Tìm nhanh
LÊN NHẦM KIỆU HOA
Tác giả: Lục Dược
Dịch giả/Editor: [L.A]_Ngụy Quân Tử
Designer: [L.A]_Tịch Phi
Tổng chương: 131
Chương mới nhất: CHƯƠNG 76: CỢT NHẢ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.

Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn sinh lý đều nói đến mức cứng cả da đầu, thật sự… khổ cho nàng rồi!

#Nàng dâu nhỏ, được nuông chiều từ bé#

[ Đây là câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng kể về nam chính trọng sinh bồi nữ chính chậm rãi trưởng thành ]

Nam chính: Thích Giác

Nữ chính: Thẩm Khước

Nam, nữ phụ: […]

Yếu tố khác: Sư đồ, dưỡng thành, ngọt sủng.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ XEM 2.664 3326 17/12/2020
CHƯƠNG 2: VẾT BỎNG XEM 2.868 2409 17/12/2020
CHƯƠNG 3: DIỄN XUẤT XEM 2.973 1885 17/12/2020
CHƯƠNG 4: THÍCH GIÁC XEM 2.763 1696 17/12/2020
CHƯƠNG 5: HUYỆT CHẾT XEM 2.547 1663 17/12/2020
CHƯƠNG 6: LƯU MANH XEM 2.867 1551 17/12/2020
CHƯƠNG 7: TRÙNG PHÙNG XEM 2.742 1514 17/12/2020
CHƯƠNG 8: VẾT NHƠ XEM 2.503 1452 17/12/2020
CHƯƠNG 9: XỬ PHẠT XEM 3.099 1453 17/12/2020
CHƯƠNG 10: LỚP HỌC XEM 2.557 1420 17/12/2020
CHƯƠNG 11: HÔN ƯỚC XEM 2.534 1336 17/12/2020
CHƯƠNG 12: SAY RƯỢU XEM 2.135 1199 17/12/2020
CHƯƠNG 13: LÃNH Ý XEM 1.697 1212 17/12/2020
CHƯƠNG 14: TRẦM TIÊU XEM 2.503 1193 17/12/2020
CHƯƠNG 15: THĂM DÒ XEM 2.376 1204 17/12/2020
CHƯƠNG 16: QUỲ XUỐNG XEM 2.747 1188 18/12/2020
CHƯƠNG 17: KẾ THẤT XEM 2.178 1043 21/12/2020
CHƯƠNG 18: BIỆT UYỂN XEM 2.205 1033 22/12/2020
CHƯƠNG 19: ÁM SÁT XEM 1.872 980 23/12/2020
CHƯƠNG 20: XẤU MẶT XEM 2.614 875 24/12/2020
CHƯƠNG 21: TỨ HÔN XEM 2.063 897 24/12/2020
CHƯƠNG 22: ĐỪNG KHÓC XEM 2.753 890 24/12/2020
CHƯƠNG 23: SỢ HÃI XEM 2.028 869 24/12/2020
CHƯƠNG 24: CHU KÌ ĐẦU TIÊN XEM 1.970 1005 24/12/2020
CHƯƠNG 25: THAY ĐỔI XEM 1.756 927 25/12/2020
CHƯƠNG 26: THẾ GẢ* XEM 2.142 897 28/12/2020
CHƯƠNG 27: ĐAU LÒNG XEM 2.448 864 29/12/2020
CHƯƠNG 28: HOẢ HOẠN XEM 2.907 836 30/12/2020
CHƯƠNG 29: XUẤT GIÁ XEM 6.847 896 31/12/2020
CHƯƠNG 30: ĐẠI HÔN XEM 4.724 1028 01/01/2021
CHƯƠNG 31: NHỤC NHÃ XEM 4.934 924 04/01/2021
CHƯƠNG 32: KHÔNG XẤU XEM 2.654 923 05/01/2021
CHƯƠNG 33: TRƯỞNG THÀNH XEM 2.550 916 06/01/2021
CHƯƠNG 34: TIỂU THIẾP XEM 2.585 925 07/01/2021
CHƯƠNG 35: THANH DANH XEM 2.414 886 08/01/2021
CHƯƠNG 36: SỢ HÃI XEM 5.072 794 11/01/2021
CHƯƠNG 37: VẾT MÁU XEM 2.608 824 12/01/2021
CHƯƠNG 38: TÌNH THOẠI XEM 2.472 744 13/01/2021
CHƯƠNG 39: BẢY NGÀY XEM 2.542 757 14/01/2021
CHƯƠNG 40: NGẢ BÀI XEM 2.451 769 15/01/2021
CHƯƠNG 41: NÉT MỰC XEM 4.600 720 18/01/2021
CHƯƠNG 42: SINH THẦN XEM 4.880 716 19/01/2021
CHƯƠNG 43: TÌNH NHÂN XEM 2.565 715 20/01/2021
CHƯƠNG 44: MÀU VÀNG XEM 2.620 661 21/01/2021
CHƯƠNG 45: RUN RẨY XEM 2.629 694 22/01/2021
CHƯƠNG 46: LẠNH TÂM XEM 2.654 647 25/01/2021
CHƯƠNG 47: GIẾT NGƯỜI XEM 5.281 630 26/01/2021
CHƯƠNG 48: GIÀ RỒI XEM 2.297 624 27/01/2021
CHƯƠNG 49: NHƯ TRANH XEM 2.686 603 28/01/2021
CHƯƠNG 50: CHOÁNG VÁNG XEM 1.960 611 29/01/2021
CHƯƠNG 51: TÁN TỈNH XEM 2.819 614 01/02/2021
CHƯƠNG 52: DÁNG NGƯỜI XEM 2.594 590 02/02/2021
CHƯƠNG 53: THẦN CHỈ XEM 2.568 570 03/02/2021
CHƯƠNG 54: DU DU XEM 4.904 559 04/02/2021
CHƯƠNG 55: PHẢN TẶC XEM 4.968 603 05/02/2021
CHƯƠNG 56: SINH NON XEM 5.230 620 08/02/2021
CHƯƠNG 57: BAO CHE XEM 4.806 548 09/02/2021
CHƯƠNG 58: TRÁCH PHẠT XEM 4.691 537 10/02/2021
CHƯƠNG 59: BỆNH CŨ XEM 4.732 525 11/02/2021
CHƯƠNG 60: TÌNH PHỤ* XEM 4.921 452 12/02/2021
CHƯƠNG 61: PHÂN LY XEM 4.751 426 12/02/2021
CHƯƠNG 62: CẦM TÙ XEM 2.397 422 12/02/2021
CHƯƠNG 63: ÂM MƯU XEM 2.410 435 12/02/2021
CHƯƠNG 64: TRONG NGỤC XEM 2.335 522 12/02/2021
CHƯƠNG 65: MÚT TÁP XEM 2.334 410 15/02/2021
CHƯƠNG 66: ĐẦU LƯỠI XEM 2.416 547 16/02/2021
CHƯƠNG 67: TAN CHẢY XEM 1.819 476 17/02/2021
CHƯƠNG 68: ĐÁNH XE XEM 2.584 519 18/02/2021
CHƯƠNG 69: KHÔNG MUỐN XEM 4.064 480 19/02/2021
CHƯƠNG 70: ĐAU RĂNG XEM 2.905 405 22/02/2021
CHƯƠNG 71: HỒNG BAO* XEM 1.133 386 23/02/2021
CHƯƠNG 72: VƯƠNG XÍCH XEM 1.179 412 24/02/2021
CHƯƠNG 73: YẾN HỘI XEM 1.125 382 25/02/2021
CHƯƠNG 74: HIỂU NHẦM XEM 1.843 327 26/02/2021
CHƯƠNG 75: LỄ VẬT XEM 2.472 300 01/03/2021
CHƯƠNG 76: CỢT NHẢ XEM 2.612 234 02/03/2021
CHƯƠNG 77: NHƯỢC ĐIỂM Chờ 2.522 160 03/03/2021
CHƯƠNG 78: NƯƠNG TỬ Chờ 4.997 179 04/03/2021
CHƯƠNG 79: KHI DỄ Chờ 4.900 166 05/03/2021
CHƯƠNG 80: ĐẬU HŨ Chờ 4.932 169 08/03/2021
CHƯƠNG 81: ĐẠI HÔN Chờ 2.966 146 08/03/2021
CHƯƠNG 82: BĂNG HÀ Chờ 4.604 147 08/03/2021
CHƯƠNG 83: HOÀ LY Chờ 4.808 160 09/03/2021
CHƯƠNG 84: HUYNH MUỘI Chờ 2.397 167 10/03/2021
CHƯƠNG 85: NỮ NHI Chờ 2.467 146 11/03/2021
CHƯƠNG 86: XUỐNG BẾP Chờ 2.012 142 12/03/2021
CHƯƠNG 87: THẤT TỊCH Chờ 2.807 145 15/03/2021
CHƯƠNG 88: MANG THAI Chờ 3.594 150 16/03/2021
CHƯƠNG 89: RỬA CHÂN Chờ 1.679 153 17/03/2021
CHƯƠNG 90: BẮT CÓC Chờ 2.688 143 18/03/2021
CHƯƠNG 91: KẾ HOẠCH Chờ 2.406 138 19/03/2021
CHƯƠNG 92: PHI LỄ Chờ 2.598 135 22/03/2021
CHƯƠNG 93: DIỄN KỊCH Chờ 2.593 131 23/03/2021
CHƯƠNG 94: HAM NGỦ Chờ 2.500 124 24/03/2021
CHƯƠNG 95: SONG SINH Chờ 2.364 121 25/03/2021
CHƯƠNG 96: TỒN TẠI Chờ 2.545 100 26/03/2021
CHƯƠNG 97: TRUNG KHUYỂN Chờ 2.509 84 29/03/2021
CHƯƠNG 98: GIÀY VÒ Chờ 2.515 87 30/03/2021
CHƯƠNG 99: THẾ THÂN Chờ 2.510 86 31/03/2021
CHƯƠNG 100: NON MỀM Chờ 3.420 89 01/04/2021
CHƯƠNG 101: HUỶ DUNG Chờ 4.818 93 02/04/2021
CHƯƠNG 102: VUI ĐÙA Chờ 4.816 90 05/04/2021
CHƯƠNG 103: VÀO NGỤC Chờ 4.888 92 06/04/2021
CHƯƠNG 104: SINH NON Chờ 4.883 86 07/04/2021
CHƯƠNG 105: SINH CON Chờ 4.692 94 08/04/2021
CHƯƠNG 106: BA ĐỨA Chờ 4.736 95 09/04/2021
CHƯƠNG 107: ĐAU LÒNG Chờ 4.609 100 12/04/2021
CHƯƠNG 108: BIỆT LY Chờ 4.789 90 13/04/2021
CHƯƠNG 109: CƯỚP ĐOẠT Chờ 4.910 84 14/04/2021
CHƯƠNG 110: ĐẦY THÁNG Chờ 5.084 95 15/04/2021
CHƯƠNG 111: NGÀY VỀ Chờ 4.965 91 16/04/2021
CHƯƠNG 112: TÚC BẮC Chờ 4.908 88 19/04/2021
CHƯƠNG 113: THÍCH VÔ BIỆT Chờ 4.768 88 20/04/2021
CHƯƠNG 114: DO DỰ Chờ 2.489 85 21/04/2021
CHƯƠNG 115: HỌC ĐI Chờ 2.598 86 22/04/2021
CHƯƠNG 116: MỘT TUỔI Chờ 4.762 89 23/04/2021
CHƯƠNG 117: XIN LỖI Chờ 2.777 87 26/04/2021
CHƯƠNG 118: TƯỞNG NIỆM Chờ 7.546 78 27/04/2021
CHƯƠNG 119: TÍN NHIỆM Chờ 4.750 81 28/04/2021
CHƯƠNG 120: TƠ HỒNG Chờ 3.915 83 29/04/2021
CHƯƠNG 121: NẠN DÂN Chờ 2.492 75 30/04/2021
CHƯƠNG 122: BẤT LƯƠNG Chờ 2.583 73 03/05/2021
CHƯƠNG 123: OÁN HẬN Chờ 2.436 69 04/05/2021
CHƯƠNG 124: CHUỐC RƯỢU Chờ 2.407 80 05/05/2021
CHƯƠNG 125: TRẢ THÙ Chờ 1.987 77 06/05/2021
CHƯƠNG 126: CHẾT ĐI Chờ 2.006 87 07/05/2021
CHƯƠNG 127: GIẢ TRANG Chờ 2.022 87 10/05/2021
CHƯƠNG 128: ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG Chờ 2.562 92 11/05/2021
CHƯƠNG 129: ĐẠI KẾT CỤC (TRUNG) Chờ 2.669 100 12/05/2021
CHƯƠNG 130: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ) Chờ 10.749 106 14/05/2021
CHƯƠNG 131: PHIÊN NGOẠI (MỘT) Chờ 1.687 92 14/05/2021
Bình Luận (175 Bình Luận)
Truyện liên quan
DI CHÂU Tác giả: Oản Đậu GiápChap 73 Phiên ngoại 4 Đã hoàn thành
LÂU NGÀY SINH TÌNH Tác giả: Hắc Miêu Bạch BạchChương 6 Đã hoàn thành
VẬN MỆNH Tác giả: Mặc Vũ Bích CaChương 023: Khó Vào Phủ Duệ Vương Đang tiến hành
Cô thành thiếu niên Tác giả: Tô Mộng ĐắcRa tay cứu giúp Đang tiến hành
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG Tác giả: Chi TrănCHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ Đã hoàn thành
DƯỠNG ĐẾ Tác giả: Cuồng Thượng Gia CuồngChương 24 Đã hoàn thành
ĐỘ ẤM TRÊN MÔI EM Tác giả: Phất Lí Xuyên ÂmChương 63: Phiên ngoại 6 Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1611 lượt đánh giá
34780 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 717.752
Yêu thích: 1031694
450
Danh vọng tích lũy: 2682
MP: 3331
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 99831
Danh vọng tích lũy: 4787
MP: 7285
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước