Tìm nhanh
danh sách truyện
VỢ NGỌT
Giảo Xuân Bính 277641 380474 Chương 72 Đã hoàn thành
19 NGÀY
Quân Ước 150424 131612 Chương 76 Đã hoàn thành
MUỘI KHỐNG
Trường Câu Lạc Nguyệt 253574 477382 Chương 96 Đã hoàn thành
BẠN TRỌ XA LẠ
Nashizuki Uta 94482 Chương 40 Đang tiến hành
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Mộng Tiêu Nhị 200521 195123 Chương 75 Đã hoàn thành
BITE MAKER
Miwako Sugiyama 101057 Chương 27 Đang tiến hành
TỤC LÀNG
Giác 28854 53899 Chương 18 Đã hoàn thành
NHẶT ĐƯỢC TÌNH YÊU NHỎ
Độc Độc 100244 88865 Chương 47 Đã hoàn thành
TÌNH YÊU VỘI VÀNG CỦA KẺ DỐI TRÁ
Gojou Uruno 42965 Chương 20 Đang tiến hành
SI ĐẾ
Chích Thì Giới 99 65869 80569 Chương 39 Đã hoàn thành
BỆNH KIỀU VƯƠNG GIA
Ngư Tử 42067 133505 Chương 28 Đã hoàn thành
CHÂU LIÊN BÍCH HỢP
Bạc Yên 490597 150672 Chương 138 Đã hoàn thành
THIỆN NAM TÍN NỮ
Bộ Vi Lan 174154 167520 Chương 71 Đã hoàn thành
CÙNG QUÂN ĐÀM ĐẠO CHUYỆN VÂN VŨ
Sữa Bò Bạc Hà 45117 81833 Chương 22 Đã hoàn thành
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THỜI CỔ ĐẠI
Quân Ước 175667 136287 Chương 69 Đã hoàn thành