Tìm nhanh
THIỆN NAM TÍN NỮ
Tác giả: Bộ Vi Lan
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 71
Chương mới nhất: Phiên ngoại 2
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Tôi không phải thiên sứ, anh cũng không phải người tốt
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 2.818 21288 13/01/2020
Chương 2 2.904 9444 13/01/2020
Chương 3 3.193 7282 13/01/2020
Chương 4 2.635 6062 13/01/2020
Chương 5 2.624 5781 13/01/2020
Chương 6 2.474 5180 13/01/2020
Chương 7 2.364 5054 13/01/2020
Chương 8 2.575 5001 13/01/2020
Chương 9 2.193 4871 13/01/2020
Chương 10 2.378 5294 13/01/2020
Chương 11 2.477 5035 13/01/2020
Chương 12 2.377 4574 13/01/2020
Chương 13 2.254 4542 13/01/2020
Chương 14 2.279 4365 13/01/2020
Chương 15 2.248 5284 13/01/2020
Chương 16 2.402 4486 13/01/2020
Chương 17 2.221 4284 13/01/2020
Chương 18 2.497 4327 13/01/2020
Chương 19 2.216 4168 13/01/2020
Chương 20 2.404 4755 13/01/2020
Chương 21 2.373 4314 13/01/2020
Chương 22 2.001 4236 13/01/2020
Chương 23 2.371 4294 13/01/2020
Chương 24 2.308 3868 13/01/2020
Chương 25 2.267 4186 13/01/2020
Chương 26 2.073 4237 13/01/2020
Chương 27 2.129 3828 13/01/2020
Chương 28 2.102 3838 13/01/2020
Chương 29 2.337 3757 13/01/2020
Chương 30 2.125 4240 13/01/2020
Chương 31 2.322 3765 13/01/2020
Chương 32 2.323 3655 13/01/2020
Chương 33 2.489 4135 13/01/2020
Chương 34 2.591 3375 13/01/2020
Chương 35 2.830 3418 13/01/2020
Chương 36 2.347 3070 13/01/2020
Chương 37 2.437 3221 13/01/2020
Chương 38 2.335 3403 13/01/2020
Chương 39 2.205 3191 13/01/2020
Chương 40 2.311 3490 13/01/2020
Chương 41 2.219 3076 13/01/2020
Chương 42 2.401 3020 13/01/2020
Chương 43 2.558 3017 13/01/2020
Chương 44 2.391 2870 13/01/2020
Chương 45 2.209 2805 13/01/2020
Chương 46 2.023 2817 13/01/2020
Chương 47 2.220 2688 13/01/2020
Chương 48 2.169 2698 13/01/2020
Chương 49 2.192 2668 13/01/2020
Chương 50 2.576 3248 13/01/2020
Chương 51 2.785 3166 13/01/2020
Chương 52 2.329 2731 13/01/2020
Chương 53 2.246 2641 13/01/2020
Chương 54 2.488 2620 13/01/2020
Chương 55 2.658 3011 13/01/2020
Chương 56 2.720 2923 13/01/2020
Chương 57 3.083 2790 13/01/2020
Chương 58 2.867 2932 13/01/2020
Chương 59 2.522 3819 13/01/2020
Chương 60 2.478 3143 13/01/2020
Chương 61 2.453 2655 13/01/2020
Chương 62 2.370 2591 13/01/2020
Chương 63 2.290 2734 13/01/2020
Chương 64 2.193 2481 13/01/2020
Chương 65 2.500 3113 13/01/2020
Chương 66 2.614 2840 13/01/2020
Chương 67 2.432 2786 13/01/2020
Chương 68 3.447 3022 13/01/2020
Chương 69 3.781 5269 13/01/2020
Phiên ngoại 1 2.681 2641 13/01/2020
Phiên ngoại 2 2.450 2584 13/01/2020
Bình Luận (414 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
2370 lượt đánh giá
179992 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.296.706
Yêu thích: 564768
539
Danh vọng tích lũy: 11717
MP: 655682
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1954118
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1630475
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước