Tìm nhanh
danh sách truyện
ÚY LAM
Tưởng Mục Đồng 260323 301162 Chương 80 Đã hoàn thành
GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG
Ninh Chiêu Chiêu 168223 93829 Chương 64 Đã hoàn thành
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM Duy Kỳ 122526 24100 Chương 44 Đang tiến hành
NIÊN LUÂN
Giác 5178 21786 Chương 5 Đã hoàn thành
IDOL CỦA TÔI KHÔNG PHẢI GAY
Tư Huyên 20441 22504 Chương 8 Đang tiến hành
THÂM TÌNH TRONG MẮT ANH
Nhĩ Đông Thố Tử 280810 87462 Chương 81 Đã hoàn thành
BẠN TRAI CŨ LÀ TAY ĐUA CÓ BỆNH
Ngã Hữu Giải Dược 250377 59438 Chương 57 Đang tiến hành
TIỂU HẠ
Trần Vị Mãn 128894 34656 Chương 52 Đã hoàn thành
EM LÀ CON MỒI CỦA TÔI
Updating 9184 Chương 4 Đã hoàn thành
DANCE SUBARU!
Soda Masahito 2493 Chương 27 Đang tiến hành