Tìm nhanh
Danh sách truyện của tác giả Giác
CÁ HỒI
4. Dấu vết còn...3 tháng trước
TỤC LÀNG
Phiên ngoại: Một...11 tháng trước
NIÊN LUÂN
5. Điêu tàn11 tháng trước
THE NUN
14. Extra: Daily...11 tháng trước
TRÙNG TANG
Chương 4:6 tháng trước
THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN
4. Hạ9 tháng trước