Tìm nhanh
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG
Tác giả: Chi Trăn
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_SẮC team
Tổng chương: 142
Chương mới nhất: CHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Ta – Vị Y Y vốn đẹp khuynh thành, nhưng bệ hạ mắt mù, lại lấy lý do xấu xí mà không cho ta vào cung làm phi!

Thần nữ không phục, nhất định phải khiến hoàng thượng hối hận.

Hừ, không cho ta vào cung, vậy thì ta nữ đóng giả nam, hóa thân thành họa sư cung đình, gây thêm phiền phức cho bệ hạ, bôi nhọ bệ hạ.

Tú nữ này quá xấu?

Được lắm, vẽ cô ấy thành quốc sắc thiên hương!

Ừm, dáng người bệ hạ không tệ, về nhà vẽ thành quyển phát hành toàn quốc, để tranh của bệ hạ lưu truyền muôn đời!
___________________
Truyện có nhiệm vụ liên hoàn nên đừng thấy khoá MP nhiều mà ngại nhé mọi người. Lưu ý số lần làm nhiệm vụ trong ngày nữa nhé.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHAP 1 XEM 0 7275 04/02/2021
CHAP 2 XEM 0 4883 04/02/2021
CHAP 3 XEM 0 4153 05/02/2021
CHAP 4 XEM 0 3921 05/02/2021
CHAP 5 XEM 0 3788 13/02/2021
CHAP 6 XEM 0 3584 13/02/2021
CHAP 7 XEM 0 3517 13/02/2021
CHAP 8 XEM 0 3400 14/02/2021
CHAP 9 XEM 0 3255 14/02/2021
CHAP 10 XEM 0 3261 14/02/2021
CHAP 11 XEM 0 3369 14/02/2021
CHAP 12 XEM 0 2974 14/02/2021
CHAP 13 XEM 0 2973 14/02/2021
CHAP 14 XEM 0 2974 14/02/2021
CHAP 15 XEM 0 3027 14/02/2021
CHAP 16 XEM 0 2977 14/02/2021
CHAP 17 XEM 0 2967 14/02/2021
CHAP 18 XEM 0 2900 14/02/2021
CHAP 19 XEM 0 2851 14/02/2021
CHAP 20 XEM 0 2962 14/02/2021
CHAP 21 XEM 0 2834 14/02/2021
CHAP 22 XEM 0 2760 14/02/2021
CHAP 23 XEM 0 2737 14/02/2021
CHAP 24 XEM 0 2703 14/02/2021
CHAP 25 XEM 0 2570 14/02/2021
CHAP 26 XEM 0 2557 14/02/2021
CHAP 27 XEM 0 2482 14/02/2021
CHAP 28 XEM 0 2543 14/02/2021
CHAP 29 XEM 0 2507 14/02/2021
CHAP 30 XEM 0 2619 14/02/2021
CHAP 31 XEM 0 2501 14/02/2021
CHAP 32 XEM 0 2510 14/02/2021
CHAP 33 XEM 0 2446 14/02/2021
CHAP 34 XEM 0 2506 14/02/2021
CHAP 35 XEM 0 2471 14/02/2021
CHAP 36 XEM 0 2380 14/02/2021
CHAP 37 XEM 0 2359 14/02/2021
CHAP 38 XEM 0 2383 14/02/2021
CHAP 39 XEM 0 2366 14/02/2021
CHAP 40 XEM 0 2431 14/02/2021
CHAP 41 XEM 0 2286 14/02/2021
CHAP 42 XEM 0 2260 14/02/2021
CHAP 43 XEM 0 2288 14/02/2021
CHAP 44 XEM 0 2308 14/02/2021
CHAP 45 XEM 0 2350 14/02/2021
CHAP 46 XEM 0 2270 14/02/2021
CHAP 47 XEM 0 2256 14/02/2021
CHAP 48 XEM 0 2244 14/02/2021
CHAP 49 XEM 0 2261 14/02/2021
CHAP 50 XEM 0 2389 14/02/2021
CHAP 51 XEM 0 2351 14/02/2021
CHAP 52 XEM 0 2291 14/02/2021
CHAP 53 XEM 0 2240 14/02/2021
CHAP 54 XEM 0 2294 14/02/2021
CHAP 55 XEM 0 2354 14/02/2021
CHAP 56 XEM 0 2303 14/02/2021
CHAP 57 XEM 0 2346 14/02/2021
CHAP 58 XEM 0 2266 14/02/2021
CHAP 59 XEM 0 2236 14/02/2021
CHAP 60 XEM 0 2322 14/02/2021
CHAP 61 XEM 0 2228 14/02/2021
CHAP 62 XEM 0 2186 14/02/2021
CHAP 63 XEM 0 2150 14/02/2021
CHAP 64 XEM 0 2163 14/02/2021
CHAP 65 XEM 0 2152 14/02/2021
CHAP 66 XEM 0 2113 14/02/2021
CHAP 67 XEM 0 2021 14/02/2021
CHAP 68 XEM 0 1954 14/02/2021
CHAP 69 XEM 0 1978 14/02/2021
CHAP 70 XEM 0 2081 14/02/2021
CHAP 71 XEM 0 2005 14/02/2021
CHAP 72 XEM 0 1996 14/02/2021
CHAP 73 XEM 0 1996 14/02/2021
CHAP 74 XEM 0 1996 14/02/2021
CHAP 75 XEM 0 2084 14/02/2021
CHAP 76 XEM 0 2014 14/02/2021
CHAP 77 XEM 0 2039 14/02/2021
CHAP 78 XEM 0 1999 14/02/2021
CHAP 79 XEM 0 2015 14/02/2021
CHAP 80 XEM 0 2223 14/02/2021
CHAP 81 XEM 0 2127 14/02/2021
CHAP 82 XEM 0 2091 14/02/2021
CHAP 83 XEM 0 2153 14/02/2021
CHAP 84 XEM 0 2162 14/02/2021
CHAP 85 XEM 0 2198 14/02/2021
CHAP 86 XEM 0 2224 14/02/2021
CHAP 87 XEM 0 2230 14/02/2021
CHAP 88 XEM 0 2237 14/02/2021
CHAP 89 XEM 0 2190 14/02/2021
CHAP 90 XEM 0 2379 14/02/2021
CHAP 91 XEM 0 2336 14/02/2021
CHAP 92 XEM 0 2280 14/02/2021
CHAP 93 XEM 0 2287 14/02/2021
CHAP 94 XEM 0 2357 14/02/2021
CHAP 95 XEM 0 2308 14/02/2021
CHAP 96 XEM 0 2296 14/02/2021
CHAP 97 XEM 0 2319 14/02/2021
CHAP 98 XEM 0 2386 14/02/2021
CHAP 99 XEM 0 3767 14/02/2021
CHAP 100 22 MP 0 3135 14/02/2021
CHAP 101 22 MP 0 2766 14/02/2021
CHAP 102 22 MP 0 2585 14/02/2021
CHAP 103 22 MP 0 2540 14/02/2021
CHAP 104 22 MP 0 2458 14/02/2021
CHAP 105 22 MP 0 2477 14/02/2021
CHAP 106 22 MP 0 2410 14/02/2021
CHAP 107 22 MP 0 2369 14/02/2021
CHAP 108 22 MP 0 2386 14/02/2021
CHAP 109 22 MP 0 2386 14/02/2021
CHAP 110 22 MP 0 2460 14/02/2021
CHAP 111 22 MP 0 2396 14/02/2021
CHAP 112 22 MP 0 2425 14/02/2021
CHAP 113 22 MP 0 2449 14/02/2021
CHAP 114 22 MP 0 2469 14/02/2021
CHAP 115 22 MP 0 2483 14/02/2021
CHAP 116 22 MP 0 2367 14/02/2021
CHAP 117 22 MP 0 2356 14/02/2021
CHAP 118 22 MP 0 2372 14/02/2021
CHAP 119 22 MP 0 2423 14/02/2021
CHAP 120 22 MP 0 2666 14/02/2021
CHAP 121 22 MP 0 2551 14/02/2021
CHAP 122 22 MP 0 2495 14/02/2021
CHAP 123 22 MP 0 2536 14/02/2021
CHAP 124 22 MP 0 2706 14/02/2021
CHAP 125 22 MP 0 2865 14/02/2021
CHAP 126 22 MP 0 2809 14/02/2021
CHAP 127 22 MP 0 2879 14/02/2021
CHAP 128 22 MP 0 3152 14/02/2021
CHAP 129 22 MP 0 3155 14/02/2021
CHAP 130 22 MP 0 3224 14/02/2021
CHAP 131 22 MP 0 3096 14/02/2021
CHAP 132 22 MP 0 3086 14/02/2021
CHAP 133 22 MP 0 3086 14/02/2021
CHAP 134 22 MP 0 3099 14/02/2021
CHAP 135 22 MP 0 3133 14/02/2021
CHAP 136 22 MP 0 3164 14/02/2021
CHAP 137 22 MP 0 3103 14/02/2021
CHAP 138 22 MP 0 3225 14/02/2021
CHAP 139 22 MP 0 3271 14/02/2021
CHAP 140 22 MP 0 3552 14/02/2021
CHAP 141 22 MP 0 4690 14/02/2021
CHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ 22 MP 0 4819 14/02/2021
Bình Luận (264 Bình Luận)
Truyện liên quan
TÔI ĐÃ GẶP NAM CHÍNH TRONG PHÒNG GIAM Tác giả: UpdatingChap 5 Đang tiến hành
TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM VẬY_ss3 Tác giả: Bandalbanji - EddieChap 3 Đang tiến hành
TÍN HIỆU Tác giả: UpdatingChap 2 Đang tiến hành
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM - UNTOUCHABE LADY Tác giả: KinChap 6 Đang tiến hành
QUÝ CÔ BÍ ẨN Tác giả: AngatoChap 6 Đang tiến hành
KẾ HOẠCH THAY ĐỔI VẬN MỆNH Tác giả: Garin - KENChap 6 Đang tiến hành
DẠY DỖ THÀNH ÁI Tác giả: Mộc Chu ChuChương 11: Phòng tắm kích tình Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
2503 lượt đánh giá
56096 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.147.832
Yêu thích: 1363978
574
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524634
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 369314
Danh vọng tích lũy: 2069
MP: 2748597
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước