Tìm nhanh
NHẬT KÝ SI HÁN CỦA THIẾU GIA
Tác giả: Nhị Cửu
Dịch giả/Editor: [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Tổng chương: 54
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: *Đây là truyện dự thi. Đọc xong bạn hãy click vào phần nút điểm số dưới chữ "ĐÁNH GIÁ ĐỘC GIẢ" để vote ủng hộ nhóm dịch nhé.

***

Mạc Kỳ gặp được một người, từ đây ánh mắt liền một mực dán lên người cô.

Yếu đuối là bởi vì em, hắc hóa cũng bởi vì em.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.140 16608 10/11/2020
Chương 2 XEM 1.198 10421 10/11/2020
Chương 3 XEM 1.162 8675 10/11/2020
Chương 4 XEM 1.006 8343 10/11/2020
Chương 5 XEM 1.148 9341 10/11/2020
Chương 6 XEM 1.266 8211 11/11/2020
Chương 7 XEM 1.081 7973 11/11/2020
Chương 8 XEM 1.190 7567 12/11/2020
Chương 9 XEM 1.128 7316 12/11/2020
Chương 10 XEM 1.020 7869 13/11/2020
Chương 11 XEM 1.088 8142 13/11/2020
Chương 12 XEM 967 6904 14/11/2020
Chương 13 XEM 1.010 6903 14/11/2020
Chương 14 XEM 949 7005 15/11/2020
Chương 15 XEM 1.086 7327 15/11/2020
Chương 16 XEM 1.034 6706 16/11/2020
Chương 17 XEM 1.254 6487 16/11/2020
Chương 18 XEM 996 6304 17/11/2020
Chương 19 XEM 1.142 6346 17/11/2020
Chương 20 XEM 925 7290 18/11/2020
Chương 21 XEM 1.106 7415 18/11/2020
Chương 22 XEM 1.210 6785 19/11/2020
Chương 23 XEM 1.578 6594 19/11/2020
Chương 24 XEM 1.183 5976 20/11/2020
Chương 25 XEM 1.288 6015 20/11/2020
Chương 26 XEM 1.349 5685 21/11/2020
Chương 27 XEM 1.069 5619 21/11/2020
Chương 28 XEM 1.277 5234 22/11/2020
Chương 29 XEM 1.439 5431 22/11/2020
Chương 30 XEM 1.251 4797 23/11/2020
Chương 31 XEM 1.520 4526 23/11/2020
Chương 32 XEM 1.157 4446 24/11/2020
Chương 33 XEM 1.229 4386 24/11/2020
Chương 34 XEM 1.117 4130 25/11/2020
Chương 35 XEM 1.288 4229 25/11/2020
Chương 36 XEM 1.263 4122 26/11/2020
Chương 37 XEM 1.015 4216 26/11/2020
Chương 38 XEM 1.207 4466 27/11/2020
Chương 39 XEM 1.257 4422 27/11/2020
Chương 40 XEM 1.172 4185 28/11/2020
Chương 41 XEM 1.081 3931 28/11/2020
Chương 42 XEM 947 3732 29/11/2020
Chương 43 XEM 1.363 3608 29/11/2020
Chương 44 XEM 1.224 3520 30/11/2020
Chương 45 XEM 1.125 3686 30/11/2020
Chương 46 XEM 955 3574 01/12/2020
Chương 47 XEM 1.020 3548 01/12/2020
Chương 48 XEM 934 4806 02/12/2020
Chương 49 1.035 638 02/12/2020
Chương 50 943 663 03/12/2020
Chương 51 1.005 671 03/12/2020
Chương 52 1.016 657 04/12/2020
Chương 53 1.247 734 04/12/2020
Chương 54: Ngoại truyện: Dương Linh và Lương Chung 1.377 618 05/12/2020
Bình Luận (221 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
BẠN TRAI KHÔNG GẶP MẶT Tác giả: Sơn Chi Tử Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1927 lượt đánh giá
85740 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.455.276
Yêu thích: 359954
362
Danh vọng tích lũy: 19017
MP: 328395
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 91000
Danh vọng tích lũy: 5724
MP: 212510
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước