Tìm nhanh
THIỆN NAM TÍN NỮ
Tác giả: Bộ Vi Lan
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 71
Chương mới nhất: Phiên ngoại 2
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Tôi không phải thiên sứ, anh cũng không phải người tốt
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 2.818 21257 13/01/2020
Chương 2 2.904 9434 13/01/2020
Chương 3 3.193 7273 13/01/2020
Chương 4 2.635 6058 13/01/2020
Chương 5 2.624 5775 13/01/2020
Chương 6 2.474 5177 13/01/2020
Chương 7 2.364 5049 13/01/2020
Chương 8 2.575 4995 13/01/2020
Chương 9 2.193 4867 13/01/2020
Chương 10 2.378 5288 13/01/2020
Chương 11 2.477 5028 13/01/2020
Chương 12 2.377 4570 13/01/2020
Chương 13 2.254 4537 13/01/2020
Chương 14 2.279 4360 13/01/2020
Chương 15 2.248 5280 13/01/2020
Chương 16 2.402 4482 13/01/2020
Chương 17 2.221 4280 13/01/2020
Chương 18 2.497 4321 13/01/2020
Chương 19 2.216 4164 13/01/2020
Chương 20 2.404 4750 13/01/2020
Chương 21 2.373 4309 13/01/2020
Chương 22 2.001 4232 13/01/2020
Chương 23 2.371 4287 13/01/2020
Chương 24 2.308 3860 13/01/2020
Chương 25 2.267 4178 13/01/2020
Chương 26 2.073 4232 13/01/2020
Chương 27 2.129 3823 13/01/2020
Chương 28 2.102 3832 13/01/2020
Chương 29 2.337 3751 13/01/2020
Chương 30 2.125 4234 13/01/2020
Chương 31 2.322 3762 13/01/2020
Chương 32 2.323 3654 13/01/2020
Chương 33 2.489 4134 13/01/2020
Chương 34 2.591 3374 13/01/2020
Chương 35 2.830 3417 13/01/2020
Chương 36 2.347 3069 13/01/2020
Chương 37 2.437 3220 13/01/2020
Chương 38 2.335 3401 13/01/2020
Chương 39 2.205 3189 13/01/2020
Chương 40 2.311 3488 13/01/2020
Chương 41 2.219 3075 13/01/2020
Chương 42 2.401 3018 13/01/2020
Chương 43 2.558 3013 13/01/2020
Chương 44 2.391 2868 13/01/2020
Chương 45 2.209 2804 13/01/2020
Chương 46 2.023 2816 13/01/2020
Chương 47 2.220 2687 13/01/2020
Chương 48 2.169 2696 13/01/2020
Chương 49 2.192 2667 13/01/2020
Chương 50 2.576 3246 13/01/2020
Chương 51 2.785 3165 13/01/2020
Chương 52 2.329 2730 13/01/2020
Chương 53 2.246 2640 13/01/2020
Chương 54 2.488 2618 13/01/2020
Chương 55 2.658 3010 13/01/2020
Chương 56 2.720 2921 13/01/2020
Chương 57 3.083 2789 13/01/2020
Chương 58 2.867 2931 13/01/2020
Chương 59 2.522 3816 13/01/2020
Chương 60 2.478 3138 13/01/2020
Chương 61 2.453 2652 13/01/2020
Chương 62 2.370 2587 13/01/2020
Chương 63 2.290 2731 13/01/2020
Chương 64 2.193 2478 13/01/2020
Chương 65 2.500 3111 13/01/2020
Chương 66 2.614 2838 13/01/2020
Chương 67 2.432 2783 13/01/2020
Chương 68 3.447 3019 13/01/2020
Chương 69 3.781 5264 13/01/2020
Phiên ngoại 1 2.681 2637 13/01/2020
Phiên ngoại 2 2.450 2579 13/01/2020
Bình Luận (414 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
2375 lượt đánh giá
179743 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.295.709
Yêu thích: 563262
537
Danh vọng tích lũy: 11717
MP: 654550
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1948886
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1627825
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước