Tìm nhanh
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
Tác giả: Tiểu Sao Nhục
Dịch giả/Editor: Chiêu Anh Các
Tổng chương: 866
Chương mới nhất: Thú Cưng (18)
Tình trạng: Đang tiến hành
Văn án: Hạ Như Yên chết oan, lại cơ duyên xảo hợp được không gian Chủ Thần lựa chọn, tặng hệ thống cho cô để cô xuyên vào các thể giới tiểu thuyết hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, cô có thể sống lại một lần nữa.

Nhưng cố tình, từng thế giới luôn có một tên không có tiết tháo bám riết lấy cô không buông, mà mỗi lần, cô đều bị tên đó hấp dẫn, không thể chống cự, như vậy.... hình như không sai nha?

Tác giả cặn bã không sử dụng lịch sử chính xác, mong mọi người bỏ qua (づ ̄ 3 ̄)づ hoan nghênh mọi người đến góp ý. 1v1, nam chủ chỉ bạch bạch với nữ chủ từ đầu đến cuối truyện. Trước mắt thì là như vậy. Nhìn qua thì tác giả cặn bã nói chung cũng biết ta là mẹ nữ chủ, khẩu hiệu của chúng ta là: Tuyệt đối không để nữ chủ chịu ủy khuất!!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiết Tháo Đâu Rồi?!

Danh Sách Các Vị Diện :

1. Đầu Tường Xuân

2. Trời Xui Đất Khiến

3. Vú Nuôi

4. Chiếm Làm Của Riêng

5. Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ!!

6. Thú Sủng

7. Tù Binh

8. Đội Trưởng Tưởng Quá Nhiều

9. Ta Tiểu Chó Săn

10. Xưởng Công Chậm Đã

...
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Đầu Tường Xuân ( 1 ) XEM 2.774 11219 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 2 ) XEM 3.048 7875 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 3 ) XEM 2.444 7294 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 4 ) XEM 1.320 7335 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 5 ) XEM 2.350 7631 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 6 ) XEM 2.076 6609 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 7 ) XEM 1.351 6449 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 8 ) XEM 2.233 6280 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 9 ) XEM 1.527 6435 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 10 ) XEM 2.117 6714 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 11 ) XEM 3.019 9227 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 12 ) XEM 3.083 6349 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 13 ) XEM 1.224 5752 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 14 ) XEM 1.843 5528 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 15 ) XEM 2.659 5778 20/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 16 ) XEM 2.986 6215 21/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 17 ) XEM 2.308 5455 22/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 18 ) XEM 1.517 8607 23/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 19 ) XEM 3.168 9048 24/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 20 ) XEM 2.675 11161 25/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 21 ) XEM 1.546 26433 26/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 22 ) XEM 1.358 6810 27/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 23 ) XEM 2.752 5913 28/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 24 ) XEM 2.159 5994 29/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 25 ) XEM 2.333 6230 30/06/2020
Đầu Tường Xuân ( 26 ) XEM 3.104 6397 01/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 27 ) XEM 2.703 7092 02/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 28 ) XEM 3.375 4386 03/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 29 ) XEM 2.283 4773 04/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 30 ) XEM 2.652 4904 05/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 31 ) 55 MP 1.430 3487 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 32 ) 55 MP 2.710 3176 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 33 ) 55 MP 1.841 3285 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 34 ) 55 MP 2.022 3048 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( 35 ) (Hoàn) 55 MP 2.246 3659 06/07/2020
Đầu Tường Xuân ( Ngoại Truyện ) 55 MP 1.656 3191 06/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 1 ) XEM 3.428 5196 07/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 2 ) XEM 2.481 4579 08/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 3 ) XEM 1.704 4423 09/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 4 ) XEM 2.616 3704 10/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 5 ) XEM 2.328 3656 11/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 6 ) XEM 2.418 3824 12/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 7 ) ( Thịt) 55 MP 1.624 4735 13/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 8 ) ( Thịt ) 55 MP 1.717 4101 14/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 9 ) ( Thịt ) 55 MP 1.857 3698 15/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 10 ) XEM 2.667 3483 16/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 11 ) ( Thịt ) 55 MP 2.139 3341 17/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 12 ) XEM 1.765 3351 18/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 13 ) XEM 2.075 3111 19/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 14 ) XEM 1.922 3002 20/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 15 ) XEM 2.173 3045 21/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 16 ) XEM 2.197 2921 22/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 17 ) XEM 1.877 2964 23/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 18 ) XEM 3.910 3040 24/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 19 ) XEM 2.433 3238 25/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 20 ) XEM 2.117 3363 26/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 21 ) ( Thịt ) 55 MP 2.045 3507 28/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 22 ) ( Thịt ) 55 MP 1.942 3165 29/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 23 ) ( Thịt ) 55 MP 2.132 3283 30/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 24 ) XEM 2.393 3200 31/07/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 25 ) ( Thịt ) 55 MP 2.862 2969 01/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 26 ) XEM 2.180 2896 02/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 27 ) XEM 2.105 2963 03/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 28 ) XEM 2.225 2582 03/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 29 ) XEM 1.858 2606 04/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 30 ) XEM 1.900 2593 05/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 31 ) ( Thịt ) 55 MP 1.820 2733 06/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 32 ) 55 MP 2.956 2621 07/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( 33 ) 55 MP 2.785 2655 08/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( Phiên Ngoại Ngược Nam Cặn Bã ) 55 MP 1.407 2519 09/08/2020
Trời Xui Đất Khiến ( Hoàn ) 55 MP 667 2495 09/08/2020
Vú Nuôi ( 1 ) XEM 3.028 4325 10/08/2020
Vú Nuôi ( 2 ) XEM 2.828 3279 11/08/2020
Vú Nuôi ( 3 ) XEM 1.796 2975 12/08/2020
Vú Nuôi ( 4 ) XEM 2.360 2878 13/08/2020
Vú Nuôi ( 5 ) XEM 2.147 2847 14/08/2020
Vú Nuôi ( 6 ) XEM 2.598 2913 16/08/2020
Vú Nuôi ( 7 ) XEM 3.256 2945 17/08/2020
Vú Nuôi ( 8 ) XEM 3.703 2911 18/08/2020
Vú Nuôi ( 9 ) XEM 3.031 2977 19/08/2020
Vú Nuôi ( 10 ) XEM 3.420 4246 20/08/2020
Vú Nuôi ( 11 ) XEM 2.207 3274 21/08/2020
Vú Nuôi ( 12 ) XEM 3.093 3129 22/08/2020
Vú Nuôi ( 13 ) XEM 2.446 2948 25/08/2020
Vú Nuôi ( 14 ) XEM 2.075 3132 26/08/2020
Vú Nuôi ( 15 ) Thịt nhẹ XEM 2.293 3645 27/08/2020
Vú Nuôi ( 16 ) XEM 1.920 3008 28/08/2020
Vú Nuôi ( 17 ) Thịt 55 MP 3.814 3708 29/08/2020
Vú Nuôi ( 18 ) XEM 1.628 2940 30/08/2020
Vú Nuôi ( 19 ) Thịt XEM 2.614 3227 31/08/2020
Vú Nuôi ( 20 ) Thịt 55 MP 2.019 2768 01/09/2020
Vú Nuôi ( 21 ) XEM 3.415 248 02/09/2020
Vú Nuôi ( 21 ) XEM 3.415 2205 02/09/2020
Vú Nuôi ( 22 ) XEM 3.088 2267 03/09/2020
Vú Nuôi ( 23 ) XEM 2.602 2285 04/09/2020
Vú Nuôi ( 24 ) Thịt 55 MP 3.004 3051 05/09/2020
Vú Nuôi ( 25 ) Thịt 55 MP 2.555 2418 06/09/2020
Vú Nuôi ( 26 ) XEM 2.952 2031 07/09/2020
Vú Nuôi ( 27 ) XEM 2.086 1846 08/09/2020
Vú Nuôi ( 28 ) Thịt 55 MP 1.737 2051 09/09/2020
Vú Nuôi ( 29 ) XEM 2.570 2113 10/09/2020
Vú Nuôi ( 30 ) Thịt 55 MP 2.950 1931 11/09/2020
Vú Nuôi ( 31 ) XEM 2.391 1703 12/09/2020
Vú Nuôi ( 32 ) XEM 3.164 1780 13/09/2020
Vú Nuôi ( 33 ) 55 MP 1.646 1568 15/09/2020
Vú Nuôi ( 34 ) 55 MP 6.054 1618 16/09/2020
Vú Nuôi ( 35 ) Hoàn 55 MP 2.256 2032 18/09/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 1 ) XEM 4.162 3242 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 2 ) XEM 3.351 2290 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 3 ) XEM 2.111 2112 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 4 ) XEM 2.151 2032 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 5 ) XEM 1.927 2210 02/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 6 ) XEM 2.597 2058 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 7 ) XEM 1.997 2021 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 8 ) XEM 2.251 1918 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 9 ) XEM 1.994 1871 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 10 ) XEM 2.469 1967 07/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 11 ) XEM 2.325 1696 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 12 ) XEM 1.995 1563 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 13 ) XEM 1.791 1509 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 14 ) XEM 1.698 1534 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 15 ) XEM 2.769 1643 12/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 16 ) XEM 2.332 1455 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 17 ) XEM 2.760 1532 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 18 ) XEM 2.834 1532 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 19 ) XEM 2.870 1489 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 20 ) XEM 2.802 1609 17/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 21 ) XEM 2.547 1421 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 22 ) XEM 1.934 1319 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 23 ) XEM 2.577 1293 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 24 ) XEM 2.014 1379 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 25 ) XEM 2.084 1482 22/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 26 ) XEM 2.054 1306 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 27 ) XEM 2.573 1261 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 28 ) XEM 2.439 1150 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 29 ) XEM 2.211 1181 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 30 ) XEM 2.197 1389 27/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 31 ) XEM 2.626 1231 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 32 ) XEM 2.029 1211 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 33 ) XEM 2.021 1203 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 34 ) XEM 1.992 1385 31/10/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 35 ) XEM 2.012 1178 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 36 ) XEM 2.108 1109 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 37 ) XEM 1.884 1092 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 38 ) XEM 2.189 1090 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 39 ) XEM 1.916 1096 04/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 40 ) XEM 2.061 1058 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 41 ) XEM 2.188 1076 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 42 ) XEM 2.079 1068 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 43 ) XEM 2.038 999 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 44 ) XEM 2.478 1039 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 45 ) XEM 1.977 992 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 46 ) XEM 1.992 1116 07/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 47 ) XEM 3.558 958 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 48 ) 55 MP 2.370 920 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 49 ) 55 MP 2.762 967 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 50 ) 55 MP 1.820 959 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( 51 ) 55 MP 2.003 1054 11/11/2020
Chiếm Làm Của Riêng ( HOÀN ) 55 MP 1.934 1526 11/11/2020
Sư thúc không biết xấu hổ ( 1 ) XEM 2.004 2293 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 2 ) XEM 2.298 1801 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 3 ) XEM 2.236 1605 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 4 ) XEM 2.315 1575 07/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 5 ) XEM 2.039 1556 10/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 6 ) XEM 2.232 1760 10/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 7 ) XEM 1.953 1475 12/12/2020
Sư Thúc Không Biết Cấu Hổ ( 8 ) XEM 2.276 1600 12/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 9 ) XEM 2.466 1519 15/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 10 ) XEM 2.509 1416 17/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 11 ) XEM 2.625 1545 17/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 12 ) XEM 3.498 1534 19/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 13 ) XEM 1.973 1240 21/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 14 ) XEM 2.034 1394 21/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 15 ) XEM 1.858 1330 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 16 ) XEM 2.224 1402 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ (17) XEM 2.120 1544 23/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 18 ) XEM 2.345 1448 27/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 19 ) XEM 2.231 1239 28/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 20 ) XEM 1.851 1408 29/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 21 ) XEM 2.426 1518 30/12/2020
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 22 ) XEM 2.220 1369 01/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 23 ) XEM 2.061 1256 02/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 24 ) XEM 2.092 1159 03/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 25 ) XEM 2.070 1068 04/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 26 ) XEM 2.272 1116 04/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 27 ) XEM 1.864 918 05/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 28 ) XEM 1.780 969 06/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 29 ) XEM 1.785 991 07/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 30 ) XEM 1.957 887 08/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 31 ) XEM 2.052 987 08/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 32 ) XEM 2.282 992 09/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 33 ) XEM 2.012 906 10/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 34 ) XEM 2.438 923 11/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 35 ) XEM 2.712 1046 12/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 36 ) XEM 2.245 1039 13/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 37 ) XEM 2.146 1076 14/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 38 ) XEM 2.500 753 14/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 39 ) XEM 2.765 561 16/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 40 ) XEM 2.788 718 16/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 41 ) XEM 5.029 735 17/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 42 ) XEM 4.391 672 18/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 43 ) 55 MP 3.671 571 19/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 44 ) XEM 3.657 655 19/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 45 ) XEM 3.660 643 20/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 46 ) 55 MP 3.540 671 21/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 47 ) XEM 3.420 572 22/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 48 ) XEM 3.563 735 22/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 49 ) XEM 2.594 714 24/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 50 ) 55 MP 3.340 694 25/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 51 ) 55 MP 1.886 536 27/01/2021
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( HOÀN ) 55 MP 2.494 680 28/01/2021
Thú Cưng (1) XEM 1.770 969 02/02/2021
Thú Cưng (2) XEM 2.799 763 04/02/2021
Thú Cưng (3) XEM 1.852 763 05/02/2021
Thú Cưng (4) XEM 1.914 719 06/02/2021
Thú Cưng (5) XEM 2.603 444 07/02/2021
Thú Cưng (6) XEM 2.004 787 08/02/2021
Thú Cưng (7) XEM 1.896 966 09/02/2021
Thú Cưng (8) 1.846 738 10/02/2021
Thú Cưng (9) 2.209 731 11/02/2021
Thú Cưng (10) 2.237 693 12/02/2021
Thú Cưng (11) 2.389 692 13/02/2021
Thú Cưng (12) 2.128 493 15/02/2021
Thú Cưng (13) 2.033 463 18/02/2021
Thú Cưng (14) 2.367 397 19/02/2021
Thú Cưng (15) 2.920 336 20/02/2021
Thú Cưng (16) 2.735 420 21/02/2021
Thú Cưng (17) 2.259 298 23/02/2021
Thú Cưng (18) 2.548 415 23/02/2021
Bình Luận (276 Bình Luận)
Truyện liên quan
DI CHÂU Tác giả: Oản Đậu GiápChap 73 Phiên ngoại 4 Đã hoàn thành
LÂU NGÀY SINH TÌNH Tác giả: Hắc Miêu Bạch BạchChương 6 Đã hoàn thành
VẬN MỆNH Tác giả: Mặc Vũ Bích CaChương 023: Khó Vào Phủ Duệ Vương Đang tiến hành
Cô thành thiếu niên Tác giả: Tô Mộng ĐắcRa tay cứu giúp Đang tiến hành
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG Tác giả: Chi TrănCHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ Đã hoàn thành
DƯỠNG ĐẾ Tác giả: Cuồng Thượng Gia CuồngChương 24 Đã hoàn thành
ĐỘ ẤM TRÊN MÔI EM Tác giả: Phất Lí Xuyên ÂmChương 63: Phiên ngoại 6 Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1759 lượt đánh giá
99359 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.811.617
Yêu thích: 404771
307
Danh vọng tích lũy: 14645
MP: 135446
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 290605
Danh vọng tích lũy: 3302
MP: 20
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước