Tìm nhanh
CUỘC SỐNG CẨU HUYẾT CỦA TA VÀ PHU QUÂN
Dịch giả/Editor: [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Designer: Chưa cập nhật
Tổng chương: 78
Chương mới nhất: Chương 78
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án:
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.503 11433 21/09/2019
Chương 2 XEM 1.476 6401 21/09/2019
Chương 3 XEM 2.326 5547 21/09/2019
Chương 4 XEM 2.303 4911 30/09/2019
Chương 5 XEM 1.464 4456 30/09/2019
Chương 6 XEM 1.989 4203 30/09/2019
Chương 7 XEM 1.716 3906 30/09/2019
Chương 8 XEM 1.955 4442 30/09/2019
Chương 9 XEM 1.878 4239 30/09/2019
Chương 10 XEM 1.086 3959 30/09/2019
Chương 11 XEM 2.875 4115 30/09/2019
Chương 12 XEM 2.143 3729 30/09/2019
Chương 13 XEM 1.878 3294 30/09/2019
Chương 14 XEM 5.290 3313 30/09/2019
Chương 15 XEM 2.024 3015 30/09/2019
Chương 16 XEM 2.033 2964 30/09/2019
Chương 17 XEM 1.902 2843 30/09/2019
Chương 18 XEM 2.329 3009 30/09/2019
Chương 19 XEM 2.354 3842 01/10/2019
Chương 20 XEM 1.648 3399 01/10/2019
Chương 21 XEM 1.871 2953 01/10/2019
Chương 22 XEM 1.304 2719 01/10/2019
Chương 23 XEM 1.727 3081 01/10/2019
Chương 24 XEM 1.630 2718 01/10/2019
Chương 25 XEM 2.692 2694 01/10/2019
Chương 26 XEM 2.594 2924 01/10/2019
Chương 27 XEM 1.188 2454 01/10/2019
Chương 28 XEM 1.362 2457 01/10/2019
Chương 29 XEM 2.967 2586 01/10/2019
Chương 30 XEM 1.982 2662 01/10/2019
Chương 31 XEM 2.229 2652 01/10/2019
Chương 32 XEM 2.308 2328 01/10/2019
Chương 33 XEM 1.190 2181 01/10/2019
Chương 34 XEM 2.372 2210 01/10/2019
Chương 35 XEM 962 2162 01/10/2019
Chương 36 XEM 1.136 2060 01/10/2019
Chương 37 XEM 1.123 2328 01/10/2019
Chương 38 XEM 927 2102 01/10/2019
Chương 39 XEM 944 1975 01/10/2019
Chương 40 XEM 1.327 2160 01/10/2019
Chương 41 XEM 809 1982 01/10/2019
Chương 42 XEM 1.076 1934 01/10/2019
Chương 43 XEM 1.407 2324 01/10/2019
Chương 44 XEM 924 1862 01/10/2019
Chương 45 XEM 2.367 1988 01/10/2019
Chương 46 XEM 976 1958 01/10/2019
Chương 47 XEM 889 1830 01/10/2019
Chương 48 XEM 795 1874 01/10/2019
Chương 49 XEM 991 1771 01/10/2019
Chương 50 XEM 1.230 1869 01/10/2019
Chương 51 XEM 1.209 1802 01/10/2019
Chương 52 XEM 989 1802 01/10/2019
Chương 53 XEM 1.091 1684 01/10/2019
Chương 54 XEM 730 1702 01/10/2019
Chương 55 XEM 1.024 1722 01/10/2019
Chương 56 XEM 701 1763 01/10/2019
Chương 57 XEM 2.814 1807 01/10/2019
Chương 58 XEM 2.776 1656 01/10/2019
Chương 59 XEM 777 1680 01/10/2019
Chương 60 XEM 1.156 2247 01/10/2019
Chương 61 XEM 1.160 1838 01/10/2019
Chương 62 XEM 1.052 2325 01/10/2019
Chương 63 1.098 1620 01/10/2019
Chương 64 793 1382 01/10/2019
Chương 65 766 1340 01/10/2019
Chương 66 1.255 1290 01/10/2019
Chương 67 711 1220 01/10/2019
Chương 68 974 1253 01/10/2019
Chương 69 1.142 1266 01/10/2019
Chương 70 1.213 1329 01/10/2019
Chương 71 625 1278 01/10/2019
Chương 72 1.004 1302 01/10/2019
Chương 73 777 1258 01/10/2019
Chương 74 805 1307 01/10/2019
Chương 75 1.781 1316 01/10/2019
Chương 76 3.026 1419 01/10/2019
Chương 77 1.360 1542 01/10/2019
Chương 78 730 1776 01/10/2019
Bình Luận (369 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
NGUỒN GỐC MUÔN LOÀI Tác giả: Updating Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
1655 lượt đánh giá
106050 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 123.494
Yêu thích: 50652
89
Danh vọng tích lũy: 2527
MP: 74574
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước