Tìm nhanh
CUỘC SỐNG CẨU HUYẾT CỦA TA VÀ PHU QUÂN
Dịch giả/Editor: [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Designer: Chưa cập nhật
Tổng chương: 78
Chương mới nhất: Chương 78
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án:
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 1.503 14269 21/09/2019
Chương 2 1.476 7682 21/09/2019
Chương 3 2.326 6460 21/09/2019
Chương 4 2.303 5757 30/09/2019
Chương 5 1.464 5179 30/09/2019
Chương 6 1.989 4889 30/09/2019
Chương 7 1.716 4568 30/09/2019
Chương 8 1.955 5093 30/09/2019
Chương 9 1.878 4856 30/09/2019
Chương 10 1.086 4589 30/09/2019
Chương 11 2.875 4712 30/09/2019
Chương 12 2.143 4307 30/09/2019
Chương 13 1.878 3837 30/09/2019
Chương 14 5.290 3828 30/09/2019
Chương 15 2.024 3521 30/09/2019
Chương 16 2.033 3466 30/09/2019
Chương 17 1.902 3289 30/09/2019
Chương 18 2.329 3460 30/09/2019
Chương 19 2.354 4303 01/10/2019
Chương 20 1.648 3860 01/10/2019
Chương 21 1.871 3379 01/10/2019
Chương 22 1.304 3145 01/10/2019
Chương 23 1.727 3506 01/10/2019
Chương 24 1.630 3103 01/10/2019
Chương 25 2.692 3100 01/10/2019
Chương 26 2.594 3319 01/10/2019
Chương 27 1.188 2842 01/10/2019
Chương 28 1.362 2857 01/10/2019
Chương 29 2.967 2931 01/10/2019
Chương 30 1.982 3029 01/10/2019
Chương 31 2.229 3034 01/10/2019
Chương 32 2.308 2646 01/10/2019
Chương 33 1.190 2481 01/10/2019
Chương 34 2.372 2502 01/10/2019
Chương 35 962 2460 01/10/2019
Chương 36 1.136 2344 01/10/2019
Chương 37 1.123 2600 01/10/2019
Chương 38 927 2370 01/10/2019
Chương 39 944 2241 01/10/2019
Chương 40 1.327 2447 01/10/2019
Chương 41 809 2236 01/10/2019
Chương 42 1.076 2183 01/10/2019
Chương 43 1.407 2591 01/10/2019
Chương 44 924 2146 01/10/2019
Chương 45 2.367 2252 01/10/2019
Chương 46 976 2203 01/10/2019
Chương 47 889 2102 01/10/2019
Chương 48 795 2143 01/10/2019
Chương 49 991 2026 01/10/2019
Chương 50 1.230 2140 01/10/2019
Chương 51 1.209 2063 01/10/2019
Chương 52 989 2065 01/10/2019
Chương 53 1.091 1931 01/10/2019
Chương 54 730 1950 01/10/2019
Chương 55 1.024 1967 01/10/2019
Chương 56 701 2003 01/10/2019
Chương 57 2.814 2068 01/10/2019
Chương 58 2.776 1932 01/10/2019
Chương 59 777 1933 01/10/2019
Chương 60 1.156 2513 01/10/2019
Chương 61 1.160 2144 01/10/2019
Chương 62 1.052 2726 01/10/2019
Chương 63 1.098 1885 01/10/2019
Chương 64 793 1607 01/10/2019
Chương 65 766 1547 01/10/2019
Chương 66 1.255 1488 01/10/2019
Chương 67 711 1397 01/10/2019
Chương 68 974 1424 01/10/2019
Chương 69 1.142 1439 01/10/2019
Chương 70 1.213 1502 01/10/2019
Chương 71 625 1450 01/10/2019
Chương 72 1.004 1476 01/10/2019
Chương 73 777 1435 01/10/2019
Chương 74 805 1486 01/10/2019
Chương 75 1.781 1498 01/10/2019
Chương 76 3.026 1603 01/10/2019
Chương 77 1.360 1740 01/10/2019
Chương 78 730 1999 01/10/2019
Bình Luận (470 Bình Luận)
Truyện liên quan
CÁCH DUY TRÌ BÍ MẬT Tác giả: Flick Team Đang tiến hành
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1954 lượt đánh giá
117714 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 123.494
Yêu thích: 57322
98
Danh vọng tích lũy: 3527
MP: 74574
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước