Tìm nhanh
DƯỠNG THÀNH HOÀNG HẬU NHO NHỎ
Tác giả: Giản Diệc Dung
Dịch giả/Editor: [L.A]_Soju
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 154
Chương mới nhất: Chương 154
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Hoàng đế trọng sinh.

Quay trở lại thời điểm hắn vẫn là Tứ hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh.

Chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là định ra Hoàng Hậu cho chính bản thân mình.

Một đời này, hắn muốn bảo vệ nàng, sủng ái nàng.

Khiến nàng trở thành một hoàng hậu độc sủng thánh tâm.

Nguyện vọng tốt đẹp là thế.

Nhưng chính tiểu Hoàng Hậu bụ bẫm đáng yêu của hắn khi biết được nàng phải đính hôn với hắn thì...

“Oa” một tiếng

…… Khóc lớn.

Đây là một quá trình nuôi dưỡng để sủng ái có kế hoạch và dự tính từ trước.

--------------
Lời thủ thỉ của editor: Mọi người đừng thắc mắc cách xưng hô của nam nữ chính trong truyện nhé. Bởi vì mình muốn hai người dùng vai vế ngang bằng để nói chuyện với nhau và nam chính cũng muốn nữ chính hoạt bát thoải mái không câu nệ trước mặt hắn nên nữ chính sẽ dùng từ ta - huynh để xưng hô với nam chính, khi nào hai người thành thân sẽ thay đổi thành Ta – chàng nhé.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 2.349 21679 11/04/2020
CHƯƠNG 2 2.455 14408 11/04/2020
CHƯƠNG 3 2.489 12886 11/04/2020
CHƯƠNG 4 2.814 12142 11/04/2020
CHƯƠNG 5 2.566 11825 11/04/2020
CHƯƠNG 6 2.777 11475 11/04/2020
CHƯƠNG 7 2.584 11012 11/04/2020
CHƯƠNG 8 2.624 10727 11/04/2020
CHƯƠNG 9 2.423 10820 11/04/2020
CHƯƠNG 10 2.837 10610 11/04/2020
CHƯƠNG 11 2.110 10329 11/04/2020
CHƯƠNG 12 2.172 9838 11/04/2020
CHƯƠNG 13 2.459 9519 11/04/2020
CHƯƠNG 14 2.243 9457 11/04/2020
CHƯƠNG 15 2.221 9326 11/04/2020
CHƯƠNG 16 2.235 8572 11/04/2020
CHƯƠNG 17 3.064 8770 11/04/2020
CHƯƠNG 18 2.183 8847 11/04/2020
CHƯƠNG 19 2.100 8860 11/04/2020
CHƯƠNG 20 1.950 8979 11/04/2020
CHƯƠNG 21 2.579 8372 11/04/2020
CHƯƠNG 22 2.715 8170 11/04/2020
CHƯƠNG 23 2.508 8316 11/04/2020
CHƯƠNG 24 2.647 8210 11/04/2020
CHƯƠNG 25 2.624 9828 11/04/2020
CHƯƠNG 26 2.542 9099 12/04/2020
CHƯƠNG 27 2.698 8577 13/04/2020
CHƯƠNG 28 2.678 8394 14/04/2020
CHƯƠNG 29 2.694 8097 15/04/2020
CHƯƠNG 30 2.570 8523 16/04/2020
CHƯƠNG 31 2.452 8531 17/04/2020
CHƯƠNG 32 2.669 8228 18/04/2020
CHƯƠNG 33 2.668 8228 19/04/2020
CHƯƠNG 34 3.276 8740 20/04/2020
CHƯƠNG 35 2.619 7992 21/04/2020
Chương 36 2.811 7994 22/04/2020
Chương 37 3.157 7724 23/04/2020
Chương 38 2.851 8069 24/04/2020
Chương 39 3.064 6648 25/04/2020
Chương 40 3.059 8245 26/04/2020
Chương 41 2.714 7890 27/04/2020
Chương 42 3.573 9485 28/04/2020
Chương 43 2.749 7821 29/04/2020
Chương 44 3.162 8118 30/04/2020
Chương 45 2.647 6715 01/05/2020
Chương 46 2.655 7401 02/05/2020
Chương 47 2.899 6981 03/05/2020
Chương 48 3.113 5998 04/05/2020
Chương 49 2.840 7488 05/05/2020
Chương 50 2.701 8092 06/05/2020
Chương 51 2.724 9688 07/05/2020
Chương 52 2.776 8094 08/05/2020
Chương 53 2.741 7159 09/05/2020
Chương 54 2.699 5114 10/05/2020
Chương 55 2.844 5021 11/05/2020
Chương 56 2.866 5153 12/05/2020
Chương 57 2.668 4622 13/05/2020
Chương 58 3.016 4887 14/05/2020
Chương 59 2.691 4823 15/05/2020
Chương 60 2.577 4796 16/05/2020
Chương 61 2.655 4707 17/05/2020
Chương 62 2.571 4727 18/05/2020
Chương 63 2.644 5048 19/05/2020
Chương 64 2.681 4684 20/05/2020
Chương 65 2.873 4716 21/05/2020
Chương 66 2.746 4618 22/05/2020
Chương 67 2.813 4856 23/05/2020
Chương 68 2.626 4897 24/05/2020
Chương 69 2.572 4816 25/05/2020
Chương 70 2.736 4973 26/05/2020
Chương 71 2.905 4980 27/05/2020
Chương 72 2.806 4634 28/05/2020
Chương 73 2.634 4276 29/05/2020
Chương 74 2.818 4122 30/05/2020
Chương 75 2.659 4507 31/05/2020
Chương 76 2.792 4206 01/06/2020
Chương 77 2.749 4190 02/06/2020
Chương 78 2.870 4255 03/06/2020
Chương 79 2.452 4278 04/06/2020
Chương 80 2.690 4466 05/06/2020
Chương 81 2.577 4268 06/06/2020
Chương 82 2.734 4196 07/06/2020
Chương 83 2.788 4092 08/06/2020
Chương 84 2.804 4161 09/06/2020
Chương 85 3.019 4266 10/06/2020
Chương 86 2.803 4462 11/06/2020
Chương 87 2.642 4125 12/06/2020
Chương 88 3.390 4163 13/06/2020
Chương 89 2.155 4122 14/06/2020
Chương 90 2.993 4127 15/06/2020
Chương 91 2.661 4140 16/06/2020
Chương 92 2.951 3996 17/06/2020
Chương 93 2.813 3981 18/06/2020
Chương 94 2.481 3929 19/06/2020
Chương 95 2.676 3912 20/06/2020
Chương 96 2.772 3888 21/06/2020
Chương 97 2.763 3987 22/06/2020
Chương 98 2.486 3951 23/06/2020
Chương 99 2.683 3924 24/06/2020
Chương 100 2.986 4260 25/06/2020
Chương 101 2.418 4097 26/06/2020
Chương 102 2.735 4027 27/06/2020
Chương 103 2.814 3917 28/06/2020
Chương 104 2.474 3875 29/06/2020
Chương 105 2.766 3971 30/06/2020
Chương 106 2.977 3861 01/07/2020
Chương 107 2.084 3719 02/07/2020
Chương 108 2.950 3787 03/07/2020
Chương 109 2.541 3878 04/07/2020
Chương 110 2.676 4006 05/07/2020
Chương 111 2.597 3804 06/07/2020
Chương 112 2.878 4016 07/07/2020
Chương 113 2.796 4110 08/07/2020
Chương 114 2.760 3770 09/07/2020
Chương 115 2.718 3748 10/07/2020
Chương 116 3.022 3739 11/07/2020
Chương 117 2.654 4067 12/07/2020
Chương 118 2.973 3716 13/07/2020
Chương 119 2.765 3901 14/07/2020
Chương 120 2.730 3972 15/07/2020
Chương 121 2.695 3809 16/07/2020
Chương 122 2.683 3864 17/07/2020
Chương 123 2.588 3698 18/07/2020
Chương 124 2.676 3830 19/07/2020
Chương 125 2.753 3945 20/07/2020
Chương 126 3.310 4440 21/07/2020
Chương 127 2.707 4064 22/07/2020
Chương 128 2.645 4063 23/07/2020
Chương 129 2.839 4049 24/07/2020
Chương 130 2.628 4131 25/07/2020
Chương 131 2.670 3996 26/07/2020
Chương 132 2.895 3764 27/07/2020
Chương 133 2.536 3806 28/07/2020
Chương 134 2.644 3764 29/07/2020
Chương 135 2.655 3923 30/07/2020
Chương 136 2.693 3795 31/07/2020
Chương 137 2.993 3694 01/08/2020
Chương 138 2.738 3655 02/08/2020
Chương 139 2.711 3594 03/08/2020
Chương 140 1.916 3828 04/08/2020
Chương 141 1.688 3684 05/08/2020
Chương 142 1.938 3597 06/08/2020
Chương 143 1.881 3645 07/08/2020
Chương 144 1.861 3480 08/08/2020
Chương 145 1.940 3673 09/08/2020
Chương 146 1.961 3554 10/08/2020
Chương 147 2.132 3558 11/08/2020
Chương 148 1.850 3495 12/08/2020
Chương 149 1.926 3488 13/08/2020
Chương 150 3.961 3783 14/08/2020
Chương 151 3.591 3703 15/08/2020
Chương 152 3.548 3854 16/08/2020
Chương 153 1.876 3832 17/08/2020
Chương 154 2.173 5346 18/08/2020
Bình Luận (669 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
4446 lượt đánh giá
226050 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 2.483.527
Yêu thích: 130650
587
Danh vọng tích lũy: 1673
MP: 1133101
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1948732
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1627719
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước