Tìm nhanh
HẦU PHỦ DỤ XUÂN
Tác giả: Tạo La Bào
Dịch giả/Editor: [L.A]_Rye
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 87
Chương mới nhất: Chương 87: Ngày xuân
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Hầu gia anh tuấn ôn nhu và con dâu đoan trang hiểu chuyện, ái mộ rồi dần dần dụ dỗ lẫn nhau…
Vì gia tộc ngày càng suy tàn, thân là đích trưởng nữ của Tề Thị, Tề Thục Lan không thể không gả cho thế tử Trấn Bắc Hầu thanh danh bê bối. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chịu khổ cả đời rồi, lại bị Trấn Bắc Hầu phong lưu tuấn dật, danh chấn kinh thành nhìn trúng, ôn nhu che chở, từng bước dụ dỗ…
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Xuất giá XEM 955 21060 09/05/2020
Chương 2: Đêm đầu XEM 872 20013 09/05/2020
Chương 3: Chà đạp ( 1 ) XEM 830 21213 09/05/2020
Chương 4: Chà đạp ( 2 ) XEM 897 18223 09/05/2020
Chương 5: Chà đạp ( 3 ) XEM 923 16558 09/05/2020
Chương 6: Dâng trà ( 1 ) XEM 900 14379 09/05/2020
Chương 7: Dâng trà ( 2 ) XEM 849 12439 09/05/2020
Chương 8: Tận hiếu XEM 877 12044 09/05/2020
Chương 9: Chăm sóc XEM 886 11776 09/05/2020
Chương 10: Bảo vệ XEM 908 12886 09/05/2020
Chương 11: Đầu xuân XEM 917 12349 10/05/2020
Chương 12: Chịu nhục XEM 921 11990 11/05/2020
Chương 13: An ủi XEM 875 10319 12/05/2020
Chương 14: Cố hỏi XEM 884 9740 13/05/2020
Chương 15: Dỗ dành XEM 853 10683 14/05/2020
Chương 16: Lau chùi XEM 940 11471 15/05/2020
Chương 17: Phật tự XEM 856 10120 16/05/2020
Chương 18: Thiện phòng XEM 909 9805 17/05/2020
Chương 19: Nhìn thấu XEM 847 9970 18/05/2020
Chương 20: Góc tường XEM 920 10426 19/05/2020
Chương 21: Lúng túng XEM 870 10752 20/05/2020
Chương 22: Cởi áo XEM 826 13973 21/05/2020
Chương 23: Ngọt  XEM 897 13920 22/05/2020
Chương 24: Mộng tình XEM 856 12643 23/05/2020
Chương 25: Rút lui XEM 961 11453 24/05/2020
Chương 26: Trú mưa XEM 937 10496 25/05/2020
Chương 27: Phòng ngủ XEM 850 11223 26/05/2020
Chương 28: Tắm rửa XEM 874 11814 27/05/2020
Chương 29: Xuân cung XEM 852 13934 28/05/2020
Chương 30: Dạy học 1 XEM 865 15071 29/05/2020
Chương 31: Dạy học 2 XEM 933 14868 30/05/2020
Chương 32: Dạy học 3 XEM 804 14739 31/05/2020
Chương 33: Dạy học 4 XEM 1.522 14796 01/06/2020
Chương 34: Dao động XEM 890 13810 02/06/2020
Chương 35: Bày tỏ XEM 953 12027 03/06/2020
Chương 36: Chủ động XEM 973 13071 04/06/2020
Chương 37: Dung hòa 1 XEM 1.179 15305 05/06/2020
Chương 38: Dung hòa 2 XEM 988 14845 06/06/2020
Chương 39: Dung hòa 3 XEM 973 14142 07/06/2020
Chương 40: Dung hòa 4 XEM 1.486 13991 08/06/2020
 Chương 41: Dung hòa 5 XEM 1.012 12415 09/06/2020
Chương 42: Dung hòa 6 XEM 1.625 11854 10/06/2020
Chương 43: Khinh miệt XEM 1.264 10313 11/06/2020
Chương 44: Khen ngợi 1 XEM 839 9957 12/06/2020
Chương 45: Khen ngợi 2 XEM 985 9932 13/06/2020
Chương 46: Khen ngợi 3 XEM 979 9625 14/06/2020
Chương 47: Khen ngợi 4 XEM 1.071 9508 15/06/2020
Chương 48: Khen ngợi 5 XEM 977 8640 16/06/2020
Chương 49: Lỡ hẹn XEM 1.024 7758 17/06/2020
Chương 50: Đòi nợ 1 XEM 1.037 8339 18/06/2020
Chương 51: Đòi nợ 2 XEM 974 8459 19/06/2020
Chương 52: Đòi nợ 3 XEM 1.015 8333 20/06/2020
Chương 53: Đòi nợ 4 XEM 1.523 7876 21/06/2020
Chương 54: Đóng cửa XEM 884 7283 22/06/2020
Chương 55: Khuyên bảo XEM 1.137 7179 23/06/2020
Chương 56: Lầu tối XEM 1.022 8338 24/06/2020
Chương 57: Lầu tối 2 XEM 1.046 8304 25/06/2020
Chương 58: Lầu tối 3 XEM 957 8316 26/06/2020
Chương 59: Lầu tối 4 XEM 1.064 8685 27/06/2020
Chương 60: Lầu tối 5 XEM 1.028 8636 28/06/2020
Chương 61: Lầu tối 6 XEM 1.103 8030 29/06/2020
Chương 62: Lầu tối 7 XEM 923 7660 30/06/2020
Chương 63: Lầu tối 8 XEM 1.287 7534 01/07/2020
Chương 64: Lầu tối 9 XEM 1.312 7146 02/07/2020
Chương 65: Lầu tối 10 XEM 1.032 7016 03/07/2020
Chương 66: Suối nước nóng 1 XEM 1.165 8375 04/07/2020
Chương 67: Suối nước nóng 2 XEM 1.402 7706 05/07/2020
Chương 68: Suối nước nóng 3 XEM 1.357 7487 06/07/2020
Chương 69: Suối nước nóng 4 XEM 994 6938 07/07/2020
Chương 70: Suối nước nóng 5 XEM 861 7130 08/07/2020
Chương 71: Suối nước nóng 6 XEM 1.292 7246 09/07/2020
Chương 72: Suối nước nóng 7 XEM 1.162 7009 10/07/2020
Chương 73: Suối nước nóng 8 XEM 1.072 6749 11/07/2020
Chương 74: Suối nước nóng 9 XEM 1.003 6414 12/07/2020
Chương 75: Suối nước nóng 10 XEM 1.091 6163 13/07/2020
Chương 76: Suối nước nóng 11 XEM 1.324 6370 14/07/2020
Chương 77: Bắc thượng XEM 938 5895 15/07/2020
Chương 78: Tu hành 1 XEM 964 6402 16/07/2020
Chương 79: Tu hành 2 XEM 1.037 6673 17/07/2020
Chương 80: Tu hành 3 XEM 1.101 6818 18/07/2020
Chương 81: Tới cửa 1 XEM 977 8318 19/07/2020
Chương 82: Tới cửa 2 1.381 1399 20/07/2020
Chương 83: Tới cửa 3 1.059 1410 21/07/2020
Chương 84: Tới cửa 4 1.021 1352 22/07/2020
Chương 85: Tới cửa 5 1.101 1373 23/07/2020
Chương 86: Rời kinh 1.130 1468 24/07/2020
Chương 87: Ngày xuân 1.008 1725 25/07/2020
Bình Luận (304 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
4045 lượt đánh giá
180063 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 292.487
Yêu thích: 162200
250
Danh vọng tích lũy: 10250
MP: 581963
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1570936
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524734
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước