Tìm nhanh
DUYÊN LÀM PHU QUÂN
Tác giả: Tâm Nhụy
Dịch giả/Editor: [L.A] Thanh Việt
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 132
Chương mới nhất: Chương 132: Phiên ngoại năm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Một người xuyên không, trở thành nữ nhân vô dụng bậc nhất bị nam phụ giết chết ở kiếp trước.

Một người bi phẫn trọng sinh, kiếp trước là nam phụ đấu với nam nữ chính đến khi hết truyện thì không cam lòng mà tắt thở.

Tiểu muội vô dụng quanh quẩn đi tìm lương duyên lại rơi vào tay độc nam phụ, độc nam phụ luôn đi tìm cách báo thù lại ngã vào hũ mật của tiểu muội vô dụng.

Cùng nắm tay nhau đi tới phía trước, tiểu muội vô dụng phát hiện, truyện trạch đấu kịch liệt đã biến thành truyện điền văn sủng ngọt từ khi nào thế?

Truyện hư cấu, không cần chứng thực, nam chính trọng sinh, không thích chớ nhảy hố.

Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, kiếp trước kiếp này

Lịch post: 8h sáng hàng ngày trên LustAveland ^^
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.698 9176 06/06/2020
Chương 2 XEM 2.502 5186 06/06/2020
Chương 3 XEM 2.282 5196 06/06/2020
Chương 4 XEM 2.434 4219 06/06/2020
Chương 5 XEM 2.375 3778 06/06/2020
Chương 6 XEM 2.386 4969 06/06/2020
Chương 7 XEM 2.481 4164 06/06/2020
Chương 8 XEM 2.412 3693 06/06/2020
Chương 9 XEM 2.348 3334 06/06/2020
Chương 10 XEM 2.564 3280 06/06/2020
Chương 11 XEM 2.423 3110 06/06/2020
Chương 12 XEM 2.294 2883 06/06/2020
Chương 13 XEM 2.341 2783 06/06/2020
Chương 14 XEM 2.353 2719 06/06/2020
Chương 15 XEM 2.425 7709 06/06/2020
Chương 16 XEM 2.445 8942 07/06/2020
Chương 17 XEM 2.448 6791 08/06/2020
Chương 18 XEM 2.296 8689 09/06/2020
Chương 19 XEM 2.383 8614 10/06/2020
Chương 20 XEM 2.256 6443 11/06/2020
Chương 21 XEM 2.272 7418 12/06/2020
Chương 22 XEM 2.466 5959 13/06/2020
Chương 23 XEM 2.422 4926 14/06/2020
Chương 24 XEM 2.420 6137 15/06/2020
Chương 25 XEM 2.486 5276 16/06/2020
Chương 26 XEM 2.397 9677 17/06/2020
Chương 27 XEM 2.531 2853 18/06/2020
Chương 28 XEM 2.399 1989 19/06/2020
Chương 29 XEM 2.505 2040 20/06/2020
Chương 30 XEM 2.551 2141 21/06/2020
Chương 31 XEM 2.444 2219 22/06/2020
Chương 32 XEM 2.598 2214 23/06/2020
Chương 33 XEM 2.584 1886 24/06/2020
Chương 34 XEM 2.790 2020 25/06/2020
Chương 35 XEM 2.561 2026 26/06/2020
Chương 36 XEM 2.603 2079 27/06/2020
Chương 37 XEM 2.792 1990 28/06/2020
Chương 38 XEM 2.574 2016 29/06/2020
Chương 39 XEM 2.614 2310 30/06/2020
Chương 40 XEM 2.578 2026 01/07/2020
Chương 41 XEM 2.646 1983 02/07/2020
Chương 42 XEM 2.616 1831 03/07/2020
Chương 43 XEM 2.622 1768 04/07/2020
Chương 44 XEM 2.735 1875 05/07/2020
Chương 45 XEM 2.760 1826 06/07/2020
Chương 46 XEM 2.811 2064 07/07/2020
Chương 47 XEM 2.778 1750 08/07/2020
Chương 48 XEM 2.732 1871 09/07/2020
Chương 49 XEM 2.574 1739 10/07/2020
Chương 50 XEM 2.591 1802 11/07/2020
Chương 51 XEM 2.782 1587 12/07/2020
Chương 52 XEM 2.720 1542 13/07/2020
Chương 53 XEM 2.656 1657 14/07/2020
Chương 54 XEM 2.787 1558 15/07/2020
Chương 55 XEM 2.925 1529 16/07/2020
Chương 56 XEM 2.934 1511 17/07/2020
Chương 57 XEM 2.900 1443 18/07/2020
Chương 58 XEM 2.586 1651 19/07/2020
Chương 59 XEM 2.627 1418 20/07/2020
Chương 60 XEM 2.609 1673 21/07/2020
Chương 61 XEM 2.793 1425 22/07/2020
Chương 62 XEM 2.756 1396 23/07/2020
Chương 63 XEM 2.694 1404 24/07/2020
Chương 64 XEM 2.870 1357 25/07/2020
Chương 65 XEM 2.637 2306 26/06/2020
Chương 66 XEM 2.838 1487 27/07/2020
Chương 67 XEM 2.596 1382 28/07/2020
Chương 68 XEM 2.686 1353 29/07/2020
Chương 69 XEM 3.021 1856 30/07/2020
Chương 70 XEM 2.670 1673 31/07/2020
Chương 71 XEM 2.709 1633 01/08/2020
Chương 72 XEM 2.778 1309 02/08/2020
Chương 73 XEM 2.721 1781 03/08/2020
Chương 74 XEM 2.897 1360 04/08/2020
Chương 75 XEM 2.641 1253 05/08/2020
Chương 76 XEM 2.652 1247 06/08/2020
Chương 77 XEM 2.710 1276 07/08/2020
Chương 78 XEM 2.922 1231 08/08/2020
Chương 79 XEM 2.734 1169 09/08/2020
Chương 80 XEM 2.681 1226 10/08/2020
Chương 81 XEM 2.758 1175 11/08/2020
Chương 82 XEM 2.723 1130 12/08/2020
Chương 83 XEM 2.826 1154 13/08/2020
Chương 84 XEM 2.644 1100 15/08/2020
Chương 85 XEM 2.682 1153 15/08/2020
Chương 86 XEM 2.903 1161 16/08/2020
Chương 87 XEM 2.678 1148 17/08/2020
Chương 88 XEM 2.712 1083 18/08/2020
Chương 89 XEM 2.803 1082 19/08/2020
Chương 90 XEM 2.635 1149 20/08/2020
Chương 91 XEM 2.914 1092 21/08/2020
Chương 92 XEM 2.863 1060 22/08/2020
Chương 93 XEM 2.884 1027 23/08/2020
Chương 94 XEM 2.702 1074 24/08/2020
Chương 95 XEM 2.810 1087 25/08/2020
Chương 96 XEM 2.538 1046 26/08/2020
Chương 97 XEM 2.642 1057 27/08/2020
Chương 98 XEM 2.617 1016 28/08/2020
Chương 99 XEM 2.765 1025 29/08/2020
Chương 100 XEM 2.837 1102 30/08/2020
Chương 101 XEM 2.744 1337 31/08/2020
Chương 102 XEM 2.721 1883 01/09/2020
Chương 103 XEM 2.773 985 02/09/2020
Chương 104 XEM 2.770 973 03/09/2020
Chương 105 XEM 2.725 966 04/09/2020
Chương 106 XEM 2.917 1006 05/09/2020
Chương 107 XEM 2.773 974 06/09/2020
Chương 108 XEM 2.821 955 07/09/2020
Chương 109 XEM 2.697 952 08/09/2020
Chương 110 XEM 2.908 979 09/09/2020
Chương 111 XEM 2.693 972 10/09/2020
Chương 112 XEM 2.708 921 11/09/2020
Chương 113 XEM 2.699 926 12/09/2020
Chương 114 XEM 2.719 918 13/09/2020
Chương 115 XEM 2.708 937 14/09/2020
Chương 116 XEM 2.723 898 15/09/2020
Chương 117 XEM 2.874 1119 16/09/2020
Chương 118 2.866 758 17/09/2020
Chương 119 2.815 704 18/09/2020
Chương 120 2.762 676 19/09/2020
Chương 121 2.707 669 20/09/2020
Chương 122 2.795 627 21/09/2020
Chương 123 2.783 644 22/09/2020
Chương 124 2.653 618 23/09/2020
Chương 125 2.573 627 24/09/2020
Chương 126 3.141 641 25/09/2020
Chương 127 3.405 760 25/09/2020
Chương 128: Phiên ngoại một 2.910 664 25/09/2020
Chương 129: Phiên ngoại hai 2.912 577 25/09/2020
Chương 130: Phiên ngoại ba 2.875 545 26/09/2020
Chương 131: Phiên ngoại bốn 2.755 528 27/09/2020
Chương 132: Phiên ngoại năm 2.646 602 28/09/2020
Bình Luận (213 Bình Luận)
Truyện liên quan
MỘNG TRONG MỘNG Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaChương 11: Vừa non nớt vừa hung hăng Đã hoàn thành
HẸN HÒ NƠI CÔNG SỞ Tác giả: NarakChap 102 Đã hoàn thành
Mejaz_NHÂN GIAN NGỌC Tác giả: Hòe MinhChap 67 Đang tiến hành
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ Tác giả: Bạc Hà MiêuChương 90: Đã hoàn thành
SỦNG THÊ NHƯ LỆNH Tác giả: Vụ Thỉ DựcChương 120 Đã hoàn thành
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU Tác giả: Mạch Ngôn XuyênChương 22: Là bị em làm cho tức giận Đang tiến hành
BAO NUÔI IDOL Tác giả: Ngụy Mãn Thập Tứ ToáiChương 118: Ngoại truyện về Tiết Ngôn Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
706 lượt đánh giá
51770 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 855.769
Yêu thích: 274404
338
Danh vọng tích lũy: 17911
MP: 48958
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1267180
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1505872
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước