Tìm nhanh
NGẠO KIỀU ANH LẠI ĐÂY
Tác giả: Hề Nghiêu
Dịch giả/Editor: Hũ mật của Mon
Designer: [LA]_Lệ Tần
Tổng chương: 64
Chương mới nhất: Chương 64
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Ở lần tự học thứ N bị quấy rầy, Lăng Nhân tính tình tốt mà gọi đại lão lớp bên cạnh tiến vào phòng học, mạnh mẽ đè ở trên tường, sau đó đẩy đẩy mắt kính, mềm như bông mà nói:

"Về sau cách tớ xa một chút."

Lục Thiệu Đông hoành hành vườn trường, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại động phàm tâm với quái thai bốn mắt, càng không nghĩ tới, sau này mỗi một đêm, đều bởi vậy mà xao động khó ngủ.

Tag: Thiên chi kiêu tử thanh mai trúc mã dốc lòng nhân sinh ngọt văn
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.532 8744 30/04/2020
Chương 2 XEM 2.116 5338 01/05/2020
Chương 3 XEM 2.228 4610 07/05/2020
Chương 4 XEM 2.101 4441 08/05/2020
Chương 5 XEM 1.874 4183 12/05/2020
Chương 6 XEM 1.900 4100 12/05/2020
Chương 7 XEM 2.173 4158 16/05/2020
Chương 8 XEM 2.208 3978 16/05/2020
Chương 9 XEM 2.380 3711 22/05/2020
Chương 10 XEM 2.326 3698 23/05/2020
Chương 11 XEM 1.952 3681 25/05/2020
Chương 12 XEM 1.923 3477 26/05/2020
Chương 13 XEM 2.071 3332 29/05/2020
Chương 14 XEM 2.062 3353 30/05/2020
Chương 15 XEM 1.816 3227 03/06/2020
Chương 16 XEM 2.079 3097 04/06/2020
Chương 17 XEM 2.651 3189 09/06/2020
Chương 18 XEM 1.854 3036 10/06/2020
Chương 19 XEM 2.171 2963 13/06/2020
Chương 20 XEM 4.293 3168 15/06/2020
Chương 21 XEM 3.438 2949 16/06/2020
Chương 22 XEM 2.077 2901 16/06/2020
Chương 23 XEM 2.425 2718 17/06/2020
Chương 24 XEM 2.746 2686 18/06/2020
Chương 25 XEM 2.272 2541 25/06/2020
Chương 26 XEM 3.958 2622 26/06/2020
Chương 27 XEM 2.191 2437 01/07/2020
Chương 28 XEM 2.044 2464 03/07/2020
Chương 29 XEM 1.742 2291 10/07/2020
Chương 30 XEM 1.773 2707 12/07/2020
Chương 31 XEM 3.844 2505 14/07/2020
Chương 32.1 XEM 1.979 2322 16/07/2020
Chương 32.2 XEM 2.231 2034 18/07/2020
Chương 33.1 XEM 2.049 1927 20/07/2020
Chương 33.2 XEM 2.011 1970 22/07/2020
Chương 34 XEM 2.644 2071 24/07/2020
Chương 35 XEM 2.819 1897 26/07/2020
Chương 36 XEM 2.644 1896 28/07/2020
Chương 37 XEM 3.443 1862 30/07/2020
Chương 38 XEM 2.372 1816 31/07/2020
Chương 39 XEM 2.480 1798 01/08/2020
Chương 40 XEM 3.894 1838 03/08/2020
Chương 41 XEM 3.561 1829 05/08/2020
Chương 42 XEM 3.022 1647 07/08/2020
Chương 43 XEM 3.566 1589 09/08/2020
Chương 44 XEM 3.875 1595 11/08/2020
Chương 45 XEM 2.473 1570 13/08/2020
Chương 46 XEM 3.207 1487 15/08/2020
Chương 47 XEM 2.917 1582 17/08/2020
Chương 48 XEM 2.297 1654 19/08/2020
Chương 49 XEM 2.490 1547 21/08/2020
Chương 50 XEM 2.127 1641 23/08/2020
Chương 51.1 XEM 2.103 1526 25/08/2020
Chương 51.2 XEM 2.127 1475 27/08/2020
Chương 52 XEM 2.714 1542 29/08/2020
Chương 53.1 XEM 2.328 1471 31/08/2020
Chương 53.2 XEM 1.242 1467 01/09/2020
Chương 54 XEM 2.849 1494 03/09/2020
Chương 55 XEM 2.695 1512 05/09/2020
Chương 56 XEM 3.866 1449 07/09/2020
Chương 57 XEM 2.713 1383 09/09/2020
Chương 58 XEM 3.261 1343 11/09/2020
Chương 59 XEM 2.477 1330 13/09/2020
Chương 60 XEM 827 1327 15/09/2020
Chương 61.1 XEM 2.755 1272 17/09/2020
Chương 61.2 XEM 2.757 1329 19/09/2020
Cương 62 XEM 3.653 1308 21/09/2020
Chương 63 XEM 3.718 1380 23/09/2020
Chương 64 XEM 2.841 1756 25/09/2020
Bình Luận (216 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
BẠN TRAI KHÔNG GẶP MẶT Tác giả: Sơn Chi Tử Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
582 lượt đánh giá
45796 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 477.320
Yêu thích: 89199
118
Danh vọng tích lũy: 15860
MP: 76145
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 196782
Danh vọng tích lũy: 7590
MP: 205908
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước