Tìm nhanh
HUYNH SỦNG
Dịch giả/Editor: [L.A]_Whiskey
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 174
Chương mới nhất: Chương 174. Phiên ngoại 4
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Lúc Diệp Trăn Trăn tám tuổi đi theo mẫu thân tái giá qua nhà tú tài nghèo kiết xác trong thôn. Nàng lớn dần lên, ánh mắt nam nhân trong thôn nhìn nàng cũng thay đổi. Nàng vô cùng thấp thỏm lo lắng, trốn sau lưng kế huynh Hứa Du Ninh - người luôn đối xử rất tốt với nàng. Không nghĩ tới có một ngày ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn nàng cũng thay đổi theo.
------------------------------
Diệp Trăn Trăn: Ta và huynh không phải là mối quan hệ huynh muội trong sáng sao?

Hứa Du Ninh: . . . Tự gây nghiệt, không thể sống.

Ấm áp nhắc nhở:
1. Chân nam chính sẽ khỏi.
2. Giai đoạn đầu là chuyện làm ruộng trồng rau vui chơi giải trí, một chút chuyện ấm áp, sau đó sẽ rời khỏi thôn nhỏ này tiến vào con đường làm quan.
----------------------------------
Editor: Đón chờ ngày nam chính bị nghiệp quật nha mọi người.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Gả lần hai XEM 2.798 6468 11/10/2019
Chương 2. Tranh chấp XEM 2.634 4872 14/10/2019
Chương 3: Làm mai XEM 2.536 4399 15/10/2019
Chương 4: Đào yêu XEM 2.986 4250 17/10/2019
Chương 5: Thành sự XEM 2.637 4104 22/10/2019
Chương 6: Tuyệt tình XEM 2.833 4169 02/11/2019
Chương 7: Quyết định XEM 2.664 3838 02/11/2019
Chương 8: Sính lễ XEM 2.900 3863 03/11/2019
Chương 9: Ngọc Phật XEM 2.841 3891 22/01/2020
Chương 10: Mở miệng XEM 2.883 3744 08/03/2020
Chương 11: Công lao XEM 2.458 3792 08/03/2020
Chương 12: Gặp mặt XEM 2.507 3655 08/03/2020
Chương 13: Ăn kẹo XEM 2.533 3630 08/03/2020
Chương 14: Cẩn thận XEM 2.947 3690 08/03/2020
Chương 15: Gọi người XEM 2.615 3507 08/03/2020
Chương 16: Rắc rối XEM 2.693 3670 08/03/2020
Chương 17: Ở chung XEM 2.653 3675 08/03/2020
Chương 18: Điêu khắc gỗ XEM 2.811 3463 08/03/2020
Chương 19: Trợ lực XEM 2.821 3497 08/03/2020
Chương 20: Tân hôn XEM 2.733 3802 08/03/2020
Chương 21: Giúp đỡ XEM 2.479 3513 09/03/2020
Chương 22: Làm chủ XEM 3.094 3224 10/03/2020
Chương 23: Tặng hoa XEM 2.627 3404 11/03/2020
Chương 24. Bảo hộ XEM 3.481 3055 12/03/2020
Chương 25: Lời nói trong đêm XEM 2.686 2899 13/03/2020
Chương 26. Đáp lễ XEM 3.158 2984 14/03/2020
Chương 27: Sủng ái XEM 2.452 3255 15/03/2020
Chương 28. Đút kẹo XEM 2.736 2855 16/03/2020
Chương 29: Ý xấu XEM 2.460 2865 17/03/2020
Chương 30. Đoạt đất XEM 2.551 2894 18/03/2020
Chương 31: Tộc Trưởng XEM 3.079 2649 19/03/2020
Chương 32. Giải vây XEM 2.864 2584 20/03/2020
Chương 33 Giữ gìn XEM 2.665 2560 21/03/2020
Chương 34. Công chính (1) XEM 2.938 2513 22/03/2020
Chương 35: Đưa đẩy XEM 2.786 2566 23/03/2020
Chương 36. Kết cục đã định XEM 2.819 2552 24/03/2020
Chương 37: Xuất khí XEM 2.610 2594 25/03/2020
Chương 38. Đồng lòng XEM 2.878 2526 26/03/2020
Chương 39: Biết chữ XEM 2.576 2600 27/03/2020
Chương 40. Vào trấn XEM 3.152 2623 28/03/2020
Chương 41: Thuốc mỡ XEM 2.956 2610 29/03/2020
Chương 42. Lễ vật XEM 3.200 2658 30/03/2020
Chương 43: Tri ân XEM 2.463 2450 31/03/2020
Chương 44. Cảm động XEM 3.292 2531 01/04/2020
Chương 45: Hài tử XEM 2.780 3147 02/04/2020
Chương 46. Phòng ở XEM 3.370 2569 03/04/2020
Chương 47: Đậu hoa XEM 3.039 2512 04/04/2020
Chương 48. Ghen ghét XEM 2.906 2580 05/04/2020
Chương 49: Tiếp ngươi XEM 2.896 2471 06/04/2020
Chương 50. Khen ngợi lẫn nhau XEM 2.848 2401 07/04/2020
Chương 51: Nổi giận XEM 2.676 2361 08/04/2020
Chương 52. Trò đùa XEM 3.232 2410 09/04/2020
Chương 53: Giấy cắt hoa XEM 2.542 2220 10/04/2020
Chương 54. Giao thừa XEM 2.853 2309 11/04/2020
Chương 55: Say rượu XEM 2.586 2330 12/04/2020
Chương 56. Gác đêm XEM 2.868 2226 13/04/2020
Chương 57: Nói chuyện phiếm XEM 2.529 2178 14/04/2020
Chương 58. Sinh bệnh XEM 2.590 2135 15/04/2020
Chương 59: Chiếu cố XEM 2.733 2105 16/04/2020
Chương 60. Ôn nhu XEM 2.868 2329 17/04/2020
Chương 61: Ấm áp XEM 2.268 2107 03/05/2020
Chương 62. Nói dối XEM 3.175 2052 04/05/2020
Chương 63: Đoạt phòng XEM 2.600 1968 05/05/2020
Chương 64. Bảo hộ XEM 3.148 2088 06/05/2020
Chương 65: Dọn nhà (một) XEM 2.556 1949 07/05/2020
Chương 66. Dọn nhà (hai) XEM 2.792 1953 08/05/2020
Chương 67: Hoa đăng XEM 2.316 1862 09/05/2020
Chương 68. Thư sướng XEM 2.822 1858 10/05/2020
Chương 69: Báo ứng XEM 2.800 1749 11/05/2020
Chương 70. Thân thủ XEM 2.842 1783 12/05/2020
Chương 71: Tán dương XEM 2.085 1746 13/05/2020
Chương 72. Trị chân (một) XEM 3.743 1811 14/05/2020
Chương 73: Trị chân (hai) XEM 2.597 1781 15/05/2020
Chương 74. Mời ngủ XEM 3.136 1833 16/05/2020
Chương 75: Cùng ngủ XEM 2.563 1942 17/05/2020
Chương 76. Chuyển biến tốt đẹp XEM 2.771 1782 18/05/2020
Chương 77: Hi vọng XEM 2.480 1851 19/05/2020
Chương 78. Huynh sủng XEM 2.899 1900 20/05/2020
Chương 79: Đu dây XEM 2.593 1784 21/05/2020
Chương 80. Chia sẻ XEM 2.790 1780 22/05/2020
Chương 81: Bị cắn XEM 2.863 1757 22/05/2020
Chương 82. Kinh hãi XEM 2.583 1717 23/05/2020
Chương 83: Trấn an XEM 2.339 1650 24/05/2020
Chương 84. Suy nghĩ nhiều XEM 3.173 1655 25/05/2020
Chương 85: Thi viện XEM 2.995 1701 26/05/2020
Chương 86. Ôm XEM 2.396 1833 27/05/2020
Chương 87: Lẫm Sinh XEM 2.772 1707 28/05/2020
Chương 88. Thổi sáo XEM 2.573 1684 29/05/2020
Chương 89: Làm bạn XEM 2.797 1590 30/05/2020
Chương 90. Lấy chồng XEM 2.873 1785 31/05/2020
Chương 91: Tìm người XEM 2.753 1605 01/06/2020
Chương 92. Sát tâm XEM 2.866 1559 01/06/2020
Chương 93: Lừa tiền XEM 2.604 1556 01/06/2020
Chương 94. Chột dạ XEM 2.908 1591 01/06/2020
Chương 95: Đại biến XEM 2.721 1557 01/06/2020
Chương 96. Đền mạng XEM 3.009 1607 01/06/2020
Chương 97: Vào thành XEM 2.711 1597 01/06/2020
Chương 98. Thân thế XEM 2.585 1871 01/06/2020
Chương 99: Tín vật XEM 2.458 1794 01/06/2020
Chương 100 XEM 2.962 1640 01/06/2020
Chương 101: Ăn dấm XEM 2.369 1814 02/06/2020
Chương 102. Muội tao XEM 2.886 1686 03/06/2020
Chương 103: Cùng ăn XEM 2.403 1574 04/06/2020
Chương 104. Nữ trang XEM 3.238 1561 05/06/2020
Chương 105: Gạt người XEM 2.708 1526 06/06/2020
Chương 106. Hôn sự XEM 2.773 1725 07/06/2020
Chương 107: Sinh khí XEM 2.841 1651 08/06/2020
Chương 108. Bóc trần XEM 2.740 1562 09/06/2020
Chương 109: Khai khiếu* XEM 2.426 1558 10/06/2020
Chương 110. Nhận ra XEM 3.013 1585 11/06/2020
Chương 111: Chiêu tế XEM 2.710 1545 12/06/2020
Chương 112. Đi đường XEM 2.563 1538 13/06/2020
Chương 113: Bà mối XEM 2.385 1471 14/06/2020
Chương 114. Từ chối XEM 3.047 1467 15/06/2020
Chương 115: Bệnh XEM 2.434 1452 16/06/2020
Chương 116. Tra hỏi XEM 3.046 1463 17/06/2020
Chương 117: Bắt giam XEM 2.523 1508 18/06/2020
Chương 118. Thăm tù XEM 3.008 1531 19/06/2020
Chương 119: Hôn XEM 2.861 1689 20/06/2020
Chương 120. Thả ra XEM 2.442 1515 21/06/2020
Chương 121: Còn thân hơn XEM 2.698 1617 22/06/2020
Chương 122. Thổ lộ XEM 2.667 1690 23/06/2020
Chương 123: Nghiêm túc XEM 2.361 1623 24/06/2020
Chương 124. Lại hôn XEM 2.841 1775 25/06/2020
Chương 125: Đánh lén XEM 2.645 1672 26/06/2020
Chương 126. Phát hiện XEM 2.601 1596 27/06/2020
Chương 127: Thẳng thắn XEM 2.664 1512 28/06/2020
Chương 128. Thi hương XEM 2.670 1493 29/06/2020
Chương 129: Yên ắng XEM 2.422 1500 30/06/2020
Chương 130. Vào kinh XEM 2.926 1510 01/07/2020
Chương 131: Cầm cố XEM 2.347 1436 02/07/2020
Chương 132. Quý nhân XEM 2.936 1773 03/07/2020
Chương 133: Nương nương XEM 2.456 1455 04/07/2020
Chương 134. Hiển hiện XEM 2.967 1431 05/07/2020
Chương 135: Tìm kiếm XEM 2.611 1386 06/07/2020
Chương 136. Tình ý XEM 2.693 1437 07/07/2020
Chương 137: Tìm được XEM 2.652 1448 08/07/2020
Chương 138. Xác nhận XEM 2.621 1518 09/07/2020
Chương 139: Gặp lại XEM 2.422 1478 10/07/2020
Chương 140. Tìm người thân XEM 2.688 1428 11/07/2020
Chương 141: Địch ý XEM 2.760 1355 12/07/2020
Chương 142. Đuổi khách XEM 2.739 1333 13/07/2020
Chương 143: Nghĩ mà sợ XEM 2.198 1318 14/07/2020
Chương 144. Cưới gả XEM 2.338 1390 15/07/2020
Chương 145: Thành thân XEM 2.204 1494 16/07/2020
Chương 146. Kết thúc buổi lễ XEM 2.345 1501 17/07/2020
Chương 147: Rời kinh XEM 2.430 1424 18/07/2020
Chương 148. Xương trắng XEM 2.042 1363 19/07/2020
Chương 149: Trước kia XEM 2.164 1325 20/07/2020
Chương 150: Ân cần XEM 2.271 1316 21/07/2020
Chương 151: Lựa chọn XEM 2.791 1289 22/07/2020
Chương 152. Muội phu (*) XEM 2.865 1338 23/07/2020
Chương 153: Thân cận XEM 2.782 1278 24/07/2020
Chương 154. Nhận người thân XEM 2.946 1337 25/07/2020
Chương 155: Đến nhận chức XEM 3.091 1291 26/07/2020
Chương 156. Hầu hạ XEM 3.219 1263 27/07/2020
Chương 157: Sinh nghi XEM 2.831 1183 28/07/2020
Chương 158. Nguy hiểm XEM 2.830 1169 29/07/2020
Chương 159: Mang thai XEM 2.580 1501 30/07/2020
Chương 160. Hài tử XEM 2.821 1379 31/07/2020
Chương 161: Vui vẻ XEM 2.624 1226 01/08/2020
Chương 162. Uống rượu (拼酒) XEM 2.821 1186 02/08/2020
Chương 163: Chịu đựng XEM 2.705 1133 04/08/2020
Chương 164. Trung thu XEM 2.903 1121 05/08/2020
Chương 165: Chém giết XEM 2.719 1115 06/08/2020
Chương 166. Bảo vệ XEM 2.922 1098 07/08/2020
Chương 167: Tỉnh lại XEM 2.630 1170 08/08/2020
Chương 168. Phản XEM 2.754 1564 09/08/2020
Chương 169: Đơn giản 2.472 388 10/08/2020
Chương 170. Kết thúc 3.339 451 11/08/2020
Chương 171: Phiên ngoại một 2.667 401 12/08/2020
Chương 172. Phiên ngoại 2 2.872 371 13/08/2020
Chương 173: Phiên ngoại ba 2.571 383 14/08/2020
Chương 174. Phiên ngoại 4 2.387 442 15/08/2020
Bình Luận (257 Bình Luận)
Truyện liên quan
MỘNG TRONG MỘNG Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaChương 10: Chia tay Đã hoàn thành
HẸN HÒ NƠI CÔNG SỞ Tác giả: NarakChap 102 Đã hoàn thành
Mejaz_NHÂN GIAN NGỌC Tác giả: Hòe MinhChap 67 Đang tiến hành
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ Tác giả: Bạc Hà MiêuChương 89:  Đã hoàn thành
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU Tác giả: Mạch Ngôn XuyênChương 21: Chào em, mối tình đầu của tôi Đang tiến hành
BAO NUÔI IDOL Tác giả: Ngụy Mãn Thập Tứ ToáiChương 118: Ngoại truyện về Tiết Ngôn Đã hoàn thành
THAY TỶ TỶ GẢ CHO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Bạch Đường Nãi ThỏCHƯƠNG 20: Đuổi đi Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1907 lượt đánh giá
76902 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 2.780.119
Yêu thích: 635263
754
Danh vọng tích lũy: 17546
MP: 172302
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1257523
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1495471
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước