Tìm nhanh
DỊ TINH PHỐI CHỦNG
Dịch giả/Editor: [L.A]_Cognac
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 90
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Vì để tạo ra thế hệ sau ưu tú, cô gái trái đất Mia bị sinh vật ngoài hành tinh trí tuệ cao Frederick cầm tù, bị anh độc chiếm...

Những người chưa đủ mười tám hoặc là trong sáng chính trực đừng vào.

Thiếu nữ thuần khiết cũng đừng đến gần, 99 không muốn làm người đầu tiên vấy bẩn tâm hồn thiếu nữ đâu!!!
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1. Cầm tù(1) 4.583 10300 10/12/2020
Chương 2. Cầm tù(2) 2.457 6856 10/12/2020
Chương 3. Cầm tù(3) 1.368 5895 10/12/2020
Chương 4. Thành nghiện(1) 2.309 6049 10/12/2020
Chương 5. Thành nghiện(2) 2.239 5449 10/12/2020
Chương 6. Thành nghiện(3) 2.238 5048 10/12/2020
Chương 7. Lấy lòng(1) 2.612 4548 10/12/2020
Chương 8. Lấy lòng(2) 2.852 3946 10/12/2020
Chương 9. Lấy lòng(3) 2.773 3722 10/12/2020
Chương 10. Trở về(1) 4.429 3561 10/12/2020
Chương 11. Trở về(2) 5.023 3416 10/12/2020
Chương 12. Trở về(3) 4.435 3574 10/12/2020
Chương 13. Nhận lời(1) 2.568 3313 10/12/2020
Chương 14. Nhận lời(2) 2.855 3074 10/12/2020
Chương 15. Nhận lời(3) 2.450 3197 10/12/2020
Chương 16. Lựa chọn(1) 3.297 3049 10/12/2020
Chương 17. Lựa chọn(2) 1.895 2816 10/12/2020
Chương 18. Lựa chọn(3) 1.296 2802 10/12/2020
Chương 19. Cùng múa(1) 3.263 2964 10/12/2020
Chương 20. Cùng múa(2) 2.946 2907 10/12/2020
Chương 21. Cùng múa(3) 2.604 2683 10/12/2020
Chương 22. Thăm dò(1) 1.349 2588 10/12/2020
Chương 23. Thăm dò(2) 2.764 2464 10/12/2020
Chương 24. Thăm dò(3) 2.577 2522 10/12/2020
Chương 25. Yêu nhau(1) 2.475 1942 10/12/2020
Chương 26. Yêu nhau(2) 2.322 2460 10/12/2020
Chương 27. Yêu nhau(3) 2.188 2268 10/12/2020
Chương 28. Quá khứ(1) 1.683 1983 10/12/2020
Chương 29. Quá khứ(2) 2.875 2225 10/12/2020
Chương 30. Quá khứ(3) 2.414 1349 10/12/2020
Chương 31. Mong muốn(1) 3.431 2267 10/12/2020
Chương 32. Mong muốn(2) 2.499 1845 10/12/2020
Chương 33. Mong muốn(3) 1.693 1825 10/12/2020
Chương 34. Khát cầu(1) 1.860 2144 10/12/2020
Chương 35. Khát cầu(2) 3.061 2008 10/12/2020
Chương 36. Khát cầu(3) 2.237 2087 10/12/2020
Chương 37. Thổ lộ(1) 2.935 1144 10/12/2020
Chương 38. Thổ lộ(2) 2.791 1586 10/12/2020
Chương 39. Thổ lộ(3) 1.533 1495 10/12/2020
Chương 40. Mùi hương(1) 1.722 1687 10/12/2020
Chương 41. Mùi hương(2) 2.900 1654 10/12/2020
Chương 42. Mùi hương(3) 2.692 1630 10/12/2020
Chương 43. Mang thai(1) 1.843 2253 10/12/2020
Chương 44. Mang thai(2) 2.515 2183 10/12/2020
Chương 45. Mang thai(3) 2.796 1481 10/12/2020
Chương 46. Trả giá(1) 1.983 1780 10/12/2020
Chương 47. Trả giá(2) 3.505 1688 10/12/2020
Chương 48. Trả giá(3) 1.950 1520 10/12/2020
Chương 49. Sinh sản(1) 1.816 1662 10/12/2020
Chương 50. Sinh sản(2) 2.572 1661 10/12/2020
Chương 51. Sinh sản(3) 2.110 1715 11/12/2020
Chương 52. Ra đời(1) 2.236 1782 11/12/2020
Chương 53. Ra đời(2) 2.489 1766 11/12/2020
Chương 54. Ra đời(3) 2.659 1802 11/12/2020
Chương 55. Lạc viên(1) 2.475 1684 11/12/2020
Chương 56. Lạc viên(2) 2.493 1439 11/12/2020
Chương 57. Lạc viên(3) 1.873 1389 11/12/2020
Chương 58. Nguồn suối(1) 2.121 1374 11/12/2020
Chương 59. Nguồn suối(2) 3.024 932 11/12/2020
Chương 60. Nguồn suối(3) 2.202 1236 11/12/2020
Chương 61. Trái cấm(1) 1.458 1417 11/12/2020
Chương 62. Trái cấm(2 2.666 1392 11/12/2020
Chương 63. Trái cấm(3) 2.257 1376 11/12/2020
Chương 64. Chia cách(1) 2.641 1240 11/12/2020
Chương 65. Chia cách(2) 3.491 1139 11/12/2020
Chương 66. Chia cách(3) 4.543 732 11/12/2020
Chương 67. Chờ đợi(1 1.601 961 11/12/2020
Chương 68. Chờ đợi(2) 3.248 870 11/12/2020
Chương 69. Chờ đợi(3) 3.167 896 11/12/2020
Chương 70. Tìm kiếm(1) 2.197 950 11/12/2020
Chương 71. Tìm kiếm(2) 3.233 946 11/12/2020
Chương 72. Tìm kiếm(3) 3.311 1306 11/12/2020
Chương 73. Bên nhau(1) 3.860 809 11/12/2020
Chương 74. Bên nhau(2) 4.008 807 11/12/2020
Chương 75. Bên nhau(3) 3.679 924 11/12/2020
76 Ngoại truyện. Trên thiên đường dưới nhân gian(1) 2.901 644 11/12/2020
77 Ngoại truyện. Trên thiên đường dưới nhân gian(2) 6.776 481 11/12/2020
78 Ngoại truyện. Trên thiên đường dưới nhân gian(3) 5.170 424 11/12/2020
79 Ngoại truyện. Hy vọng 989 399 11/12/2020
80 Ngoại truyện. Mùa xuân ở Mira 7.172 383 11/12/2020
81 Ngoại truyện 3.2. Mùa xuân ở Mira 7.748 317 11/12/2020
82 Ngoại truyện 3.3. Mùa xuân ở Mira 3.964 305 11/12/2020
83 Ngoại truyện 4. Mùa xuân ở Mira - trước xuân 2.212 320 11/12/2020
84 Ngoại truyện 5.1. Toàn tập xử lý thịt đến từ những vì sao(1) 3.665 452 11/12/2020
85 Ngoại truyện 5.2 4.017 383 11/12/2020
86 Ngoại truyện 5.3 3.017 354 11/12/2020
87 Ngoại truyện 6.1. Như em mong muốn 5.903 410 11/12/2020
88 Ngoại truyện 6.2. Như em mong muốn 4.654 315 11/12/2020
89 Ngoại truyện 6.3. Như em mong muốn 4.751 386 11/12/2020
90 Ngoại truyện 7. Giấc mơ của Jonah. 5.732 473 11/12/2020
Bình Luận (183 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1087 lượt đánh giá
53658 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.245.146
Yêu thích: 484575
434
Danh vọng tích lũy: 1940
MP: 694992
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1954061
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1630475
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước