TÌM NHANH
CẢ TRIỀU VĂN VÕ TOÀN ƯU PHIỀN
CẢ TRIỀU VĂN VÕ TOÀN ƯU PHIỀN
Tác giả: Hàm Kỳ
Dịch: [L.A]_Soju
Designer: [L.A]_Vân Tần
Chương: Chương 116
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
10
988
91
30
6
3
81380 views
1199
7068
0
653
Số chữ tích lũy: 2.634.087
Danh vọng: 245975
Nhân khí: 2262
Tài khí: 1350057
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Danh vọng: 182305
Nhân khí: 6389
Tài khí: 194029
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Du Thiên Linh, con gái duy nhất của tân đế đồng thời là đương triều nhất phẩm đại tướng quân, được phụ hoàng vô cùng sủng ái, lại có sáu vị hoàng huynh bảo vệ. Trong triều đình, bất cứ ai phạm thượng đều sẽ bị xử lý theo cung quy, không phục liền đánh, đánh tới khi phục mới thôi.

Nhóm quần thần đánh không lại : Nguyền rủa ngươi không gả ra được!

Du Thiên Linh: Phụ hoàng con muốn tuyển Phò mã, nhi tử của bọn họ phải từng người đến xếp hàng!

Quần thần: /(ㄒoㄒ)/~~ công chúa chúng ta sai rồi!

Lịch đăng: 8h sáng thứ 2-3-4-5-6
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.678 9389 11/10/2019
Chương 2 3.209 6950 14/10/2019
Chương 3 3.041 5929 14/10/2019
Chương 4 2.992 5299 14/10/2019
Chương 5 2.922 4854 14/10/2019
Chương 6 2.992 5069 14/10/2019
Chương 7 2.764 4871 14/10/2019
Chương 8 3.255 4935 14/10/2019
Chương 9 3.411 4392 16/10/2019
Chương 10 2.402 4316 17/10/2019
Chương 11 3.959 4702 02/04/2020
Chương 12 2.859 4102 03/04/2020
Chương 13 2.717 3799 06/04/2020
Chương 14 2.527 3803 07/04/2020
Chương 15 2.608 3621 08/04/2020
Chương 16 2.740 3926 09/04/2020
Chương 17 3.202 3551 10/04/2020
Chương 18 2.821 3213 13/04/2020
Chương 19 2.446 3191 14/04/2020
Chương 20 2.289 3071 15/04/2020
Chương 21 2.469 2948 16/04/2020
Chương 22 2.479 2793 17/04/2020
Chương 23 1.917 2442 20/04/2020
Chương 24 3.531 2335 21/04/2020
Chương 25 2.769 2396 22/04/2020
Chương 26 2.610 2251 23/04/2020
Chương 27 3.028 2231 24/04/2020
Chương 28 2.993 2133 27/04/2020
Chương 29 2.944 2277 28/04/2020
Chương 30 2.563 2348 29/04/2020
Chương 31 2.788 2334 30/04/2020
Chương 32 2.621 2041 01/05/2020
Chương 33 2.537 2012 01/05/2020
Chương 34 2.725 1900 01/05/2020
Chương 35 3.202 1991 01/05/2020
Chương 36 2.303 1996 01/05/2020
Chương 37 2.487 1846 01/05/2020
Chương 38 3.393 1784 01/05/2020
Chương 39 2.537 1810 01/05/2020
Chương 40 2.637 1948 01/05/2020
Chương 41 2.345 1774 04/05/2020
Chương 42 2.338 1828 05/05/2020
Chương 43 2.971 1802 06/05/2020
Chương 44 2.810 1662 07/05/2020
Chương 45 2.109 2007 08/05/2020
Chương 46 2.723 1888 11/05/2020
Chương 47 2.853 1633 12/05/2020
Chương 48 2.627 1861 13/05/2020
Chương 49 2.312 1640 14/05/2020
Chương 50 2.356 1789 15/05/2020
Chương 51 2.730 1600 18/05/2020
Chương 52 2.707 1565 19/05/2020
Chương 53 2.985 1508 20/05/2020
Chương 54 2.607 1525 21/05/2020
Chương 55 2.265 1482 22/05/2020
Chương 56 2.965 1694 25/05/2020
Chương 57 2.609 1464 26/05/2020
Chương 58 3.017 1447 27/05/2020
Chương 59 2.057 1421 28/05/2020
Chương 60 2.797 1594 29/05/2020
Chương 61 2.172 1311 01/06/2020
Chương 62 2.672 1312 01/06/2020
Chương 63 2.586 1355 01/06/2020
Chương 64 1.885 1266 01/06/2020
Chương 65 2.821 1255 01/06/2020
Chương 66 2.268 1313 01/06/2020
Chương 67 3.102 1368 01/06/2020
Chương 68 2.910 1464 01/06/2020
Chương 69 2.693 1382 01/06/2020
Chương 70 2.636 1433 01/06/2020
Chương 71 2.631 1385 02/06/2020
Chương 72 2.359 1341 03/06/2020
Chương 73 2.339 1514 04/06/2020
Chương 74 2.775 1336 05/06/2020
Chương 75 2.699 1187 08/06/2020
Chương 76 2.800 1192 09/06/2020
Chương 77 2.524 1181 10/06/2020
Chương 78 2.217 1146 11/06/2020
Chương 79 2.814 1133 12/06/2020
Chương 80 2.603 1236 15/06/2020
Chương 81 2.469 1145 16/06/2020
Chương 82 2.352 1155 17/06/2020
Chương 83 2.409 1152 18/06/2020
Chương 84 2.424 1184 19/06/2020
Chương 85 2.300 1136 22/06/2020
Chương 86 2.351 1118 23/06/2020
Chương 87 2.274 1252 24/06/2020
Chương 88 2.118 1156 25/06/2020
Chương 89 3.205 1134 26/06/2020
Chương 90 2.481 1230 29/06/2020
Chương 91 2.320 1219 30/06/2020
Chương 92 2.486 1174 01/07/2020
Chương 93 1.533 1192 02/07/2020
Chương 94 3.063 1168 03/07/2020
Chương 95 2.160 1177 06/07/2020
Chương 96 2.332 1111 07/07/2020
Chương 97 2.604 1090 08/07/2020
Chương 98 2.690 1064 10/07/2020
Chương 99 2.779 1056 11/07/2020
Chương 100 2.039 1194 13/07/2020
Chương 101 2.262 1109 14/07/2020
Chương 102 2.715 1061 15/07/2020
Chương 103 2.160 1041 16/07/2020
Chương 104 2.615 1050 17/07/2020
Chương 105 2.609 1121 20/07/2020
Chương 106 2.472 1100 21/07/2020
Chương 107 2.540 1101 22/07/2020
Chương 108 1.956 1113 23/07/2020
Chương 109 2.138 1164 24/07/2020
Chương 110 2.010 1757 27/07/2020
Chương 111 1.950 398 28/07/2020
Chương 112 2.412 348 29/07/2020
Chương 113 2.139 342 30/07/2020
Chương 114 2.299 354 31/07/2020
Chương 115 1.876 456 31/07/2020
Ngoại Truyện 3.060 592 31/07/2020
Bình Luận (450 Bình Luận)