TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
Tác giả: Tiểu Sao Nhục
Chương: Chương 301
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
10
1434
144
41
15
10
203691 views
1760
7128
0
433
Số chữ tích lũy: 1.974.057
Danh vọng: 569185
Nhân khí: 17692
Tài khí: 243227
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Danh vọng: 678452
Nhân khí: 45764
Tài khí: 544516
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Hạ Như Yên chết oan, lại cơ duyên xảo hợp được không gian Chủ Thần lựa chọn, tặng hệ thống cho cô để cô xuyên vào các thể giới tiểu thuyết hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, cô có thể sống lại một lần nữa.

Nhưng cố tình, từng thế giới luôn có một tên không có tiết tháo bám riết lấy cô không buông, mà mỗi lần, cô đều bị tên đó hấp dẫn, không thể chống cự, như vậy.... hình như không sai nha?

Tác giả cặn bã không sử dụng lịch sử chính xác, mong mọi người bỏ qua (づ ̄ 3 ̄)づ hoan nghênh mọi người đến góp ý. 1v1, nam chủ chỉ bạch bạch với nữ chủ từ đầu đến cuối truyện. Trước mắt thì là như vậy. Nhìn qua thì tác giả cặn bã nói chung cũng biết ta là mẹ nữ chủ, khẩu hiệu của chúng ta là: Tuyệt đối không để nữ chủ chịu ủy khuất!!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiết Tháo Đâu Rồi?!

Danh Sách Các Vị Diện :

1. Đầu Tường Xuân

2. Trời Xui Đất Khiến

3. Vú Nuôi

4. Chiếm Làm Của Riêng

5. Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ!!

6. Thú Sủng

7. Tù Binh

8. Đội Trưởng Tưởng Quá Nhiều

9. Ta Tiểu Chó Săn

10. Xưởng Công Chậm Đã

...
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Đầu Tường Xuân ( 1 ) 2.774 18160 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 2 ) 3.048 12382 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 3 ) 2.444 11509 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 4 ) 1.320 11466 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 5 ) 2.350 11761 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 6 ) 2.076 10271 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 7 ) 1.351 9876 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 8 ) 2.233 9721 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 9 ) 1.527 9941 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 10 ) 2.117 10331 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 11 ) 3.019 13420 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 12 ) 3.083 9534 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 13 ) 1.224 8689 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 14 ) 1.843 8449 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 15 ) 2.659 8757 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 16 ) 2.986 9031 21/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 17 ) 2.308 8155 22/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 18 ) 1.517 11511 23/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 19 ) 3.168 12730 24/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 20 ) 2.675 14254 25/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 21 ) 1.546 29178 26/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 22 ) 1.358 9442 27/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 23 ) 2.752 8443 28/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 24 ) 2.159 8456 29/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 25 ) 2.333 8715 30/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 26 ) 3.104 8889 01/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 27 ) 2.703 9499 02/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 28 ) 3.375 6690 03/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 29 ) 2.283 7056 04/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 30 ) 2.652 7542 05/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 31 ) 1.430 4672 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 32 ) 2.710 4152 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 33 ) 1.841 4186 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 34 ) 2.022 4000 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 35 ) (Hoàn) 2.246 4705 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( Ngoại Truyện ) 1.656 4189 06/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 1 ) 3.428 7891 07/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 2 ) 2.481 6506 08/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 3 ) 1.704 6089 09/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 4 ) 2.616 5401 10/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 5 ) 2.328 5378 11/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 6 ) 2.418 5817 12/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 7 ) ( Thịt) 1.624 6383 13/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 8 ) ( Thịt ) 1.717 5513 14/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 9 ) ( Thịt ) 1.857 4897 15/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 10 ) 2.667 4973 16/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 11 ) ( Thịt ) 2.139 4516 17/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 12 ) 1.765 4847 18/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 13 ) 2.075 4463 19/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 14 ) 1.922 4341 20/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 15 ) 2.173 4369 21/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 16 ) 2.197 4247 22/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 17 ) 1.877 4353 23/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 18 ) 3.910 4423 24/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 19 ) 2.433 4583 25/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 20 ) 2.117 4918 26/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 21 ) ( Thịt ) 2.045 4743 28/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 22 ) ( Thịt ) 1.942 4312 29/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 23 ) ( Thịt ) 2.132 4383 30/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 24 ) 2.393 4552 31/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 25 ) ( Thịt ) 2.862 4013 01/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 26 ) 2.180 4181 02/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 27 ) 2.105 4150 03/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 28 ) 2.225 3685 03/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 29 ) 1.858 3704 04/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 30 ) 1.900 3991 05/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 31 ) ( Thịt ) 1.820 3683 06/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 32 ) 2.956 3426 07/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 33 ) 2.785 3436 08/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( Phiên Ngoại Ngược Nam Cặn Bã ) 1.407 3234 09/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( Hoàn ) 667 3210 09/08/2020
Vú Nuôi ( 1 ) 3.028 7200 10/08/2020
Vú Nuôi ( 2 ) 2.828 5098 11/08/2020
Vú Nuôi ( 3 ) 1.796 4613 12/08/2020
Vú Nuôi ( 4 ) 2.360 4411 13/08/2020
Vú Nuôi ( 5 ) 2.147 4336 14/08/2020
Vú Nuôi ( 6 ) 2.598 4383 16/08/2020
Vú Nuôi ( 7 ) 3.256 4526 17/08/2020
Vú Nuôi ( 8 ) 3.703 4456 18/08/2020
Vú Nuôi ( 9 ) 3.031 4588 19/08/2020
Vú Nuôi ( 10 ) 3.420 9107 20/08/2020
Vú Nuôi ( 11 ) 2.207 5368 21/08/2020
Vú Nuôi ( 12 ) 3.093 4987 22/08/2020
Vú Nuôi ( 13 ) 2.446 4693 25/08/2020
Vú Nuôi ( 14 ) 2.075 4962 26/08/2020
Vú Nuôi ( 15 ) Thịt nhẹ 2.293 5983 27/08/2020
Vú Nuôi ( 16 ) 1.920 5247 28/08/2020
Vú Nuôi ( 17 ) Thịt 3.814 4902 29/08/2020
Vú Nuôi ( 18 ) 1.628 4408 30/08/2020
Vú Nuôi ( 19 ) Thịt 2.614 5373 31/08/2020
Vú Nuôi ( 20 ) Thịt 2.019 3641 01/09/2020
Vú Nuôi ( 21 ) 3.415 589 02/09/2020
Vú Nuôi ( 21 ) 3.415 3067 02/09/2020
Vú Nuôi ( 22 ) 3.088 3305 03/09/2020
Vú Nuôi ( 23 ) 2.602 3321 04/09/2020
Vú Nuôi ( 24 ) Thịt 3.004 3882 05/09/2020
Vú Nuôi ( 25 ) Thịt 2.555 3085 06/09/2020
Vú Nuôi ( 26 ) 2.952 2856 07/09/2020
Vú Nuôi ( 27 ) 2.086 2634 08/09/2020
Vú Nuôi ( 28 ) Thịt 1.737 2652 09/09/2020
Vú Nuôi ( 29 ) 2.570 2891 10/09/2020
Vú Nuôi ( 30 ) Thịt 2.950 2537 11/09/2020
Vú Nuôi ( 31 ) 2.391 2491 12/09/2020
Vú Nuôi ( 32 ) 3.164 2609 13/09/2020
Vú Nuôi ( 33 ) 1.646 2047 15/09/2020
Vú Nuôi ( 34 ) 6.054 2119 16/09/2020
Vú Nuôi ( 35 ) Hoàn 2.256 2601 18/09/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 1 ) 4.162 5336 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 2 ) 3.351 3638 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 3 ) 2.111 3397 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 4 ) 2.151 3230 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 5 ) 1.927 3442 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 6 ) 2.597 3419 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 7 ) 1.997 3402 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 8 ) 2.251 3106 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 9 ) 1.994 2953 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 10 ) 2.469 3081 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 11 ) 2.325 2696 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 12 ) 1.995 2509 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 13 ) 1.791 2427 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 14 ) 1.698 2467 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 15 ) 2.769 2665 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 16 ) 2.332 2382 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 17 ) 2.760 2501 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 18 ) 2.834 2493 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 19 ) 2.870 2547 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 20 ) 2.802 2543 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 21 ) 2.547 2308 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 22 ) 1.934 2201 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 23 ) 2.577 2146 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 24 ) 2.014 2361 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 25 ) 2.084 2339 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 26 ) 2.054 2143 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 27 ) 2.573 2078 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 28 ) 2.439 1905 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 29 ) 2.211 1937 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 30 ) 2.197 2207 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 31 ) 2.626 1946 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 32 ) 2.029 1969 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 33 ) 2.021 1932 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 34 ) 1.992 2125 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 35 ) 2.012 1910 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 36 ) 2.108 1803 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 37 ) 1.884 1812 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 38 ) 2.189 1814 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 39 ) 1.916 1813 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 40 ) 2.061 1738 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 41 ) 2.188 1787 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 42 ) 2.079 1771 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 43 ) 2.038 1684 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 44 ) 2.478 1739 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 45 ) 1.977 1698 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 46 ) 1.992 1797 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 47 ) 3.558 1719 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 48 ) 2.370 1391 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 49 ) 2.762 1378 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 50 ) 1.820 1373 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 51 ) 2.003 1475 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( HOÀN ) 1.934 2052 11/11/2020
Sư thúc không biết xấu hổ ( 1 ) 2.004 4172 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 2 ) 2.298 3210 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 3 ) 2.236 2820 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 4 ) 2.315 2807 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 5 ) 2.039 2732 10/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 6 ) 2.232 2998 10/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 7 ) 1.953 2641 12/12/2020
Sư Thúc Không Biết Cấu Hổ ( 8 ) 2.276 2735 12/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 9 ) 2.466 2630 15/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 10 ) 2.509 2545 17/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 11 ) 2.625 2706 17/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 12 ) 3.498 2711 19/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 13 ) 1.973 2342 21/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 14 ) 2.034 2565 21/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 15 ) 1.858 2531 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 16 ) 2.224 2607 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ (17) 2.120 2779 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 18 ) 2.345 2589 27/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 19 ) 2.231 2343 28/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 20 ) 1.851 2573 29/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 21 ) 2.426 2772 30/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 22 ) 2.220 2535 01/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 23 ) 2.061 2311 02/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 24 ) 2.092 2138 03/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 25 ) 2.070 1966 04/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 26 ) 2.272 1935 04/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 27 ) 1.864 1713 05/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 28 ) 1.780 1750 06/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 29 ) 1.785 1785 07/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 30 ) 1.957 1713 08/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 31 ) 2.052 1812 08/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 32 ) 2.282 1766 09/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 33 ) 2.012 1634 10/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 34 ) 2.438 1720 11/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 35 ) 2.712 1840 12/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 36 ) 2.245 1893 13/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 37 ) 2.146 1937 14/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 38 ) 2.500 1351 14/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 39 ) 2.765 1132 16/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 40 ) 2.788 1357 16/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 41 ) 5.029 1337 17/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 42 ) 4.391 1326 18/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 43 ) 3.671 989 19/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 44 ) 3.657 1240 19/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 45 ) 3.660 1215 20/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 46 ) 3.540 1013 21/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 47 ) 3.420 1127 22/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 48 ) 3.563 1296 22/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 49 ) 2.594 1396 24/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 50 ) 3.340 1087 25/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 51 ) 1.886 893 27/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( HOÀN ) 2.494 1104 28/01/2021
Thú Cưng (1) 1.770 2583 02/02/2021
Thú Cưng (2) 2.799 1988 04/02/2021
Thú Cưng (3) 1.852 1863 05/02/2021
Thú Cưng (4) 1.914 1906 06/02/2021
Thú Cưng (5) 2.603 657 07/02/2021
Thú Cưng (6) 2.004 2063 08/02/2021
Thú Cưng (7) 1.896 2686 09/02/2021
Thú Cưng (8) 1.846 1781 10/02/2021
Thú Cưng (9) 2.209 1724 11/02/2021
Thú Cưng (10) 2.237 1560 12/02/2021
Thú Cưng (11) 2.389 1479 13/02/2021
Thú Cưng (12) 2.128 1268 15/02/2021
Thú Cưng (13) 2.033 1169 18/02/2021
Thú Cưng (14) 2.367 1056 19/02/2021
Thú Cưng (15) 2.920 991 20/02/2021
Thú Cưng (16) 2.735 1076 21/02/2021
Thú Cưng (17) 2.259 937 23/02/2021
Thú Cưng (18) 2.548 1237 23/02/2021
Thú cưng (19) (Lấy pass) 2.550 903 03/03/2021
Thú cưng (20) 2.139 532 03/03/2021
Thú cưng (21) 2.739 446 03/03/2021
Thú cưng (22) 1.776 418 03/03/2021
Thú cưng (23) 2.348 424 03/03/2021
Thú cưng (24) 1.848 415 03/03/2021
Thú cưng (25) 2.690 396 03/03/2021
Thú cưng (26) 2.470 377 03/03/2021
Thú cưng (27) 3.205 365 03/03/2021
Thú cưng (28) 1.906 357 03/03/2021
Thú cưng (29) 1.906 360 03/03/2021
Thú cưng (30) 2.340 333 03/03/2021
Thú cưng (31) 1.726 338 03/03/2021
Thú cưng (32) 1.995 337 03/03/2021
Thú cưng (Hoàn) 2.750 420 03/03/2021
Tù Binh (1) 1.878 2123 22/04/2021
Tù Binh (2) 1.959 1574 22/04/2021
Tù Binh (3) 2.043 1458 22/04/2021
Tù Binh (4) 2.075 1297 22/04/2021
Tù Binh (5) 2.102 1299 27/04/2021
Tù Binh (6) 2.538 1385 29/04/2021
Tù Binh (7) 2.880 1470 01/05/2021
Tù Binh (8) 2.148 1440 03/05/2021
Tù Binh (9) (H) 1.807 2279 05/05/2021
Tù Binh (10) (H) 2.346 2466 07/05/2021
Tù Binh (11) 1.812 497 09/05/2021
Tù Binh (12) (H) 2.596 495 11/05/2021
Tù Binh (13) 2.824 509 13/05/2021
Tù Binh (14) 2.647 663 15/05/2021
Tù Binh (15) 2.338 419 17/05/2021
Tù Binh (16) 1.919 390 19/05/2021
Tù Binh (17) (H) 1.953 487 19/05/2021
Tù Binh (18) (H) 1.928 401 21/05/2021
Tù Binh (19) 2.242 429 23/05/2021
Tù Binh (20) 2.268 440 29/05/2021
Tù Binh (22) (H) 2.441 427 28/05/2021
Tù Binh (23) 1.579 346 29/05/2021
Tù Binh (24) 1.742 393 28/05/2021
Tù Binh (25) (HOÀN) 2.885 347 28/05/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (1) 1.150 1129 27/06/2021
Đội trưởng! Đừng nghĩ nhiều (2) 1.921 1116 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (3) (có H rồi nè) 2.315 983 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (4) 2.723 890 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (5) 2.418 785 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (6) 2.021 1032 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (7) 2.141 975 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (8) 2.050 981 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (9) 2.555 828 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (10) 2.443 1659 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (11) 2.656 1552 29/06/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (12) 1.785 1271 02/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (13) 2.727 1599 02/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (14) 2.055 1429 02/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (15) 1.758 1161 02/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (16) 2.256 801 07/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (17) 2.527 755 07/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (18) 2.139 815 07/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (19) 2.630 539 08/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (20) 2.239 523 08/07/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (21) 2.615 351 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (22) 2.300 349 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (23) 2.058 301 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (24) 2.247 311 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (25) 2.467 306 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (26) 2.332 288 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (27) 2.129 306 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (28) 1.766 307 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (29) 1.898 293 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (30) 2.454 291 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (31) 2.735 269 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (32) 2.728 260 07/09/2021
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (Hoàn) 2.864 290 07/09/2021
Bình Luận (443 Bình Luận)