Tìm nhanh
ĐÁP ÁN
Tác giả: Trầm Trầm
Dịch giả/Editor: Kỳ Kỳ
Designer: [L.A]_Vy Tần
Tổng chương: 40
Tình trạng: Đang tiến hành
Văn án: Văn án

Xa cách gặp lại, chỉ muốn ngủ với anh ngàn vạn lần.

Lý do Phàn Khải Chanh nhớ Kim Húc mãi, muốn quên cũng không được chỉ có một:

Kim Húc là thuốc phiện dục vọng

Không có được lại càng muốn

Ngay lúc cô nhìn thấu được mình sẽ cô đơn ở quãng đời còn lại

Thì có một ngày bọn họ gặp lại nhau

Thật giống như con người vừa cực đoan vừa hai mặt. . .

Kỹ sư VS Nhiếp ảnh gia

Song hướng yêu thầm + Song C + HE + Cốt truyện có thịt
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Story begin XEM 682 8835 11/06/2020
Chương 2: Quả vải đầu tiên XEM 1.057 7629 11/06/2020
Chương 3: Quả vải thứ hai XEM 746 8395 11/06/2020
Chương 4: Quá khứ (1) XEM 1.039 6454 12/06/2020
Chương 5: Quả vải thứ ba XEM 827 5973 12/06/2020
Chương 6: Quả vải thứ tư XEM 827 7329 12/06/2020
Chương 7: Quả vải thứ năm XEM 1.272 5903 13/06/2020
Chương 8: Quả vải thứ sáu (hơi H) XEM 1.053 10676 13/06/2020
Chương 9: Quá khứ (2) XEM 783 9017 14/06/2020
Chương 10: Quả vải thứ bảy XEM 893 7413 15/06/2020
Chương 11: Quả vải thứ tám XEM 1.170 7017 16/06/2020
Chương 12: Quả vải thứ chín (hơi H) XEM 1.244 8293 17/06/2020
Chương 13: Quả vải thứ mười XEM 821 6365 18/06/2020
Chương 14: Quá khứ (3) XEM 916 6063 19/06/2020
Chương 15: Quả vải thứ mười một XEM 971 6197 20/06/2020
Chương 16: Quả vải thứ mười hai (hơi H) XEM 1.454 10003 21/06/2020
Chương 17: Quả vải thứ mười ba XEM 732 5137 30/06/2020
Chương 18: Quả vải thứ mười bốn (hơi H) XEM 1.636 6492 04/07/2020
Chương 19: Quả vải thứ mười lăm XEM 1.096 4370 22/07/2020
Chương 20: Quả vải thứ mười sáu XEM 807 3920 28/07/2020
Chương 21: Quá khứ (cuối) XEM 574 4704 18/08/2020
Chương 22: Quả vải thứ mười bảy 66 MP 1.021 1122 24/02/2021
Chương 23: Quả vải thứ mười tám 55 MP 969 1159 02/03/2021
Chương 24: Quả vải thứ mười chín 55 MP 535 1187 09/03/2021
Chương 25: Quả vải thứ hai mươi (H) XEM 1.162 2957 22/03/2021
Chương 26: Quả vải thứ hai mươi mốt XEM 1.252 1650 10/04/2021
Bình Luận (156 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
BẠN TRAI KHÔNG GẶP MẶT Tác giả: Sơn Chi Tử Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
836 lượt đánh giá
78329 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 25.539
Yêu thích: 5267
56
Danh vọng tích lũy: 1904
MP: 2938
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Yêu thích: 123672
Danh vọng tích lũy: 3304
MP: 171950
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước