Tìm nhanh
CUỘC SỐNG CẨU HUYẾT CỦA TA VÀ PHU QUÂN
Dịch giả/Editor: [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Designer: Chưa cập nhật
Tổng chương: 78
Chương mới nhất: Chương 78
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án:
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.503 12557 21/09/2019
Chương 2 XEM 1.476 6890 21/09/2019
Chương 3 XEM 2.326 5866 21/09/2019
Chương 4 XEM 2.303 5213 30/09/2019
Chương 5 XEM 1.464 4732 30/09/2019
Chương 6 XEM 1.989 4469 30/09/2019
Chương 7 XEM 1.716 4159 30/09/2019
Chương 8 XEM 1.955 4692 30/09/2019
Chương 9 XEM 1.878 4479 30/09/2019
Chương 10 XEM 1.086 4193 30/09/2019
Chương 11 XEM 2.875 4345 30/09/2019
Chương 12 XEM 2.143 3933 30/09/2019
Chương 13 XEM 1.878 3485 30/09/2019
Chương 14 XEM 5.290 3495 30/09/2019
Chương 15 XEM 2.024 3183 30/09/2019
Chương 16 XEM 2.033 3139 30/09/2019
Chương 17 XEM 1.902 3003 30/09/2019
Chương 18 XEM 2.329 3175 30/09/2019
Chương 19 XEM 2.354 4022 01/10/2019
Chương 20 XEM 1.648 3578 01/10/2019
Chương 21 XEM 1.871 3112 01/10/2019
Chương 22 XEM 1.304 2896 01/10/2019
Chương 23 XEM 1.727 3269 01/10/2019
Chương 24 XEM 1.630 2862 01/10/2019
Chương 25 XEM 2.692 2857 01/10/2019
Chương 26 XEM 2.594 3080 01/10/2019
Chương 27 XEM 1.188 2612 01/10/2019
Chương 28 XEM 1.362 2625 01/10/2019
Chương 29 XEM 2.967 2715 01/10/2019
Chương 30 XEM 1.982 2794 01/10/2019
Chương 31 XEM 2.229 2796 01/10/2019
Chương 32 XEM 2.308 2452 01/10/2019
Chương 33 XEM 1.190 2290 01/10/2019
Chương 34 XEM 2.372 2321 01/10/2019
Chương 35 XEM 962 2265 01/10/2019
Chương 36 XEM 1.136 2158 01/10/2019
Chương 37 XEM 1.123 2415 01/10/2019
Chương 38 XEM 927 2201 01/10/2019
Chương 39 XEM 944 2070 01/10/2019
Chương 40 XEM 1.327 2273 01/10/2019
Chương 41 XEM 809 2066 01/10/2019
Chương 42 XEM 1.076 2019 01/10/2019
Chương 43 XEM 1.407 2416 01/10/2019
Chương 44 XEM 924 1970 01/10/2019
Chương 45 XEM 2.367 2081 01/10/2019
Chương 46 XEM 976 2046 01/10/2019
Chương 47 XEM 889 1932 01/10/2019
Chương 48 XEM 795 1981 01/10/2019
Chương 49 XEM 991 1867 01/10/2019
Chương 50 XEM 1.230 1973 01/10/2019
Chương 51 XEM 1.209 1901 01/10/2019
Chương 52 XEM 989 1898 01/10/2019
Chương 53 XEM 1.091 1775 01/10/2019
Chương 54 XEM 730 1794 01/10/2019
Chương 55 XEM 1.024 1811 01/10/2019
Chương 56 XEM 701 1852 01/10/2019
Chương 57 XEM 2.814 1893 01/10/2019
Chương 58 XEM 2.776 1754 01/10/2019
Chương 59 XEM 777 1775 01/10/2019
Chương 60 XEM 1.156 2356 01/10/2019
Chương 61 XEM 1.160 1962 01/10/2019
Chương 62 XEM 1.052 2492 01/10/2019
Chương 63 1.098 1709 01/10/2019
Chương 64 793 1449 01/10/2019
Chương 65 766 1401 01/10/2019
Chương 66 1.255 1355 01/10/2019
Chương 67 711 1275 01/10/2019
Chương 68 974 1305 01/10/2019
Chương 69 1.142 1322 01/10/2019
Chương 70 1.213 1381 01/10/2019
Chương 71 625 1328 01/10/2019
Chương 72 1.004 1353 01/10/2019
Chương 73 777 1313 01/10/2019
Chương 74 805 1363 01/10/2019
Chương 75 1.781 1372 01/10/2019
Chương 76 3.026 1480 01/10/2019
Chương 77 1.360 1604 01/10/2019
Chương 78 730 1854 01/10/2019
Bình Luận (381 Bình Luận)
Truyện liên quan
EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG Tác giả: Xuyên Lan Đã hoàn thành
CUỘC HÔN NHÂN HOÀN HẢO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ÁO CHOÀNG CỦA LÃO ĐẠI KHÔNG GIỮ NỔI Tác giả: Cố Liễu Nguyệt Đang tiến hành
LOST THINGS Tác giả: Kira, Kimba Đang tiến hành
CHỈ VÌ STELLAR Tác giả: Jin Soo Yun, Nana So, So Hwa Ki Đang tiến hành
NỮ CHÍNH HẮC ÁM MUỐN BIẾN TÔI THÀNH MẸ KẾ Tác giả: Hari Heen, Muk Kamki Đang tiến hành
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM Tác giả: Tinh Không Xã Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
1635 lượt đánh giá
109645 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 123.494
Yêu thích: 52218
92
Danh vọng tích lũy: 2527
MP: 74574
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước