Tìm nhanh
CHẤT NỮ
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 190
Chương mới nhất: Chương 190
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Chỉ vì một câu "Họa quốc yêu cơ" của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng thân là chất nữ phải ăn nhờ ở đậu, khổ càng thêm khổ.

Hôm nay nàng bỏ hết tất cả làm lại từ đầu, tuyệt đối không lấy sắc làm người. Chẳng qua là lần này nàng nữ giả nam trang, một lòng dựa vào tài nghệ kiếm sống, vì sao Hoàng Thái tử lại nói mắt nàng chứa xuân sắc, nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?

Nàng vội vàng giải thích, muốn nói với Thái tử, ngài thật sự nhìn lầm rồi. Thế nhưng Thái tử điện hạ lại nói: Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.096 18451 17/12/2019
Chương 2 XEM 2.744 12987 17/12/2019
Chương 3 XEM 2.832 11820 17/12/2019
Chương 4 XEM 2.790 10946 17/12/2019
Chương 5 XEM 2.713 11065 17/12/2019
Chương 6 XEM 2.879 10791 17/12/2019
Chương 7 XEM 2.631 10523 17/12/2019
Chương 8 XEM 2.627 10803 17/12/2019
Chương 9 XEM 2.733 10581 17/12/2019
Chương 10 XEM 2.546 10804 17/12/2019
Chương 11 XEM 2.552 10123 18/12/2019
Chương 12 XEM 2.808 9569 19/12/2019
Chương 13 XEM 2.412 9458 20/12/2019
Chương 14 XEM 2.718 9145 21/12/2019
Chương 15 XEM 2.498 9383 22/12/2019
Chương 16 XEM 2.491 9098 23/12/2019
Chương 17 XEM 2.590 9074 24/12/2019
Chương 18 XEM 3.026 9202 25/12/2019
Chương 19 XEM 2.539 8988 25/12/2019
Chương 20 XEM 2.624 9408 25/12/2019
Chương 21 XEM 4.565 10012 26/12/2019
Chương 22 4.056 7339 27/12/2019
Chương 23 XEM 2.547 8886 28/12/2019
Chương 24 XEM 5.074 8840 29/12/2019
Chương 25 4.759 7246 30/12/2019
Chương 26 XEM 2.796 8965 31/12/2019
Chương 27 XEM 2.536 8593 01/01/2020
Chương 28 XEM 2.831 8355 02/01/2020
Chương 29 XEM 2.506 8517 03/01/2020
Chương 30 3.035 7206 04/01/2020
Chương 31 2.712 6801 05/01/2020
Chương 32 XEM 2.665 7980 06/01/2020
Chương 33 2.596 6589 07/01/2020
Chương 34 XEM 2.638 7725 08/01/2020
Chương 35 XEM 2.642 7848 09/01/2020
Chương 36 XEM 2.504 7667 10/01/2020
Chương 37 XEM 2.507 7730 11/01/2020
Chương 38 2.405 6355 12/01/2020
Chương 39 XEM 2.482 7604 13/01/2020
Chương 40 XEM 2.420 7903 14/01/2020
Chương 41 XEM 2.854 8272 15/01/2020
Chương 42 2.561 6620 16/01/2020
Chương 43 XEM 2.596 7889 17/01/2020
Chương 44 XEM 2.687 8226 18/01/2020
Chương 45 2.712 6593 19/01/2020
Chương 46 XEM 2.763 7877 20/01/2020
Chương 47 XEM 2.712 7761 21/01/2020
Chương 48 XEM 2.841 7846 22/01/2020
Chương 49 XEM 2.866 7903 23/01/2020
Chương 50 2.653 6460 24/01/2020
Chương 51 XEM 3.291 7833 25/01/2020
Chương 52 XEM 2.685 7936 26/01/2020
Chương 53 20 MP 2.613 6326 26/01/2020
Chương 54 XEM 2.791 7563 26/01/2020
Chương 55 3.156 6296 26/01/2020
Chương 56 XEM 2.837 7543 26/01/2020
Chương 57 XEM 2.471 7335 27/01/2020
Chương 58 XEM 2.627 7593 27/01/2020
Chương 59 2.953 6231 28/01/2020
Chương 60 2.617 6332 29/01/2020
Chương 61 XEM 2.547 7821 30/01/2020
Chương 62 2.700 6382 31/01/2020
Chương 63 XEM 2.582 7261 01/02/2020
Chương 64 XEM 2.631 7877 02/02/2020
Chương 65 2.840 5977 03/02/2020
Chương 66 XEM 2.467 7063 04/02/2020
Chương 67 XEM 2.552 7113 05/02/2020
Chương 68 2.520 5874 06/02/2020
Chương 69 XEM 2.797 7021 07/02/2020
Chương 70 2.716 5813 08/02/2020
Chương 71 2.543 5772 09/02/2020
Chương 72 XEM 2.705 6965 10/02/2020
Chương 73 XEM 2.782 6810 11/02/2020
Chương 74 2.902 5599 12/02/2020
Chương 75 XEM 2.788 6785 13/02/2020
Chương 76 XEM 2.535 6606 14/02/2020
Chương 77 XEM 2.622 6424 15/02/2020
Chương 78 XEM 2.678 6374 15/02/2020
Chương 79 XEM 2.532 6374 15/02/2020
Chương 80 2.735 5333 16/02/2020
Chương 81 XEM 2.484 6143 17/02/2020
Chương 82 2.611 5332 18/02/2020
Chương 83 XEM 2.791 5680 19/02/2020
Chương 84 2.729 4744 20/02/2020
Chương 85 XEM 2.572 5885 21/02/2020
Chương 86 XEM 2.596 5835 22/02/2020
Chương 87 XEM 2.723 5674 23/02/2020
Chương 88 XEM 2.535 5806 24/02/2020
Chương 89 2.744 4758 25/02/2020
Chương 90 XEM 2.780 5831 26/02/2020
Chương 91 XEM 2.543 5705 27/02/2020
Chương 92 2.794 5072 28/02/2020
Chương 93 XEM 2.719 6077 29/02/2020
Chương 94 XEM 2.668 5868 01/03/2020
Chương 95 XEM 2.700 5795 02/03/2020
Chương 96 XEM 2.790 5803 03/03/2020
Chương 97 2.843 4703 04/03/2020
Chương 98 XEM 2.655 5577 05/03/2020
Chương 99 2.801 4822 06/03/2020
Chương 100 XEM 2.766 5979 07/03/2020
Chương 101 XEM 2.668 5817 08/03/2020
Chương 102 XEM 2.652 5633 09/03/2020
Chương 103 XEM 2.653 5940 10/03/2020
Chương 104 XEM 2.736 5674 11/03/2020
Chương 105 33 MP 2.962 4838 12/03/2020
Chương 106 XEM 2.753 5757 13/03/2020
Chương 107 XEM 2.864 5925 14/03/2020
Chương 108 33 MP 2.933 4739 15/03/2020
Chương 109 XEM 2.956 5551 16/03/2020
Chương 110 XEM 2.782 5588 17/03/2020
Chương 111 33 MP 3.049 4598 18/03/2020
Chương 112 XEM 2.802 5586 19/03/2020
Chương 113 XEM 2.600 5331 20/03/2020
Chương 114 XEM 2.700 5592 21/03/2020
Chương 115 XEM 2.666 5454 22/03/2020
Chương 116 33 MP 2.784 4722 23/03/2020
Chương 117 XEM 2.808 5289 25/03/2020
Chương 118 XEM 2.680 5040 26/03/2020
Chương 119 XEM 2.518 5414 27/03/2020
Chương 120 33 MP 2.646 4957 28/03/2020
Chương 121 33 MP 2.997 4898 29/03/2020
Chương 122 XEM 2.754 5523 30/03/2020
Chương 123 33 MP 2.819 4894 31/03/2020
Chương 124 33 MP 2.995 4777 01/04/2020
Chương 125 XEM 2.985 5691 02/04/2020
Chương 126 XEM 2.845 5526 03/04/2020
Chương 127 XEM 2.675 5349 04/04/2020
Chương 128 XEM 2.798 5702 06/04/2020
Chương 129 XEM 2.760 5005 07/04/2020
Chương 130 33 MP 2.838 4885 08/04/2020
Chương 131 XEM 2.798 5336 09/04/2020
Chương 132 XEM 2.843 5709 10/04/2020
Chương 133 33 MP 2.803 4921 11/04/2020
Chương 134 XEM 2.902 5346 12/04/2020
Chương 135 XEM 2.879 5375 13/04/2020
Chương 136 XEM 2.720 5763 14/04/2020
Chương 137 XEM 2.825 5439 15/04/2020
Chương 138 XEM 2.838 5276 16/04/2020
Chương 139 XEM 2.708 5272 17/04/2020
Chương 140 33 MP 3.194 5069 18/04/2020
Chương 141 XEM 2.770 5345 19/04/2020
Chương 142 33 MP 2.826 4972 20/04/2020
Chương 143 XEM 2.595 5261 21/04/2020
Chương 144 XEM 2.726 5558 22/04/2020
Chương 145 XEM 2.704 5583 23/04/2020
Chương 146 XEM 2.748 5539 24/04/2020
Chương 147 XEM 2.819 5490 25/04/2020
Chương 148 33 MP 2.984 4459 26/04/2020
Chương 149 XEM 2.814 5153 27/04/2020
Chương 150 33 MP 2.693 4459 28/04/2020
Chương 151 XEM 2.634 5388 29/04/2020
Chương 152 2.843 4347 30/04/2020
Chương 153 XEM 2.827 5154 01/05/2020
Chương 154 44 MP 2.804 4295 02/05/2020
Chương 155 XEM 2.755 5273 03/05/2020
Chương 156 XEM 2.813 5118 04/05/2020
Chương 157 XEM 2.717 4826 05/05/2020
Chương 158 XEM 2.830 5052 06/05/2020
Chương 159 44 MP 3.103 4294 07/05/2020
Chương 160 XEM 2.761 5264 08/05/2020
Chương 161 XEM 2.757 5204 09/05/2020
Chương 162 XEM 2.635 5478 10/05/2020
Chương 163 44 MP 2.721 4634 11/05/2020
Chương 164 XEM 2.558 5238 12/05/2020
Chương 165 XEM 2.700 5403 13/05/2020
Chương 166 XEM 2.764 5472 14/05/2020
Chương 167 44 MP 2.776 4499 15/05/2020
Chương 168 XEM 2.648 5671 16/05/2020
Chương 169 44 MP 2.784 4442 17/05/2020
Chương 170 XEM 2.682 5541 18/05/2020
Chương 171 44 MP 2.610 4629 19/05/2020
Chương 172 XEM 2.741 5484 20/05/2020
Chương 173 XEM 2.642 5451 21/05/2020
Chương 174 44 MP 2.746 4570 22/05/2020
Chương 175 XEM 2.520 5222 23/05/2020
Chương 176 44 MP 3.090 4329 24/05/2020
Chương 177 XEM 2.823 5037 25/05/2020
Chương 178 XEM 2.775 5276 26/05/2020
Chương 179 XEM 2.622 6369 27/05/2020
Chương 180 44 MP 2.657 4682 28/05/2020
Chương 181 2.687 4292 29/05/2020
Chương 182 44 MP 2.780 4279 30/05/2020
Chương 183 2.673 4064 31/05/2020
Chương 184 44 MP 2.584 4293 01/06/2020
Chương 185 2.584 4161 02/06/2020
Chương 186 44 MP 2.496 4362 03/06/2020
Chương 187 2.850 3967 04/06/2020
Chương 188 44 MP 2.642 4336 05/06/2020
Chương 189 3.215 4209 06/06/2020
Chương 190 44 MP 3.806 5278 07/06/2020
Bình Luận (697 Bình Luận)
Truyện liên quan
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO Tác giả: Updating Đang tiến hành
ANH ĐỪNG BẮT NẠT EM Tác giả: Xuyên Lan Đang tiến hành
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Tây Sơn Ngư Đang tiến hành
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT Tác giả: Lý Tưởng Hoa Đang tiến hành
DỰNG THIẾP Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Đã hoàn thành
THẤT TRỌNG Tác giả: Giảo Xuân Bính Đã hoàn thành
BẠN TRAI KHÔNG GẶP MẶT Tác giả: Sơn Chi Tử Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
17551 lượt đánh giá
601811 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.059.876
Yêu thích: 432033
474
Danh vọng tích lũy: 7158
MP: 574692
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1578953
Danh vọng tích lũy: 2899
MP: 1524734
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước