Tìm nhanh
TÀNG NGỌC NẠP CHÂU
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 205
Chương mới nhất: CHƯƠNG 205
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Nếu như ngọc có hồn, sẽ giống như người kia.

Hắn ẩn thân nơi triều cao, nhìn rõ khắp thiên hạ nhưng lại không thể nhìn rõ trái tim chân thành được che giấu dưới dung mạo ngọc trác băng điêu* của nữ nhân trông có vẻ như ti tiện đó.

Nếu lưỡi đao có phách, sẽ giống như người ấy.

Tâm nguyện cả đời nàng cũng chỉ là theo đuổi tài nghệ chạm ngọc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, thân lục bình dạt trôi giữa thời loạn thế, làm sao thiên hạ có thể chấp nhận cho một phụ nhân bị hòa ly, ăn nhờ ở đậu có thể trở thành người thợ trứ danh biết thổi hồn vào ngọc được đây? Huống chi nam nhân âm trầm, thất thường kia còn kiêu căng mà nói với nàng rằng: "Nếu đã nắm lấy tay ta thì không chấp nhận cho nàng buông ra..."

*Ngọc trác băng điêu: đẹp không tì vết
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.475 12698 02/10/2019
Chương 2 3.471 9350 02/10/2019
Chương 3 3.669 8492 02/10/2019
Chương 4 4.211 8314 02/10/2019
Chương 5 4.299 8270 02/10/2019
Chương 6 3.631 7472 02/10/2019
Chương 7 2.990 7599 02/10/2019
Chương 8 3.415 7505 02/10/2019
Chương 9 3.858 7291 03/10/2019
Chương 10 2.830 8008 07/10/2019
Chương 11 2.761 7167 07/10/2019
Chương 12 3.509 6941 07/10/2019
Chương 13 2.955 7542 07/10/2019
Chương 14 3.027 7196 07/10/2019
Chương 15 3.460 7019 07/10/2019
Chương 16 3.185 6884 07/10/2019
Chương 17 3.087 7158 07/10/2019
Chương 18 3.419 6656 07/10/2019
Chương 19 4.316 6485 07/10/2019
Chương 20 3.937 6564 07/10/2019
Chương 21 5.259 6607 07/10/2019
Chương 22 3.136 6658 07/10/2019
Chương 23 3.501 7061 07/10/2019
Chương 24  2.704 6599 07/10/2019
Chương 25 3.783 7618 08/10/2019
Chương 26 2.745 6265 08/10/2019
Chương 27 3.512 6570 08/10/2019
Chương 28 2.849 6494 08/10/2019
Chương 29 2.924 6452 08/10/2019
Chương 30 3.701 6972 08/10/2019
Chương 31 2.735 6647 08/10/2019
Chương 32 3.411 6604 08/10/2019
Chương 33 2.743 6673 08/10/2019
Chương 34 3.946 6337 08/10/2019
Chương 35 4.325 6714 08/10/2019
Chương 36 5.076 6292 08/10/2019
Chương 37 5.432 6517 08/10/2019
Chương 38 2.901 6212 08/10/2019
Chương 39 3.085 6298 08/10/2019
Chương 40 3.689 6608 08/10/2019
Chương 41 2.707 7127 09/10/2019
Chương 42 3.753 6315 09/10/2019
Chương 43 3.145 7039 09/10/2019
Chương 44 3.999 6422 09/10/2019
Chương 45 3.560 6767 09/10/2019
Chương 46:  3.589 6738 11/10/2019
Chương 47 2.529 6151 11/10/2019
Chương 48 3.523 6586 11/10/2019
Chương 49 2.536 6115 11/10/2019
Chương 50 3.315 6249 11/10/2019
Chương 51 3.864 6067 11/10/2019
Chương 52 3.167 6361 11/10/2019
Chương 53 5.131 6112 11/10/2019
Chương 54 2.720 5985 11/10/2019
Chương 55 2.674 5684 11/10/2019
Chương 56 2.640 6024 12/10/2019
Chương 57 1.225 5575 12/10/2019
Chương 58 2.599 5613 12/10/2019
Chương 59 2.571 5676 12/10/2019
Chương 60 2.703 5913 12/10/2019
Chương 61 2.557 5636 16/10/2019
Chương 62 2.711 5487 17/10/2019
Chương 63 2.534 5436 18/10/2019
Chương 64 3.277 5393 22/10/2019
Chương 65   3.217 5893 23/10/2019
Chương 66 3.709 5262 24/10/2019
Chương 67 3.339 5089 29/10/2019
Chương 68 5.251 5279 30/10/2019
Chương 69 4.061 5134 31/10/2019
Chương 70 2.771 5332 05/11/2019
Chương 71 4.338 5509 05/11/2019
Chương 72 4.129 5432 05/11/2019
Chương 73 4.273 5301 05/11/2019
Chương 74 3.834 5148 05/11/2019
Chương 75 2.563 5465 05/11/2019
Chương 76 3.862 5543 05/11/2019
Chương 77 5.038 5195 05/11/2019
Chương 78 2.522 5587 05/11/2019
Chương 79 2.613 5403 05/11/2019
Chương 80 3.564 5569 05/11/2019
Chương 81 3.458 5329 06/11/2019
Chương 82 4.023 5334 06/11/2019
Chương 83 3.790 5244 06/11/2019
Chương 84 7.466 5623 06/11/2019
Chương 85 5.390 5774 06/11/2019
Chương 86 1.781 5778 06/11/2019
Chương 87 2.542 5210 06/11/2019
Chương 88 3.522 5573 06/11/2019
Chương 89 2.616 5166 06/11/2019
Chương 90 3.550 5556 06/11/2019
Chương 91 2.571 5201 06/11/2019
Chương 92   3.594 5457 06/11/2019
Chương 93   2.543 5126 06/11/2019
Chương 94   2.628 5102 06/11/2019
Chương 95 2.812 4870 06/11/2019
Chương  96   2.315 5252 06/11/2019
Chương 97   3.348 5100 06/11/2019
Chương 98 3.820 4895 06/11/2019
Chương 99 4.049 4969 06/11/2019
Chương 100 2.709 5309 11/11/2019
Chương 101 3.962 4976 12/11/2019
Chương 102 2.605 4936 12/11/2019
Chương 103  3.564 5093 12/11/2019
Chương 104 2.799 5262 12/11/2019
Chương 105 3.674 5043 12/11/2019
Chương 106 2.533 4930 12/11/2019
Chương 107 3.342 4736 12/11/2019
Chương 108 2.450 4796 12/11/2019
Chương 109 3.481 4989 12/11/2019
Chương 110 2.218 4778 12/11/2019
Chương 111 2.359 4731 12/11/2019
Chương 112 2.695 4939 12/11/2019
Chương 113 2.563 4831 12/11/2019
Chương 114 1.791 4683 12/11/2019
Chương 115 2.534 4544 12/11/2019
Chương 116 2.475 4504 12/11/2019
Chương 117 3.772 4646 12/11/2019
Chương 118 2.635 4689 12/11/2019
Chương 119 2.748 4624 12/11/2019
Chương 120 3.497 5353 12/11/2019
Chương 121 2.801 4674 13/11/2019
Chương 122  3.404 4782 13/11/2019
Chương 123   2.677 4709 13/11/2019
Chương 124 3.436 4901 13/11/2019
Chương 125 2.781 5067 13/11/2019
Chương 126 3.528 4741 13/11/2019
Chương 127 2.818 4808 13/11/2019
Chương 128 3.760 4745 13/11/2019
Chương 129 2.934 4773 13/11/2019
Chương 130 3.584 5239 13/11/2019
Chương 131 2.495 4917 27/11/2019
Chương 132 3.447 4982 28/11/2019
Chương 133 2.652 4941 03/12/2019
Chương 134 3.572 4975 04/12/2019
Chương 135 2.694 4995 05/12/2019
Chương 136 3.479 4963 10/12/2019
Chương 137 2.538 4841 11/12/2019
Chương 138 3.730 4726 12/12/2019
Chương 139 2.577 5096 17/12/2019
Chương 140 2.605 4831 18/12/2019
Chương 141 2.665 4754 19/12/2019
Chương 142 3.653 4688 24/12/2019
Chương 143 2.902 4968 25/12/2019
Chương 144 3.568 5080 26/12/2019
CHƯƠNG 145 2.993 4545 31/12/2019
CHƯƠNG 146 3.898 4674 01/01/2020
CHƯƠNG 147 2.747 4644 02/01/2020
CHƯƠNG 148 3.316 4500 07/01/2020
CHƯƠNG 149 2.828 4612 08/01/2020
CHƯƠNG 150 2.749 4861 09/01/2020
CHƯƠNG 151 2.692 4696 14/01/2020
CHƯƠNG 152 2.882 4769 15/01/2020
CHƯƠNG 153 3.798 4541 16/01/2020
CHƯƠNG 154 4.060 4727 21/01/2020
CHƯƠNG 155 3.139 4757 22/01/2020
CHƯƠNG 156 4.181 4957 23/01/2020
CHƯƠNG 157 2.830 4508 28/01/2020
CHƯƠNG 158 2.666 4658 29/01/2020
CHƯƠNG 159 3.426 5112 30/01/2020
CHƯƠNG 160 2.595 5522 04/02/2020
CHƯƠNG 161 3.401 5126 05/02/2020
CHƯƠNG 162 2.830 5125 06/02/2020
CHƯƠNG 163 2.583 4972 11/02/2020
CHƯƠNG 164 2.805 5036 12/02/2020
CHƯƠNG 165 2.709 4833 13/02/2020
CHƯƠNG 166 2.988 4496 18/02/2020
CHƯƠNG 167 2.462 4826 19/02/2020
CHƯƠNG 168 2.654 4626 20/02/2020
CHƯƠNG 169 2.684 5071 25/02/2020
CHƯƠNG 170 2.884 4701 26/02/2020
CHƯƠNG 171 2.768 4706 27/02/2020
CHƯƠNG 172 2.837 4670 03/03/2020
CHƯƠNG 173 2.693 4673 04/03/2020
CHƯƠNG 174 2.719 4679 05/03/2020
CHƯƠNG 175 2.678 4614 10/03/2020
CHƯƠNG 176 2.627 4564 11/03/2020
CHƯƠNG 177 2.584 4610 12/03/2020
CHƯƠNG 178 2.659 4526 17/03/2020
CHƯƠNG 179 2.774 4583 18/03/2020
CHƯƠNG 180 2.649 4693 19/03/2020
CHƯƠNG 181 3.672 4512 24/03/2020
CHƯƠNG 182 2.629 4669 25/03/2020
CHƯƠNG 183 2.669 4449 26/03/2020
CHƯƠNG 184 2.652 4333 31/03/2020
CHƯƠNG 185 2.644 4505 01/04/2020
CHƯƠNG 186 2.644 4468 02/04/2020
CHƯƠNG 187 3.013 4661 07/04/2020
CHƯƠNG 188 2.917 4829 08/04/2020
CHƯƠNG 189 2.804 4726 09/04/2020
CHƯƠNG 190 2.647 4780 14/04/2020
CHƯƠNG 191 2.889 5036 15/04/2020
CHƯƠNG 192 2.815 5665 16/04/2020
CHƯƠNG 193 2.700 4682 21/04/2020
CHƯƠNG 194 2.733 4316 22/04/2020
CHƯƠNG 195 2.687 4336 23/04/2020
CHƯƠNG 196 1.845 4179 28/04/2020
CHƯƠNG 197 2.630 4149 29/04/2020
CHƯƠNG 198 2.723 5295 30/04/2020
CHƯƠNG 199 2.616 3981 05/05/2020
CHƯƠNG 200 2.753 4005 06/05/2020
CHƯƠNG 201 2.871 3998 07/05/2020
CHƯƠNG 202 2.713 3960 07/05/2020
CHƯƠNG 203 2.693 4127 12/05/2020
CHƯƠNG 204 2.621 4076 13/05/2020
CHƯƠNG 205 2.761 4615 14/05/2020
Bình Luận (644 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
11275 lượt đánh giá
549459 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 2.355.663
Yêu thích: 1042861
561
Danh vọng tích lũy: 9751
MP: 275156
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1948815
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1627825
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước