Tìm nhanh
danh sách truyện
VỢ NGỌT
Giảo Xuân Bính 277641 406309 Chương 72 Đã hoàn thành
19 NGÀY
Quân Ước 150424 150440 Chương 76 Đã hoàn thành
MUỘI KHỐNG
Trường Câu Lạc Nguyệt 253574 503031 Chương 96 Đã hoàn thành
BẠN TRỌ XA LẠ
Nashizuki Uta 104853 Chương 40 Đang tiến hành
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Mộng Tiêu Nhị 200521 229634 Chương 75 Đã hoàn thành
BITE MAKER
Miwako Sugiyama 107929 Chương 30 Đang tiến hành
TỤC LÀNG
Giác 28854 62618 Chương 18 Đã hoàn thành
NHẶT ĐƯỢC TÌNH YÊU NHỎ
Độc Độc 100244 109972 Chương 47 Đã hoàn thành
TÌNH YÊU VỘI VÀNG CỦA KẺ DỐI TRÁ
Gojou Uruno 48981 Chương 20 Đang tiến hành
SI ĐẾ
Chích Thì Giới 99 65869 90255 Chương 39 Đã hoàn thành
BỆNH KIỀU VƯƠNG GIA
Ngư Tử 42067 151098 Chương 28 Đã hoàn thành
CHÂU LIÊN BÍCH HỢP
Bạc Yên 490597 169893 Chương 138 Đã hoàn thành
THIỆN NAM TÍN NỮ
Bộ Vi Lan 174154 185178 Chương 71 Đã hoàn thành
CÙNG QUÂN ĐÀM ĐẠO CHUYỆN VÂN VŨ
Sữa Bò Bạc Hà 45117 92836 Chương 22 Đã hoàn thành
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THỜI CỔ ĐẠI
Quân Ước 175667 148578 Chương 69 Đã hoàn thành