TÌM NHANH
NUÔI MỘT BÉ RỒNG ĐEN
NUÔI MỘT BÉ RỒNG ĐEN
Tác giả: Updating
Dịch: Lạc Miêu
Designer: Chưa cập nhật
Chương: Chương 21
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
10
529
26
5
2
0
14300 views
406
1265
0
672
Số chữ tích lũy: 3.060
Danh vọng: 1186961
Nhân khí: 35978
Tài khí: 17895
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Update sau nhen mọi người
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 0 2926 26/11/2021
Chap 2 0 2541 26/11/2021
Chap 3 0 2363 26/11/2021
Chap 4 0 2281 26/11/2021
Chap 5 0 2307 26/11/2021
Chap 6 0 2162 26/11/2021
Chap 7 0 2117 26/11/2021
Chap 8 0 1942 26/11/2021
Chap 9 0 1903 26/11/2021
Chap 10 0 1882 26/11/2021
Chap 11 0 1888 26/11/2021
Chap 12 0 1870 26/11/2021
Chap 13 0 1805 26/11/2021
Chap 14 0 1831 26/11/2021
Chap 15 0 2113 26/11/2021
chap 16 0 1488 02/12/2021
Chap 17 0 1293 09/12/2021
Chap 18 0 684 23/12/2021
Chap 19 0 961 23/12/2021
Chap 20 ( ngang raw) 0 645 30/12/2021
Chap 21 ( Ngang Raw) 0 393 24/01/2022
Bình Luận (59 Bình Luận)