Tìm nhanh
ĐÃI THIÊN HOA KHAI
Tác giả: Độc Độc
Dịch giả/Editor: [L.A]_Tangguo
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 141
Chương mới nhất: CHƯƠNG 141
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Mục tiêu của Minh Đức đế trước giờ luôn là: Thiên hạ thái bình, sủng muội muội.
Sau khi Trạm Liên trọng sinh với thân phận mới, Minh Đức đế lại có cái mục tiêu mới:
Thiên hạ thái bình, đổi phương thức sủng muội muội.
Khuyến cáo:
Ngọt ngọt ngọt, sủng sủng sủng. Xem Liên Hoa Nhi ngốc cứ như thế bị ca ca của nàng sủng lên trời như thế nào, cái này thật cũng là vấn đề đó.
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.346 11010 02/10/2019
Chương 2 3.324 7706 02/10/2019
Chương 3 2.763 5910 07/10/2019
Chương 4  2.401 5744 07/10/2019
Chương 5 2.797 5829 07/10/2019
Chương 6 3.828 5679 07/10/2019
Chương 7 3.027 5525 07/10/2019
Chương 8  2.888 5820 07/10/2019
Chương 9 5.587 4962 07/10/2019
Chương 10 4.566 5479 07/10/2019
Chương 11 3.220 4855 07/10/2019
Chương 12 2.675 4443 07/10/2019
Chương 13  3.524 4585 07/10/2019
Chương 14  3.183 4622 07/10/2019
Chương 15  2.805 4840 07/10/2019
Chương 16  3.277 4742 07/10/2019
Chương 17 3.011 4452 07/10/2019
Chương 18 3.357 4613 07/10/2019
Chương 19 3.102 5025 07/10/2019
Chương 20 3.147 5422 07/10/2019
CHƯƠNG 21 2.468 5440 09/10/2019
CHƯƠNG 22 2.255 5240 10/10/2019
CHƯƠNG 23 2.530 5252 11/10/2019
CHƯƠNG 24 2.232 4662 12/10/2019
CHƯƠNG 25 2.509 4627 12/10/2019
CHƯƠNG 26 2.835 5077 16/10/2019
CHƯƠNG 27 2.047 4954 17/10/2019
CHƯƠNG 28 3.833 4638 18/10/2019
CHƯƠNG 29 3.709 4737 24/10/2019
CHƯƠNG 30 2.319 4186 25/10/2019
CHƯƠNG 31  2.139 4273 24/10/2019
CHƯƠNG 32 2.238 4429 25/10/2019
CHƯƠNG 33: 2.412 3870 26/10/2019
CHƯƠNG 34 2.657 4082 30/10/2019
CHƯƠNG 35 2.495 4036 31/10/2019
CHƯƠNG 36 2.671 3721 01/11/2019
CHƯƠNG 37 2.259 3690 02/11/2019
CHƯƠNG 38: 2.257 3530 06/11/2019
CHƯƠNG 39 2.700 3524 07/11/2019
CHƯƠNG 40: 2.985 3765 08/11/2019
CHƯƠNG 41: 2.323 3526 09/11/2019
CHƯƠNG 42: 2.390 3375 13/11/2019
CHƯƠNG 43: 2.908 3305 14/11/2019
CHƯƠNG 44: 2.515 3341 15/11/2019
CHƯƠNG 45 2.532 3665 16/11/2019
CHƯƠNG 46 2.362 3299 20/11/2019
CHƯƠNG 47 2.771 3320 21/11/2019
CHƯƠNG 48 2.779 3284 22/11/2019
CHƯƠNG 49 3.113 3282 23/11/2019
CHƯƠNG 50 2.341 3427 27/11/2019
CHƯƠNG 51 2.481 3307 28/11/2019
CHƯƠNG 52 2.460 3230 29/11/2019
CHƯƠNG 53 2.360 3083 30/11/2019
CHƯƠNG 54 2.556 2998 04/12/2019
CHƯƠNG 55 2.288 3183 05/12/2019
CHƯƠNG 56 2.189 3113 06/12/2019
CHƯƠNG 57 2.520 3127 07/12/2019
CHƯƠNG 58 3.714 3007 11/12/2019
CHƯƠNG 59 3.059 3017 12/12/2019
CHƯƠNG 60 2.518 3158 13/12/2019
CHƯƠNG 61 2.436 3115 14/12/2019
CHƯƠNG 62 2.524 2992 18/12/2019
CHƯƠNG 63 2.869 2998 19/12/2019
CHƯƠNG 64 2.288 3145 20/12/2019
CHƯƠNG 65 2.438 2894 21/12/2019
CHƯƠNG 66 2.579 2996 25/12/2019
CHƯƠNG 67 2.553 2860 25/12/2019
CHƯƠNG 68 2.939 3201 26/12/2019
CHƯƠNG 69 2.651 2944 27/12/2019
CHƯƠNG 70 2.166 3277 28/12/2019
CHƯƠNG 71 2.060 3421 15/01/2020
CHƯƠNG 72 2.274 3257 16/01/2020
CHƯƠNG 73 2.482 3323 17/01/2020
CHƯƠNG 74 2.356 2987 18/01/2020
CHƯƠNG 75 2.450 3071 22/01/2020
CHƯƠNG 76 2.441 2961 23/01/2020
CHƯƠNG 77 2.358 3241 24/01/2020
CHƯƠNG 78 3.187 3383 25/01/2020
CHƯƠNG 79 2.003 3040 25/01/2020
CHƯƠNG 80 1.340 3296 25/01/2020
CHƯƠNG 81 2.198 3078 29/01/2020
CHƯƠNG 82 2.277 2823 30/01/2020
CHƯƠNG 83 2.118 2818 31/01/2020
CHƯƠNG 84 2.195 2597 01/02/2020
CHƯƠNG 85 1.928 2576 05/02/2020
CHƯƠNG 86 2.427 2558 06/02/2020
CHƯƠNG 87 2.217 2759 07/02/2020
CHƯƠNG 88 2.274 2578 08/02/2020
CHƯƠNG 89 2.202 2499 12/02/2020
CHƯƠNG 90 2.305 2789 13/02/2020
CHƯƠNG 91 1.543 2532 14/02/2020
CHƯƠNG 92 1.790 2338 14/02/2020
CHƯƠNG 93 2.131 2372 15/02/2020
CHƯƠNG 94 1.911 2374 19/02/2020
CHƯƠNG 95 1.890 2296 20/02/2020
CHƯƠNG 96 2.061 2355 21/02/2020
CHƯƠNG 97 1.989 2441 22/02/2020
CHƯƠNG 98 2.288 2196 26/02/2020
CHƯƠNG 99 1.718 2530 27/02/2020
CHƯƠNG 100 2.202 2483 28/02/2020
CHƯƠNG 101 1.618 2313 29/02/2020
CHƯƠNG 102 1.682 2220 04/03/2020
CHƯƠNG 103 1.696 2287 05/03/2020
CHƯƠNG 104 2.365 2285 06/03/2020
CHƯƠNG 105 2.710 2171 07/03/2020
CHƯƠNG 106 2.087 2012 11/03/2020
CHƯƠNG 107 1.595 2338 12/03/2020
CHƯƠNG 108 1.539 2115 13/03/2020
CHƯƠNG 109 1.500 2194 14/03/2020
CHƯƠNG 110 2.052 2128 18/03/2020
CHƯƠNG 111 2.140 2201 19/03/2020
CHƯƠNG 112 1.483 2265 20/03/2020
CHƯƠNG 113 1.575 2246 21/03/2020
CHƯƠNG 114 1.509 2038 25/03/2020
CHƯƠNG 115 1.626 2642 26/03/2020
CHƯƠNG 116 1.621 2113 27/03/2020
CHƯƠNG 117 3.508 2152 28/03/2020
CHƯƠNG 118 1.962 2035 01/04/2020
CHƯƠNG 119 1.766 2092 02/04/2020
CHƯƠNG 120 1.977 2305 03/04/2020
CHƯƠNG 121 1.607 2118 04/04/2020
CHƯƠNG 122 1.626 2046 08/04/2020
CHƯƠNG 123 1.565 2047 09/04/2020
CHƯƠNG 124 1.691 2058 10/04/2020
CHƯƠNG 125 1.550 2214 11/04/2020
CHƯƠNG 126 1.630 2118 15/04/2020
CHƯƠNG 127 2.941 2143 16/04/2020
CHƯƠNG 128 2.788 2107 17/04/2020
CHƯƠNG 129 1.824 2154 18/04/2020
CHƯƠNG 130 1.972 2199 22/04/2020
CHƯƠNG 131 1.750 3040 23/04/2020
CHƯƠNG 132 1.676 1798 24/04/2020
CHƯƠNG 133 1.492 1616 24/04/2020
CHƯƠNG 134 1.359 1532 25/04/2020
CHƯƠNG 135 1.407 1456 29/04/2020
CHƯƠNG 136 1.786 1410 30/04/2020
CHƯƠNG 137 2.614 1513 01/05/2020
CHƯƠNG 138 1.609 1431 01/05/2020
CHƯƠNG 139 2.079 1494 01/05/2020
CHƯƠNG 140 1.925 1508 01/05/2020
CHƯƠNG 141 2.197 1884 01/05/2020
Bình Luận (498 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
13242 lượt đánh giá
368486 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 146.533
Yêu thích: 85423
223
Danh vọng tích lũy: 8107
MP: 346555
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1954118
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1630475
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước