Tìm nhanh
LÊN NHẦM KIỆU HOA
Tác giả: Lục Dược
Dịch giả/Editor: [L.A]_Ngụy Quân Tử
Designer: [L.A]_Tịch Phi
Tổng chương: 131
Chương mới nhất: CHƯƠNG 126: CHẾT ĐI
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.

Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn sinh lý đều nói đến mức cứng cả da đầu, thật sự… khổ cho nàng rồi!

#Nàng dâu nhỏ, được nuông chiều từ bé#

[ Đây là câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng kể về nam chính trọng sinh bồi nữ chính chậm rãi trưởng thành ]

Nam chính: Thích Giác

Nữ chính: Thẩm Khước

Nam, nữ phụ: […]

Yếu tố khác: Sư đồ, dưỡng thành, ngọt sủng.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ XEM 2.664 5770 17/12/2020
CHƯƠNG 2: VẾT BỎNG XEM 2.868 4131 17/12/2020
CHƯƠNG 3: DIỄN XUẤT XEM 2.973 3252 17/12/2020
CHƯƠNG 4: THÍCH GIÁC XEM 2.763 2932 17/12/2020
CHƯƠNG 5: HUYỆT CHẾT XEM 2.547 2830 17/12/2020
CHƯƠNG 6: LƯU MANH XEM 2.867 2675 17/12/2020
CHƯƠNG 7: TRÙNG PHÙNG XEM 2.742 2622 17/12/2020
CHƯƠNG 8: VẾT NHƠ XEM 2.503 2536 17/12/2020
CHƯƠNG 9: XỬ PHẠT XEM 3.099 2522 17/12/2020
CHƯƠNG 10: LỚP HỌC XEM 2.557 2462 17/12/2020
CHƯƠNG 11: HÔN ƯỚC XEM 2.534 2353 17/12/2020
CHƯƠNG 12: SAY RƯỢU XEM 2.135 2135 17/12/2020
CHƯƠNG 13: LÃNH Ý XEM 1.697 2142 17/12/2020
CHƯƠNG 14: TRẦM TIÊU XEM 2.503 2077 17/12/2020
CHƯƠNG 15: THĂM DÒ XEM 2.376 2085 17/12/2020
CHƯƠNG 16: QUỲ XUỐNG XEM 2.747 2054 18/12/2020
CHƯƠNG 17: KẾ THẤT XEM 2.178 1878 21/12/2020
CHƯƠNG 18: BIỆT UYỂN XEM 2.205 1852 22/12/2020
CHƯƠNG 19: ÁM SÁT XEM 1.872 1792 23/12/2020
CHƯƠNG 20: XẤU MẶT XEM 2.614 1699 24/12/2020
CHƯƠNG 21: TỨ HÔN XEM 2.063 1703 24/12/2020
CHƯƠNG 22: ĐỪNG KHÓC XEM 2.753 1685 24/12/2020
CHƯƠNG 23: SỢ HÃI XEM 2.028 1655 24/12/2020
CHƯƠNG 24: CHU KÌ ĐẦU TIÊN XEM 1.970 1772 24/12/2020
CHƯƠNG 25: THAY ĐỔI XEM 1.756 1719 25/12/2020
CHƯƠNG 26: THẾ GẢ* XEM 2.142 1695 28/12/2020
CHƯƠNG 27: ĐAU LÒNG XEM 2.448 1641 29/12/2020
CHƯƠNG 28: HOẢ HOẠN XEM 2.907 1614 30/12/2020
CHƯƠNG 29: XUẤT GIÁ XEM 6.847 1690 31/12/2020
CHƯƠNG 30: ĐẠI HÔN XEM 4.724 1885 01/01/2021
CHƯƠNG 31: NHỤC NHÃ XEM 4.934 1786 04/01/2021
CHƯƠNG 32: KHÔNG XẤU XEM 2.654 1776 05/01/2021
CHƯƠNG 33: TRƯỞNG THÀNH XEM 2.550 1722 06/01/2021
CHƯƠNG 34: TIỂU THIẾP XEM 2.585 1733 07/01/2021
CHƯƠNG 35: THANH DANH XEM 2.414 1661 08/01/2021
CHƯƠNG 36: SỢ HÃI XEM 5.072 1544 11/01/2021
CHƯƠNG 37: VẾT MÁU XEM 2.608 1580 12/01/2021
CHƯƠNG 38: TÌNH THOẠI XEM 2.472 1495 13/01/2021
CHƯƠNG 39: BẢY NGÀY XEM 2.542 1531 14/01/2021
CHƯƠNG 40: NGẢ BÀI XEM 2.451 1530 15/01/2021
CHƯƠNG 41: NÉT MỰC XEM 4.600 1607 18/01/2021
CHƯƠNG 42: SINH THẦN XEM 4.880 1473 19/01/2021
CHƯƠNG 43: TÌNH NHÂN XEM 2.565 1495 20/01/2021
CHƯƠNG 44: MÀU VÀNG XEM 2.620 1383 21/01/2021
CHƯƠNG 45: RUN RẨY XEM 2.629 1375 22/01/2021
CHƯƠNG 46: LẠNH TÂM XEM 2.654 1338 25/01/2021
CHƯƠNG 47: GIẾT NGƯỜI XEM 5.281 1317 26/01/2021
CHƯƠNG 48: GIÀ RỒI XEM 2.297 1277 27/01/2021
CHƯƠNG 49: NHƯ TRANH XEM 2.686 1247 28/01/2021
CHƯƠNG 50: CHOÁNG VÁNG XEM 1.960 1245 29/01/2021
CHƯƠNG 51: TÁN TỈNH 2.819 1281 01/02/2021
CHƯƠNG 52: DÁNG NGƯỜI XEM 2.594 1248 02/02/2021
CHƯƠNG 53: THẦN CHỈ XEM 2.568 1192 03/02/2021
CHƯƠNG 54: DU DU XEM 4.904 1199 04/02/2021
CHƯƠNG 55: PHẢN TẶC 4.968 1229 05/02/2021
CHƯƠNG 56: SINH NON 5.230 1284 08/02/2021
CHƯƠNG 57: BAO CHE XEM 4.806 1189 09/02/2021
CHƯƠNG 58: TRÁCH PHẠT XEM 4.691 1150 10/02/2021
CHƯƠNG 59: BỆNH CŨ XEM 4.732 1159 11/02/2021
CHƯƠNG 60: TÌNH PHỤ* 4.921 1058 12/02/2021
CHƯƠNG 61: PHÂN LY 4.751 1022 12/02/2021
CHƯƠNG 62: CẦM TÙ XEM 2.397 1022 12/02/2021
CHƯƠNG 63: ÂM MƯU XEM 2.410 1007 12/02/2021
CHƯƠNG 64: TRONG NGỤC XEM 2.335 1106 12/02/2021
CHƯƠNG 65: MÚT TÁP XEM 2.334 1072 15/02/2021
CHƯƠNG 66: ĐẦU LƯỠI XEM 2.416 1226 16/02/2021
CHƯƠNG 67: TAN CHẢY XEM 1.819 1152 17/02/2021
CHƯƠNG 68: ĐÁNH XE XEM 2.584 1203 18/02/2021
CHƯƠNG 69: KHÔNG MUỐN 4.064 1134 19/02/2021
CHƯƠNG 70: ĐAU RĂNG XEM 2.905 1029 22/02/2021
CHƯƠNG 71: HỒNG BAO* XEM 1.133 974 23/02/2021
CHƯƠNG 72: VƯƠNG XÍCH XEM 1.179 977 24/02/2021
CHƯƠNG 73: YẾN HỘI XEM 1.125 912 25/02/2021
CHƯƠNG 74: HIỂU NHẦM XEM 1.843 877 26/02/2021
CHƯƠNG 75: LỄ VẬT XEM 2.472 791 01/03/2021
CHƯƠNG 76: CỢT NHẢ XEM 2.612 754 02/03/2021
CHƯƠNG 77: NHƯỢC ĐIỂM XEM 2.522 754 03/03/2021
CHƯƠNG 78: NƯƠNG TỬ 4.997 800 04/03/2021
CHƯƠNG 79: KHI DỄ XEM 4.900 824 05/03/2021
CHƯƠNG 80: ĐẬU HŨ 4.932 749 08/03/2021
CHƯƠNG 81: ĐẠI HÔN XEM 2.966 716 08/03/2021
CHƯƠNG 82: BĂNG HÀ XEM 4.604 726 08/03/2021
CHƯƠNG 83: HOÀ LY 4.808 773 09/03/2021
CHƯƠNG 84: HUYNH MUỘI XEM 2.397 751 10/03/2021
CHƯƠNG 85: NỮ NHI XEM 2.467 669 11/03/2021
CHƯƠNG 86: XUỐNG BẾP XEM 2.012 708 12/03/2021
CHƯƠNG 87: THẤT TỊCH XEM 2.807 697 15/03/2021
CHƯƠNG 88: MANG THAI 3.594 772 16/03/2021
CHƯƠNG 89: RỬA CHÂN XEM 1.679 722 17/03/2021
CHƯƠNG 90: BẮT CÓC XEM 2.688 669 18/03/2021
CHƯƠNG 91: KẾ HOẠCH XEM 2.406 673 19/03/2021
CHƯƠNG 92: PHI LỄ XEM 2.598 635 22/03/2021
CHƯƠNG 93: DIỄN KỊCH 2.593 630 23/03/2021
CHƯƠNG 94: HAM NGỦ XEM 2.500 646 24/03/2021
CHƯƠNG 95: SONG SINH XEM 2.364 665 25/03/2021
CHƯƠNG 96: TỒN TẠI XEM 2.545 652 26/03/2021
CHƯƠNG 97: TRUNG KHUYỂN 2.509 616 29/03/2021
CHƯƠNG 98: GIÀY VÒ XEM 2.515 611 30/03/2021
CHƯƠNG 99: THẾ THÂN XEM 2.510 576 31/03/2021
CHƯƠNG 100: NON MỀM 3.420 606 01/04/2021
CHƯƠNG 101: HUỶ DUNG 4.818 554 02/04/2021
CHƯƠNG 102: VUI ĐÙA 4.816 604 05/04/2021
CHƯƠNG 103: VÀO NGỤC XEM 4.888 548 06/04/2021
CHƯƠNG 104: SINH NON 4.883 614 07/04/2021
CHƯƠNG 105: SINH CON 4.692 598 08/04/2021
CHƯƠNG 106: BA ĐỨA 4.736 657 09/04/2021
CHƯƠNG 107: ĐAU LÒNG XEM 4.609 603 12/04/2021
CHƯƠNG 108: BIỆT LY XEM 4.789 539 13/04/2021
CHƯƠNG 109: CƯỚP ĐOẠT 4.910 507 14/04/2021
CHƯƠNG 110: ĐẦY THÁNG 5.084 522 15/04/2021
CHƯƠNG 111: NGÀY VỀ 4.965 626 16/04/2021
CHƯƠNG 112: TÚC BẮC 4.908 195 19/04/2021
CHƯƠNG 113: THÍCH VÔ BIỆT 4.768 198 20/04/2021
CHƯƠNG 114: DO DỰ 2.489 187 21/04/2021
CHƯƠNG 115: HỌC ĐI 2.598 180 22/04/2021
CHƯƠNG 116: MỘT TUỔI 4.762 187 23/04/2021
CHƯƠNG 117: XIN LỖI 2.777 191 26/04/2021
CHƯƠNG 118: TƯỞNG NIỆM 7.546 180 27/04/2021
CHƯƠNG 119: TÍN NHIỆM 4.750 186 28/04/2021
CHƯƠNG 120: TƠ HỒNG 3.915 200 29/04/2021
CHƯƠNG 121: NẠN DÂN 2.492 173 30/04/2021
CHƯƠNG 122: BẤT LƯƠNG 2.583 163 03/05/2021
CHƯƠNG 123: OÁN HẬN 2.436 153 04/05/2021
CHƯƠNG 124: CHUỐC RƯỢU 2.407 164 05/05/2021
CHƯƠNG 125: TRẢ THÙ 1.987 172 06/05/2021
CHƯƠNG 126: CHẾT ĐI 2.006 179 07/05/2021
CHƯƠNG 127: GIẢ TRANG Chờ 2.022 165 10/05/2021
CHƯƠNG 128: ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG Chờ 2.562 185 11/05/2021
CHƯƠNG 129: ĐẠI KẾT CỤC (TRUNG) Chờ 2.669 200 12/05/2021
CHƯƠNG 130: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ) Chờ 10.749 206 14/05/2021
CHƯƠNG 131: PHIÊN NGOẠI (MỘT) Chờ 1.687 190 14/05/2021
Bình Luận (237 Bình Luận)
Truyện liên quan
TÔI ĐÃ GẶP NAM CHÍNH TRONG PHÒNG GIAM Tác giả: UpdatingChap 5 Đang tiến hành
TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM VẬY_ss3 Tác giả: Bandalbanji - EddieChap 3 Đang tiến hành
TÍN HIỆU Tác giả: UpdatingChap 2 Đang tiến hành
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM - UNTOUCHABE LADY Tác giả: KinChap 6 Đang tiến hành
QUÝ CÔ BÍ ẨN Tác giả: AngatoChap 6 Đang tiến hành
KẾ HOẠCH THAY ĐỔI VẬN MỆNH Tác giả: Garin - KENChap 6 Đang tiến hành
DẠY DỖ THÀNH ÁI Tác giả: Mộc Chu ChuChương 11: Phòng tắm kích tình Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1787 lượt đánh giá
53702 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.147.832
Yêu thích: 1363926
574
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524634
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 116489
Danh vọng tích lũy: 4925
MP: 252535
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước