Tìm nhanh
THIỆN NAM TÍN NỮ
Tác giả: Bộ Vi Lan
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 71
Chương mới nhất: Phiên ngoại 2
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Tôi không phải thiên sứ, anh cũng không phải người tốt
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.818 17889 13/01/2020
Chương 2 XEM 2.904 8099 13/01/2020
Chương 3 XEM 3.193 6247 13/01/2020
Chương 4 XEM 2.635 5231 13/01/2020
Chương 5 XEM 2.624 4990 13/01/2020
Chương 6 XEM 2.474 4433 13/01/2020
Chương 7 XEM 2.364 4362 13/01/2020
Chương 8 XEM 2.575 4326 13/01/2020
Chương 9 XEM 2.193 4232 13/01/2020
Chương 10 XEM 2.378 4580 13/01/2020
Chương 11 XEM 2.477 4409 13/01/2020
Chương 12 XEM 2.377 4017 13/01/2020
Chương 13 XEM 2.254 4020 13/01/2020
Chương 14 XEM 2.279 3804 13/01/2020
Chương 15 XEM 2.248 4648 13/01/2020
Chương 16 XEM 2.402 3912 13/01/2020
Chương 17 XEM 2.221 3789 13/01/2020
Chương 18 XEM 2.497 3843 13/01/2020
Chương 19 XEM 2.216 3651 13/01/2020
Chương 20 XEM 2.404 4179 13/01/2020
Chương 21 XEM 2.373 3837 13/01/2020
Chương 22 XEM 2.001 3737 13/01/2020
Chương 23 XEM 2.371 3522 13/01/2020
Chương 24 XEM 2.308 3433 13/01/2020
Chương 25 XEM 2.267 3711 13/01/2020
Chương 26 XEM 2.073 3771 13/01/2020
Chương 27 XEM 2.129 3408 13/01/2020
Chương 28 XEM 2.102 3398 13/01/2020
Chương 29 XEM 2.337 3354 13/01/2020
Chương 30 XEM 2.125 3825 13/01/2020
Chương 31 XEM 2.322 3374 13/01/2020
Chương 32 XEM 2.323 3316 13/01/2020
Chương 33 XEM 2.489 3746 13/01/2020
Chương 34 XEM 2.591 3035 13/01/2020
Chương 35 XEM 2.830 3075 13/01/2020
Chương 36 XEM 2.347 2759 13/01/2020
Chương 37 XEM 2.437 2894 13/01/2020
Chương 38 XEM 2.335 3052 13/01/2020
Chương 39 XEM 2.205 2858 13/01/2020
Chương 40 XEM 2.311 3104 13/01/2020
Chương 41 XEM 2.219 2747 13/01/2020
Chương 42 XEM 2.401 2694 13/01/2020
Chương 43 XEM 2.558 2675 13/01/2020
Chương 44 XEM 2.391 2555 13/01/2020
Chương 45 XEM 2.209 2472 13/01/2020
Chương 46 XEM 2.023 2521 13/01/2020
Chương 47 XEM 2.220 2384 13/01/2020
Chương 48 XEM 2.169 2400 13/01/2020
Chương 49 XEM 2.192 2386 13/01/2020
Chương 50 XEM 2.576 2893 13/01/2020
Chương 51 XEM 2.785 2830 13/01/2020
Chương 52 XEM 2.329 2440 13/01/2020
Chương 53 XEM 2.246 2360 13/01/2020
Chương 54 XEM 2.488 2337 13/01/2020
Chương 55 XEM 2.658 2722 13/01/2020
Chương 56 XEM 2.720 2633 13/01/2020
Chương 57 XEM 3.083 2488 13/01/2020
Chương 58 XEM 2.867 2607 13/01/2020
Chương 59 XEM 2.522 3447 13/01/2020
Chương 60 XEM 2.478 2780 13/01/2020
Chương 61 XEM 2.453 2347 13/01/2020
Chương 62 XEM 2.370 2300 13/01/2020
Chương 63 XEM 2.290 2460 13/01/2020
Chương 64 XEM 2.193 2200 13/01/2020
Chương 65 XEM 2.500 2778 13/01/2020
Chương 66 XEM 2.614 2521 13/01/2020
Chương 67 XEM 2.432 2481 13/01/2020
Chương 68 XEM 3.447 2694 13/01/2020
Chương 69 XEM 3.781 4627 13/01/2020
Phiên ngoại 1 2.681 2269 13/01/2020
Phiên ngoại 2 2.450 2208 13/01/2020
Bình Luận (324 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
2160 lượt đánh giá
160865 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.059.876
Yêu thích: 430572
471
Danh vọng tích lũy: 7020
MP: 573976
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1571046
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524734
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước