Tìm nhanh
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
Tác giả: Tiểu Sao Nhục
Dịch giả/Editor: Chiêu Anh Các
Tổng chương: 866
Chương mới nhất: Tù Binh (25) (HOÀN)
Tình trạng: Đang tiến hành
Văn án: Hạ Như Yên chết oan, lại cơ duyên xảo hợp được không gian Chủ Thần lựa chọn, tặng hệ thống cho cô để cô xuyên vào các thể giới tiểu thuyết hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, cô có thể sống lại một lần nữa.

Nhưng cố tình, từng thế giới luôn có một tên không có tiết tháo bám riết lấy cô không buông, mà mỗi lần, cô đều bị tên đó hấp dẫn, không thể chống cự, như vậy.... hình như không sai nha?

Tác giả cặn bã không sử dụng lịch sử chính xác, mong mọi người bỏ qua (づ ̄ 3 ̄)づ hoan nghênh mọi người đến góp ý. 1v1, nam chủ chỉ bạch bạch với nữ chủ từ đầu đến cuối truyện. Trước mắt thì là như vậy. Nhìn qua thì tác giả cặn bã nói chung cũng biết ta là mẹ nữ chủ, khẩu hiệu của chúng ta là: Tuyệt đối không để nữ chủ chịu ủy khuất!!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiết Tháo Đâu Rồi?!

Danh Sách Các Vị Diện :

1. Đầu Tường Xuân

2. Trời Xui Đất Khiến

3. Vú Nuôi

4. Chiếm Làm Của Riêng

5. Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ!!

6. Thú Sủng

7. Tù Binh

8. Đội Trưởng Tưởng Quá Nhiều

9. Ta Tiểu Chó Săn

10. Xưởng Công Chậm Đã

...
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Đầu Tường Xuân ( 1 ) XEM 2.774 14113 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 2 ) XEM 3.048 9796 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 3 ) XEM 2.444 9029 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 4 ) XEM 1.320 9098 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 5 ) XEM 2.350 9431 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 6 ) XEM 2.076 8153 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 7 ) XEM 1.351 7877 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 8 ) XEM 2.233 7726 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 9 ) XEM 1.527 7911 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 10 ) XEM 2.117 8244 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 11 ) XEM 3.019 11312 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 12 ) XEM 3.083 7684 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 13 ) XEM 1.224 6952 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 14 ) XEM 1.843 6797 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 15 ) XEM 2.659 7049 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 16 ) XEM 2.986 7420 21/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 17 ) XEM 2.308 6634 22/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 18 ) XEM 1.517 9870 23/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 19 ) XEM 3.168 10779 24/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 20 ) XEM 2.675 12532 25/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 21 ) XEM 1.546 27630 26/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 22 ) XEM 1.358 7944 27/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 23 ) XEM 2.752 7005 28/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 24 ) XEM 2.159 7043 29/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 25 ) XEM 2.333 7280 30/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 26 ) XEM 3.104 7489 01/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 27 ) XEM 2.703 8104 02/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 28 ) XEM 3.375 5374 03/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 29 ) XEM 2.283 5736 04/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 30 ) XEM 2.652 5981 05/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 31 ) 55 MP 1.430 4002 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 32 ) 55 MP 2.710 3609 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 33 ) 55 MP 1.841 3683 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 34 ) 55 MP 2.022 3463 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 35 ) (Hoàn) 55 MP 2.246 4137 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( Ngoại Truyện ) 55 MP 1.656 3655 06/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 1 ) XEM 3.428 6345 07/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 2 ) XEM 2.481 5458 08/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 3 ) XEM 1.704 5176 09/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 4 ) XEM 2.616 4472 10/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 5 ) XEM 2.328 4450 11/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 6 ) XEM 2.418 4730 12/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 7 ) ( Thịt) 55 MP 1.624 5506 13/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 8 ) ( Thịt ) 55 MP 1.717 4776 14/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 9 ) ( Thịt ) 55 MP 1.857 4281 15/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 10 ) XEM 2.667 4182 16/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 11 ) ( Thịt ) 55 MP 2.139 3891 17/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 12 ) XEM 1.765 4041 18/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 13 ) XEM 2.075 3756 19/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 14 ) XEM 1.922 3641 20/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 15 ) XEM 2.173 3667 21/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 16 ) XEM 2.197 3567 22/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 17 ) XEM 1.877 3640 23/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 18 ) XEM 3.910 3685 24/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 19 ) XEM 2.433 3868 25/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 20 ) XEM 2.117 4141 26/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 21 ) ( Thịt ) 55 MP 2.045 4096 28/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 22 ) ( Thịt ) 55 MP 1.942 3702 29/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 23 ) ( Thịt ) 55 MP 2.132 3795 30/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 24 ) XEM 2.393 3860 31/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 25 ) ( Thịt ) 55 MP 2.862 3451 01/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 26 ) XEM 2.180 3525 02/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 27 ) XEM 2.105 3550 03/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 28 ) XEM 2.225 3107 03/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 29 ) XEM 1.858 3133 04/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 30 ) XEM 1.900 3266 05/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 31 ) ( Thịt ) 55 MP 1.820 3198 06/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 32 ) 55 MP 2.956 3003 07/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 33 ) 55 MP 2.785 3019 08/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( Phiên Ngoại Ngược Nam Cặn Bã ) 55 MP 1.407 2838 09/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( Hoàn ) 55 MP 667 2820 09/08/2020
Vú Nuôi ( 1 ) XEM 3.028 5679 10/08/2020
Vú Nuôi ( 2 ) XEM 2.828 4136 11/08/2020
Vú Nuôi ( 3 ) XEM 1.796 3767 12/08/2020
Vú Nuôi ( 4 ) XEM 2.360 3601 13/08/2020
Vú Nuôi ( 5 ) XEM 2.147 3571 14/08/2020
Vú Nuôi ( 6 ) XEM 2.598 3622 16/08/2020
Vú Nuôi ( 7 ) XEM 3.256 3702 17/08/2020
Vú Nuôi ( 8 ) XEM 3.703 3662 18/08/2020
Vú Nuôi ( 9 ) XEM 3.031 3774 19/08/2020
Vú Nuôi ( 10 ) XEM 3.420 7094 20/08/2020
Vú Nuôi ( 11 ) XEM 2.207 4387 21/08/2020
Vú Nuôi ( 12 ) XEM 3.093 4090 22/08/2020
Vú Nuôi ( 13 ) XEM 2.446 3830 25/08/2020
Vú Nuôi ( 14 ) XEM 2.075 4079 26/08/2020
Vú Nuôi ( 15 ) Thịt nhẹ XEM 2.293 4807 27/08/2020
Vú Nuôi ( 16 ) XEM 1.920 4277 28/08/2020
Vú Nuôi ( 17 ) Thịt 55 MP 3.814 4281 29/08/2020
Vú Nuôi ( 18 ) XEM 1.628 3706 30/08/2020
Vú Nuôi ( 19 ) Thịt XEM 2.614 4295 31/08/2020
Vú Nuôi ( 20 ) Thịt 55 MP 2.019 3197 01/09/2020
Vú Nuôi ( 21 ) XEM 3.415 436 02/09/2020
Vú Nuôi ( 21 ) XEM 3.415 2653 02/09/2020
Vú Nuôi ( 22 ) XEM 3.088 2783 03/09/2020
Vú Nuôi ( 23 ) XEM 2.602 2816 04/09/2020
Vú Nuôi ( 24 ) Thịt 55 MP 3.004 3456 05/09/2020
Vú Nuôi ( 25 ) Thịt 55 MP 2.555 2730 06/09/2020
Vú Nuôi ( 26 ) XEM 2.952 2441 07/09/2020
Vú Nuôi ( 27 ) XEM 2.086 2233 08/09/2020
Vú Nuôi ( 28 ) Thịt 55 MP 1.737 2332 09/09/2020
Vú Nuôi ( 29 ) XEM 2.570 2506 10/09/2020
Vú Nuôi ( 30 ) Thịt 55 MP 2.950 2223 11/09/2020
Vú Nuôi ( 31 ) XEM 2.391 2100 12/09/2020
Vú Nuôi ( 32 ) XEM 3.164 2209 13/09/2020
Vú Nuôi ( 33 ) 55 MP 1.646 1796 15/09/2020
Vú Nuôi ( 34 ) 55 MP 6.054 1859 16/09/2020
Vú Nuôi ( 35 ) Hoàn 55 MP 2.256 2307 18/09/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 1 ) XEM 4.162 4162 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 2 ) XEM 3.351 2918 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 3 ) XEM 2.111 2747 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 4 ) XEM 2.151 2610 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 5 ) XEM 1.927 2779 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 6 ) XEM 2.597 2683 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 7 ) XEM 1.997 2694 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 8 ) XEM 2.251 2487 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 9 ) XEM 1.994 2408 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 10 ) XEM 2.469 2502 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 11 ) XEM 2.325 2191 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 12 ) XEM 1.995 2027 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 13 ) XEM 1.791 1970 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 14 ) XEM 1.698 1989 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 15 ) XEM 2.769 2187 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 16 ) XEM 2.332 1905 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 17 ) XEM 2.760 1992 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 18 ) XEM 2.834 1996 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 19 ) XEM 2.870 2083 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 20 ) XEM 2.802 2073 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 21 ) XEM 2.547 1849 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 22 ) XEM 1.934 1747 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 23 ) XEM 2.577 1711 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 24 ) XEM 2.014 1888 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 25 ) XEM 2.084 1892 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 26 ) XEM 2.054 1728 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 27 ) XEM 2.573 1666 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 28 ) XEM 2.439 1506 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 29 ) XEM 2.211 1556 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 30 ) XEM 2.197 1789 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 31 ) XEM 2.626 1579 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 32 ) XEM 2.029 1589 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 33 ) XEM 2.021 1556 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 34 ) XEM 1.992 1745 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 35 ) XEM 2.012 1535 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 36 ) XEM 2.108 1454 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 37 ) XEM 1.884 1453 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 38 ) XEM 2.189 1443 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 39 ) XEM 1.916 1451 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 40 ) XEM 2.061 1397 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 41 ) XEM 2.188 1430 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 42 ) XEM 2.079 1401 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 43 ) XEM 2.038 1328 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 44 ) XEM 2.478 1379 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 45 ) XEM 1.977 1336 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 46 ) XEM 1.992 1456 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 47 ) XEM 3.558 1323 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 48 ) 55 MP 2.370 1140 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 49 ) 55 MP 2.762 1155 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 50 ) 55 MP 1.820 1148 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 51 ) 55 MP 2.003 1246 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( HOÀN ) 55 MP 1.934 1760 11/11/2020
Sư thúc không biết xấu hổ ( 1 ) XEM 2.004 3162 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 2 ) XEM 2.298 2458 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 3 ) XEM 2.236 2203 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 4 ) XEM 2.315 2160 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 5 ) XEM 2.039 2118 10/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 6 ) XEM 2.232 2370 10/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 7 ) XEM 1.953 2020 12/12/2020
Sư Thúc Không Biết Cấu Hổ ( 8 ) XEM 2.276 2122 12/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 9 ) XEM 2.466 2025 15/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 10 ) XEM 2.509 1951 17/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 11 ) XEM 2.625 2091 17/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 12 ) XEM 3.498 2092 19/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 13 ) XEM 1.973 1748 21/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 14 ) XEM 2.034 1925 21/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 15 ) XEM 1.858 1902 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 16 ) XEM 2.224 1986 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ (17) XEM 2.120 2135 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 18 ) XEM 2.345 1990 27/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 19 ) XEM 2.231 1765 28/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 20 ) XEM 1.851 1962 29/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 21 ) XEM 2.426 2126 30/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 22 ) XEM 2.220 1941 01/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 23 ) XEM 2.061 1803 02/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 24 ) XEM 2.092 1651 03/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 25 ) XEM 2.070 1516 04/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 26 ) XEM 2.272 1527 04/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 27 ) XEM 1.864 1300 05/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 28 ) XEM 1.780 1356 06/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 29 ) XEM 1.785 1398 07/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 30 ) XEM 1.957 1318 08/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 31 ) XEM 2.052 1411 08/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 32 ) XEM 2.282 1374 09/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 33 ) XEM 2.012 1274 10/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 34 ) XEM 2.438 1297 11/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 35 ) XEM 2.712 1434 12/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 36 ) XEM 2.245 1459 13/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 37 ) XEM 2.146 1512 14/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 38 ) XEM 2.500 1032 14/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 39 ) XEM 2.765 843 16/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 40 ) XEM 2.788 1037 16/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 41 ) XEM 5.029 1049 17/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 42 ) XEM 4.391 1010 18/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 43 ) 55 MP 3.671 792 19/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 44 ) XEM 3.657 967 19/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 45 ) XEM 3.660 956 20/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 46 ) 55 MP 3.540 829 21/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 47 ) XEM 3.420 855 22/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 48 ) XEM 3.563 1010 22/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 49 ) XEM 2.594 1078 24/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 50 ) 55 MP 3.340 885 25/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 51 ) 55 MP 1.886 700 27/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( HOÀN ) 55 MP 2.494 886 28/01/2021
Thú Cưng (1) XEM 1.770 1761 02/02/2021
Thú Cưng (2) XEM 2.799 1422 04/02/2021
Thú Cưng (3) XEM 1.852 1338 05/02/2021
Thú Cưng (4) XEM 1.914 1336 06/02/2021
Thú Cưng (5) XEM 2.603 566 07/02/2021
Thú Cưng (6) XEM 2.004 1450 08/02/2021
Thú Cưng (7) XEM 1.896 1873 09/02/2021
Thú Cưng (8) 1.846 1275 10/02/2021
Thú Cưng (9) 2.209 1246 11/02/2021
Thú Cưng (10) 2.237 1152 12/02/2021
Thú Cưng (11) 2.389 1089 13/02/2021
Thú Cưng (12) 2.128 890 15/02/2021
Thú Cưng (13) 2.033 858 18/02/2021
Thú Cưng (14) 2.367 758 19/02/2021
Thú Cưng (15) 2.920 697 20/02/2021
Thú Cưng (16) 2.735 780 21/02/2021
Thú Cưng (17) 2.259 662 23/02/2021
Thú Cưng (18) 2.548 909 23/02/2021
Thú cưng (19) (Lấy pass) 6969 MP 2.550 477 03/03/2021
Thú cưng (20) 2.139 325 03/03/2021
Thú cưng (21) 2.739 286 03/03/2021
Thú cưng (22) 1.776 252 03/03/2021
Thú cưng (23) 2.348 264 03/03/2021
Thú cưng (24) 1.848 269 03/03/2021
Thú cưng (25) 2.690 250 03/03/2021
Thú cưng (26) 2.470 240 03/03/2021
Thú cưng (27) 3.205 230 03/03/2021
Thú cưng (28) 1.906 234 03/03/2021
Thú cưng (29) 1.906 232 03/03/2021
Thú cưng (30) 2.340 204 03/03/2021
Thú cưng (31) 1.726 215 03/03/2021
Thú cưng (32) 1.995 205 03/03/2021
Thú cưng (Hoàn) 2.750 235 03/03/2021
Tù Binh (1) XEM 1.878 1071 22/04/2021
Tù Binh (2) XEM 1.959 845 22/04/2021
Tù Binh (3) XEM 2.043 813 22/04/2021
Tù Binh (4) XEM 2.075 725 22/04/2021
Tù Binh (5) XEM 2.102 693 27/04/2021
Tù Binh (6) XEM 2.538 811 29/04/2021
Tù Binh (7) XEM 2.880 880 01/05/2021
Tù Binh (8) XEM 2.148 835 03/05/2021
Tù Binh (9) (H) XEM 1.807 1321 05/05/2021
Tù Binh (10) (H) XEM 2.346 1326 07/05/2021
Tù Binh (11) 1.812 150 09/05/2021
Tù Binh (12) (H) 2.596 160 11/05/2021
Tù Binh (13) 2.824 144 13/05/2021
Tù Binh (14) 2.647 183 15/05/2021
Tù Binh (15) 2.210 99 17/05/2021
Tù Binh (16) 1.919 99 19/05/2021
Tù Binh (17) (H) 1.953 115 19/05/2021
Tù Binh (18) (H) 1.928 113 21/05/2021
Tù Binh (19) 2.242 110 23/05/2021
Tù Binh (20) 2.268 119 29/05/2021
Tù Binh (22) (H) 2.441 12 28/05/2021
Tù Binh (23) 1.579 8 29/05/2021
Tù Binh (24) 1.741 7 28/05/2021
Tù Binh (25) (HOÀN) 2.885 9 28/05/2021
Bình Luận (308 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
BẠN TRAI KHÔNG GẶP MẶT Tác giả: Sơn Chi Tử Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1677 lượt đánh giá
138094 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.898.826
Yêu thích: 478686
357
Danh vọng tích lũy: 15866
MP: 178449
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 386627
Danh vọng tích lũy: 12149
MP: 286519
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước