Tìm nhanh
SƠN HÀ CHẨM
Tác giả: Mặc Thư Bạch
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 172
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Văn án:

【 Phiên bản Vệ Uẩn】

Năm Vệ Uẩn mười bốn tuổi, trai tráng toàn gia tử chiến sa trường, cửa nát nhà tan.

Khi đó chỉ có mẫu thân và tân tẩu tử giúp đỡ hắn chèo chống Vệ gia.

Mẫu thân nói tân tẩu tử không dễ dàng gì, vừa mới bái đường đã không còn trượng phu, sau này hắn thành đạt cần phải tìm một mối hôn nhân tốt cho tân tẩu.

Khi đó hắn nói, được.

-

Năm Vệ Uẩn hai mươi tuổi,

Lễ bộ Thượng thư Cố Sở Sinh đến nhà cầu hôn Sở Du,

Vệ Uẩn xách đao tới cổng lớn Cố gia,

Hắn nói, đã vào cửa Vệ gia, cả đời này đều là người Vệ gia.

Cố Sở Sinh cười trào phúng, ca ca ngươi đã chết rồi, vậy nàng là người của ai?

Vệ Uẩn siết chặt đao, gằn từng câu từng chữ, là người của Vệ Uẩn ta.

【 Phiên bản Sở Du】

Đời trước, Sở Du vì Cố Sở Sinh mà trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân ngự ban, vượt ngàn dặm đường,

Cuối cùng lại vẫn không tránh khỏi cảnh bệnh tật khốn cùng, chết nơi đất khách.

Trọng sinh về năm mười lăm tuổi, Sở Du đang trên đường đào hôn, nàng dứt khoát quay đầu lại, gả vào cửa lớn Vệ gia.

Nàng biết cả nhà Vệ gia sẽ chết trận, chỉ để lại một mình Vệ Uẩn mười bốn tuổi, đơn độc chống đỡ cao môn.

Nàng cũng biết Vệ Uẩn sẽ vực dậy Vệ gia, tương lai trở thành Trấn Bắc Vương quyền khuynh triều dã, nói một không hai.

Cho nên nàng muốn,

Cùng Vệ Uẩn đi qua quãng thời gian khó khăn nhất này,

Sau đó trở thành Đại phu nhân nói một không hai của Vệ gia.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng, nàng thật sự trở thành “Đại phu nhân” nói một không hai của Vệ gia.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 2.551 7180 14/07/2021
Chương 2 3.247 5509 14/07/2021
Chương 3 3.566 4989 14/07/2021
Chương 4 2.669 4707 14/07/2021
Chương 5 3.215 4484 14/07/2021
Chương 6 3.006 4497 14/07/2021
Chương 7 3.426 4311 14/07/2021
Chương 8 2.954 4287 14/07/2021
Chương 9 2.742 4145 14/07/2021
Chương 10 2.335 4342 14/07/2021
Chương 11 2.376 4331 14/07/2021
Chương 12 2.577 3993 14/07/2021
Chương 13 3.061 3892 14/07/2021
Chương 14 2.673 3909 14/07/2021
Chương 15 1.481 3740 14/07/2021
Chương 16 3.009 3681 14/07/2021
Chương 17 2.776 3780 14/07/2021
Chương 18 2.641 3804 14/07/2021
Chương 19 1.902 3711 14/07/2021
Chương 20 1.897 3854 14/07/2021
Chương 21 1.810 3651 14/07/2021
Chương 22 2.132 3622 14/07/2021
Chương 23 4.272 3513 14/07/2021
Chương 24 5.689 3615 14/07/2021
Chương 25 5.302 3627 14/07/2021
Chương 26 5.647 3596 14/07/2021
Chương 27 2.659 3591 14/07/2021
Chương 28 7.786 3635 14/07/2021
Chương 29 3.829 3449 14/07/2021
Chương 30 3.674 3627 14/07/2021
Chương 31 5.558 3515 14/07/2021
Chương 32 2.267 3361 14/07/2021
Chương 33 1.470 3267 14/07/2021
Chương 34 2.403 3257 14/07/2021
Chương 35 4.293 3379 14/07/2021
Chương 36 4.663 3438 14/07/2021
Chương 37 2.507 3262 14/07/2021
Chương 38 7.098 3317 14/07/2021
Chương 39 3.097 3327 14/07/2021
Chương 40: 4.485 3287 14/07/2021
Chương 41 3.155 3055 14/07/2021
Chương 42 2.150 3032 14/07/2021
Chương 43 3.013 2992 14/07/2021
Chương 44 4.496 2935 14/07/2021
Chương 45 3.277 3223 14/07/2021
Chương 46 6.546 3115 14/07/2021
Chương 47 2.663 2965 14/07/2021
Chương 48 3.158 2832 14/07/2021
Chương 49 5.755 4045 14/07/2021
Chương 50 1.735 2164 14/07/2021
Chương 51 2.251 1890 14/07/2021
Chương 52 3.189 1937 14/07/2021
Chương 53 3.040 1597 14/07/2021
Chương 54 3.294 1600 14/07/2021
Chương 55 3.039 1543 14/07/2021
Chương 56 7.859 1579 14/07/2021
Chương 57 6.846 1488 14/07/2021
Chương 58 2.310 2405 14/07/2021
Chương 59 1.923 2445 14/07/2021
Chương 60 5.340 1635 14/07/2021
Chương 61 6.495 1641 14/07/2021
Chương 62 7.970 1733 14/07/2021
Chương 63 8.226 1496 14/07/2021
Chương 64 7.870 1643 14/07/2021
Chương 65 8.252 1608 14/07/2021
Chương 66 4.290 1690 14/07/2021
Chương 67 4.579 1583 14/07/2021
Chương 68 4.222 1559 14/07/2021
Chương 69 3.060 2822 14/07/2021
Chương 70 2.193 2448 14/07/2021
Chương 71 3.365 1595 14/07/2021
Chương 72 1.008 2181 14/07/2021
Chương 73 2.754 1966 14/07/2021
Chương 74 2.860 1994 14/07/2021
Chương 75 2.688 2042 14/07/2021
Chương 76 2.389 2314 14/07/2021
Chương 77 4.017 1623 14/07/2021
Chương 78 5.483 1526 14/07/2021
Chương 79 3.237 1420 14/07/2021
Chương 80 5.502 1598 14/07/2021
Chương 81 5.660 1499 15/07/2021
Chương 82 4.148 1498 15/07/2021
Chương 83 3.476 1513 15/07/2021
Chương 84 3.041 2303 15/07/2021
Chương 85 2.115 2038 15/07/2021
Chương 86 2.447 2215 15/07/2021
Chương 87 3.582 1400 15/07/2021
Chương 88 5.667 1331 15/07/2021
Chương 89 2.834 1286 15/07/2021
Chương 90 2.854 1354 15/07/2021
Chương 91 8.280 1237 15/07/2021
Chương 92 2.115 1826 15/07/2021
Chương 93 2.260 1803 15/07/2021
Chương 94 5.112 1337 15/07/2021
Chương 95 3.149 1308 15/07/2021
Chương 96 3.338 1241 15/07/2021
Chương 97 3.459 1241 15/07/2021
Chương 98 3.527 1232 15/07/2021
Chương 99 3.571 1205 15/07/2021
Chương 100 3.471 1246 15/07/2021
Chương 101 2.868 1920 15/07/2021
Chương 102 4.945 1266 15/07/2021
Chương 103 4.115 1208 15/07/2021
Chương 104 3.516 1855 15/07/2021
Chương 105 2.834 1779 15/07/2021
Chương 106 4.259 1252 15/07/2021
Chương 107 4.801 1138 15/07/2021
Chương 108 3.550 1231 15/07/2021
Chương 109 3.402 2004 15/07/2021
Chương 110 2.807 1914 15/07/2021
Chương 111 3.321 1267 16/07/2021
Chương 112 2.840 1184 16/07/2021
Chương 113 2.188 1648 16/07/2021
Chương 114 2.684 1085 16/07/2021
Chương 115 2.932 1560 16/07/2021
Chương 116 2.440 1231 16/07/2021
Chương 117 3.017 1585 16/07/2021
Chương 118 2.238 1135 16/07/2021
Chương 119 2.119 1568 16/07/2021
Chương 120 3.552 1088 16/07/2021
Chương 121 2.977 1435 16/07/2021
Chương 122 2.399 1727 16/07/2021
Chương 123 4.511 1054 16/07/2021
Chương 124 3.966 1039 16/07/2021
Chương 125 4.545 1008 16/07/2021
Chương 126 4.367 1004 16/07/2021
Chương 127 4.613 974 16/07/2021
Chương 128 2.741 1581 16/07/2021
Chương 129 3.464 952 16/07/2021
Chương 130 2.811 1456 16/07/2021
Chương 131 2.462 1475 16/07/2021
Chương 132 2.978 1584 16/07/2021
Chương 133 4.683 1127 16/07/2021
Chương 134 3.502 1059 16/07/2021
Chương 135 1.786 1008 16/07/2021
Chương 136 3.552 949 16/07/2021
Chương 137 2.654 970 16/07/2021
Chương 138 3.312 935 16/07/2021
Chương 139 3.258 951 16/07/2021
Chương 140 3.170 1018 16/07/2021
Chương 141 2.925 1627 16/07/2021
Chương 142 2.692 1577 16/07/2021
Chương 143 2.401 2022 16/07/2021
Chương 144 5.322 1285 16/07/2021
Chương 145 2.841 1053 16/07/2021
Chương 146 3.635 1008 16/07/2021
Chương 147 2.137 939 16/07/2021
Chương 148 3.425 932 16/07/2021
Chương 149 2.627 884 16/07/2021
Chương 150 2.808 981 16/07/2021
Chương 151 3.704 942 16/07/2021
Chương 152 2.650 817 16/07/2021
Chương 153 3.384 782 16/07/2021
Chương 154 2.685 813 16/07/2021
Chương 155 3.574 759 16/07/2021
Chương 156 3.303 810 16/07/2021
Chương 157 3.427 722 16/07/2021
Chương 158 3.326 785 16/07/2021
Chương 159 2.990 731 16/07/2021
Chương 160 2.315 838 16/07/2021
Chương 161 12.408 717 16/07/2021
Chương 162 6.963 724 16/07/2021
Chương 163 12.940 682 16/07/2021
Chương 164 20.574 782 16/07/2021
Chương 165: Phiên ngoại 1_ Sinh con 3.647 779 16/07/2021
Chương 166: Phiên ngoại 2_ Triệu Thuận - Thời đại của chúng ta kết thúc rồi 5.465 574 16/07/2021
Chương 167: Phiên ngoại 3_ Triệu Nguyệt - Lần này, hắn nhất định sẽ cùng nàng đi tới cuối cùng 6.038 498 16/07/2021
Chương 168: Phiên ngoại 4: Tống Thế Lan - Từ khi nàng đi, ta không còn tặng cành hoa đào nào nữa 8.679 458 16/07/2021
Chương 169: Phiên ngoại 5: Cố Sở Sinh - Hắn dùng một đời này để thích một người 11.157 405 16/07/2021
Chương 170: Phiên ngoại 6_ Ngụy Thanh Bình (1) - Cô nương tốt nhất của Đại Sở chính là Ngụy Thanh Bình 2.020 382 16/07/2021
Chương 171: Phiên ngoại 7: Ngụy Thanh Bình (2) - Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, như thế nào cũng được! 7.799 364 16/07/2021
Chương 172: Phiên ngoại 8: Sở Lâm Dương - Cái gọi là Đại phu nhân, không phải ai cũng làm được! 6.390 507 16/07/2021
Bình Luận (416 Bình Luận)
Truyện liên quan
KHAO KHÁT Tác giả: Updating Đang tiến hành
PHƯƠNG PHÁP LÀM CHỒNG HƯỚNG VỀ PHÍA EM Tác giả: Updating Đang tiến hành
[VTĐD]_NỤ HÔN ƯỚT ÁT Tác giả: Đản Cao Kỵ Liêm Bán Đường Đã hoàn thành
TÔI KHÔNG LÀM CÔ NÀNG NHÕNG NHẼO NHÀ HÀO MÔN NÀY NỮA Tác giả: Ma An Đã hoàn thành
NÔNG GIA ĐẦU GẤU DÂM KHỦNG KHIẾP! Tác giả: Updating Đang tiến hành
KIMI GA KIRAI NA KOI NO HANASHI Tác giả: Mizuki Sora Đã hoàn thành
TIẾT HẠ CHÍ Tác giả: YUJU Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
3138 lượt đánh giá
107269 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 735.854
Yêu thích: 574683
1348
Danh vọng tích lũy: 3281
MP: 3570958
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 2033213
Danh vọng tích lũy: 4203
MP: 1657698
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước