TÌM NHANH
10
914
67
24
4
5
70472 views
1503
5497
0
453
Số chữ tích lũy: 1.905.410
Danh vọng: 490166
Nhân khí: 23390
Tài khí: 653681
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Danh vọng: 164047
Nhân khí: 11303
Tài khí: 262712
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
*Đây là truyện dự thi. Đọc xong bạn hãy click vào phần nút điểm số dưới chữ "ĐÁNH GIÁ ĐỘC GIẢ" để vote ủng hộ nhóm dịch nhé.

**

Diệp Cẩn Dư xuyên thành vị hôn thê của vai ác trong tiểu thuyết "trạch đấu"

Vị boss cuối này hung ác vô tình, đa mưu túc trí tới không giống người phàm, chưa "nhược quán" đã dùng thân phận Thái tử đi đào vô số hố to cho người khác rơi vào.

*Nhược quán: trưởng thành.

Chẳng sợ phần lớn nhân vật trong tiểu thuyết đều té đập mặt trong hố thì Diệp Cẩn Dư cũng không nao núng!

Bởi vì vai ác đã hẹo từ dạo đầu của tiểu thuyết rồi, bọn họ còn chưa kịp thành hôn cơ!

Sau đó nàng liền yên tâm làm một con cá mặn, chuyện duy nhất cần nàng nhọc lòng là bé đáng thương sống nhờ ở nhà nàng!

Bé đáng thương này bệnh tật ốm yếu, đi một bước thở ra ba hơi, lại còn ho ra máu!

Thật sự là cực kỳ đáng thương QAQ
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 2.562 9026 27/11/2020
Chương 2 2.620 5530 27/11/2020
Chương 3 2.809 4490 28/11/2020
Chương 4 2.578 4002 28/11/2020
Chương 5 2.791 3782 28/11/2020
Chương 6 2.685 6199 29/11/2020
Chương 7 2.519 3465 01/12/2020
Chương 8 2.993 5106 01/12/2020
Chương 9 3.079 3306 02/12/2020
Chương 10 3.060 4681 02/12/2020
Chương 11 2.574 3212 03/12/2020
Chương 12 2.232 3948 03/12/2020
Chương 13 2.480 2743 04/12/2020
Chương 14 3.028 3841 04/12/2020
Chương 15 2.427 2582 05/12/2020
Chương 16 2.415 3828 05/12/2020
Chương 17 2.360 2338 06/12/2020
Chương 18 2.395 3590 06/12/2020
Chương 19 2.147 2199 07/12/2020
Chương 20 2.665 3112 07/12/2020
Chương 21 2.561 1967 08/12/2020
Chương 22 2.578 1977 08/12/2020
Chương 23 1.881 1760 08/12/2020
Chương 24 1.773 1759 08/12/2020
Chương 25 2.576 1824 08/12/2020
Chương 26 2.811 1765 08/12/2020
Chương 27 2.171 1695 08/12/2020
Chương 28 2.938 1703 08/12/2020
Chương 29 2.528 1690 08/12/2020
Chương 30 2.203 1773 08/12/2020
Chương 31 2.721 1642 08/12/2020
Chương 32 2.802 1593 08/12/2020
Chương 33 2.864 1726 08/12/2020
Chương 34 3.681 1619 08/12/2020
Chương 35 2.750 1617 08/12/2020
Chương 36 2.828 1664 08/12/2020
Chương 37 2.925 1550 08/12/2020
Chương 38 2.648 1642 08/12/2020
Chương 39 2.954 1575 08/12/2020
Chương 40 2.813 1541 08/12/2020
Chương 41 2.343 1536 08/12/2020
Chương 42 4.935 2189 08/12/2020
Chương 43 3.925 369 08/12/2020
Chương 44 3.562 350 08/12/2020
Chương 45 2.881 348 08/12/2020
Chương 46 2.962 348 08/12/2020
Chương 47 3.884 363 08/12/2020
Chương 48 3.230 500 08/12/2020
Bình Luận (301 Bình Luận)