Tìm nhanh
MUỘI KHỐNG
Dịch giả/Editor: [L.A]_Tangguo
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 95
Chương mới nhất: CHƯƠNG 95
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Cố Mi thích ngắm mỹ nam, nhất là mỹ nam khoả thân.

Sau khi xuyên qua nàng đã được nhìn thấy tận hai mỹ nam khoả thân, một là đại sư huynh Liêm Huy; người kia là vị ca ca tự cho là đúng của nàng, Mộ Dung Trạm.

Chỉ là thật không khéo, cả hai người này đều có khuynh hướng muội khống rất nghiêm trọng.(Sư muội khống cũng tính là muội khống)

Cố Mi rơi lệ, bổn cô nương chọc không nổi, trốn còn không xong ư?

Lịch đăng: 22h thứ bảy - Chủ Nhật hàng tuần tại Lustaveland.com
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Xuyên không đếm cừu 2.711 23166 25/09/2019
Chương 2: Sư huynh mặt than 3.118 18603 26/09/2019
Chương 3 2.561 17159 26/09/2019
Chương 4 2.335 15706 26/09/2019
Chương 5 2.371 14728 26/09/2019
Chương 6 2.162 14984 26/09/2019
Chương 7 1.894 14528 26/09/2019
Chương 8 2.338 13783 26/09/2019
Chương 9 2.480 14086 26/09/2019
Chương 10 1.863 14168 26/09/2019
Chương 11 2.231 14075 26/09/2019
CHƯƠNG 12 2.280 14166 26/09/2019
CHƯƠNG 13 2.178 12999 13/10/2019
CHƯƠNG 14 2.168 12435 14/10/2019
CHƯƠNG 15 2.024 12335 14/10/2019
CHƯƠNG 16 1.960 12636 19/10/2019
CHƯƠNG 17 2.204 12560 27/10/2019
CHƯƠNG 18 2.193 11696 28/10/2019
CHƯƠNG 19 2.200 11634 03/11/2019
CHƯƠNG 20: 2.389 11976 04/11/2019
CHƯƠNG 21: 2.237 11104 10/11/2019
CHƯƠNG 22 2.178 11622 11/11/2019
CHƯƠNG 23 2.199 10812 17/11/2019
CHƯƠNG 24 2.104 10499 18/11/2019
CHƯƠNG 25 2.319 10528 24/11/2019
CHƯƠNG 26 2.155 10244 25/11/2019
CHƯƠNG 27 3.932 11147 01/12/2019
CHƯƠNG 28 3.767 11110 02/12/2019
CHƯƠNG 29 2.476 11181 08/12/2019
CHƯƠNG 30 2.365 11125 09/12/2019
CHƯƠNG 31 2.338 10306 15/12/2019
CHƯƠNG 32 3.145 9879 16/12/2019
CHƯƠNG 33 2.683 10082 22/12/2019
CHƯƠNG 34: 2.475 9795 23/12/2019
CHƯƠNG 35 2.875 10130 29/12/2019
CHƯƠNG 36 3.205 9819 30/12/2019
CHƯƠNG 37 3.466 9929 13/01/2020
CHƯƠNG 38 3.049 9439 19/01/2020
CHƯƠNG 39 6.757 9822 20/01/2020
CHƯƠNG 40 2.366 11636 26/01/2020
CHƯƠNG 41 2.125 10174 26/01/2020
CHƯƠNG 42 2.706 9498 26/01/2020
CHƯƠNG 43 2.568 9557 27/01/2020
CHƯƠNG 44 2.168 9329 27/01/2020
CHƯƠNG 45 4.301 9520 02/02/2020
CHƯƠNG 45 _1 4.159 9538 03/02/2020
CHƯƠNG 46 4.247 9742 09/02/2020
CHƯƠNG 47 2.779 9700 10/02/2020
CHƯƠNG 48 2.391 10872 16/02/2020
CHƯƠNG 49 [SẮC] 3.573 10884 17/02/2020
CHƯƠNG 50 4.330 11604 23/02/2020
CHƯƠNG 51 [H] 3.011 10317 08/03/2020
CHƯƠNG 52 3.485 10639 09/03/2020
CHƯƠNG 53 3.636 7407 09/03/2020
CHƯƠNG 54 2.979 8831 15/03/2020
CHƯƠNG 55 2.479 8739 16/03/2020
CHƯƠNG 56 2.368 8458 22/03/2020
CHƯƠNG 57 3.315 8439 23/03/2020
CHƯƠNG 58 3.122 8162 29/03/2020
CHƯƠNG 59 2.917 8262 30/03/2020
CHƯƠNG 60 2.315 8043 05/04/2020
CHƯƠNG 61 2.487 8407 06/04/2020
CHƯƠNG 62 2.299 7818 12/04/2020
CHƯƠNG 63 2.588 8214 13/04/2020
CHƯƠNG 64 2.478 7780 19/04/2020
CHƯƠNG 65 2.053 7664 20/04/2020
CHƯƠNG 66 2.386 8213 26/04/2020
CHƯƠNG 67 2.711 8128 27/04/2020
CHƯƠNG 68 2.466 7732 03/05/2020
CHƯƠNG 69 2.821 7931 03/05/2020
CHƯƠNG 70 2.316 7604 03/05/2020
CHƯƠNG 71 2.681 7886 04/05/2020
CHƯƠNG 72 2.310 7686 10/05/2020
CHƯƠNG 73 2.066 7951 11/05/2020
CHƯƠNG 74 2.151 7874 17/05/2020
CHƯƠNG 75 2.412 8238 18/05/2020
CHƯƠNG 76 [H nhẹ] 2.557 7146 24/05/2020
CHƯƠNG 77 [H] 2.374 7187 25/05/2020
CHƯƠNG 78 2.390 7974 31/05/2020
CHƯƠNG 79 2.925 7527 01/06/2020
CHƯƠNG 80 3.204 7745 01/06/2020
CHƯƠNG 81 1.975 7352 07/06/2020
CHƯƠNG 82 2.053 7596 07/06/2020
CHƯƠNG 83 1.993 7331 08/06/2020
CHƯƠNG 84 2.173 7801 14/06/2020
CHƯƠNG 85 [H] 2.104 6732 15/06/2020
CHƯƠNG 86 2.778 7687 21/06/2020
CHƯƠNG 87 2.477 7510 22/06/2020
CHƯƠNG 88 2.440 8419 28/06/2020
CHƯƠNG 89 2.524 6559 29/06/2020
CHƯƠNG 90 2.452 6759 29/06/2020
CHƯƠNG 91 2.877 6327 29/06/2020
CHƯƠNG 92 2.439 6649 29/06/2020
CHƯƠNG 93 3.839 6656 29/06/2020
CHƯƠNG 94 1.684 6426 29/06/2020
CHƯƠNG 95 1.366 6897 29/06/2020
Bình Luận (579 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
11436 lượt đánh giá
495146 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 146.533
Yêu thích: 85155
223
Danh vọng tích lũy: 8107
MP: 346262
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1948499
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1627719
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước