Tìm nhanh
HOÀNG THƯỢNG LẠI GHEN TỊ
Tác giả: Đậu Đậu Ma Ma
Dịch giả/Editor: Hoa Gian Dâm
Designer: [L.A]_Tịch Phi
Tổng chương: 101
Chương mới nhất: Chương 101:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Nam nữ chính đều trọng sinh.

Nam chính: Bạo quân, uy vũ, thích ghen tuông lồng lộn, cả đời ăn giấm chua.

Nữ chính: Nhát gan, vô cùng nhát gan, sợ hoàng thượng, vô cùng sợ hoàng thượng.

Lịch đăng: 15h thứ 3-5-7 tại Lustaveland.com
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 2.387 17665 15/03/2020
CHƯƠNG 2 1.843 12326 15/03/2020
CHƯƠNG 3 2.098 10209 15/03/2020
CHƯƠNG 4 1.964 9275 15/03/2020
CHƯƠNG 5 2.080 9142 15/03/2020
CHƯƠNG 6 1.973 8712 15/03/2020
CHƯƠNG 7 2.320 8648 15/03/2020
CHƯƠNG 8 2.026 8544 15/03/2020
CHƯƠNG 9 2.363 8763 15/03/2020
CHƯƠNG 10 1.969 9937 15/03/2020
CHƯƠNG 11 1.943 9901 17/03/2020
CHƯƠNG 12 2.446 8138 19/03/2020
CHƯƠNG 13 2.446 7697 21/03/2020
CHƯƠNG 14 1.739 7640 24/03/2020
CHƯƠNG 15 2.203 7503 26/03/2020
CHƯƠNG 16 2.647 7258 28/03/2020
CHƯƠNG 17 2.208 7191 31/03/2020
CHƯƠNG 18 2.796 7153 02/04/2020
CHƯƠNG 19 2.255 6908 04/04/2020
CHƯƠNG 20 2.646 6996 07/04/2020
CHƯƠNG 21 2.262 6933 09/04/2020
CHƯƠNG 22 1.925 6658 11/04/2020
CHƯƠNG 23 2.781 6719 14/04/2020
CHƯƠNG 24 2.455 6200 16/04/2020
CHƯƠNG 25 2.249 7203 18/04/2020
CHƯƠNG 26 2.304 3181 21/04/2020
CHƯƠNG 27 2.485 4965 23/04/2020
CHƯƠNG 28 3.203 4671 25/04/2020
CHƯƠNG 29 2.612 5058 28/04/2020
CHƯƠNG 30 2.414 3017 30/04/2020
CHƯƠNG 31 2.612 4490 02/05/2020
CHƯƠNG 32 2.815 4381 02/05/2020
CHƯƠNG 33 2.407 4170 02/05/2020
CHƯƠNG 34 2.452 4232 02/05/2020
CHƯƠNG 35 2.312 4680 02/05/2020
CHƯƠNG 36 3.311 2653 05/05/2020
CHƯƠNG 37 2.955 4191 07/05/2020
CHƯƠNG 38 2.886 3885 09/05/2020
CHƯƠNG 39 2.484 4587 12/05/2020
CHƯƠNG 40 3.227 2728 14/05/2020
CHƯƠNG 41: 2.907 4197 16/05/2020
CHƯƠNG 42: 2.442 4202 19/05/2020
CHƯƠNG 43: 3.948 3994 21/05/2020
CHƯƠNG 44: 4.412 3990 23/05/2020
CHƯƠNG 45: 4.552 3948 26/05/2020
CHƯƠNG 46 4.238 3965 28/05/2020
CHƯƠNG 47: 2.301 3702 30/05/2020
CHƯƠNG 48: 2.434 3629 02/06/2020
CHƯƠNG 49: 2.240 3527 02/06/2020
CHƯƠNG 50: 2.867 3857 02/06/2020
Chương 51: 2.435 3726 04/06/2020
Chương 52: 3.860 3671 06/06/2020
Chương 53: 3.019 3351 09/06/2020
Chương 54: 2.704 3226 11/06/2020
Chương 55: 1.914 3220 13/06/2020
Chương 56: 3.697 3156 16/06/2020
Chương 57: 3.919 3061 18/06/2020
Chương 58: 2.691 3107 20/06/2020
Chương 59: 2.793 3134 23/06/2020
Chương 60: 2.603 3314 25/06/2020
Chương 61: 2.272 3253 27/06/2020
Chương 62: 2.563 3119 30/06/2020
Chương 63: 2.557 3247 02/07/2020
Chương 64: 3.663 3200 04/07/2020
Chương 65: 3.565 3025 07/07/2020
Chương 66: 2.344 2987 09/07/2020
Chương 67: 2.434 3046 11/07/2020
Chương 68: 4.816 3026 14/07/2020
Chương 69: 2.381 2849 16/07/2020
Chương 70: 3.625 2903 18/07/2020
Chương 71: 2.778 2668 21/07/2020
Chương 72: 3.020 2739 23/07/2020
Chương 73: 2.474 2639 25/07/2020
Chương 74: 2.643 2572 28/07/2020
Chương 75: 2.384 2457 30/07/2020
Chương 76: 3.349 2357 01/08/2020
Chương 77: 2.851 2339 04/08/2020
Chương 78: 3.509 2297 06/08/2020
Chương 79: 2.453 2253 08/08/2020
Chương 80: 2.959 2395 11/08/2020
Chương 81: 2.773 2252 13/08/2020
Chương 82: 5.130 2266 15/08/2020
Chương 83: 2.625 2106 18/08/2020
Chương 84: 2.502 2106 20/08/2020
Chương 85: 2.789 2149 22/08/2020
Chương 86: 2.586 2063 25/08/2020
Chương 87: 2.632 2462 27/08/2020
Chương 88: 2.276 1964 29/08/2020
Chương 89: 2.657 1971 01/09/2020
Chương 90: 2.313 1998 03/09/2020
Chương 91: 2.312 2050 05/09/2020
Chương 92: 2.157 2020 08/09/2020
Chương 93: 2.713 2005 10/09/2020
Chương 94: 2.534 2000 12/09/2020
Chương 95: 2.400 2343 15/09/2020
Chương 96: 2.641 2271 17/09/2020
Chương 97: 2.253 1409 19/09/2020
Chương 98: 2.546 1148 22/09/2020
Chương 99: 2.590 1229 24/09/2020
Chương 100: 2.713 1243 29/09/2020
Chương 101: 2.675 1641 29/09/2020
Bình Luận (416 Bình Luận)
Truyện liên quan
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỪA ĐẸP TRAI LẠI CÓ TIỀN Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
2369 lượt đánh giá
112623 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 44.352
Yêu thích: 43382
143
Danh vọng tích lũy: 19052
MP: 224557
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 192623
Danh vọng tích lũy: 8694
MP: 287416
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước