Tìm nhanh
danh sách truyện
VỢ NGỌT
Giảo Xuân Bính 277641 327122 Chương 72 Đã hoàn thành
19 NGÀY
Quân Ước 150424 106632 Chương 76 Đã hoàn thành
MUỘI KHỐNG
Trường Câu Lạc Nguyệt 253574 161711 Chương 96 Đã hoàn thành
BẠN TRỌ XA LẠ
Nashizuki Uta 78152 Chương 30 Đang tiến hành
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Mộng Tiêu Nhị 200521 149833 Chương 75 Đã hoàn thành
BITE MAKER
Miwako Sugiyama 83960 Chương 20 Đang tiến hành
TỤC LÀNG
Giác 28854 41977 Chương 18 Đã hoàn thành
NHẶT ĐƯỢC TÌNH YÊU NHỎ
Độc Độc 100244 67823 Chương 47 Đã hoàn thành
TÌNH YÊU VỘI VÀNG CỦA KẺ DỐI TRÁ
Gojou Uruno 34889 Chương 20 Đang tiến hành
SI ĐẾ
Chích Thì Giới 99 65869 66479 Chương 39 Đã hoàn thành
BỆNH KIỀU VƯƠNG GIA
Ngư Tử 42067 108592 Chương 28 Đã hoàn thành
CHÂU LIÊN BÍCH HỢP Bạc Yên 490597 127211 Chương 138 Đã hoàn thành
THIỆN NAM TÍN NỮ
Bộ Vi Lan 174154 142480 Chương 71 Đã hoàn thành
CÙNG QUÂN ĐÀM ĐẠO CHUYỆN VÂN VŨ
Sữa Bò Bạc Hà 45117 65755 Chương 22 Đã hoàn thành
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THỜI CỔ ĐẠI
Quân Ước 175667 118394 Chương 69 Đã hoàn thành