Tìm nhanh
DƯỠNG ĐẾ
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 166
Chương mới nhất: Chương 54:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Khi xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết nam tôn Đế vương mưu lược nát bét, trở thành nữ phụ ác độc vì lúc nhỏ chèn ép nam chính mà gặp nạn, Ngô Tiếu Tiếu chỉ thấy dường như cười không nổi nữa rồi.

Phải nói là hoa đào của nam chính nở từng đóa từng đóa, đã thế còn cưới tám người thê thiếp, mắc cái giống gì cô phải trở thành một cái bia đỡ đạn bị nam chính đâm te tua nát bét? Chỉ có xem trọng ân tình cùng thân tình mới có thể thay đổi cục diện chết chóc của bản thân.

Nhưng bạch nhãn lang chỉ dưỡng chứ không thân (*) này lại kiên quyết muốn thăng hoa tình yêu cùng cô? Còn có cái lực hút chết tiệt của cốt truyện nữa, mọi thứ luôn luôn bị đảo lộn, sau đó tự động trở về trạng thái cũ. Mà cái vị trước mắt này càng nhìn càng quen mắt, người cô dưỡng ra là Hoàng đế? Hay là… Ảnh đế?

(*) bạch nhãn lang: sói mắt trắng. 养不熟 – Dưỡng không thân, dùng để chỉ những người mình thật tình đối tốt nhưng đến lúc cần thì lại hãm hại, chửi bới, phản phúc… (Theo Zhidao).

Note của editor: Tác giả thường viết nhầm tên nhân vật, đại từ xưng hô. Do đó, editor sẽ tự ý chỉnh lại cho phù hợp với văn cảnh.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.645 3065 13/02/2021
Chương 2 XEM 3.225 2206 13/02/2021
Chương 3 XEM 3.612 1984 13/02/2021
Chương 4 XEM 3.332 1857 13/02/2021
Chương 5 XEM 3.097 1620 13/02/2021
Chương 6 XEM 3.246 1501 13/02/2021
Chương 7 XEM 2.794 1437 13/02/2021
Chương 8 XEM 3.164 1370 13/02/2021
Chương 9 XEM 3.256 1358 13/02/2021
Chương 10 XEM 3.181 1387 13/02/2021
Chương 11 XEM 3.292 1300 13/02/2021
Chương 12 XEM 2.830 1178 13/02/2021
Chương 13 XEM 2.878 1139 13/02/2021
Chương 14 XEM 2.930 1137 13/02/2021
Chương 15 XEM 2.912 2160 13/02/2021
Chương 16 XEM 3.090 2462 15/02/2021
Chương 17 XEM 2.915 1716 17/02/2021
Chương 18 XEM 3.096 1996 19/02/2021
Chương 19 XEM 2.975 1833 21/02/2021
Chương 20 XEM 3.080 2227 22/02/2021
Chương 21 XEM 3.733 2053 24/02/2021
Chương 22 XEM 3.024 2320 26/02/2021
Chương 23 XEM 2.903 1715 28/02/2021
Chương 24 XEM 3.187 1774 01/03/2021
Chương 25 XEM 2.757 1702 03/03/2021
Chương 26 XEM 3.085 849 05/03/2021
Chương 27 XEM 3.054 810 07/03/2021
Chương 28 XEM 2.773 742 08/03/2021
Chương 29 XEM 2.991 782 10/03/2021
Chương 30 XEM 2.982 791 12/03/2021
Chương 31: XEM 2.893 722 14/03/2021
Chương 32 XEM 3.038 718 15/03/2021
Chương 33: XEM 3.027 731 17/03/2021
Chương 34: XEM 2.974 703 19/03/2021
Chương 35: XEM 2.921 735 21/03/2021
Chương 36: XEM 2.951 718 22/03/2021
Chương 37: XEM 2.930 757 24/03/2021
Chương 38: XEM 2.957 805 26/03/2021
Chương 39: XEM 2.880 684 28/03/2021
Chương 40: XEM 2.963 714 29/03/2021
Chương 41: XEM 2.721 708 31/03/2021
Chương 42: XEM 3.143 662 02/04/2021
Chương 43: XEM 2.897 628 04/04/2021
Chương 44: XEM 3.098 765 05/04/2021
Chương 45: XEM 2.941 656 07/04/2021
Chương 46: XEM 2.842 558 09/04/2021
Chương 47: XEM 2.791 507 11/04/2021
Chương 48: XEM 3.106 510 12/04/2021
Chương 49: XEM 3.009 468 14/04/2021
Chương 50: XEM 2.922 502 16/04/2021
Chương 51: XEM 2.907 386 18/04/2021
Chương 52: XEM 3.003 415 19/04/2021
Chương 53: XEM 3.012 353 21/04/2021
Chương 54: XEM 2.835 209 23/04/2021
Chương 55: Chờ 2.869 132 25/04/2021
Chương 56: Chờ 3.023 145 26/04/2021
Chương 57: Chờ 2.801 135 28/04/2021
Chương 58: Chờ 2.761 135 30/04/2021
Chương 59: Chờ 3.064 144 02/05/2021
Chương 60: Chờ 2.874 147 03/05/2021
Chương 61: Chờ 2.844 131 05/05/2021
Chương 62: Chờ 2.816 130 07/05/2021
Chương 63: Chờ 2.849 123 09/05/2021
Chương 64: Chờ 2.937 123 10/05/2021
Chương 65: Chờ 2.887 123 12/05/2021
Chương 66: Chờ 2.958 118 14/05/2021
Chương 67: Chờ 2.943 117 16/05/2021
Chương 68: Chờ 2.993 123 17/05/2021
Chương 69: Chờ 3.417 145 19/05/2021
Chương 70: Chờ 2.874 95 21/05/2021
Chương 71: Chờ 2.971 115 23/05/2021
Chương 72: Chờ 2.805 118 24/05/2021
Chương 73: Chờ 2.937 101 26/05/2021
Chương 74: Chờ 2.921 87 28/05/2021
Chương 75: Chờ 2.789 84 30/05/2021
Chương 76: Chờ 3.029 97 31/05/2021
Chương 77: Chờ 2.975 94 02/06/2021
Chương 78: Chờ 3.279 82 04/06/2021
Chương 79: Chờ 2.889 78 06/06/2021
Chương 80: Chờ 2.692 91 07/06/2021
Chương 81: Chờ 2.750 89 09/06/2021
Chương 82: Chờ 2.780 82 11/06/2021
Chương 83: Chờ 2.853 80 13/06/2021
Chương 84: Chờ 3.033 76 14/06/2021
Chương 85: Chờ 2.636 85 16/06/2021
Chương 86: Chờ 2.581 76 18/06/2021
Chương 87: Chờ 2.947 85 20/06/2021
Chương 88: Chờ 2.584 97 21/06/2021
Chương 89: Chờ 2.706 83 23/06/2021
Chương 90: Chờ 2.872 78 25/06/2021
Chương 91: Chờ 2.916 82 27/06/2021
Chương 92: Chờ 2.745 82 28/06/2021
Chương 93: Chờ 3.003 84 30/06/2021
Chương 94: Chờ 2.975 79 02/07/2021
Chương 95: Chờ 3.162 78 04/07/2021
Chương 96: Chờ 2.887 80 05/07/2021
Chương 97: Chờ 2.783 74 07/07/2021
Chương 98: Chờ 2.635 83 09/07/2021
Chương 99: Chờ 2.860 79 11/07/2021
Chương 100: Chờ 2.789 80 12/07/2021
Chương 101: Chờ 2.653 76 14/07/2021
Chương 102: Chờ 2.687 81 16/07/2021
Chương 103: Chờ 2.653 75 18/07/2021
Chương 104: Chờ 2.811 80 19/07/2021
Chương 105: Chờ 2.979 77 21/07/2021
Chương 106: Chờ 3.148 80 23/07/2021
Chương 107: Chờ 3.511 82 25/07/2021
Chương 108: Chờ 2.858 77 26/07/2021
Chương 109: Chờ 2.831 91 28/07/2021
Chương 110: Chờ 2.807 85 30/07/2021
Chương 111: Chờ 2.755 86 01/08/2021
Chương 112: Chờ 3.095 84 02/08/2021
Chương 113: Chờ 2.948 91 04/08/2021
Chương 114: Chờ 3.054 83 06/08/2021
Chương 115: Chờ 3.022 81 08/08/2021
Chương 116: Chờ 2.703 86 09/08/2021
Chương 117: Chờ 5.254 79 11/08/2021
Chương 118: Chờ 2.832 86 13/08/2021
Chương 119: Chờ 2.815 76 15/08/2021
Chương 120: Chờ 2.690 80 16/08/2021
Chương 121: Chờ 2.818 81 18/08/2021
Chương 122: Chờ 2.757 86 20/08/2021
Chương 123: Chờ 2.767 82 22/08/2021
Chương 124: Chờ 3.789 78 23/08/2021
Chương 125: Chờ 3.767 85 25/08/2021
Chương 126: Chờ 3.482 81 27/08/2021
Chương 127: Chờ 4.084 88 29/08/2021
Chương 128: Chờ 3.751 84 30/08/2021
Chương 129: Chờ 3.767 92 01/09/2021
Chương 130: Chờ 3.605 79 03/09/2021
Chương 131: Chờ 3.983 79 05/09/2021
Chương 132: Chờ 3.706 77 06/09/2021
Chương 133: Chờ 3.851 85 08/09/2021
Chương 134: Chờ 4.237 80 10/09/2021
Chương 135: Chờ 4.039 79 12/09/2021
Chương 136: Chờ 3.843 71 13/09/2021
Chương 137: Chờ 3.529 81 15/09/2021
Chương 138: Chờ 3.615 83 17/09/2021
Chương 139: Chờ 3.518 70 19/09/2021
Chương 140: Chờ 3.674 81 20/09/2021
Chương 141: Chờ 3.863 81 22/09/2021
Chương 142: Chờ 3.857 70 24/09/2021
Chương 143: Chờ 4.001 67 26/09/2021
Chương 144: Chờ 4.149 72 27/09/2021
Chương 145: Chờ 4.089 75 29/09/2021
Chương 146: Chờ 3.643 75 29/09/2021
Chương 147: Chờ 3.977 71 29/09/2021
Chương 148: Chờ 3.769 68 29/09/2021
Chương 149: Chờ 3.571 69 29/09/2021
Chương 150: Chờ 2.975 79 29/09/2021
Chương 151: Chờ 3.895 66 01/10/2021
Chương 152: Chờ 3.863 75 03/10/2021
Chương 153: Chờ 3.744 75 04/10/2021
Chương 154: Chờ 4.195 73 06/10/2021
Chương 155: Chờ 3.987 59 08/10/2021
Chương 156: Chờ 3.671 73 10/10/2021
Chương 157: Chờ 3.629 68 11/10/2021
Chương 158: Chờ 3.827 71 13/10/2021
Chương 159: Chờ 2.718 77 15/10/2021
Chương 160: Chờ 2.815 72 17/10/2021
Chương 161: Chờ 2.921 68 17/10/2021
Chương 162: Chờ 2.796 69 18/10/2021
Chương 163: Chờ 2.777 75 18/10/2021
Chương 164: Chờ 3.931 77 20/10/2021
Chương 165: Chờ 2.896 96 20/10/2021
Chương 166: Chờ 2.618 114 20/10/2021
Bình Luận (198 Bình Luận)
Truyện liên quan
MỘNG TRONG MỘNG Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaChương 12: Thỏa thuận Đã hoàn thành
HẸN HÒ NƠI CÔNG SỞ Tác giả: NarakChap 102 Đã hoàn thành
Mejaz_NHÂN GIAN NGỌC Tác giả: Hòe MinhChap 67 Đang tiến hành
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ Tác giả: Bạc Hà MiêuChương 90: Đã hoàn thành
SỦNG THÊ NHƯ LỆNH Tác giả: Vụ Thỉ DựcChương 120 Đã hoàn thành
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU Tác giả: Mạch Ngôn XuyênChương 22: Là bị em làm cho tức giận Đang tiến hành
BAO NUÔI IDOL Tác giả: Ngụy Mãn Thập Tứ ToáiChương 118: Ngoại truyện về Tiết Ngôn Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1443 lượt đánh giá
37562 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 377.411
Yêu thích: 348364
964
Danh vọng tích lũy: 2069
MP: 2714772
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1267274
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1505872
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước