Tìm nhanh
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG
Tác giả: Chi Trăn
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_SẮC team
Tổng chương: 142
Chương mới nhất: CHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Ta – Vị Y Y vốn đẹp khuynh thành, nhưng bệ hạ mắt mù, lại lấy lý do xấu xí mà không cho ta vào cung làm phi!

Thần nữ không phục, nhất định phải khiến hoàng thượng hối hận.

Hừ, không cho ta vào cung, vậy thì ta nữ đóng giả nam, hóa thân thành họa sư cung đình, gây thêm phiền phức cho bệ hạ, bôi nhọ bệ hạ.

Tú nữ này quá xấu?

Được lắm, vẽ cô ấy thành quốc sắc thiên hương!

Ừm, dáng người bệ hạ không tệ, về nhà vẽ thành quyển phát hành toàn quốc, để tranh của bệ hạ lưu truyền muôn đời!
___________________
Truyện có nhiệm vụ liên hoàn nên đừng thấy khoá MP nhiều mà ngại nhé mọi người. Lưu ý số lần làm nhiệm vụ trong ngày nữa nhé.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHAP 1 XEM 0 4169 04/02/2021
CHAP 2 XEM 0 2907 04/02/2021
CHAP 3 XEM 0 2497 05/02/2021
CHAP 4 XEM 0 2300 05/02/2021
CHAP 5 XEM 0 2244 13/02/2021
CHAP 6 XEM 0 2130 13/02/2021
CHAP 7 XEM 0 2107 13/02/2021
CHAP 8 XEM 0 2011 14/02/2021
CHAP 9 XEM 0 1913 14/02/2021
CHAP 10 XEM 0 1895 14/02/2021
CHAP 11 XEM 0 1954 14/02/2021
CHAP 12 XEM 0 1798 14/02/2021
CHAP 13 XEM 0 1812 14/02/2021
CHAP 14 XEM 0 1772 14/02/2021
CHAP 15 XEM 0 1791 14/02/2021
CHAP 16 XEM 0 1759 14/02/2021
CHAP 17 XEM 0 1717 14/02/2021
CHAP 18 XEM 0 1700 14/02/2021
CHAP 19 XEM 0 1679 14/02/2021
CHAP 20 XEM 0 1740 14/02/2021
CHAP 21 XEM 0 1659 14/02/2021
CHAP 22 XEM 0 1580 14/02/2021
CHAP 23 XEM 0 1588 14/02/2021
CHAP 24 XEM 0 1566 14/02/2021
CHAP 25 XEM 0 1519 14/02/2021
CHAP 26 XEM 0 1538 14/02/2021
CHAP 27 XEM 0 1471 14/02/2021
CHAP 28 XEM 0 1489 14/02/2021
CHAP 29 XEM 0 1491 14/02/2021
CHAP 30 XEM 0 1518 14/02/2021
CHAP 31 XEM 0 1464 14/02/2021
CHAP 32 XEM 0 1470 14/02/2021
CHAP 33 XEM 0 1450 14/02/2021
CHAP 34 XEM 0 1447 14/02/2021
CHAP 35 XEM 0 1451 14/02/2021
CHAP 36 XEM 0 1403 14/02/2021
CHAP 37 XEM 0 1370 14/02/2021
CHAP 38 XEM 0 1369 14/02/2021
CHAP 39 XEM 0 1371 14/02/2021
CHAP 40 XEM 0 1406 14/02/2021
CHAP 41 XEM 0 1320 14/02/2021
CHAP 42 XEM 0 1307 14/02/2021
CHAP 43 XEM 0 1323 14/02/2021
CHAP 44 XEM 0 1347 14/02/2021
CHAP 45 XEM 0 1346 14/02/2021
CHAP 46 XEM 0 1286 14/02/2021
CHAP 47 XEM 0 1287 14/02/2021
CHAP 48 XEM 0 1285 14/02/2021
CHAP 49 XEM 0 1297 14/02/2021
CHAP 50 XEM 0 1351 14/02/2021
CHAP 51 XEM 0 1349 14/02/2021
CHAP 52 XEM 0 1312 14/02/2021
CHAP 53 XEM 0 1283 14/02/2021
CHAP 54 XEM 0 1310 14/02/2021
CHAP 55 XEM 0 1341 14/02/2021
CHAP 56 XEM 0 1307 14/02/2021
CHAP 57 XEM 0 1333 14/02/2021
CHAP 58 XEM 0 1293 14/02/2021
CHAP 59 XEM 0 1284 14/02/2021
CHAP 60 XEM 0 1318 14/02/2021
CHAP 61 XEM 0 1286 14/02/2021
CHAP 62 XEM 0 1247 14/02/2021
CHAP 63 XEM 0 1206 14/02/2021
CHAP 64 XEM 0 1224 14/02/2021
CHAP 65 XEM 0 1221 14/02/2021
CHAP 66 XEM 0 1177 14/02/2021
CHAP 67 XEM 0 1138 14/02/2021
CHAP 68 XEM 0 1082 14/02/2021
CHAP 69 XEM 0 1106 14/02/2021
CHAP 70 XEM 0 1164 14/02/2021
CHAP 71 XEM 0 1116 14/02/2021
CHAP 72 XEM 0 1112 14/02/2021
CHAP 73 XEM 0 1131 14/02/2021
CHAP 74 XEM 0 1126 14/02/2021
CHAP 75 XEM 0 1167 14/02/2021
CHAP 76 XEM 0 1128 14/02/2021
CHAP 77 XEM 0 1135 14/02/2021
CHAP 78 XEM 0 1102 14/02/2021
CHAP 79 XEM 0 1125 14/02/2021
CHAP 80 XEM 0 1206 14/02/2021
CHAP 81 XEM 0 1184 14/02/2021
CHAP 82 XEM 0 1162 14/02/2021
CHAP 83 XEM 0 1173 14/02/2021
CHAP 84 XEM 0 1178 14/02/2021
CHAP 85 XEM 0 1186 14/02/2021
CHAP 86 XEM 0 1214 14/02/2021
CHAP 87 XEM 0 1196 14/02/2021
CHAP 88 XEM 0 1223 14/02/2021
CHAP 89 XEM 0 1203 14/02/2021
CHAP 90 XEM 0 1264 14/02/2021
CHAP 91 XEM 0 1214 14/02/2021
CHAP 92 XEM 0 1234 14/02/2021
CHAP 93 XEM 0 1221 14/02/2021
CHAP 94 XEM 0 1216 14/02/2021
CHAP 95 XEM 0 1217 14/02/2021
CHAP 96 XEM 0 1209 14/02/2021
CHAP 97 XEM 0 1212 14/02/2021
CHAP 98 XEM 0 1252 14/02/2021
CHAP 99 XEM 0 1769 14/02/2021
CHAP 100 22 MP 0 2109 14/02/2021
CHAP 101 22 MP 0 1904 14/02/2021
CHAP 102 22 MP 0 1767 14/02/2021
CHAP 103 22 MP 0 1751 14/02/2021
CHAP 104 22 MP 0 1704 14/02/2021
CHAP 105 22 MP 0 1722 14/02/2021
CHAP 106 22 MP 0 1670 14/02/2021
CHAP 107 22 MP 0 1651 14/02/2021
CHAP 108 22 MP 0 1671 14/02/2021
CHAP 109 22 MP 0 1660 14/02/2021
CHAP 110 22 MP 0 1698 14/02/2021
CHAP 111 22 MP 0 1649 14/02/2021
CHAP 112 22 MP 0 1682 14/02/2021
CHAP 113 22 MP 0 1686 14/02/2021
CHAP 114 22 MP 0 1703 14/02/2021
CHAP 115 22 MP 0 1726 14/02/2021
CHAP 116 22 MP 0 1633 14/02/2021
CHAP 117 22 MP 0 1608 14/02/2021
CHAP 118 22 MP 0 1628 14/02/2021
CHAP 119 22 MP 0 1682 14/02/2021
CHAP 120 22 MP 0 1877 14/02/2021
CHAP 121 22 MP 0 1788 14/02/2021
CHAP 122 22 MP 0 1753 14/02/2021
CHAP 123 22 MP 0 1772 14/02/2021
CHAP 124 22 MP 0 1889 14/02/2021
CHAP 125 22 MP 0 1952 14/02/2021
CHAP 126 22 MP 0 1899 14/02/2021
CHAP 127 22 MP 0 1949 14/02/2021
CHAP 128 22 MP 0 2055 14/02/2021
CHAP 129 22 MP 0 2069 14/02/2021
CHAP 130 22 MP 0 2129 14/02/2021
CHAP 131 22 MP 0 2026 14/02/2021
CHAP 132 22 MP 0 2015 14/02/2021
CHAP 133 22 MP 0 2029 14/02/2021
CHAP 134 22 MP 0 2034 14/02/2021
CHAP 135 22 MP 0 2054 14/02/2021
CHAP 136 22 MP 0 2064 14/02/2021
CHAP 137 22 MP 0 2005 14/02/2021
CHAP 138 22 MP 0 2068 14/02/2021
CHAP 139 22 MP 0 2119 14/02/2021
CHAP 140 22 MP 0 2274 14/02/2021
CHAP 141 22 MP 0 2898 14/02/2021
CHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ 22 MP 0 2867 14/02/2021
Bình Luận (181 Bình Luận)
Truyện liên quan
DI CHÂU Tác giả: Oản Đậu GiápChap 73 Phiên ngoại 4 Đã hoàn thành
LÂU NGÀY SINH TÌNH Tác giả: Hắc Miêu Bạch BạchChương 6 Đã hoàn thành
VẬN MỆNH Tác giả: Mặc Vũ Bích CaChương 023: Khó Vào Phủ Duệ Vương Đang tiến hành
Cô thành thiếu niên Tác giả: Tô Mộng ĐắcRa tay cứu giúp Đang tiến hành
DƯỠNG ĐẾ Tác giả: Cuồng Thượng Gia CuồngChương 24 Đã hoàn thành
ĐỘ ẤM TRÊN MÔI EM Tác giả: Phất Lí Xuyên ÂmChương 63: Phiên ngoại 6 Đã hoàn thành
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI! Tác giả: Mặc DươngCHƯƠNG 13: Bay nhanh trong đêm tối Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
2273 lượt đánh giá
25800 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 717.752
Yêu thích: 1031748
450
Danh vọng tích lũy: 2682
MP: 3331
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 303880
Danh vọng tích lũy: 2069
MP: 2621542
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước