Tìm nhanh
DƯỠNG ĐẾ
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 166
Chương mới nhất: Chương 141:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Khi xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết nam tôn Đế vương mưu lược nát bét, trở thành nữ phụ ác độc vì lúc nhỏ chèn ép nam chính mà gặp nạn, Ngô Tiếu Tiếu chỉ thấy dường như cười không nổi nữa rồi.

Phải nói là hoa đào của nam chính nở từng đóa từng đóa, đã thế còn cưới tám người thê thiếp, mắc cái giống gì cô phải trở thành một cái bia đỡ đạn bị nam chính đâm te tua nát bét? Chỉ có xem trọng ân tình cùng thân tình mới có thể thay đổi cục diện chết chóc của bản thân.

Nhưng bạch nhãn lang chỉ dưỡng chứ không thân (*) này lại kiên quyết muốn thăng hoa tình yêu cùng cô? Còn có cái lực hút chết tiệt của cốt truyện nữa, mọi thứ luôn luôn bị đảo lộn, sau đó tự động trở về trạng thái cũ. Mà cái vị trước mắt này càng nhìn càng quen mắt, người cô dưỡng ra là Hoàng đế? Hay là… Ảnh đế?

(*) bạch nhãn lang: sói mắt trắng. 养不熟 – Dưỡng không thân, dùng để chỉ những người mình thật tình đối tốt nhưng đến lúc cần thì lại hãm hại, chửi bới, phản phúc… (Theo Zhidao).

Note của editor: Tác giả thường viết nhầm tên nhân vật, đại từ xưng hô. Do đó, editor sẽ tự ý chỉnh lại cho phù hợp với văn cảnh.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.645 6871 13/02/2021
Chương 2 3.225 4636 13/02/2021
Chương 3 3.612 4343 13/02/2021
Chương 4 3.332 4078 13/02/2021
Chương 5 3.097 3454 13/02/2021
Chương 6 3.246 3180 13/02/2021
Chương 7 2.794 3044 13/02/2021
Chương 8 3.164 2941 13/02/2021
Chương 9 3.256 2904 13/02/2021
Chương 10 3.181 2898 13/02/2021
Chương 11 3.292 2795 13/02/2021
Chương 12 2.830 2550 13/02/2021
Chương 13 2.878 2450 13/02/2021
Chương 14 2.930 2428 13/02/2021
Chương 15 2.912 3859 13/02/2021
Chương 16 3.090 4091 15/02/2021
Chương 17 2.915 3170 17/02/2021
Chương 18 3.096 3704 19/02/2021
Chương 19 2.975 3560 21/02/2021
Chương 20 3.080 3973 22/02/2021
Chương 21 3.733 3724 24/02/2021
Chương 22 3.024 4092 26/02/2021
Chương 23 2.903 3364 28/02/2021
Chương 24 3.187 3446 01/03/2021
Chương 25 2.757 3639 03/03/2021
Chương 26 3.085 2142 05/03/2021
Chương 27 3.054 1968 07/03/2021
Chương 28 2.773 1892 08/03/2021
Chương 29 2.991 1914 10/03/2021
Chương 30 2.982 1963 12/03/2021
Chương 31: 2.893 1876 14/03/2021
Chương 32 3.038 1935 15/03/2021
Chương 33: 3.027 1835 17/03/2021
Chương 34: 2.974 1774 19/03/2021
Chương 35: 2.921 1853 21/03/2021
Chương 36: 2.951 1803 22/03/2021
Chương 37: 2.930 1836 24/03/2021
Chương 38: 2.957 1941 26/03/2021
Chương 39: 2.880 1751 28/03/2021
Chương 40: 2.963 1833 29/03/2021
Chương 41: 2.721 1777 31/03/2021
Chương 42: 3.143 1760 02/04/2021
Chương 43: 2.897 1716 04/04/2021
Chương 44: 3.098 1833 05/04/2021
Chương 45: 2.941 1771 07/04/2021
Chương 46: 2.842 1666 09/04/2021
Chương 47: 2.791 1544 11/04/2021
Chương 48: 3.106 1593 12/04/2021
Chương 49: 3.009 1606 14/04/2021
Chương 50: 2.922 1705 16/04/2021
Chương 51: 2.907 1512 18/04/2021
Chương 52: 3.003 1499 19/04/2021
Chương 53: 3.012 1468 21/04/2021
Chương 54: 2.835 1444 23/04/2021
Chương 55: 2.869 1411 25/04/2021
Chương 56: 3.023 1458 26/04/2021
Chương 57: 2.801 1373 28/04/2021
Chương 58: 2.761 1408 30/04/2021
Chương 59: 3.064 1440 02/05/2021
Chương 60: 2.874 1539 03/05/2021
Chương 61: 2.844 1492 05/05/2021
Chương 62: 2.816 1399 07/05/2021
Chương 63: 2.849 1310 09/05/2021
Chương 64: 2.937 1241 10/05/2021
Chương 65: 2.887 1293 12/05/2021
Chương 66: 2.958 1348 14/05/2021
Chương 67: 2.943 1275 16/05/2021
Chương 68: 2.993 1291 17/05/2021
Chương 69: 3.417 1939 19/05/2021
Chương 70: 2.874 642 21/05/2021
Chương 71: 2.971 1275 23/05/2021
Chương 72: 2.805 1210 24/05/2021
Chương 73: 2.937 1169 26/05/2021
Chương 74: 2.921 1145 28/05/2021
Chương 75: 2.789 1133 30/05/2021
Chương 76: 3.029 1095 31/05/2021
Chương 77: 2.975 1125 02/06/2021
Chương 78: 3.279 1073 04/06/2021
Chương 79: 2.889 1007 06/06/2021
Chương 80: 2.692 1216 07/06/2021
Chương 81: 2.750 879 09/06/2021
Chương 82: 2.780 1042 11/06/2021
Chương 83: 2.853 981 13/06/2021
Chương 84: 3.033 808 14/06/2021
Chương 85: 2.636 970 16/06/2021
Chương 86: 2.581 1103 18/06/2021
Chương 87: 2.947 763 20/06/2021
Chương 88: 2.584 927 21/06/2021
Chương 89: 2.706 935 23/06/2021
Chương 90: 2.872 922 25/06/2021
Chương 91: 2.916 892 27/06/2021
Chương 92: 2.745 992 28/06/2021
Chương 93: 3.003 555 30/06/2021
Chương 94: 2.975 875 02/07/2021
Chương 95: 3.162 520 04/07/2021
Chương 96: 2.887 832 05/07/2021
Chương 97: 2.783 797 07/07/2021
Chương 98: 2.635 821 09/07/2021
Chương 99: 2.860 790 11/07/2021
Chương 100: 2.789 811 12/07/2021
Chương 101: 2.653 511 14/07/2021
Chương 102: 2.687 746 16/07/2021
Chương 103: 2.653 731 18/07/2021
Chương 104: 2.811 759 19/07/2021
Chương 105: 2.979 817 21/07/2021
Chương 106: 3.148 517 23/07/2021
Chương 107: 3.511 472 25/07/2021
Chương 108: 2.858 690 26/07/2021
Chương 109: 2.831 717 28/07/2021
Chương 110: 2.807 705 30/07/2021
Chương 111: 2.755 719 01/08/2021
Chương 112: 3.095 521 02/08/2021
Chương 113: 2.948 675 04/08/2021
Chương 114: 3.054 406 06/08/2021
Chương 115: 3.022 585 08/08/2021
Chương 116: 2.703 607 09/08/2021
Chương 117: 5.254 390 11/08/2021
Chương 118: 2.832 604 13/08/2021
Chương 119: 2.815 499 15/08/2021
Chương 120: 2.690 651 16/08/2021
Chương 121: 2.818 419 18/08/2021
Chương 122: 2.757 407 20/08/2021
Chương 123: 2.767 388 22/08/2021
Chương 124: 3.789 350 23/08/2021
Chương 125: 3.767 366 25/08/2021
Chương 126: 3.482 358 27/08/2021
Chương 127: 4.084 355 29/08/2021
Chương 128: 3.751 348 30/08/2021
Chương 129: 3.767 344 01/09/2021
Chương 130: 3.605 432 03/09/2021
Chương 131: 3.983 262 05/09/2021
Chương 132: 3.706 255 06/09/2021
Chương 133: 3.851 248 08/09/2021
Chương 134: 4.237 246 10/09/2021
Chương 135: 4.039 240 12/09/2021
Chương 136: 3.843 213 13/09/2021
Chương 137: 3.529 214 15/09/2021
Chương 138: 3.615 208 17/09/2021
Chương 139: 3.518 192 19/09/2021
Chương 140: 3.674 214 20/09/2021
Chương 141: 3.863 195 22/09/2021
Chương 142: 3.857 132 24/09/2021
Chương 143: 4.001 136 26/09/2021
Chương 144: 4.149 147 27/09/2021
Chương 145: 4.089 143 29/09/2021
Chương 146: 3.643 137 29/09/2021
Chương 147: 3.977 134 29/09/2021
Chương 148: 3.769 129 29/09/2021
Chương 149: 3.571 128 29/09/2021
Chương 150: 2.975 142 29/09/2021
Chương 151: 3.896 135 01/10/2021
Chương 152: 3.863 137 03/10/2021
Chương 153: 3.744 142 04/10/2021
Chương 154: 4.195 134 06/10/2021
Chương 155: 3.987 124 08/10/2021
Chương 156: 3.671 133 10/10/2021
Chương 157: 3.629 127 11/10/2021
Chương 158: 3.827 137 13/10/2021
Chương 159: 2.718 144 15/10/2021
Chương 160: 2.815 140 17/10/2021
Chương 161: 2.921 130 17/10/2021
Chương 162: 2.796 129 18/10/2021
Chương 163: 2.777 140 18/10/2021
Chương 164: 3.931 143 20/10/2021
Chương 165: 2.896 166 20/10/2021
Chương 166: 2.618 198 20/10/2021
Bình Luận (315 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1849 lượt đánh giá
117027 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 738.018
Yêu thích: 548552
1300
Danh vọng tích lũy: 3281
MP: 3442416
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1953888
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1630475
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước