Tìm nhanh
DƯỠNG ĐẾ
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 166
Chương mới nhất: Chương 140:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Khi xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết nam tôn Đế vương mưu lược nát bét, trở thành nữ phụ ác độc vì lúc nhỏ chèn ép nam chính mà gặp nạn, Ngô Tiếu Tiếu chỉ thấy dường như cười không nổi nữa rồi.

Phải nói là hoa đào của nam chính nở từng đóa từng đóa, đã thế còn cưới tám người thê thiếp, mắc cái giống gì cô phải trở thành một cái bia đỡ đạn bị nam chính đâm te tua nát bét? Chỉ có xem trọng ân tình cùng thân tình mới có thể thay đổi cục diện chết chóc của bản thân.

Nhưng bạch nhãn lang chỉ dưỡng chứ không thân (*) này lại kiên quyết muốn thăng hoa tình yêu cùng cô? Còn có cái lực hút chết tiệt của cốt truyện nữa, mọi thứ luôn luôn bị đảo lộn, sau đó tự động trở về trạng thái cũ. Mà cái vị trước mắt này càng nhìn càng quen mắt, người cô dưỡng ra là Hoàng đế? Hay là… Ảnh đế?

(*) bạch nhãn lang: sói mắt trắng. 养不熟 – Dưỡng không thân, dùng để chỉ những người mình thật tình đối tốt nhưng đến lúc cần thì lại hãm hại, chửi bới, phản phúc… (Theo Zhidao).

Note của editor: Tác giả thường viết nhầm tên nhân vật, đại từ xưng hô. Do đó, editor sẽ tự ý chỉnh lại cho phù hợp với văn cảnh.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.645 6856 13/02/2021
Chương 2 3.225 4623 13/02/2021
Chương 3 3.612 4330 13/02/2021
Chương 4 3.332 4066 13/02/2021
Chương 5 3.097 3443 13/02/2021
Chương 6 3.246 3170 13/02/2021
Chương 7 2.794 3036 13/02/2021
Chương 8 3.164 2934 13/02/2021
Chương 9 3.256 2897 13/02/2021
Chương 10 3.181 2890 13/02/2021
Chương 11 3.292 2786 13/02/2021
Chương 12 2.830 2544 13/02/2021
Chương 13 2.878 2445 13/02/2021
Chương 14 2.930 2423 13/02/2021
Chương 15 2.912 3853 13/02/2021
Chương 16 3.090 4084 15/02/2021
Chương 17 2.915 3163 17/02/2021
Chương 18 3.096 3696 19/02/2021
Chương 19 2.975 3554 21/02/2021
Chương 20 3.080 3966 22/02/2021
Chương 21 3.733 3721 24/02/2021
Chương 22 3.024 4089 26/02/2021
Chương 23 2.903 3360 28/02/2021
Chương 24 3.187 3442 01/03/2021
Chương 25 2.757 3636 03/03/2021
Chương 26 3.085 2139 05/03/2021
Chương 27 3.054 1966 07/03/2021
Chương 28 2.773 1889 08/03/2021
Chương 29 2.991 1912 10/03/2021
Chương 30 2.982 1961 12/03/2021
Chương 31: 2.893 1875 14/03/2021
Chương 32 3.038 1934 15/03/2021
Chương 33: 3.027 1833 17/03/2021
Chương 34: 2.974 1772 19/03/2021
Chương 35: 2.921 1851 21/03/2021
Chương 36: 2.951 1801 22/03/2021
Chương 37: 2.930 1833 24/03/2021
Chương 38: 2.957 1938 26/03/2021
Chương 39: 2.880 1749 28/03/2021
Chương 40: 2.963 1830 29/03/2021
Chương 41: 2.721 1773 31/03/2021
Chương 42: 3.143 1758 02/04/2021
Chương 43: 2.897 1713 04/04/2021
Chương 44: 3.098 1830 05/04/2021
Chương 45: 2.941 1767 07/04/2021
Chương 46: 2.842 1663 09/04/2021
Chương 47: 2.791 1542 11/04/2021
Chương 48: 3.106 1592 12/04/2021
Chương 49: 3.009 1604 14/04/2021
Chương 50: 2.922 1700 16/04/2021
Chương 51: 2.907 1508 18/04/2021
Chương 52: 3.003 1494 19/04/2021
Chương 53: 3.012 1462 21/04/2021
Chương 54: 2.835 1440 23/04/2021
Chương 55: 2.869 1407 25/04/2021
Chương 56: 3.023 1455 26/04/2021
Chương 57: 2.801 1369 28/04/2021
Chương 58: 2.761 1402 30/04/2021
Chương 59: 3.064 1437 02/05/2021
Chương 60: 2.874 1535 03/05/2021
Chương 61: 2.844 1484 05/05/2021
Chương 62: 2.816 1395 07/05/2021
Chương 63: 2.849 1307 09/05/2021
Chương 64: 2.937 1237 10/05/2021
Chương 65: 2.887 1288 12/05/2021
Chương 66: 2.958 1344 14/05/2021
Chương 67: 2.943 1271 16/05/2021
Chương 68: 2.993 1288 17/05/2021
Chương 69: 3.417 1935 19/05/2021
Chương 70: 2.874 642 21/05/2021
Chương 71: 2.971 1274 23/05/2021
Chương 72: 2.805 1208 24/05/2021
Chương 73: 2.937 1166 26/05/2021
Chương 74: 2.921 1139 28/05/2021
Chương 75: 2.789 1128 30/05/2021
Chương 76: 3.029 1091 31/05/2021
Chương 77: 2.975 1121 02/06/2021
Chương 78: 3.279 1066 04/06/2021
Chương 79: 2.889 1003 06/06/2021
Chương 80: 2.692 1210 07/06/2021
Chương 81: 2.750 874 09/06/2021
Chương 82: 2.780 1038 11/06/2021
Chương 83: 2.853 975 13/06/2021
Chương 84: 3.033 804 14/06/2021
Chương 85: 2.636 963 16/06/2021
Chương 86: 2.581 1097 18/06/2021
Chương 87: 2.947 757 20/06/2021
Chương 88: 2.584 917 21/06/2021
Chương 89: 2.706 926 23/06/2021
Chương 90: 2.872 914 25/06/2021
Chương 91: 2.916 884 27/06/2021
Chương 92: 2.745 981 28/06/2021
Chương 93: 3.003 549 30/06/2021
Chương 94: 2.975 865 02/07/2021
Chương 95: 3.162 518 04/07/2021
Chương 96: 2.887 820 05/07/2021
Chương 97: 2.783 787 07/07/2021
Chương 98: 2.635 811 09/07/2021
Chương 99: 2.860 780 11/07/2021
Chương 100: 2.789 802 12/07/2021
Chương 101: 2.653 508 14/07/2021
Chương 102: 2.687 736 16/07/2021
Chương 103: 2.653 722 18/07/2021
Chương 104: 2.811 750 19/07/2021
Chương 105: 2.979 807 21/07/2021
Chương 106: 3.148 513 23/07/2021
Chương 107: 3.511 469 25/07/2021
Chương 108: 2.858 682 26/07/2021
Chương 109: 2.831 710 28/07/2021
Chương 110: 2.807 698 30/07/2021
Chương 111: 2.755 712 01/08/2021
Chương 112: 3.095 517 02/08/2021
Chương 113: 2.948 668 04/08/2021
Chương 114: 3.054 402 06/08/2021
Chương 115: 3.022 577 08/08/2021
Chương 116: 2.703 599 09/08/2021
Chương 117: 5.254 388 11/08/2021
Chương 118: 2.832 597 13/08/2021
Chương 119: 2.815 492 15/08/2021
Chương 120: 2.690 640 16/08/2021
Chương 121: 2.818 412 18/08/2021
Chương 122: 2.757 400 20/08/2021
Chương 123: 2.767 383 22/08/2021
Chương 124: 3.789 347 23/08/2021
Chương 125: 3.767 361 25/08/2021
Chương 126: 3.482 352 27/08/2021
Chương 127: 4.084 350 29/08/2021
Chương 128: 3.751 344 30/08/2021
Chương 129: 3.767 340 01/09/2021
Chương 130: 3.605 427 03/09/2021
Chương 131: 3.983 257 05/09/2021
Chương 132: 3.706 250 06/09/2021
Chương 133: 3.851 242 08/09/2021
Chương 134: 4.237 241 10/09/2021
Chương 135: 4.039 234 12/09/2021
Chương 136: 3.843 209 13/09/2021
Chương 137: 3.529 212 15/09/2021
Chương 138: 3.615 206 17/09/2021
Chương 139: 3.518 189 19/09/2021
Chương 140: 3.674 207 20/09/2021
Chương 141: 3.863 139 22/09/2021
Chương 142: 3.857 130 24/09/2021
Chương 143: 4.001 134 26/09/2021
Chương 144: 4.149 145 27/09/2021
Chương 145: 4.089 141 29/09/2021
Chương 146: 3.643 135 29/09/2021
Chương 147: 3.977 132 29/09/2021
Chương 148: 3.769 127 29/09/2021
Chương 149: 3.571 126 29/09/2021
Chương 150: 2.975 140 29/09/2021
Chương 151: 3.896 133 01/10/2021
Chương 152: 3.863 135 03/10/2021
Chương 153: 3.744 140 04/10/2021
Chương 154: 4.195 132 06/10/2021
Chương 155: 3.987 122 08/10/2021
Chương 156: 3.671 131 10/10/2021
Chương 157: 3.629 125 11/10/2021
Chương 158: 3.827 135 13/10/2021
Chương 159: 2.718 142 15/10/2021
Chương 160: 2.815 138 17/10/2021
Chương 161: 2.921 128 17/10/2021
Chương 162: 2.796 127 18/10/2021
Chương 163: 2.777 138 18/10/2021
Chương 164: 3.931 141 20/10/2021
Chương 165: 2.896 164 20/10/2021
Chương 166: 2.618 196 20/10/2021
Bình Luận (315 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1837 lượt đánh giá
116547 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 738.018
Yêu thích: 546818
1299
Danh vọng tích lũy: 3281
MP: 3436606
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1948842
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1627825
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước