Tìm nhanh
CHẤT NỮ
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 190
Chương mới nhất: Chương 190
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Chỉ vì một câu "Họa quốc yêu cơ" của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng thân là chất nữ phải ăn nhờ ở đậu, khổ càng thêm khổ.

Hôm nay nàng bỏ hết tất cả làm lại từ đầu, tuyệt đối không lấy sắc làm người. Chẳng qua là lần này nàng nữ giả nam trang, một lòng dựa vào tài nghệ kiếm sống, vì sao Hoàng Thái tử lại nói mắt nàng chứa xuân sắc, nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?

Nàng vội vàng giải thích, muốn nói với Thái tử, ngài thật sự nhìn lầm rồi. Thế nhưng Thái tử điện hạ lại nói: Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.096 12878 17/12/2019
Chương 2 XEM 2.744 8572 17/12/2019
Chương 3 XEM 2.832 7750 17/12/2019
Chương 4 XEM 2.790 7168 17/12/2019
Chương 5 XEM 2.713 7309 17/12/2019
Chương 6 XEM 2.879 6917 17/12/2019
Chương 7 XEM 2.631 6639 17/12/2019
Chương 8 XEM 2.627 7159 17/12/2019
Chương 9 XEM 2.733 6829 17/12/2019
Chương 10 XEM 2.546 6917 17/12/2019
Chương 11 XEM 2.552 6597 18/12/2019
Chương 12 XEM 2.808 5964 19/12/2019
Chương 13 XEM 2.412 6013 20/12/2019
Chương 14 XEM 2.718 5656 21/12/2019
Chương 15 XEM 2.498 5783 22/12/2019
Chương 16 XEM 2.491 5785 23/12/2019
Chương 17 XEM 2.590 5628 24/12/2019
Chương 18 XEM 3.026 5581 25/12/2019
Chương 19 XEM 2.539 5633 25/12/2019
Chương 20 XEM 2.624 5951 25/12/2019
Chương 21 XEM 4.565 6159 26/12/2019
Chương 22 1515 MP 4.056 4385 27/12/2019
Chương 23 XEM 2.547 5328 28/12/2019
Chương 24 XEM 5.074 5357 29/12/2019
Chương 25 2020 MP 4.759 4214 30/12/2019
Chương 26 XEM 2.796 5480 31/12/2019
Chương 27 XEM 2.536 5024 01/01/2020
Chương 28 XEM 2.831 4847 02/01/2020
Chương 29 XEM 2.506 5080 03/01/2020
Chương 30 2020 MP 3.035 4086 04/01/2020
Chương 31 2020 MP 2.712 3783 05/01/2020
Chương 32 XEM 2.665 4751 06/01/2020
Chương 33 2020 MP 2.596 3660 07/01/2020
Chương 34 XEM 2.638 4492 08/01/2020
Chương 35 XEM 2.642 4537 09/01/2020
Chương 36 XEM 2.504 4432 10/01/2020
Chương 37 XEM 2.507 4464 11/01/2020
Chương 38 2020 MP 2.405 3463 12/01/2020
Chương 39 XEM 2.482 4426 13/01/2020
Chương 40 XEM 2.420 4615 14/01/2020
Chương 41 XEM 2.854 4969 15/01/2020
Chương 42 2020 MP 2.561 3657 16/01/2020
Chương 43 XEM 2.596 4653 17/01/2020
Chương 44 XEM 2.687 4758 18/01/2020
Chương 45 2020 MP 2.712 3593 19/01/2020
Chương 46 XEM 2.763 4477 20/01/2020
Chương 47 XEM 2.712 4437 21/01/2020
Chương 48 XEM 2.841 4426 22/01/2020
Chương 49 XEM 2.866 4538 23/01/2020
Chương 50 2020 MP 2.653 3715 24/01/2020
Chương 51 XEM 3.291 4438 25/01/2020
Chương 52 XEM 2.685 4537 26/01/2020
Chương 53 2020 MP 2.613 3325 26/01/2020
Chương 54 XEM 2.791 4211 26/01/2020
Chương 55 2525 MP 3.156 3361 26/01/2020
Chương 56 XEM 2.837 4297 26/01/2020
Chương 57 XEM 2.471 4148 27/01/2020
Chương 58 XEM 2.627 4409 27/01/2020
Chương 59 3030 MP 2.953 3293 28/01/2020
Chương 60 3535 MP 2.617 3334 29/01/2020
Chương 61 XEM 2.547 4535 30/01/2020
Chương 62 2020 MP 2.700 3422 31/01/2020
Chương 63 XEM 2.582 3997 01/02/2020
Chương 64 XEM 2.631 4558 02/02/2020
Chương 65 2020 MP 2.840 3152 03/02/2020
Chương 66 XEM 2.467 4022 04/02/2020
Chương 67 XEM 2.552 4032 05/02/2020
Chương 68 2020 MP 2.520 3050 06/02/2020
Chương 69 XEM 2.797 3866 07/02/2020
Chương 70 3030 MP 2.716 2977 08/02/2020
Chương 71 2525 MP 2.543 2879 09/02/2020
Chương 72 XEM 2.705 3853 10/02/2020
Chương 73 XEM 2.782 3779 11/02/2020
Chương 74 2525 MP 2.902 2768 12/02/2020
Chương 75 XEM 2.788 3769 13/02/2020
Chương 76 XEM 2.535 3625 14/02/2020
Chương 77 XEM 2.622 3459 15/02/2020
Chương 78 XEM 2.678 3502 15/02/2020
Chương 79 XEM 2.532 3382 15/02/2020
Chương 80 2525 MP 2.735 2588 16/02/2020
Chương 81 XEM 2.484 3176 17/02/2020
Chương 82 2525 MP 2.611 2552 18/02/2020
Chương 83 XEM 2.791 2874 19/02/2020
Chương 84 2525 MP 2.729 2086 20/02/2020
Chương 85 XEM 2.572 3001 21/02/2020
Chương 86 XEM 2.596 2967 22/02/2020
Chương 87 XEM 2.723 2834 23/02/2020
Chương 88 XEM 2.535 2895 24/02/2020
Chương 89 2525 MP 2.744 2156 25/02/2020
Chương 90 XEM 2.780 2913 26/02/2020
Chương 91 XEM 2.543 2831 27/02/2020
Chương 92 2525 MP 2.794 2267 28/02/2020
Chương 93 XEM 2.719 3042 29/02/2020
Chương 94 XEM 2.668 2868 01/03/2020
Chương 95 XEM 2.700 2786 02/03/2020
Chương 96 XEM 2.790 2881 03/03/2020
Chương 97 2525 MP 2.843 2013 04/03/2020
Chương 98 XEM 2.655 2634 05/03/2020
Chương 99 2525 MP 2.801 2065 06/03/2020
Chương 100 XEM 2.766 3023 07/03/2020
Chương 101 XEM 2.668 2709 08/03/2020
Chương 102 XEM 2.652 2747 09/03/2020
Chương 103 XEM 2.653 2864 10/03/2020
Chương 104 XEM 2.736 2717 11/03/2020
Chương 105 2525 MP 2.962 1982 12/03/2020
Chương 106 XEM 2.753 2741 13/03/2020
Chương 107 XEM 2.864 2823 14/03/2020
Chương 108 2525 MP 2.933 1885 15/03/2020
Chương 109 XEM 2.956 2601 16/03/2020
Chương 110 XEM 2.782 2584 17/03/2020
Chương 111 3030 MP 3.049 1744 18/03/2020
Chương 112 XEM 2.802 2436 19/03/2020
Chương 113 XEM 2.600 2376 20/03/2020
Chương 114 XEM 2.700 2620 21/03/2020
Chương 115 XEM 2.666 2491 22/03/2020
Chương 116 2525 MP 2.784 1815 23/03/2020
Chương 117 XEM 2.808 2371 25/03/2020
Chương 118 XEM 2.680 2352 26/03/2020
Chương 119 XEM 2.518 2481 27/03/2020
Chương 120 2525 MP 2.646 1883 28/03/2020
Chương 121 1515 MP 2.997 1998 29/03/2020
Chương 122 XEM 2.754 2406 30/03/2020
Chương 123 1515 MP 2.819 1966 31/03/2020
Chương 124 1515 MP 2.995 1944 01/04/2020
Chương 125 XEM 2.985 2664 02/04/2020
Chương 126 XEM 2.845 2429 03/04/2020
Chương 127 XEM 2.675 2409 04/04/2020
Chương 128 XEM 2.798 2779 06/04/2020
Chương 129 XEM 2.760 2350 07/04/2020
Chương 130 1515 MP 2.838 1984 08/04/2020
Chương 131 XEM 2.798 2335 09/04/2020
Chương 132 XEM 2.843 2621 10/04/2020
Chương 133 2020 MP 2.803 1803 11/04/2020
Chương 134 XEM 2.902 2398 12/04/2020
Chương 135 XEM 2.879 2452 13/04/2020
Chương 136 XEM 2.720 2719 14/04/2020
Chương 137 XEM 2.825 2415 15/04/2020
Chương 138 XEM 2.838 2442 16/04/2020
Chương 139 XEM 2.708 2505 17/04/2020
Chương 140 3030 MP 3.194 1856 18/04/2020
Chương 141 XEM 2.770 2430 19/04/2020
Chương 142 1515 MP 2.826 1973 20/04/2020
Chương 143 XEM 2.595 2401 21/04/2020
Chương 144 XEM 2.726 2599 22/04/2020
Chương 145 XEM 2.704 2562 23/04/2020
Chương 146 XEM 2.748 2504 24/04/2020
Chương 147 XEM 2.819 2512 25/04/2020
Chương 148 2020 MP 2.984 1655 26/04/2020
Chương 149 XEM 2.814 2180 27/04/2020
Chương 150 2525 MP 2.693 1606 28/04/2020
Chương 151 XEM 2.634 2300 29/04/2020
Chương 152 2020 MP 2.843 1693 30/04/2020
Chương 153 XEM 2.827 2153 01/05/2020
Chương 154 2525 MP 2.804 1472 02/05/2020
Chương 155 XEM 2.755 2290 03/05/2020
Chương 156 XEM 2.813 2087 04/05/2020
Chương 157 XEM 2.717 2001 05/05/2020
Chương 158 XEM 2.830 2212 06/05/2020
Chương 159 3030 MP 3.103 1418 07/05/2020
Chương 160 XEM 2.761 2214 08/05/2020
Chương 161 XEM 2.757 2216 09/05/2020
Chương 162 XEM 2.635 2469 10/05/2020
Chương 163 1515 MP 2.721 1753 11/05/2020
Chương 164 XEM 2.558 2242 12/05/2020
Chương 165 XEM 2.700 2348 13/05/2020
Chương 166 XEM 2.764 2363 14/05/2020
Chương 167 2020 MP 2.776 1525 15/05/2020
Chương 168 XEM 2.648 2524 16/05/2020
Chương 169 2020 MP 2.784 1599 17/05/2020
Chương 170 XEM 2.682 2539 18/05/2020
Chương 171 2020 MP 2.610 1562 19/05/2020
Chương 172 XEM 2.741 2323 20/05/2020
Chương 173 XEM 2.642 2301 21/05/2020
Chương 174 1515 MP 2.746 1743 22/05/2020
Chương 175 XEM 2.520 2339 23/05/2020
Chương 176 3030 MP 3.090 1501 24/05/2020
Chương 177 XEM 2.823 2196 25/05/2020
Chương 178 XEM 2.775 2245 26/05/2020
Chương 179 XEM 2.622 3102 27/05/2020
Chương 180 2020 MP 2.657 1707 28/05/2020
Chương 181 2020 MP 2.687 1541 29/05/2020
Chương 182 2020 MP 2.780 1462 30/05/2020
Chương 183 2020 MP 2.673 1397 31/05/2020
Chương 184 2020 MP 2.584 1356 01/06/2020
Chương 185 2020 MP 2.584 1438 02/06/2020
Chương 186 2020 MP 2.496 1365 03/06/2020
Chương 187 2020 MP 2.850 1346 04/06/2020
Chương 188 2020 MP 2.642 1354 05/06/2020
Chương 189 2020 MP 3.215 1525 06/06/2020
Chương 190 2020 MP 3.806 2128 07/06/2020
Bình Luận (627 Bình Luận)
Truyện liên quan
DI CHÂU Tác giả: Oản Đậu GiápChap 73 Phiên ngoại 4 Đã hoàn thành
LÂU NGÀY SINH TÌNH Tác giả: Hắc Miêu Bạch BạchChương 6 Đã hoàn thành
VẬN MỆNH Tác giả: Mặc Vũ Bích CaChương 023: Khó Vào Phủ Duệ Vương Đang tiến hành
Cô thành thiếu niên Tác giả: Tô Mộng ĐắcRa tay cứu giúp Đang tiến hành
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG Tác giả: Chi TrănCHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ Đã hoàn thành
DƯỠNG ĐẾ Tác giả: Cuồng Thượng Gia CuồngChương 24 Đã hoàn thành
ĐỘ ẤM TRÊN MÔI EM Tác giả: Phất Lí Xuyên ÂmChương 63: Phiên ngoại 6 Đã hoàn thành
đánh giá độc giả
10
5140 lượt đánh giá
286769 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.022.857
Yêu thích: 344974
397
Danh vọng tích lũy: 4393
MP: 376292
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1031676
Danh vọng tích lũy: 2682
MP: 3331
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước