TÌM NHANH
Danh sách truyện của tác giả Giác
CÁ HỒI
Chương 4 1 năm trước
TỤC LÀNG
Chương 18 1 năm trước
NIÊN LUÂN
Chương 5 1 năm trước
THE NUN
Chương 14 1 năm trước
TRÙNG TANG
Chương 5 1 năm trước
TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ
Chương 4 4 tháng trước