mẫu’ đại nhân 2.0 (Thượng) 4.240 109 10/09/2021
Chương 88: Bái kiến ‘Bà mẫu’ đại nhân 2.0 (Hạ) 6.425 103 11/09/2021
Chương 89: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Thượng) 5.097 93 12/09/2021
Chương 90: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Trung - 1) 2.789 99 13/09/2021
Chương 91: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Trung - 2) 6.421 102 14/09/2021
Chương 92: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Trung - 3) 3.913 89 15/09/2021
Chương 93: Lần thứ hai chiến tranh hôn nhân (Hạ) 4.607 96 16/09/2021
Chương 94: Một mặt khác 5.654 92 17/09/2021
Chương 95: Bọt biển cùng kiếm sắc 4.950 61 18/09/2021
Chương 96: Phong thái ngày trước 6.600 50 19/09/2021
Chương 97: Thọ yến 4.174 43 20/09/2021
Chương 98: Trừng trị (Thượng) 6.622 0 21/09/2021
Chương 99: Trừng trị (Hạ) 6.317 0 22/09/2021
Chương 100: Hầu bệnh 7.371 0 23/09/2021
Chương 101: Phạt trượng 6.376 0 24/09/2021
Chương 102: Chẳng qua là lúc đó 5.007 0 25/09/2021
Chương 103: Khởi đầu 6.108 0 26/09/2021
Chương 104: Trang điểm 7.340 0 27/09/2021
Chương 105: Bước lên 6.074 0 28/09/2021
Chương 106: Khó bề phân biệt 7.155 0 29/09/2021
Chương 107: Hết đường chối cãi 5.917 0 30/09/2021
Chương 108: Kết án Khúc Linh Quân (Thượng) 6.183 0 01/10/2021
Chương 109: Kết án Khúc Linh Quân (Hạ) 8.912 0 02/10/2021
Chương 110: Bí mật không thể nói 3.961 0 03/10/2021
Chương 111: Kết cục ai cũng không thể ngờ tới 4.677 0 04/10/2021
Chương 112: Ra trận 4.464 0 05/10/2021
Chương 113: Đi ra ngoài 5.617 0 06/10/2021
Chương 114: Dọc đường đi 2.951 0 07/10/2021
Chương 115: Được cứu 4.672 0 08/10/2021
Chương 116: Cách ám sát cổ điển 5.672 0 09/10/2021
Bình Luận (156 Bình Luận)
Truyện liên quan
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỪA ĐẸP TRAI LẠI CÓ TIỀN Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1046 lượt đánh giá
23311 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 819.276
Yêu thích: 31159
74
Danh vọng tích lũy: 6759
MP: 959
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 522217
Danh vọng tích lũy: 26917
MP: 408043
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước