Tìm nhanh
danh sách truyện
TÔI CHỈ MUỐN YÊN TĨNH LÀM MỘT OMEGA
Cửu Yến 11121 19169 Chương 7 Đã hoàn thành
DỊ TINH PHỐI CHỦNG
Chích Thì Giới 99 267186 47143 Chương 90 Đã hoàn thành
DỤ DỖ
Rudin 117872 138783 Chương 86 Đã hoàn thành
ANH ẤY - ANH ẤY - ANH ẤY
Updating 9 121201 Chương 17 Đang tiến hành
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Mặc Du 181171 57954 Chương 63 Đã hoàn thành
TÍN HIỆU
Updating 26776 Chương 9 Đang tiến hành
GAMBLE
Updating 18003 Chương 43 Đang tiến hành
BÁO THÙ (BL)
EVY 11924 Chương 26 Đang tiến hành
NAM CHÍNH ĐỀU YÊU TÔI
Cửu Ngũ Đích Mạch Điền 148823 121470 Chương 98 Đã hoàn thành
CHA DƯỢNG
Tứ Khuyết Nhất 106141 68630 Chương 63 Đã hoàn thành
BẠN TRAI TÔI CÓ XÚC TU
Lung Công Tử 75826 44088 Chương 38 Đã hoàn thành
TỪ BI ĐIỆN
Vưu Tứ Tỷ 387147 9857 Chương 106 Đã hoàn thành