Tìm nhanh
Danh sách truyện của tác giả Giác
CÁ HỒI
4. Dấu vết còn...3 tuần trước
TỤC LÀNG
Phiên ngoại: Một...8 tháng trước
NIÊN LUÂN
5. Điêu tàn8 tháng trước
THE NUN
14. Extra: Daily...8 tháng trước
TRÙNG TANG
Chương 4:3 tháng trước
THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN
4. Hạ6 tháng trước