Tìm nhanh
SỦNG THÊ NHƯ LỆNH
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Dịch giả/Editor: [L.A]_Hardys
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 224
Chương mới nhất: Chương 135
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Mẫu thân là Trưởng Công chúa, cậu ruột là Hoàng đế, A Uyển cảm thấy cuộc đời này mình cuối cùng cũng có thể bình an sống tới già, không cần lo lắng chết yểu.

Nhưng ai biết nàng gặp nam nhân sống lại mắc bệnh thần kinh, hơn nữa còn có mục tiêu là giam cầm nàng, nguyên nhân là kiếp trước nàng nợ hắn!

Oan quá, kiếp trước nàng bệnh mười tám năm, người thường xuyên tiếp xúc nhất là thái y già râu tóc bạc trắng, căn bản chưa từng gặp hắn, sao lại nợ hắn chứ?

Tôn chỉ của Vệ Huyên: Yêu nàng nên không từ thủ đoạn khóa nàng ở trong tầm mắt!

PS: Vẫn là motif ngốc - bạch - ngọt.

Chú ý:

1. Truyện cổ đại vô căn cứ, ngốc bạch ngọt, không khảo chứng, khảo chứng thì tôi chịu!

2. Truyện này nam chính trùng sinh, nữ chính xuyên không, người nam chính gặp được trước và sau khi sống lại đều là nữ chính.

3. Trí thông minh của tác giả có hạn, cung đấu trạch đấu kém, hành văn cũng như vậy, đừng ôm hy vọng quá lớn.

4. Làm dâu trăm họ là chuyện thường, mọi người đọc truyện văn minh, nếu như không thích thì đừng đọc nữa.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.712 3169 20/04/2021
Chương 2 XEM 3.036 2244 20/04/2021
Chương 3 XEM 2.721 2004 20/04/2021
Chương 4 XEM 1.799 1964 20/04/2021
Chương 5 XEM 2.466 1828 20/04/2021
Chương 6 XEM 2.684 1790 20/04/2021
Chương 7 XEM 2.268 1753 20/04/2021
Chương 8 XEM 2.413 1681 20/04/2021
Chương 9 XEM 2.237 1609 20/04/2021
Chương 10 XEM 2.035 1588 20/04/2021
Chương 11 XEM 1.847 1521 20/04/2021
Chương 12 XEM 2.502 1358 20/04/2021
Chương 13 XEM 2.448 1295 20/04/2021
Chương 14 XEM 2.888 1290 20/04/2021
Chương 15 XEM 2.494 1227 20/04/2021
Chương 16 XEM 2.242 1123 20/04/2021
Chương 17 XEM 3.358 1099 20/04/2021
Chương 18 XEM 2.561 1068 20/04/2021
Chương 19 XEM 2.356 1004 20/04/2021
Chương 20 XEM 2.823 1096 20/04/2021
Chương 21 XEM 2.376 1005 20/04/2021
Chương 22 XEM 2.703 864 20/04/2021
Chương 23 XEM 2.737 901 20/04/2021
Chương 24 XEM 2.892 859 20/04/2021
Chương 25 XEM 2.423 857 20/04/2021
Chương 26 XEM 2.451 851 20/04/2021
Chương 27 XEM 2.348 838 20/04/2021
Chương 28 XEM 2.427 818 20/04/2021
Chương 29 XEM 2.646 791 20/04/2021
Chương 30 XEM 8.320 885 20/04/2021
Chương 31 XEM 4.852 797 20/04/2021
Chương 32 XEM 3.585 750 20/04/2021
Chương 33 XEM 4.836 744 20/04/2021
Chương 34 XEM 3.532 698 20/04/2021
Chương 35 XEM 4.268 727 20/04/2021
Chương 36 XEM 3.738 659 20/04/2021
Chương 37 XEM 4.690 669 20/04/2021
Chương 38 XEM 3.573 611 20/04/2021
Chương 39 XEM 4.829 571 20/04/2021
Chương 40 XEM 3.519 644 20/04/2021
Chương 41 XEM 4.084 609 20/04/2021
Chương 42 XEM 4.087 553 20/04/2021
Chương 43 XEM 4.037 565 20/04/2021
Chương 44 XEM 3.769 498 20/04/2021
Chương 45 XEM 3.732 494 20/04/2021
Chương 46 XEM 4.106 492 20/04/2021
Chương 47 XEM 4.926 452 20/04/2021
Chương 48 XEM 3.711 470 20/04/2021
Chương 49 XEM 4.548 485 20/04/2021
Chương 50 XEM 4.090 549 20/04/2021
Chương 51 XEM 4.108 471 20/04/2021
Chương 52 XEM 3.651 470 20/04/2021
Chương 53 XEM 4.262 462 20/04/2021
Chương 54 XEM 3.962 437 20/04/2021
Chương 55 XEM 4.444 463 20/04/2021
Chương 56 XEM 3.865 451 20/04/2021
Chương 57 XEM 4.554 420 20/04/2021
Chương 58 XEM 3.805 423 20/04/2021
Chương 59 XEM 4.301 434 20/04/2021
Chương 60 XEM 4.070 487 20/04/2021
Chương 61 XEM 4.477 462 20/04/2021
Chương 62 XEM 3.734 400 20/04/2021
Chương 63 XEM 3.980 404 20/04/2021
Chương 64 XEM 3.033 414 20/04/2021
Chương 65 XEM 3.624 425 20/04/2021
Chương 66 XEM 4.174 403 20/04/2021
Chương 67 XEM 4.345 365 20/04/2021
Chương 68 XEM 3.808 378 20/04/2021
Chương 69 XEM 4.233 374 20/04/2021
Chương 70 XEM 3.881 393 20/04/2021
Chương 71 XEM 3.746 367 20/04/2021
Chương 72 XEM 4.070 381 20/04/2021
Chương 73 XEM 3.866 391 20/04/2021
Chương 74 XEM 3.485 353 20/04/2021
Chương 75 XEM 4.033 377 20/04/2021
Chương 76 XEM 3.632 421 20/04/2021
Chương 77 XEM 3.834 390 20/04/2021
Chương 78 XEM 4.271 374 20/04/2021
Chương 79 XEM 4.196 375 20/04/2021
Chương 80 XEM 3.584 430 20/04/2021
Chương 81 XEM 3.814 393 20/04/2021
Chương 82 XEM 3.771 372 20/04/2021
Chương 83 XEM 2.463 338 20/04/2021
Chương 84 XEM 4.609 320 20/04/2021
Chương 85 XEM 3.864 363 20/04/2021
Chương 86 XEM 3.468 364 20/04/2021
Chương 87 XEM 4.088 327 20/04/2021
Chương 88 XEM 4.311 327 20/04/2021
Chương 89 XEM 3.672 352 20/04/2021
Chương 90 XEM 3.574 404 20/04/2021
Chương 91 XEM 4.019 384 20/04/2021
Chương 92 XEM 3.497 375 20/04/2021
Chương 93 XEM 3.789 335 20/04/2021
Chương 94 XEM 3.270 344 20/04/2021
Chương 95 XEM 4.127 376 20/04/2021
Chương 96 XEM 3.371 363 20/04/2021
Chương 97 XEM 3.718 378 20/04/2021
Chương 98 XEM 4.569 387 20/04/2021
Chương 99 XEM 4.399 403 20/04/2021
Chương 100 XEM 3.417 591 20/04/2021
Chương 101 4.372 439 20/04/2021
Chương 102 3.564 337 20/04/2021
Chương 103 3.849 332 20/04/2021
Chương 104 3.387 287 21/04/2021
Chương 105 4.057 305 21/04/2021
Chương 106 3.463 312 21/04/2021
Chương 107 4.546 308 21/04/2021
Chương 108 3.703 292 21/04/2021
Chương 109 7.709 308 21/04/2021
Chương 110 1.898 352 21/04/2021
Chương 111 3.508 333 21/04/2021
Chương 112 4.302 287 21/04/2021
Chương 113 3.298 267 21/04/2021
Chương 114 4.045 276 21/04/2021
Chương 115 3.269 265 21/04/2021
Chương 116 4.009 235 21/04/2021
Chương 117 3.803 222 21/04/2021
Chương 118 2.982 226 21/04/2021
Chương 119 4.730 216 21/04/2021
Chương 120 3.974 280 21/04/2021
Chương 121 XEM 3.681 898 23/04/2021
Chương 122 XEM 3.801 255 25/04/2021
Chương 123 XEM 3.436 281 26/04/2021
Chương 124 XEM 3.459 276 28/04/2021
Chương 125 XEM 3.968 261 30/04/2021
Chương 126 XEM 4.460 281 02/05/2021
Chương 127 XEM 3.618 275 03/05/2021
Chương 128 XEM 3.029 244 05/05/2021
Chương 129 XEM 2.531 267 07/05/2021
Chương 130 XEM 2.770 318 09/05/2021
Chương 131 XEM 4.117 418 10/05/2021
Chương 132 XEM 3.778 341 12/05/2021
Chương 133 XEM 3.007 334 14/05/2021
Chương 134 XEM 4.273 263 16/05/2021
Chương 135 XEM 4.221 204 17/05/2021
Chương 136 Chờ 3.248 55 19/05/2021
Chương 137 Chờ 4.379 49 21/05/2021
Chương 138 Chờ 3.310 53 23/05/2021
Chương 139 Chờ 4.626 51 24/05/2021
Chương 140 Chờ 3.599 53 26/05/2021
Chương 141 Chờ 4.440 48 28/05/2021
Chương 142 Chờ 3.515 45 30/05/2021
Chương 143 Chờ 3.894 47 31/05/2021
Chương 144 Chờ 4.077 44 02/06/2021
Chương 145 Chờ 4.076 44 04/06/2021
Chương 146 Chờ 3.756 45 06/06/2021
Chương 147 Chờ 4.050 43 07/06/2021
Chương 148 Chờ 3.575 50 09/06/2021
Chương 149 Chờ 3.636 47 11/06/2021
Chương 150 Chờ 4.273 51 13/06/2021
Chương 151 Chờ 3.921 58 14/06/2021
Chương 152 Chờ 3.330 46 16/06/2021
Chương 153 Chờ 3.410 52 18/06/2021
Chương 154 Chờ 3.712 47 20/06/2021
Chương 155 Chờ 3.900 35 21/06/2021
Chương 156 Chờ 3.419 27 23/06/2021
Chương 157 Chờ 3.881 28 25/06/2021
Chương 158 Chờ 3.287 26 27/06/2021
Chương 159 Chờ 4.129 30 28/06/2021
Chương 160 Chờ 3.433 30 30/06/2021
Chương 161 Chờ 3.607 29 02/07/2021
Chương 162 Chờ 4.231 28 04/07/2021
Chương 163 Chờ 4.200 30 05/07/2021
Chương 164 Chờ 3.332 25 07/07/2021
Chương 165 Chờ 4.161 26 09/07/2021
Chương 166 Chờ 3.585 23 11/07/2021
Chương 167 Chờ 3.817 23 12/07/2021
Chương 168 Chờ 3.158 24 14/07/2021
Chương 169 Chờ 3.704 24 16/07/2021
Chương 170 Chờ 3.278 26 18/07/2021
Chương 171 Chờ 3.784 26 19/07/2021
Chương 172 Chờ 3.019 27 21/07/2021
Chương 173 Chờ 3.790 24 23/07/2021
Chương 174 Chờ 3.096 27 25/07/2021
Chương 175 Chờ 3.862 24 26/07/2021
Chương 176 Chờ 3.258 22 28/07/2021
Chương 177 Chờ 3.973 30 30/07/2021
Chương 178 Chờ 3.138 25 01/08/2021
Chương 179 Chờ 4.208 24 02/08/2021
Chương 180 Chờ 3.469 26 04/08/2021
Chương 181 Chờ 4.262 23 06/08/2021
Chương 182 Chờ 3.559 24 08/08/2021
Chương 183 Chờ 4.189 26 09/08/2021
Chương 184 Chờ 3.171 26 11/08/2021
Chương 185 Chờ 3.772 21 13/08/2021
Chương 186 Chờ 3.126 24 15/08/2021
Chương 187 Chờ 3.723 22 16/08/2021
Chương 188 Chờ 3.065 22 18/08/2021
Chương 189 Chờ 3.821 23 20/08/2021
Chương 190 Chờ 3.260 23 22/08/2021
Chương 191 Chờ 3.666 23 23/08/2021
Chương 192 Chờ 3.154 23 25/08/2021
Chương 193 Chờ 3.304 21 27/08/2021
Chương 194 Chờ 3.594 21 29/08/2021
Chương 195 Chờ 3.276 23 30/08/2021
Chương 196 Chờ 4.298 22 01/09/2021
Chương 197 Chờ 4.107 20 03/09/2021
Chương 198 Chờ 3.196 20 05/09/2021
Chương 199 Chờ 4.243 21 06/09/2021
Chương 200 Chờ 3.495 22 08/09/2021
Chương 201 Chờ 4.191 20 10/09/2021
Chương 202 Chờ 3.420 19 12/09/2021
Chương 203 Chờ 4.626 20 13/09/2021
Chương 204 Chờ 3.631 23 15/09/2021
Chương 205 Chờ 4.116 19 17/09/2021
Chương 206 Chờ 3.010 18 19/09/2021
Chương 207 Chờ 4.142 21 20/09/2021
Chương 208 Chờ 3.425 18 22/09/2021
Chương 209 Chờ 4.025 19 24/09/2021
Chương 210 Chờ 3.275 21 26/09/2021
Chương 211 Chờ 4.205 16 27/09/2021
Chương 212 Chờ 5.442 18 29/09/2021
Chương 213 Chờ 4.193 16 01/10/2021
Chương 214 Chờ 2.290 18 03/10/2021
Chương 215 Chờ 3.243 21 04/10/2021
Chương 216 Chờ 3.261 15 06/10/2021
Chương 217 Chờ 3.277 17 08/10/2021
Chương 218 Chờ 4.109 17 10/10/2021
Chương 219 Chờ 3.989 16 11/10/2021
Chương 220 Chờ 3.403 18 13/10/2021
Chương 221 Chờ 3.389 18 15/10/2021
Chương 222 Chờ 2.675 21 17/10/2021
Chương 223 Chờ 3.530 22 18/10/2021
Chương 224 Chờ 4.214 34 20/10/2021
Bình Luận (147 Bình Luận)
Truyện liên quan
Revenge (BL) Tác giả: UpdatingChap 5 Đang tiến hành
THIÊN ĐƯỜNG TRỞ LẠI (BL) Tác giả: UpdatingChap 3 Đang tiến hành
S PATCH Tác giả: UpdatingChap 4 Đang tiến hành
GAMBLE Tác giả: UpdatingChap 6 Đang tiến hành
TÌNH MỘT ĐÊM VỚI HOÀNG ĐẾ Tác giả: UpdatingChap 5 Đang tiến hành
TÔI ĐÃ GẶP NAM CHÍNH TRONG PHÒNG GIAM Tác giả: UpdatingChap 9 Đang tiến hành
TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM VẬY_ss3 Tác giả: UpdatingChap 3 Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1661 lượt đánh giá
27889 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 491.180
Yêu thích: 22381
35
Danh vọng tích lũy: 3502
MP: 24712
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1412373
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524634
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước