Tìm nhanh
GẢ ĂN CHƠI TRÁC TÁNG
Tác giả: Mặc Thư Bạch
Dịch giả/Editor: [L.A]_DỊCH SAI TEAM
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 176
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Liễu Ngọc Như vì để gả cho một hôn phu tốt cho nên đã làm một khuê tú mẫu mực mười lăm năm, lại ở ban đêm trước ngày đính hôn bị ép gả cho Cố Cửu Tư nổi danh ăn chơi trác táng khắp Dương Châu. Gả cho một người như vậy, đời này xem như là bị hủy. Đặc biệt là sau khi gả qua rồi mới phát hiện, người này cũng là bị ép cưới nàng. Liễu Ngọc Như tâm như tro tàn, sau khi nhốt bản thân trong phòng ba ngày xong, nàng ngộ ra. Gả cho một người ăn chơi trác táng như vậy còn làm khuê tú cái gì nữa? Vì thế ngày thứ ba sau khi thành hôn, vị khuê tú có tiếng là dịu dàng này ở Dương Châu run tay, cầm theo đao, dùng hết dũng khí cả đời này mà bước vào thanh lâu, nàng nói với Cố Cửu Tư đang say như chết một câu --Đứng dậy.

Sau đó một đời của Cố Cửu Tư thay đổi rất nhanh, từ một tên ăn chơi trác táng đến thân quan nhất phẩm, đều là người con gái này đứng bên cạnh hắn, dùng thân hình mảnh mai lại đơn bạc đỡ hắn, nói với hắn câu: "Đứng dậy". Vì thế chẳng sợ hắn bị người vót thịt đập nát xương, cũng muốn giãy dụa từ trong vũng bùn đứng lên, cắn răng cõng nàng dậy, bước qua cả đời này.

Đối với Liễu Ngọc Như mà nói, mười lăm năm trước nàng cho rằng mình tồn tại là để tìm một người đàn ông tốt. Mãi đến khi gặp được Cố Cửu Tư, nàng mới hiểu được, một người đàn ông tốt sẽ làm cho ngươi biết, ngươi sống, là vì chính bản thân mình.

---Nguyện lấy một thân huyết nhục này chắn gió che mưa, bảo vệ nàng váy áo không dính bụi, thái dương không dính sương.----

-Cốt truyện có ngược, cảm tình ngọt.
-Nam chính ngây thơ Husky, các loại bài bạc đấu khúc.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Mở đầu XEM 1.881 7488 04/09/2020
Chương 1 XEM 2.847 5748 04/09/2020
Chương 2 XEM 3.279 4896 04/09/2020
Chương 3 XEM 3.862 4725 04/09/2020
Chương 4 XEM 3.283 4534 04/09/2020
Chương 5 XEM 3.748 4170 04/09/2020
Chương 6 XEM 3.587 4088 04/09/2020
Chương 7 XEM 4.471 3998 04/09/2020
Chương 8 XEM 3.546 4019 04/09/2020
Chương 9 XEM 3.547 4015 04/09/2020
Chương 10 XEM 1.902 4245 04/09/2020
Chương 11 XEM 3.049 3788 04/09/2020
Chương 12 XEM 3.091 3728 04/09/2020
Chương 13 XEM 3.303 3646 04/09/2020
Chương 14 XEM 2.840 3605 04/09/2020
Chương 15 XEM 2.989 3734 04/09/2020
Chương 16 XEM 2.807 3767 04/09/2020
Chương 17 XEM 2.922 3584 04/09/2020
Chương 18 XEM 3.384 3703 04/09/2020
Chương 19 XEM 8.735 3794 04/09/2020
Chương 20 XEM 2.734 3542 04/09/2020
Chương 21 XEM 2.645 3844 04/09/2020
Chương 22 XEM 7.718 3434 04/09/2020
Chương 23: Canh một XEM 2.831 3370 04/09/2020
Chương 24: Canh hai XEM 5.168 3300 04/09/2020
Chương 25: Canh một XEM 2.018 3207 04/09/2020
Chương 26: Canh hai XEM 5.883 3174 04/09/2020
Chương 27: Canh một XEM 2.618 3191 04/09/2020
Chương 28: Canh hai XEM 5.243 3160 04/09/2020
Chương 29: Canh một XEM 2.480 3092 04/09/2020
Chương 30: Canh hai XEM 5.678 3422 04/09/2020
Chương 31 XEM 2.382 3370 04/09/2020
Chương 32: Canh một XEM 1.273 2819 04/09/2020
Chương 33: Canh hai XEM 5.072 2837 04/09/2020
Chương 34: Canh ba XEM 2.246 2855 04/09/2020
Chương 35: Canh một XEM 2.858 2794 04/09/2020
Chương 36: Canh hai XEM 5.018 2846 04/09/2020
Chương 37: Canh một XEM 3.433 2840 04/09/2020
Chương 38: Canh hai XEM 3.640 2790 04/09/2020
Chương 39: Canh một XEM 3.347 2882 04/09/2020
Chương 40: Canh hai XEM 4.176 3034 04/09/2020
Chương 41 XEM 4.400 2902 04/09/2020
Chương 42 XEM 3.744 2704 04/09/2020
Chương 43 XEM 3.649 2612 04/09/2020
Chương 44 XEM 3.214 2570 04/09/2020
Chương 45 XEM 1.919 2507 04/09/2020
Chương 46 XEM 4.971 2519 04/09/2020
Chương 47 XEM 2.959 2586 04/09/2020
Chương 48 XEM 5.337 2642 04/09/2020
Chương 49 XEM 4.174 2631 04/09/2020
Chương 50 XEM 3.405 2546 04/09/2020
Chương 51 XEM 2.851 2392 04/09/2020
Chương 52 XEM 2.543 2314 04/09/2020
Chương 53 XEM 4.533 2363 04/09/2020
Chương 54 XEM 2.482 2327 04/09/2020
Chương 55 XEM 4.315 2416 04/09/2020
Chương 56 XEM 2.551 2408 04/09/2020
Chương 57 XEM 2.658 2358 04/09/2020
Chương 58 XEM 3.956 2283 04/09/2020
Chương 59 XEM 4.053 2367 04/09/2020
Chương 60 XEM 2.641 2288 04/09/2020
Chương 61 XEM 3.399 2310 04/09/2020
Chương 62 XEM 2.710 2172 04/09/2020
Chương 63 XEM 3.929 2056 04/09/2020
Chương 64 XEM 2.742 1980 04/09/2020
Chương 65 XEM 2.873 1926 04/09/2020
Chương 66 XEM 3.321 1963 04/09/2020
Chương 67 XEM 5.412 1914 04/09/2020
Chương 68 XEM 2.751 1894 04/09/2020
Chương 69 XEM 2.266 1944 04/09/2020
Chương 70 XEM 5.170 2078 04/09/2020
Chương 71 XEM 4.786 2153 04/09/2020
Chương 72 XEM 4.722 2115 04/09/2020
Chương 73 XEM 5.116 2159 04/09/2020
Chương 74 XEM 4.861 2129 04/09/2020
Chương 75 XEM 2.493 2024 04/09/2020
Chương 76 XEM 5.866 1970 04/09/2020
Chương 77 XEM 4.659 1920 04/09/2020
Chương 78 XEM 5.646 1880 05/09/2020
Chương 79 XEM 5.330 1908 05/09/2020
Chương 80 XEM 2.545 1877 05/09/2020
Chương 81 XEM 5.232 1936 05/09/2020
Chương 82 XEM 2.399 1795 05/09/2020
Chương 83 XEM 2.403 1777 05/09/2020
Chương 84 XEM 4.006 1762 05/09/2020
Chương 85 XEM 5.189 1772 05/09/2020
Chương 86 XEM 4.229 1762 05/09/2020
Chương 87 XEM 3.954 1610 05/09/2020
Chương 88 XEM 2.398 1531 05/09/2020
Chương 89 XEM 2.539 1532 05/09/2020
Chương 90 XEM 3.796 1500 05/09/2020
Chương 91 XEM 2.517 1480 05/09/2020
Chương 92 XEM 2.112 1504 05/09/2020
Chương 93 XEM 2.422 1388 05/09/2020
Chương 94 XEM 1.283 1414 05/09/2020
Chương 95 XEM 7.205 1421 05/09/2020
Chương 96 XEM 3.072 1380 05/09/2020
Chương 97 XEM 5.117 1402 05/09/2020
Chương 98 XEM 2.385 1403 05/09/2020
Chương 99 XEM 5.552 1419 05/09/2020
Chương 100 XEM 4.501 1486 05/09/2020
Chương 101 XEM 2.022 1431 05/09/2020
Chương 102 XEM 2.623 1383 05/09/2020
Chương 103 XEM 2.845 1401 05/09/2020
Chương 104 XEM 5.104 1406 05/09/2020
Chương 105 XEM 2.768 1377 05/09/2020
Chương 106 XEM 5.411 1409 05/09/2020
Chương 107 XEM 3.364 1526 05/09/2020
Chương 108 XEM 3.413 1426 05/09/2020
Chương 109 XEM 4.571 1415 05/09/2020
Chương 110 XEM 2.758 1430 05/09/2020
Chương 111 XEM 5.140 1424 05/09/2020
Chương 112 XEM 7.769 1416 05/09/2020
Chương 113 XEM 7.532 1408 05/09/2020
Chương 114 XEM 4.907 1370 05/09/2020
Chương 115 XEM 2.899 1330 04/09/2020
Chương 116 XEM 4.041 1278 04/09/2020
Chương 117 XEM 2.752 1320 04/09/2020
Chương 118: Canh một XEM 4.420 1287 04/09/2020
Chương 119: Canh hai XEM 3.158 1205 04/09/2020
Chương 120 XEM 3.411 1228 04/09/2020
Chương 121 XEM 3.967 1334 04/09/2020
Chương 122 XEM 3.647 1276 04/09/2020
Chương 123 XEM 3.242 1195 04/09/2020
Chương 124 XEM 4.196 1194 04/09/2020
Chương 125 XEM 5.617 2146 04/09/2020
Chương 126 XEM 6.251 1972 06/09/2020
Chương 127 XEM 5.800 1940 07/09/2020
Chương 128 XEM 5.325 1658 08/09/2020
Chương 129 XEM 4.744 1677 09/09/2020
Chương 130 XEM 5.066 1288 10/09/2020
Chương 131 XEM 5.391 1095 11/09/2020
Chương 132 XEM 5.345 1139 11/09/2020
Chương 133 XEM 2.723 1040 12/09/2020
Chương 134 XEM 6.517 1175 12/09/2020
Chương 135 XEM 5.341 1048 13/09/2020
Chương 136 XEM 5.535 1114 13/09/2020
Chương 137 XEM 4.894 1030 14/09/2020
Chương 138 XEM 5.060 1119 14/09/2020
Chương 139 XEM 4.361 976 15/09/2020
Chương 140 XEM 5.907 1060 15/09/2020
Chương 141 XEM 4.723 1010 16/09/2020
Chương 142 XEM 2.913 997 17/09/2020
Chương 143 XEM 5.538 954 18/09/2020
Chương 144 XEM 5.958 974 19/09/2020
Chương 145 XEM 5.668 984 20/09/2020
Chương 146 XEM 3.979 931 21/09/2020
Chương 147 XEM 6.705 931 22/09/2020
Chương 148 XEM 2.536 969 23/09/2020
Chương 149 XEM 4.264 960 24/09/2020
Chương 150 XEM 3.064 959 25/09/2020
Chương 151 XEM 2.581 999 26/09/2020
Chương 152 XEM 3.964 911 27/09/2020
Chương 153 XEM 6.524 869 28/09/2020
Chương 154 XEM 3.185 868 29/09/2020
Chương 155 XEM 4.496 870 30/09/2020
Chương 156 XEM 8.280 906 01/10/2020
Chương 157 XEM 6.414 814 02/10/2020
Chương 158 XEM 5.253 840 03/10/2020
Chương 159  XEM 7.824 774 04/10/2020
Chương 160 XEM 7.043 844 05/10/2020
Chương 161 XEM 10.426 897 06/10/2020
Chương 162 XEM 5.013 759 07/10/2020
Chương 163 XEM 7.418 645 08/10/2020
Chương 164 XEM 2.801 681 09/10/2020
Chương 165 XEM 13.693 1167 10/10/2020
Chương 166 11.971 237 11/10/2020
Chương 167 12.522 230 12/10/2020
Chương 168 9.627 242 13/10/2020
Chương 169 7.913 242 14/10/2020
Chương 170 9.747 234 15/10/2020
Chương 171 8.054 238 16/10/2020
Chương 172: Toàn văn hoàn 22.964 326 17/10/2020
Ngoại truyện 1: Cố Cẩm 12.925 303 18/10/2020
Ngoại truyện 2: Diệp Thế An 6.648 288 19/10/2020
Ngoại truyện 3: Giang Hà trọng sinh 5.586 316 20/10/2020
Bình Luận (343 Bình Luận)
Truyện liên quan
XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT DÀNH CHO NAM Tác giả: Triệu LaiChương 103: Ngoại truyện 1: Trở về hiện đại thăm người thân (2). Đã hoàn thành
MÊ HOẶC TỶ PHU Tác giả: Tứ Khuyết NhấtChương 55: Kết thúc. Đã hoàn thành
Nhị công tử Thiên Môn Sơn Tác giả: Tô Tử ĐôChương 10 Đang tiến hành
KHÂU VÁ LẠI TRĂM NĂM Tác giả: Mễ PhánChương 14 Đang tiến hành
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN Tác giả: Bất Gia ĐườngChương 40: Phiên ngoại. Đã hoàn thành
BẠN TRAI TÔI LÀ GAY Tác giả: Thái DươngChương 9: Dịu dàng (hơi H) Đã hoàn thành
SAU KHI TRÚC MÃ CHẾT, TÔI NẰM MỘNG XUÂN Tác giả: Kiểm Bất Hồng Tâm Bất KhiêuCHƯƠNG 48 Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1729 lượt đánh giá
60353 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 798.854
Yêu thích: 80144
72
Danh vọng tích lũy: 3972
MP: 50733
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 685929
Danh vọng tích lũy: 2053
MP: 2622
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước