Tìm nhanh
danh sách truyện
VỢ NGỌT
Giảo Xuân Bính 277641 351596 Chương 72 Đã hoàn thành
19 NGÀY
Quân Ước 150424 116770 Chương 76 Đã hoàn thành
MUỘI KHỐNG
Trường Câu Lạc Nguyệt 253574 173690 Chương 96 Đã hoàn thành
BẠN TRỌ XA LẠ
Nashizuki Uta 84967 Chương 34 Đang tiến hành
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Mộng Tiêu Nhị 200521 164661 Chương 75 Đã hoàn thành
BITE MAKER
Miwako Sugiyama 87816 Chương 26 Đang tiến hành
TỤC LÀNG
Giác 28854 46690 Chương 18 Đã hoàn thành
NHẶT ĐƯỢC TÌNH YÊU NHỎ
Độc Độc 100244 75568 Chương 47 Đã hoàn thành
TÌNH YÊU VỘI VÀNG CỦA KẺ DỐI TRÁ
Gojou Uruno 37181 Chương 20 Đang tiến hành
SI ĐẾ
Chích Thì Giới 99 65869 71952 Chương 39 Đã hoàn thành
BỆNH KIỀU VƯƠNG GIA
Ngư Tử 42067 118107 Chương 28 Đã hoàn thành
CHÂU LIÊN BÍCH HỢP Bạc Yên 490597 135654 Chương 138 Đã hoàn thành
THIỆN NAM TÍN NỮ
Bộ Vi Lan 174154 151979 Chương 71 Đã hoàn thành
CÙNG QUÂN ĐÀM ĐẠO CHUYỆN VÂN VŨ
Sữa Bò Bạc Hà 45117 71877 Chương 22 Đã hoàn thành
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THỜI CỔ ĐẠI
Quân Ước 175667 125762 Chương 69 Đã hoàn thành