Tìm nhanh
danh sách truyện
ÁO MŨ CHỈNH TỀ
Độc Độc 280983 240662 Chương 110 Đã hoàn thành
KHI QUÂN VI HOÀNG
Mễ Mâu Linh Vũ 198750 484166 Chương 81 Đã hoàn thành
HOÀNG TẨU (H·CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT)
Đại Phi 47839 138257 Chương 36 Đã hoàn thành
TỤC LÀNG
Giác 28854 41672 Chương 18 Đã hoàn thành
THE NUN
Giác 21617 26924 Chương 14 Đã hoàn thành
TRÙNG TANG
Giác 4932 23459 Chương 5 Đang tiến hành
THIỆN NAM TÍN NỮ
Bộ Vi Lan 174154 141882 Chương 71 Đã hoàn thành
HẦU PHỦ DỤ XUÂN
Tạo La Bào 88868 144331 Chương 87 Đã hoàn thành
SUỴT
Ngụy Thừa Trạch 60490 73524 Chương 34 Đã hoàn thành
MÊ MUỘI
A Tư Thất Lâm 106112 88797 Chương 74 Đã hoàn thành
MÊ HOẶC TỶ PHU
Tứ Khuyết Nhất 74174 79039 Chương 55 Đã hoàn thành
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
Nhậm Bình Sinh 140784 53006 Chương 107 Đã hoàn thành