TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
Tác giả: Quyết Biệt Từ
Designer: [LA]_Lệ Tần
Chương: Chương 14
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
238
11
3
0
0
19673 views
371
1400
0
113
Số chữ tích lũy: 470.625
Danh vọng: 82761
Nhân khí: 6132
Tài khí: 237986
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Danh vọng: 363703
Nhân khí: 22498
Tài khí: 332565
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Adonis, quà tặng của em, thư tình của anh.
----
Nội dung tổng quát: Nam thầm mến nữ, thanh mai trúc mã, sống chung, vườn trường, tỷ đệ luyến

Không có gì khó khăn trắc trở, là một câu chuyện ngọt rất ngắn.

Tag: Thanh mai trúc mã, ngọt văn, vườn trường, tỷ đệ luyến

Nhân vật chính: Lâm Khởi, Chu Việt
----
Lập ý: Yêu đương không chậm trễ học tập.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: 2.731 2636 10/01/2022
Chương 2: 2.714 1857 10/01/2022
Chương 3: 2.988 1656 10/01/2022
Chương 4: 2.349 1526 10/01/2022
Chương 5: 1.823 1420 10/01/2022
Chương 6: 3.050 1378 10/01/2022
Chương 7: 2.921 1282 10/01/2022
Chương 8: 2.158 1353 10/01/2022
Chương 9: 2.907 1279 10/01/2022
Chương 10: 1.990 1509 10/01/2022
Chương 11: 2.922 1164 14/01/2022
Chương 12: 2.218 1168 15/01/2022
Chương 13: 1.825 894 16/01/2022
Chương 14: 2.016 1052 17/01/2022
Chương 15: 2.187 918 18/01/2022
Chương 16: 2.104 499 19/01/2022
Chương 17: 2.287 635 20/01/2022
Chương 18: 2.712 641 21/01/2022
Chương 19 (hơi H) 2.263 560 22/01/2022
Chương 20: 2.619 416 23/01/2022
Chương 21: 2.422 257 24/02/2022
Chương 22: 2.026 241 25/01/2022
Chương 23: 1.824 256 26/01/2022
Chương 24: 2.833 265 27/01/2022
Chương 25: 1.991 259 28/01/2022
Chương 26: 2.445 259 29/01/2022
Chương 27: 1.869 247 30/01/2022
Chương 28: 2.107 247 31/01/2022
Chương 29: 1.998 254 01/02/2022
Chương 30: 2.063 318 02/02/2022
Chương 31: 1.561 181 03/02/2022
Chương 32: 1.728 189 04/02/2022
Chương 33: 2.218 191 04/02/2022
Chương 34: 1.933 195 04/02/2022
Chương 35: 1.363 182 04/02/2022
Chương 36: 2.322 192 04/02/2022
Chương 37: 1.758 177 04/02/2022
Chương 38: 2.194 180 04/02/2022
Câu chuyện nhỏ 755 171 04/02/2022
Bình Luận (85 Bình Luận)