Tìm nhanh
TÀNG NGỌC NẠP CHÂU
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 205
Chương mới nhất: CHƯƠNG 205
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Nếu như ngọc có hồn, sẽ giống như người kia.

Hắn ẩn thân nơi triều cao, nhìn rõ khắp thiên hạ nhưng lại không thể nhìn rõ trái tim chân thành được che giấu dưới dung mạo ngọc trác băng điêu* của nữ nhân trông có vẻ như ti tiện đó.

Nếu lưỡi đao có phách, sẽ giống như người ấy.

Tâm nguyện cả đời nàng cũng chỉ là theo đuổi tài nghệ chạm ngọc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, thân lục bình dạt trôi giữa thời loạn thế, làm sao thiên hạ có thể chấp nhận cho một phụ nhân bị hòa ly, ăn nhờ ở đậu có thể trở thành người thợ trứ danh biết thổi hồn vào ngọc được đây? Huống chi nam nhân âm trầm, thất thường kia còn kiêu căng mà nói với nàng rằng: "Nếu đã nắm lấy tay ta thì không chấp nhận cho nàng buông ra..."

*Ngọc trác băng điêu: đẹp không tì vết
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.475 11012 02/10/2019
Chương 2 XEM 3.471 8305 02/10/2019
Chương 3 XEM 3.669 7625 02/10/2019
Chương 4 XEM 4.211 7475 02/10/2019
Chương 5 XEM 4.299 7470 02/10/2019
Chương 6 XEM 3.631 6708 02/10/2019
Chương 7 XEM 2.990 6841 02/10/2019
Chương 8 XEM 3.415 6763 02/10/2019
Chương 9 XEM 3.858 6537 03/10/2019
Chương 10 XEM 2.830 7209 07/10/2019
Chương 11 XEM 2.761 6404 07/10/2019
Chương 12 XEM 3.509 6232 07/10/2019
Chương 13 XEM 2.955 6830 07/10/2019
Chương 14 XEM 3.027 6499 07/10/2019
Chương 15 XEM 3.460 6299 07/10/2019
Chương 16 XEM 3.185 6169 07/10/2019
Chương 17 XEM 3.087 6434 07/10/2019
Chương 18 XEM 3.419 5977 07/10/2019
Chương 19 XEM 4.316 5815 07/10/2019
Chương 20 XEM 3.937 5804 07/10/2019
Chương 21 XEM 5.259 5905 07/10/2019
Chương 22 XEM 3.136 5962 07/10/2019
Chương 23 XEM 3.501 6352 07/10/2019
Chương 24  XEM 2.704 5924 07/10/2019
Chương 25 XEM 3.783 6962 08/10/2019
Chương 26 XEM 2.745 5620 08/10/2019
Chương 27 XEM 3.512 5897 08/10/2019
Chương 28 XEM 2.849 5818 08/10/2019
Chương 29 XEM 2.924 5791 08/10/2019
Chương 30 XEM 3.701 6272 08/10/2019
Chương 31 XEM 2.735 5983 08/10/2019
Chương 32 XEM 3.411 5962 08/10/2019
Chương 33 XEM 2.743 6007 08/10/2019
Chương 34 XEM 3.946 5687 08/10/2019
Chương 35 XEM 4.325 6049 08/10/2019
Chương 36 XEM 5.076 5627 08/10/2019
Chương 37 XEM 5.432 5844 08/10/2019
Chương 38 XEM 2.901 5576 08/10/2019
Chương 39 XEM 3.085 5686 08/10/2019
Chương 40 XEM 3.689 5947 08/10/2019
Chương 41 XEM 2.707 6465 09/10/2019
Chương 42 XEM 3.753 5696 09/10/2019
Chương 43 XEM 3.145 6391 09/10/2019
Chương 44 XEM 3.999 5581 09/10/2019
Chương 45 XEM 3.560 6063 09/10/2019
Chương 46:  XEM 3.589 6070 11/10/2019
Chương 47 XEM 2.529 5452 11/10/2019
Chương 48 XEM 3.523 5947 11/10/2019
Chương 49 XEM 2.536 5504 11/10/2019
Chương 50 XEM 3.315 5625 11/10/2019
Chương 51 XEM 3.864 5507 11/10/2019
Chương 52 XEM 3.167 5781 11/10/2019
Chương 53 XEM 5.131 5541 11/10/2019
Chương 54 XEM 2.720 5422 11/10/2019
Chương 55 XEM 2.674 5144 11/10/2019
Chương 56 XEM 2.640 5498 12/10/2019
Chương 57 XEM 1.225 5035 12/10/2019
Chương 58 XEM 2.599 5074 12/10/2019
Chương 59 XEM 2.571 5145 12/10/2019
Chương 60 XEM 2.703 5382 12/10/2019
Chương 61 XEM 2.557 5120 16/10/2019
Chương 62 XEM 2.711 4996 17/10/2019
Chương 63 XEM 2.534 4959 18/10/2019
Chương 64 XEM 3.277 4891 22/10/2019
Chương 65   XEM 3.217 5400 23/10/2019
Chương 66 XEM 3.709 4797 24/10/2019
Chương 67 XEM 3.339 4629 29/10/2019
Chương 68 XEM 5.251 4804 30/10/2019
Chương 69 XEM 4.061 4674 31/10/2019
Chương 70 XEM 2.771 4860 05/11/2019
Chương 71 XEM 4.338 5037 05/11/2019
Chương 72 XEM 4.129 4913 05/11/2019
Chương 73 XEM 4.273 4790 05/11/2019
Chương 74 XEM 3.834 4671 05/11/2019
Chương 75 XEM 2.563 4975 05/11/2019
Chương 76 XEM 3.862 5050 05/11/2019
Chương 77 XEM 5.038 4712 05/11/2019
Chương 78 XEM 2.522 5055 05/11/2019
Chương 79 XEM 2.613 4887 05/11/2019
Chương 80 XEM 3.564 5032 05/11/2019
Chương 81 XEM 3.458 4827 06/11/2019
Chương 82 XEM 4.023 4816 06/11/2019
Chương 83 XEM 3.790 4748 06/11/2019
Chương 84 XEM 7.466 5088 06/11/2019
Chương 85 XEM 5.390 5234 06/11/2019
Chương 86 XEM 1.781 5238 06/11/2019
Chương 87 XEM 2.542 4699 06/11/2019
Chương 88 XEM 3.522 5062 06/11/2019
Chương 89 XEM 2.616 4675 06/11/2019
Chương 90 XEM 3.550 5033 06/11/2019
Chương 91 XEM 2.571 4676 06/11/2019
Chương 92   XEM 3.594 4982 06/11/2019
Chương 93   XEM 2.543 4659 06/11/2019
Chương 94   XEM 2.628 4636 06/11/2019
Chương 95 XEM 2.812 4416 06/11/2019
Chương  96   XEM 2.315 4790 06/11/2019
Chương 97   XEM 3.348 4645 06/11/2019
Chương 98 XEM 3.820 4464 06/11/2019
Chương 99 XEM 4.049 4528 06/11/2019
Chương 100 XEM 2.709 4808 11/11/2019
Chương 101 XEM 3.962 4512 12/11/2019
Chương 102 XEM 2.605 4464 12/11/2019
Chương 103  XEM 3.564 4613 12/11/2019
Chương 104 XEM 2.799 4808 12/11/2019
Chương 105 XEM 3.674 4600 12/11/2019
Chương 106 XEM 2.533 4482 12/11/2019
Chương 107 XEM 3.342 4282 12/11/2019
Chương 108 XEM 2.450 4352 12/11/2019
Chương 109 XEM 3.481 4540 12/11/2019
Chương 110 XEM 2.218 4302 12/11/2019
Chương 111 XEM 2.359 4282 12/11/2019
Chương 112 XEM 2.695 4502 12/11/2019
Chương 113 XEM 2.563 4412 12/11/2019
Chương 114 XEM 1.791 4275 12/11/2019
Chương 115 XEM 2.534 4151 12/11/2019
Chương 116 XEM 2.475 4108 12/11/2019
Chương 117 XEM 3.772 4248 12/11/2019
Chương 118 XEM 2.635 4301 12/11/2019
Chương 119 XEM 2.748 4231 12/11/2019
Chương 120 XEM 3.497 4902 12/11/2019
Chương 121 XEM 2.801 4244 13/11/2019
Chương 122  XEM 3.404 4349 13/11/2019
Chương 123   XEM 2.677 4293 13/11/2019
Chương 124 XEM 3.436 4479 13/11/2019
Chương 125 XEM 2.781 4630 13/11/2019
Chương 126 XEM 3.528 4323 13/11/2019
Chương 127 XEM 2.818 4386 13/11/2019
Chương 128 XEM 3.760 4337 13/11/2019
Chương 129 XEM 2.934 4332 13/11/2019
Chương 130 XEM 3.584 4782 13/11/2019
Chương 131 XEM 2.495 4492 27/11/2019
Chương 132 XEM 3.447 4543 28/11/2019
Chương 133 XEM 2.652 4480 03/12/2019
Chương 134 XEM 3.572 4533 04/12/2019
Chương 135 XEM 2.694 4540 05/12/2019
Chương 136 XEM 3.479 4524 10/12/2019
Chương 137 XEM 2.538 4426 11/12/2019
Chương 138 XEM 3.730 4321 12/12/2019
Chương 139 XEM 2.577 4674 17/12/2019
Chương 140 XEM 2.605 4396 18/12/2019
Chương 141 XEM 2.665 4319 19/12/2019
Chương 142 XEM 3.653 4271 24/12/2019
Chương 143 XEM 2.902 4554 25/12/2019
Chương 144 XEM 3.568 4610 26/12/2019
CHƯƠNG 145 XEM 2.993 4134 31/12/2019
CHƯƠNG 146 XEM 3.898 4269 01/01/2020
CHƯƠNG 147 XEM 2.747 4255 02/01/2020
CHƯƠNG 148 XEM 3.316 4112 07/01/2020
CHƯƠNG 149 XEM 2.828 4191 08/01/2020
CHƯƠNG 150 XEM 2.749 4369 09/01/2020
CHƯƠNG 151 XEM 2.692 4281 14/01/2020
CHƯƠNG 152 XEM 2.882 4351 15/01/2020
CHƯƠNG 153 XEM 3.798 4138 16/01/2020
CHƯƠNG 154 XEM 4.060 4333 21/01/2020
CHƯƠNG 155 XEM 3.139 4331 22/01/2020
CHƯƠNG 156 XEM 4.181 4520 23/01/2020
CHƯƠNG 157 XEM 2.830 4096 28/01/2020
CHƯƠNG 158 XEM 2.666 4232 29/01/2020
CHƯƠNG 159 XEM 3.426 4648 30/01/2020
CHƯƠNG 160 XEM 2.595 4998 04/02/2020
CHƯƠNG 161 XEM 3.401 4611 05/02/2020
CHƯƠNG 162 XEM 2.830 4629 06/02/2020
CHƯƠNG 163 XEM 2.583 4508 11/02/2020
CHƯƠNG 164 XEM 2.805 4531 12/02/2020
CHƯƠNG 165 XEM 2.709 4384 13/02/2020
CHƯƠNG 166 XEM 2.988 4075 18/02/2020
CHƯƠNG 167 XEM 2.462 4388 19/02/2020
CHƯƠNG 168 XEM 2.654 4207 20/02/2020
CHƯƠNG 169 XEM 2.684 4653 25/02/2020
CHƯƠNG 170 XEM 2.884 4226 26/02/2020
CHƯƠNG 171 XEM 2.768 4271 27/02/2020
CHƯƠNG 172 XEM 2.837 4245 03/03/2020
CHƯƠNG 173 XEM 2.693 4238 04/03/2020
CHƯƠNG 174 XEM 2.719 4234 05/03/2020
CHƯƠNG 175 XEM 2.678 4146 10/03/2020
CHƯƠNG 176 XEM 2.627 4140 11/03/2020
CHƯƠNG 177 XEM 2.584 4190 12/03/2020
CHƯƠNG 178 XEM 2.659 4082 17/03/2020
CHƯƠNG 179 XEM 2.774 4160 18/03/2020
CHƯƠNG 180 XEM 2.649 4237 19/03/2020
CHƯƠNG 181 XEM 3.672 4086 24/03/2020
CHƯƠNG 182 XEM 2.629 4241 25/03/2020
CHƯƠNG 183 XEM 2.669 4037 26/03/2020
CHƯƠNG 184 XEM 2.652 3934 31/03/2020
CHƯƠNG 185 XEM 2.644 4085 01/04/2020
CHƯƠNG 186 XEM 2.644 4041 02/04/2020
CHƯƠNG 187 XEM 3.013 4221 07/04/2020
CHƯƠNG 188 XEM 2.917 4361 08/04/2020
CHƯƠNG 189 XEM 2.804 4260 09/04/2020
CHƯƠNG 190 XEM 2.647 4269 14/04/2020
CHƯƠNG 191 XEM 2.889 4514 15/04/2020
CHƯƠNG 192 XEM 2.815 4962 16/04/2020
CHƯƠNG 193 22 MP 2.700 4150 21/04/2020
CHƯƠNG 194 22 MP 2.733 3841 22/04/2020
CHƯƠNG 195 22 MP 2.687 3881 23/04/2020
CHƯƠNG 196 22 MP 1.845 3731 28/04/2020
CHƯƠNG 197 22 MP 2.630 3712 29/04/2020
CHƯƠNG 198 22 MP 2.723 4860 30/04/2020
CHƯƠNG 199 22 MP 2.616 3556 05/05/2020
CHƯƠNG 200 22 MP 2.753 3545 06/05/2020
CHƯƠNG 201 22 MP 2.871 3548 07/05/2020
CHƯƠNG 202 22 MP 2.713 3505 07/05/2020
CHƯƠNG 203 22 MP 2.693 3621 12/05/2020
CHƯƠNG 204 22 MP 2.621 3587 13/05/2020
CHƯƠNG 205 22 MP 2.761 3960 14/05/2020
Bình Luận (568 Bình Luận)
Truyện liên quan
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
NHẬT KÝ CHĂM SÓC NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ỐM YẾU Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
11077 lượt đánh giá
534338 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 2.324.779
Yêu thích: 937486
520
Danh vọng tích lũy: 7625
MP: 253867
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1558629
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524734
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước