Tìm nhanh
SƠN HÀ CHẨM
Tác giả: Mặc Thư Bạch
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 172
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Văn án:

【 Phiên bản Vệ Uẩn】

Năm Vệ Uẩn mười bốn tuổi, trai tráng toàn gia tử chiến sa trường, cửa nát nhà tan.

Khi đó chỉ có mẫu thân và tân tẩu tử giúp đỡ hắn chèo chống Vệ gia.

Mẫu thân nói tân tẩu tử không dễ dàng gì, vừa mới bái đường đã không còn trượng phu, sau này hắn thành đạt cần phải tìm một mối hôn nhân tốt cho tân tẩu.

Khi đó hắn nói, được.

-

Năm Vệ Uẩn hai mươi tuổi,

Lễ bộ Thượng thư Cố Sở Sinh đến nhà cầu hôn Sở Du,

Vệ Uẩn xách đao tới cổng lớn Cố gia,

Hắn nói, đã vào cửa Vệ gia, cả đời này đều là người Vệ gia.

Cố Sở Sinh cười trào phúng, ca ca ngươi đã chết rồi, vậy nàng là người của ai?

Vệ Uẩn siết chặt đao, gằn từng câu từng chữ, là người của Vệ Uẩn ta.

【 Phiên bản Sở Du】

Đời trước, Sở Du vì Cố Sở Sinh mà trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân ngự ban, vượt ngàn dặm đường,

Cuối cùng lại vẫn không tránh khỏi cảnh bệnh tật khốn cùng, chết nơi đất khách.

Trọng sinh về năm mười lăm tuổi, Sở Du đang trên đường đào hôn, nàng dứt khoát quay đầu lại, gả vào cửa lớn Vệ gia.

Nàng biết cả nhà Vệ gia sẽ chết trận, chỉ để lại một mình Vệ Uẩn mười bốn tuổi, đơn độc chống đỡ cao môn.

Nàng cũng biết Vệ Uẩn sẽ vực dậy Vệ gia, tương lai trở thành Trấn Bắc Vương quyền khuynh triều dã, nói một không hai.

Cho nên nàng muốn,

Cùng Vệ Uẩn đi qua quãng thời gian khó khăn nhất này,

Sau đó trở thành Đại phu nhân nói một không hai của Vệ gia.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng, nàng thật sự trở thành “Đại phu nhân” nói một không hai của Vệ gia.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.551 3351 14/07/2021
Chương 2 XEM 3.247 2603 14/07/2021
Chương 3 XEM 3.566 2338 14/07/2021
Chương 4 XEM 2.669 2217 14/07/2021
Chương 5 XEM 3.215 2057 14/07/2021
Chương 6 XEM 3.006 2087 14/07/2021
Chương 7 XEM 3.426 2009 14/07/2021
Chương 8 XEM 2.954 1995 14/07/2021
Chương 9 XEM 2.742 1901 14/07/2021
Chương 10 XEM 2.335 1949 14/07/2021
Chương 11 XEM 2.376 1972 14/07/2021
Chương 12 XEM 2.577 1849 14/07/2021
Chương 13 XEM 3.061 1790 14/07/2021
Chương 14 XEM 2.673 1850 14/07/2021
Chương 15 XEM 1.481 1702 14/07/2021
Chương 16 XEM 3.009 1701 14/07/2021
Chương 17 XEM 2.776 1780 14/07/2021
Chương 18 XEM 2.641 1805 14/07/2021
Chương 19 XEM 1.902 1742 14/07/2021
Chương 20 XEM 1.897 1805 14/07/2021
Chương 21 XEM 1.810 1691 14/07/2021
Chương 22 XEM 2.132 1655 14/07/2021
Chương 23 XEM 4.272 1648 14/07/2021
Chương 24 XEM 5.689 1643 14/07/2021
Chương 25 XEM 5.302 1651 14/07/2021
Chương 26 XEM 5.647 1650 14/07/2021
Chương 27 XEM 2.659 1657 14/07/2021
Chương 28 XEM 7.786 1656 14/07/2021
Chương 29 XEM 3.829 1554 14/07/2021
Chương 30 XEM 3.674 1656 14/07/2021
Chương 31 XEM 5.558 1566 14/07/2021
Chương 32 XEM 2.267 1527 14/07/2021
Chương 33 XEM 1.470 1448 14/07/2021
Chương 34 XEM 2.403 1435 14/07/2021
Chương 35 XEM 4.293 1517 14/07/2021
Chương 36 XEM 4.663 1596 14/07/2021
Chương 37 XEM 2.507 1479 14/07/2021
Chương 38 XEM 7.098 1521 14/07/2021
Chương 39 XEM 3.097 1530 14/07/2021
Chương 40: XEM 4.485 1497 14/07/2021
Chương 41 XEM 3.155 1430 14/07/2021
Chương 42 XEM 2.150 1380 14/07/2021
Chương 43 XEM 3.013 1368 14/07/2021
Chương 44 XEM 4.496 1330 14/07/2021
Chương 45 XEM 3.277 1441 14/07/2021
Chương 46 XEM 6.546 1398 14/07/2021
Chương 47 XEM 2.663 1349 14/07/2021
Chương 48 XEM 3.158 1264 14/07/2021
Chương 49 XEM 5.755 1670 14/07/2021
Chương 50 1.735 1170 14/07/2021
Chương 51 2.251 1061 14/07/2021
Chương 52 3.189 1109 14/07/2021
Chương 53 3.040 805 14/07/2021
Chương 54 3.294 813 14/07/2021
Chương 55 3.039 808 14/07/2021
Chương 56 7.859 797 14/07/2021
Chương 57 6.846 758 14/07/2021
Chương 58 XEM 2.310 1069 14/07/2021
Chương 59 XEM 1.923 1118 14/07/2021
Chương 60 5.340 896 14/07/2021
Chương 61 6.495 905 14/07/2021
Chương 62 7.970 897 14/07/2021
Chương 63 8.226 708 14/07/2021
Chương 64 7.870 786 14/07/2021
Chương 65 8.252 766 14/07/2021
Chương 66 4.290 823 14/07/2021
Chương 67 4.579 783 14/07/2021
Chương 68 4.222 770 14/07/2021
Chương 69 XEM 3.060 1137 14/07/2021
Chương 70 XEM 2.193 1069 14/07/2021
Chương 71 3.365 790 14/07/2021
Chương 72 XEM 1.008 983 14/07/2021
Chương 73 XEM 2.754 886 14/07/2021
Chương 74 XEM 2.860 907 14/07/2021
Chương 75 XEM 2.688 904 14/07/2021
Chương 76 XEM 2.389 980 14/07/2021
Chương 77 4.017 792 14/07/2021
Chương 78 5.483 743 14/07/2021
Chương 79 3.237 687 14/07/2021
Chương 80 5.502 747 14/07/2021
Chương 81 5.660 713 15/07/2021
Chương 82 4.148 710 15/07/2021
Chương 83 3.476 701 15/07/2021
Chương 84 XEM 3.041 952 15/07/2021
Chương 85 XEM 2.115 886 15/07/2021
Chương 86 XEM 2.447 937 15/07/2021
Chương 87 3.582 659 15/07/2021
Chương 88 5.667 630 15/07/2021
Chương 89 2.834 616 15/07/2021
Chương 90 2.854 635 15/07/2021
Chương 91 8.280 595 15/07/2021
Chương 92 XEM 2.115 807 15/07/2021
Chương 93 XEM 2.260 780 15/07/2021
Chương 94 5.112 625 15/07/2021
Chương 95 3.149 613 15/07/2021
Chương 96 3.338 578 15/07/2021
Chương 97 3.459 565 15/07/2021
Chương 98 3.527 578 15/07/2021
Chương 99 3.571 564 15/07/2021
Chương 100 3.471 575 15/07/2021
Chương 101 XEM 2.868 815 15/07/2021
Chương 102 4.945 580 15/07/2021
Chương 103 4.115 557 15/07/2021
Chương 104 XEM 3.516 803 15/07/2021
Chương 105 XEM 2.834 743 15/07/2021
Chương 106 4.259 587 15/07/2021
Chương 107 4.801 520 15/07/2021
Chương 108 3.550 551 15/07/2021
Chương 109 XEM 3.402 863 15/07/2021
Chương 110 XEM 2.807 827 15/07/2021
Chương 111 3.321 566 16/07/2021
Chương 112 2.840 551 16/07/2021
Chương 113 XEM 2.188 725 16/07/2021
Chương 114 2.684 503 16/07/2021
Chương 115 XEM 2.932 702 16/07/2021
Chương 116 2.440 557 16/07/2021
Chương 117 XEM 3.017 715 16/07/2021
Chương 118 2.238 498 16/07/2021
Chương 119 XEM 2.119 694 16/07/2021
Chương 120 3.552 485 16/07/2021
Chương 121 XEM 2.977 643 16/07/2021
Chương 122 XEM 2.399 693 16/07/2021
Chương 123 4.511 476 16/07/2021
Chương 124 3.966 452 16/07/2021
Chương 125 4.545 453 16/07/2021
Chương 126 4.367 457 16/07/2021
Chương 127 4.613 455 16/07/2021
Chương 128 XEM 2.741 616 16/07/2021
Chương 129 3.464 418 16/07/2021
Chương 130 XEM 2.811 606 16/07/2021
Chương 131 XEM 2.462 651 16/07/2021
Chương 132 XEM 2.978 689 16/07/2021
Chương 133 4.683 500 16/07/2021
Chương 134 3.502 479 16/07/2021
Chương 135 1.786 445 16/07/2021
Chương 136 3.552 428 16/07/2021
Chương 137 2.654 434 16/07/2021
Chương 138 3.312 416 16/07/2021
Chương 139 3.258 421 16/07/2021
Chương 140 3.170 445 16/07/2021
Chương 141 XEM 2.925 673 16/07/2021
Chương 142 XEM 2.692 651 16/07/2021
Chương 143 XEM 2.401 837 16/07/2021
Chương 144 5.322 539 16/07/2021
Chương 145 2.841 451 16/07/2021
Chương 146 3.635 437 16/07/2021
Chương 147 2.137 403 16/07/2021
Chương 148 3.425 394 16/07/2021
Chương 149 2.627 387 16/07/2021
Chương 150 2.808 429 16/07/2021
Chương 151 3.704 400 16/07/2021
Chương 152 2.650 354 16/07/2021
Chương 153 3.384 331 16/07/2021
Chương 154 2.685 354 16/07/2021
Chương 155 3.574 311 16/07/2021
Chương 156 3.303 320 16/07/2021
Chương 157 3.427 285 16/07/2021
Chương 158 3.326 322 16/07/2021
Chương 159 2.990 297 16/07/2021
Chương 160 2.315 340 16/07/2021
Chương 161 12.408 297 16/07/2021
Chương 162 6.963 299 16/07/2021
Chương 163 12.940 271 16/07/2021
Chương 164 20.574 367 16/07/2021
Chương 165: Phiên ngoại 1_ Sinh con 3.647 390 16/07/2021
Chương 166: Phiên ngoại 2_ Triệu Thuận - Thời đại của chúng ta kết thúc rồi 5.465 288 16/07/2021
Chương 167: Phiên ngoại 3_ Triệu Nguyệt - Lần này, hắn nhất định sẽ cùng nàng đi tới cuối cùng 6.038 251 16/07/2021
Chương 168: Phiên ngoại 4: Tống Thế Lan - Từ khi nàng đi, ta không còn tặng cành hoa đào nào nữa 8.679 241 16/07/2021
Chương 169: Phiên ngoại 5: Cố Sở Sinh - Hắn dùng một đời này để thích một người 11.157 192 16/07/2021
Chương 170: Phiên ngoại 6_ Ngụy Thanh Bình (1) - Cô nương tốt nhất của Đại Sở chính là Ngụy Thanh Bình 2.020 177 16/07/2021
Chương 171: Phiên ngoại 7: Ngụy Thanh Bình (2) - Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, như thế nào cũng được! 7.799 174 16/07/2021
Chương 172: Phiên ngoại 8: Sở Lâm Dương - Cái gọi là Đại phu nhân, không phải ai cũng làm được! 6.390 252 16/07/2021
Bình Luận (161 Bình Luận)
Truyện liên quan
THÊM LẦN NỮA Tác giả: Mellow, Enmie, Min Hee Đang tiến hành
VỤNG TRỘM KHÔNG THỂ GIẤU Tác giả: Trúc Dĩ Đang tiến hành
NỮ PHÁP SƯ VÀ GYEON WOO Tác giả: Ahn Soo Min Đang tiến hành
EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG Tác giả: Xuyên Lan Đã hoàn thành
GIANG SƠN Tác giả: Diệp Tiếu Đã hoàn thành
CUỘC HÔN NHÂN HOÀN HẢO Tác giả: Updating Đang tiến hành
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1334 lượt đánh giá
38893 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 496.104
Yêu thích: 462127
1208
Danh vọng tích lũy: 2281
MP: 3031739
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1689795
Danh vọng tích lũy: 3079
MP: 1546082
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước