Tìm nhanh
DỰNG THIẾP
Tác giả: Hoa Mỹ Nhân
Dịch giả/Editor: [L.A]_Soju
Designer: [LA]_Lệ Tần
Tổng chương: 140
Chương mới nhất: Chương 140
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Thừa tướng đương triều Bùi Dực, quyền cao chức trọng, đã ngoài ba mươi nhưng vẫn không thê không thiếp.

Lão phu nhân Bùi gia tuổi tác đã cao, sốt ruột ôm chắt trai, cố ý tìm con gái nhà đại thần, mang huyết thống cao quý của tiền triều làm thiếp cho Bùi Dực.

Trong lòng Bùi Dực cất giấu một người nên hắn bài xích việc thành thân. Tuy nhiên, lòng hiếu thuận phải đặt lên hàng đầu, cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp, đón người nọ vào cửa làm thiếp.

Mấy tháng sau, người trong lòng hắn trở về. Trùng hợp thời điểm đó người thiếp nọ đang mang thai, Bùi Dực quyết định bỏ thiếp giữ con.

Hồng nhan bạc mệnh, người thiếp hoài thai mười tháng, sinh hạ một bé trai, cuối cùng khó sinh mà chết.

Trời cao rủ lòng thương, Thẩm Diên vừa mở mắt ra thế nhưng bản thân đã quay trở lại đêm trước ngày nàng trở thành thiếp cho Bùi Dực. Nàng vừa vui vừa buồn, thầm hạ quyết tâm, một đời này, nhìn thấy Bùi Dực nàng chắc chắn sẽ đi đường vòng.

Trọng sinh, 1V1, HE, truy thê, có thịt có nội dung.

Triều đại hư cấu, tác giả tự mình bịa ra, tất cả đều là hư cấu, không nên miệt mài theo đuổi.

PS: Ngọt ngược ngọt ngược.

Đây là bối cảnh cổ đại, thời điểm đọc truyện mong kết hợp với bối cảnh!
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.153 7819 07/06/2021
Chương 2 XEM 1.133 6250 07/06/2021
Chương 3 XEM 1.242 6073 07/06/2021
Chương 4 XEM 1.159 5803 07/06/2021
Chương 5 XEM 1.225 5814 07/06/2021
Chương 6 XEM 1.209 5640 07/06/2021
Chương 7 XEM 1.319 5400 07/06/2021
Chương 8 XEM 984 5281 07/06/2021
Chương 9 XEM 1.075 5235 07/06/2021
Chương 10 XEM 1.000 5373 07/06/2021
Chương 11 XEM 981 5244 07/06/2021
Chương 12 XEM 1.007 5000 07/06/2021
Chương 13 XEM 1.020 5183 07/06/2021
Chương 14 XEM 959 5033 07/06/2021
Chương 15 XEM 1.147 4858 07/06/2021
Chương 16 XEM 1.048 4825 07/06/2021
Chương 17 XEM 1.070 4697 07/06/2021
Chương 18 XEM 1.292 4708 07/06/2021
Chương 19 XEM 1.134 4622 07/06/2021
Chương 20 XEM 1.256 4894 07/06/2021
Chương 21 XEM 1.364 4716 07/06/2021
Chương 22 XEM 1.323 4453 07/06/2021
Chương 23 XEM 1.227 4298 07/06/2021
Chương 24 XEM 1.163 4358 07/06/2021
Chương 25 XEM 996 4316 07/06/2021
Chương 26 XEM 997 4237 07/06/2021
Chương 27 XEM 997 4156 07/06/2021
Chương 28 XEM 995 4089 07/06/2021
Chương 29 XEM 1.134 4093 07/06/2021
Chương 30 XEM 1.177 4250 07/06/2021
Chương 31 XEM 1.219 4066 07/06/2021
Chương 32 XEM 1.379 4042 07/06/2021
Chương 33 XEM 1.782 3979 07/06/2021
Chương 34 XEM 1.154 3900 07/06/2021
Chương 35 XEM 1.148 4014 07/06/2021
Chương 36 XEM 1.150 3994 07/06/2021
Chương 37 XEM 1.121 3925 07/06/2021
Chương 38 XEM 1.131 3987 07/06/2021
Chương 39 XEM 953 4051 07/06/2021
Chương 40 XEM 1.181 4183 07/06/2021
Chương 41 XEM 1.389 3950 07/06/2021
Chương 42 XEM 925 3867 07/06/2021
Chương 43 XEM 935 3808 07/06/2021
Chương 44 XEM 919 3803 07/06/2021
Chương 45 XEM 1.010 4111 07/06/2021
Chương 46 XEM 1.067 3867 07/06/2021
Chương 47 XEM 975 3831 07/06/2021
Chương 48 XEM 937 3869 07/06/2021
Chương 49 XEM 981 3741 07/06/2021
Chương 50 XEM 1.272 3946 07/06/2021
Chương 51 XEM 1.042 3751 07/06/2021
Chương 52 XEM 913 3700 07/06/2021
Chương 53 XEM 1.031 3691 07/06/2021
Chương 54 XEM 1.070 3559 07/06/2021
Chương 55 XEM 1.272 3578 07/06/2021
Chương 56 XEM 976 3498 07/06/2021
Chương 57 XEM 1.337 3694 07/06/2021
Chương 58 XEM 1.118 3448 07/06/2021
Chương 59 XEM 1.015 3323 07/06/2021
Chương 60 XEM 1.187 3426 07/06/2021
Chương 61 XEM 1.185 3288 07/06/2021
Chương 62 XEM 1.251 3296 07/06/2021
Chương 63 XEM 1.212 3248 07/06/2021
Chương 64 XEM 1.278 3276 07/06/2021
Chương 65 XEM 978 3421 07/06/2021
Chương 66 XEM 1.149 3364 07/06/2021
Chương 67 XEM 1.127 3302 07/06/2021
Chương 68 XEM 1.057 3376 07/06/2021
Chương 69 XEM 1.039 3302 07/06/2021
Chương 70 XEM 1.270 3422 07/06/2021
Chương 71 XEM 923 3241 07/06/2021
Chương 72 XEM 1.055 3251 07/06/2021
Chương 73 XEM 1.022 3224 07/06/2021
Chương 74 XEM 978 3183 07/06/2021
Chương 75 XEM 917 3286 07/06/2021
Chương 76 XEM 1.143 3177 07/06/2021
Chương 77 XEM 979 3364 07/06/2021
Chương 78 XEM 1.135 3298 07/06/2021
Chương 79 XEM 1.276 3168 07/06/2021
Chương 80 XEM 1.042 3171 07/06/2021
Chương 81 XEM 1.532 3098 07/06/2021
Chương 82 XEM 1.141 3034 07/06/2021
Chương 83 XEM 1.119 2950 07/06/2021
Chương 84 XEM 1.203 2950 07/06/2021
Chương 85 XEM 1.285 2969 07/06/2021
Chương 86 XEM 901 2907 07/06/2021
Chương 87 XEM 1.403 2920 07/06/2021
Chương 88 XEM 1.241 2868 07/06/2021
Chương 89 XEM 1.121 2852 07/06/2021
Chương 90 XEM 1.289 2968 07/06/2021
Chương 91 XEM 985 2860 07/06/2021
Chương 92 XEM 1.224 2798 07/06/2021
Chương 93 XEM 1.342 2820 07/06/2021
Chương 94 XEM 1.027 2799 07/06/2021
Chương 95 XEM 1.209 2888 07/06/2021
Chương 96 XEM 1.250 2875 07/06/2021
Chương 97 XEM 1.202 2841 07/06/2021
Chương 98 XEM 1.347 2837 07/06/2021
Chương 99 XEM 1.055 2908 07/06/2021
Chương 100 XEM 1.001 3029 07/06/2021
Chương 101 XEM 1.234 3019 07/06/2021
Chương 102 XEM 1.067 2925 07/06/2021
Chương 103 XEM 1.059 3368 07/06/2021
Chương 104 1.164 2628 07/06/2021
Chương 105 1.199 2915 07/06/2021
Chương 106 1.034 2245 07/06/2021
Chương 107 1.097 2251 07/06/2021
Chương 108 XEM 1.093 2485 07/06/2021
Chương 109 XEM 1.145 2537 07/06/2021
Chương 110 XEM 1.300 2671 07/06/2021
Chương 111 XEM 1.452 2615 07/06/2021
Chương 112 XEM 1.268 2469 07/06/2021
Chương 113 XEM 1.143 2419 07/06/2021
Chương 114 XEM 1.315 2441 07/06/2021
Chương 115 XEM 1.024 2485 07/06/2021
Chương 116 XEM 1.124 2467 07/06/2021
Chương 117 XEM 1.475 2366 07/06/2021
Chương 118 XEM 1.066 2457 07/06/2021
Chương 119 XEM 975 2592 07/06/2021
Chương 120 1.443 2244 07/06/2021
Chương 121 XEM 1.130 2746 07/06/2021
Chương 122 1.127 2017 07/06/2021
Chương 123 1.268 2028 07/06/2021
Chương 124 1.130 2035 07/06/2021
Chương 125 1.156 1977 07/06/2021
Chương 126 1.060 2057 07/06/2021
Chương 127 1.057 1976 07/06/2021
Chương 128 1.286 2018 07/06/2021
Chương 129 1.163 2009 07/06/2021
Chương 130 1.480 2299 07/06/2021
Chương 131 66 MP 1.137 1803 07/06/2021
Chương 132 66 MP 1.841 1597 07/06/2021
Chương 133 66 MP 1.491 1534 07/06/2021
Chương 134 66 MP 1.021 1469 07/06/2021
Chương 135 66 MP 994 1567 07/06/2021
Chương 136 99 MP 1.468 1491 07/06/2021
Chương 137 99 MP 1.908 1446 07/06/2021
Chương 138 99 MP 1.885 1546 07/06/2021
Chương 139 99 MP 1.493 1574 07/06/2021
Chương 140 99 MP 3.038 2060 07/06/2021
Bình Luận (92 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
NHẬT KÝ CHĂM SÓC NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ỐM YẾU Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1814 lượt đánh giá
38813 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.925.336
Yêu thích: 157868
529
Danh vọng tích lũy: 630
MP: 948851
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 195411
Danh vọng tích lũy: 7492
MP: 205908
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước