Tìm nhanh
THỊNH SỦNG CHI HẠ
Tác giả: Nhĩ Nguyên
Dịch giả/Editor: Laylacao
Designer: [L.A]_Vy Tần
Tổng chương: 135
Chương mới nhất: Chương 127
Tình trạng: Đang tiến hành
Văn án: Ai mà không ghen tị với Mai Như khi nàng được gả vào gia đình giàu sang quyền thế, đã vậy còn được Yến Vương sủng ái vô hạn, nói rằng chuyên sủng cũng không quá.

Thế nhưng, nàng tự sát.

Cả đời làm thế thân, con rối, cả đời cô đơn. Sống lại kiếp này, Mai Tam tiểu thư không thể cứ sống nghẹn khuất như kiếp trước.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.939 6395 20/06/2020
Chương 2 XEM 2.424 4527 20/06/2020
Chương 3 XEM 2.544 10033 20/06/2020
Chương 4 XEM 2.486 3476 04/08/2020
Chương 5 XEM 2.205 2780 04/08/2020
Chương 6 XEM 2.791 2647 04/08/2020
Chương 7 XEM 2.437 2485 04/08/2020
Chương 8 XEM 3.345 2518 04/08/2020
Chương 9 XEM 2.152 2510 04/08/2020
Chương 10 XEM 2.171 2550 04/08/2020
Chương 11 XEM 2.291 2360 04/08/2020
Chương 12 XEM 2.162 2253 04/08/2020
Chương 13 XEM 2.194 2184 04/08/2020
Chương 14 XEM 1.954 2124 04/08/2020
Chương 15 XEM 2.452 2085 04/08/2020
Chương 16 XEM 2.082 2054 04/08/2020
Chương 17 XEM 2.128 2048 04/08/2020
Chương 18 XEM 1.601 2033 04/08/2020
Chương 19 XEM 2.008 2038 04/08/2020
Chương 20 XEM 2.246 2251 04/08/2020
Chương 21 XEM 1.872 2071 05/08/2020
Chương 22 XEM 1.882 2013 05/08/2020
Chương 23 XEM 2.321 1906 05/08/2020
Chương 24 XEM 1.580 1852 05/08/2020
Chương 25 XEM 2.422 1921 05/08/2020
Chương 26 XEM 1.404 1914 05/08/2020
Chương 27 XEM 6.302 2275 05/08/2020
Chương 28 XEM 2.219 1957 05/08/2020
Chương 29 XEM 1.815 1867 05/08/2020
Chương 30 XEM 2.321 2097 05/08/2020
Chương 31 XEM 2.629 2028 05/08/2020
Chương 32 XEM 2.496 2408 05/08/2020
Chương 33 XEM 2.151 2196 05/08/2020
Chương 34 XEM 1.769 2212 07/08/2020
Chương 35 XEM 2.043 2186 07/08/2020
Chương 36 XEM 3.409 2145 26/08/2020
Chương 37 XEM 2.524 2608 27/08/2020
Chương 38 XEM 2.297 2061 31/08/2020
Chương 39 XEM 2.334 2274 31/08/2020
Chương 40 XEM 2.387 2633 11/10/2020
Chương 41 XEM 2.566 1570 14/01/2021
Chương 42 XEM 1.920 1531 18/01/2021
Chương 43 XEM 2.369 1473 20/01/2021
Chương 44 XEM 2.293 1505 21/01/2021
Chương 45 XEM 2.204 1596 23/01/2021
Chương 46 XEM 1.744 1451 25/01/2021
Chương 47 XEM 2.058 1425 25/01/2021
Chương 48 XEM 2.409 1471 25/01/2021
Chương 49 XEM 2.311 1407 26/01/2021
Chương 50 XEM 2.734 1701 26/01/2021
Chương 51 XEM 2.433 1553 28/01/2021
Chương 52 XEM 2.340 1491 28/01/2021
Chương 53 XEM 2.134 1565 28/01/2021
Chương 54 XEM 2.485 1452 04/02/2021
Chương 55 XEM 958 1449 05/02/2021
Chương 56 XEM 2.281 1416 05/02/2021
Chương 57 XEM 2.129 1339 05/02/2021
Chương 58 XEM 2.900 1448 05/02/2021
Chương 59 XEM 2.945 1484 09/02/2021
Chương 60 XEM 2.339 1626 09/02/2021
Chương 61 XEM 2.816 1363 09/02/2021
Chương 62 XEM 2.182 1323 11/02/2021
Chương 63 XEM 2.225 1366 11/02/2021
Chương 64 XEM 2.556 1499 14/02/2021
Chương 65 XEM 2.363 1421 14/02/2021
Chương 66 XEM 2.120 1835 18/02/2021
Chương 67 XEM 2.109 1169 23/04/2021
Chương 68 XEM 2.684 1068 23/04/2021
Chương 69 XEM 2.380 1085 23/04/2021
Chương 70 XEM 2.108 1237 23/04/2021
Chương 71 XEM 2.419 1178 23/04/2021
Chương 72 XEM 1.469 1179 24/04/2021
Chương 73 XEM 4.435 1143 24/04/2021
Chương 74 XEM 2.520 1087 24/04/2021
Chương 75 XEM 2.455 1141 26/04/2021
Chương 76 XEM 2.064 1110 26/04/2021
Chương 77 XEM 2.681 1005 27/04/2021
Chương 78 XEM 2.230 994 30/04/2021
Chương 79 XEM 2.238 1231 01/05/2021
Chương 80 XEM 2.474 1304 01/05/2021
Chương 81 XEM 2.142 1058 02/05/2021
Chương 82 XEM 2.071 1022 04/05/2021
Chương 83 XEM 2.353 974 06/05/2021
Chương 84 XEM 1.460 1046 06/05/2021
Chương 85 XEM 2.905 1050 09/05/2021
Chương 86 XEM 2.258 1082 09/05/2021
Chương 87 XEM 2.108 1019 11/05/2021
Chương 88 XEM 4.579 933 12/05/2021
Chương 89 XEM 2.386 1056 12/05/2021
Chương 90 XEM 2.487 1033 13/05/2021
Chương 91 XEM 4.275 955 13/05/2021
Chương 92 XEM 2.501 936 13/05/2021
Chương 93: Phó Tranh tử trận XEM 2.710 1195 13/05/2021
Chương 94 XEM 2.363 1083 14/05/2021
Chương 95 XEM 1.565 1155 14/05/2021
Chương 96 XEM 2.305 1410 14/05/2021
Chương 97 : Phiên ngoại kiếp trước XEM 4.111 1783 16/05/2021
Chương 98 XEM 2.254 1415 16/05/2021
Chương 99 XEM 1.971 1245 16/05/2021
Chương 100 XEM 1.809 1360 16/05/2021
Chương 101 XEM 2.761 1186 17/05/2021
Chương 102 XEM 4.150 1195 17/05/2021
Chương 103 XEM 2.428 1313 18/05/2021
Chương 104 XEM 2.440 1299 18/05/2021
Chương 105 XEM 4.317 1290 19/05/2021
Chương 106 XEM 1.134 1182 19/05/2021
Chương 107 XEM 2.217 1131 19/05/2021
Chương 108 XEM 2.371 1174 19/05/2021
Chương 109 XEM 1.683 1150 20/05/2021
Chương 110 XEM 2.228 1285 20/05/2021
Chương 111 XEM 2.619 1115 20/05/2021
Chương 112 XEM 2.556 1315 20/05/2021
Chương 113 XEM 1.531 1483 20/05/2021
Chương 114 XEM 2.419 1938 22/05/2021
Chương 115 XEM 3.993 1217 26/05/2021
Chương 116 XEM 3.661 1109 28/05/2021
Chương 117 XEM 3.454 223 29/05/2021
Chương 117 XEM 3.454 792 29/05/2021
Chương 118 XEM 2.779 941 30/05/2021
Chương 119 XEM 2.556 872 30/05/2021
Chương 120 XEM 3.889 931 31/05/2021
Chương 121 XEM 3.617 1020 01/06/2021
Chương 122 XEM 3.906 745 12/06/2021
Chương 123 XEM 10.824 754 17/06/2021
Chương 124 XEM 3.213 756 17/06/2021
Chương 125 XEM 3.217 803 18/06/2021
Chương 126 XEM 3.360 865 22/06/2021
Chương 127 XEM 2.651 741 30/06/2021
Bình Luận (185 Bình Luận)
Truyện liên quan
EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG Tác giả: Xuyên Lan Đã hoàn thành
CUỘC HÔN NHÂN HOÀN HẢO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ÁO CHOÀNG CỦA LÃO ĐẠI KHÔNG GIỮ NỔI Tác giả: Cố Liễu Nguyệt Đang tiến hành
LOST THINGS Tác giả: Kira, Kimba Đang tiến hành
CHỈ VÌ STELLAR Tác giả: Jin Soo Yun, Nana So, So Hwa Ki Đang tiến hành
NỮ CHÍNH HẮC ÁM MUỐN BIẾN TÔI THÀNH MẸ KẾ Tác giả: Hari Heen, Muk Kamki Đang tiến hành
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM Tác giả: Tinh Không Xã Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
720 lượt đánh giá
49252 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 459.897
Yêu thích: 15779
72
Danh vọng tích lũy: 2841
MP: 211
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 130092
Danh vọng tích lũy: 3304
MP: 171950
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước