Tìm nhanh
DƯỠNG THÀNH HOÀNG HẬU NHO NHỎ
Tác giả: Giản Diệc Dung
Dịch giả/Editor: [L.A]_Soju
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 154
Chương mới nhất: Chương 154
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Hoàng đế trọng sinh.

Quay trở lại thời điểm hắn vẫn là Tứ hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh.

Chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là định ra Hoàng Hậu cho chính bản thân mình.

Một đời này, hắn muốn bảo vệ nàng, sủng ái nàng.

Khiến nàng trở thành một hoàng hậu độc sủng thánh tâm.

Nguyện vọng tốt đẹp là thế.

Nhưng chính tiểu Hoàng Hậu bụ bẫm đáng yêu của hắn khi biết được nàng phải đính hôn với hắn thì...

“Oa” một tiếng

…… Khóc lớn.

Đây là một quá trình nuôi dưỡng để sủng ái có kế hoạch và dự tính từ trước.

--------------
Lời thủ thỉ của editor: Mọi người đừng thắc mắc cách xưng hô của nam nữ chính trong truyện nhé. Bởi vì mình muốn hai người dùng vai vế ngang bằng để nói chuyện với nhau và nam chính cũng muốn nữ chính hoạt bát thoải mái không câu nệ trước mặt hắn nên nữ chính sẽ dùng từ ta - huynh để xưng hô với nam chính, khi nào hai người thành thân sẽ thay đổi thành Ta – chàng nhé.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 2.349 21704 11/04/2020
CHƯƠNG 2 2.455 14426 11/04/2020
CHƯƠNG 3 2.489 12902 11/04/2020
CHƯƠNG 4 2.814 12164 11/04/2020
CHƯƠNG 5 2.566 11845 11/04/2020
CHƯƠNG 6 2.777 11492 11/04/2020
CHƯƠNG 7 2.584 11032 11/04/2020
CHƯƠNG 8 2.624 10743 11/04/2020
CHƯƠNG 9 2.423 10834 11/04/2020
CHƯƠNG 10 2.837 10623 11/04/2020
CHƯƠNG 11 2.110 10342 11/04/2020
CHƯƠNG 12 2.172 9850 11/04/2020
CHƯƠNG 13 2.459 9530 11/04/2020
CHƯƠNG 14 2.243 9468 11/04/2020
CHƯƠNG 15 2.221 9337 11/04/2020
CHƯƠNG 16 2.235 8582 11/04/2020
CHƯƠNG 17 3.064 8780 11/04/2020
CHƯƠNG 18 2.183 8861 11/04/2020
CHƯƠNG 19 2.100 8875 11/04/2020
CHƯƠNG 20 1.950 8992 11/04/2020
CHƯƠNG 21 2.579 8384 11/04/2020
CHƯƠNG 22 2.715 8181 11/04/2020
CHƯƠNG 23 2.508 8327 11/04/2020
CHƯƠNG 24 2.647 8220 11/04/2020
CHƯƠNG 25 2.624 9841 11/04/2020
CHƯƠNG 26 2.542 9111 12/04/2020
CHƯƠNG 27 2.698 8591 13/04/2020
CHƯƠNG 28 2.678 8408 14/04/2020
CHƯƠNG 29 2.694 8110 15/04/2020
CHƯƠNG 30 2.570 8537 16/04/2020
CHƯƠNG 31 2.452 8546 17/04/2020
CHƯƠNG 32 2.669 8241 18/04/2020
CHƯƠNG 33 2.668 8243 19/04/2020
CHƯƠNG 34 3.276 8752 20/04/2020
CHƯƠNG 35 2.619 8003 21/04/2020
Chương 36 2.811 8005 22/04/2020
Chương 37 3.157 7735 23/04/2020
Chương 38 2.851 8079 24/04/2020
Chương 39 3.064 6656 25/04/2020
Chương 40 3.059 8254 26/04/2020
Chương 41 2.714 7898 27/04/2020
Chương 42 3.573 9495 28/04/2020
Chương 43 2.749 7831 29/04/2020
Chương 44 3.162 8128 30/04/2020
Chương 45 2.647 6723 01/05/2020
Chương 46 2.655 7409 02/05/2020
Chương 47 2.899 6992 03/05/2020
Chương 48 3.113 6009 04/05/2020
Chương 49 2.840 7499 05/05/2020
Chương 50 2.701 8106 06/05/2020
Chương 51 2.724 9699 07/05/2020
Chương 52 2.776 8105 08/05/2020
Chương 53 2.741 7169 09/05/2020
Chương 54 2.699 5127 10/05/2020
Chương 55 2.844 5034 11/05/2020
Chương 56 2.866 5164 12/05/2020
Chương 57 2.668 4634 13/05/2020
Chương 58 3.016 4899 14/05/2020
Chương 59 2.691 4835 15/05/2020
Chương 60 2.577 4807 16/05/2020
Chương 61 2.655 4720 17/05/2020
Chương 62 2.571 4738 18/05/2020
Chương 63 2.644 5062 19/05/2020
Chương 64 2.681 4696 20/05/2020
Chương 65 2.873 4731 21/05/2020
Chương 66 2.746 4630 22/05/2020
Chương 67 2.813 4867 23/05/2020
Chương 68 2.626 4909 24/05/2020
Chương 69 2.572 4827 25/05/2020
Chương 70 2.736 4989 26/05/2020
Chương 71 2.905 4994 27/05/2020
Chương 72 2.806 4646 28/05/2020
Chương 73 2.634 4288 29/05/2020
Chương 74 2.818 4135 30/05/2020
Chương 75 2.659 4521 31/05/2020
Chương 76 2.792 4217 01/06/2020
Chương 77 2.749 4201 02/06/2020
Chương 78 2.870 4266 03/06/2020
Chương 79 2.452 4290 04/06/2020
Chương 80 2.690 4482 05/06/2020
Chương 81 2.577 4283 06/06/2020
Chương 82 2.734 4210 07/06/2020
Chương 83 2.788 4106 08/06/2020
Chương 84 2.804 4174 09/06/2020
Chương 85 3.019 4279 10/06/2020
Chương 86 2.803 4475 11/06/2020
Chương 87 2.642 4136 12/06/2020
Chương 88 3.390 4177 13/06/2020
Chương 89 2.155 4134 14/06/2020
Chương 90 2.993 4140 15/06/2020
Chương 91 2.661 4153 16/06/2020
Chương 92 2.951 4008 17/06/2020
Chương 93 2.813 3992 18/06/2020
Chương 94 2.481 3940 19/06/2020
Chương 95 2.676 3924 20/06/2020
Chương 96 2.772 3899 21/06/2020
Chương 97 2.763 3995 22/06/2020
Chương 98 2.486 3961 23/06/2020
Chương 99 2.683 3934 24/06/2020
Chương 100 2.986 4272 25/06/2020
Chương 101 2.418 4106 26/06/2020
Chương 102 2.735 4036 27/06/2020
Chương 103 2.814 3926 28/06/2020
Chương 104 2.474 3884 29/06/2020
Chương 105 2.766 3983 30/06/2020
Chương 106 2.977 3871 01/07/2020
Chương 107 2.084 3727 02/07/2020
Chương 108 2.950 3794 03/07/2020
Chương 109 2.541 3886 04/07/2020
Chương 110 2.676 4017 05/07/2020
Chương 111 2.597 3813 06/07/2020
Chương 112 2.878 4027 07/07/2020
Chương 113 2.796 4119 08/07/2020
Chương 114 2.760 3776 09/07/2020
Chương 115 2.718 3756 10/07/2020
Chương 116 3.022 3747 11/07/2020
Chương 117 2.654 4074 12/07/2020
Chương 118 2.973 3722 13/07/2020
Chương 119 2.765 3908 14/07/2020
Chương 120 2.730 3979 15/07/2020
Chương 121 2.695 3815 16/07/2020
Chương 122 2.683 3871 17/07/2020
Chương 123 2.588 3705 18/07/2020
Chương 124 2.676 3837 19/07/2020
Chương 125 2.753 3952 20/07/2020
Chương 126 3.310 4449 21/07/2020
Chương 127 2.707 4076 22/07/2020
Chương 128 2.645 4074 23/07/2020
Chương 129 2.839 4056 24/07/2020
Chương 130 2.628 4143 25/07/2020
Chương 131 2.670 4006 26/07/2020
Chương 132 2.895 3777 27/07/2020
Chương 133 2.536 3819 28/07/2020
Chương 134 2.644 3778 29/07/2020
Chương 135 2.655 3937 30/07/2020
Chương 136 2.693 3810 31/07/2020
Chương 137 2.993 3708 01/08/2020
Chương 138 2.738 3669 02/08/2020
Chương 139 2.711 3609 03/08/2020
Chương 140 1.916 3843 04/08/2020
Chương 141 1.688 3698 05/08/2020
Chương 142 1.938 3611 06/08/2020
Chương 143 1.881 3659 07/08/2020
Chương 144 1.861 3493 08/08/2020
Chương 145 1.940 3687 09/08/2020
Chương 146 1.961 3568 10/08/2020
Chương 147 2.132 3572 11/08/2020
Chương 148 1.850 3510 12/08/2020
Chương 149 1.926 3505 13/08/2020
Chương 150 3.961 3803 14/08/2020
Chương 151 3.591 3724 15/08/2020
Chương 152 3.548 3873 16/08/2020
Chương 153 1.876 3849 17/08/2020
Chương 154 2.173 5364 18/08/2020
Bình Luận (669 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
4454 lượt đánh giá
226303 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 2.487.131
Yêu thích: 133231
588
Danh vọng tích lũy: 1673
MP: 1135973
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1953828
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1630475
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước