Tìm nhanh

Nhiemvu2020-1

CÁC NHIỆM VỤ KIẾM HP/MP TRÊN WEB

A/ DBC: Tìm hiểu ở đây

B/ NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY: 

 

+ Đăng nhập web hàng ngày : 

Phần thưởng: 69 HP

Lưu ý:

1 lần/ngày

Mỗi ngày sẽ reset 1 lần. 

 

+Tặng hoa topic truyện: 

Phần thưởng: Random 0 - 30HP 

Lưu ý:

Tối đa 10 truyện/ngày.

Những truyện đã tặng rồi sẽ không được tính. 

 

+Tặng hoa chương truyện: 

Phần thưởng: Random 0 - 5HP 

Lưu ý:

Tối đa 20 chương/ngày.

Những chương tặng rồi sẽ không được tính. 

 

+Tặng hoa bài review: 

Phần thưởng: Random 0 - 10HP 

Lưu ý:

Tối đa 20 review/ngày.

Những bài review tặng rồi sẽ không được tính. 

 

 

+Comment topic truyện: 

Phần thưởng: Random 0 - 10HP 

Lưu ý:

Tối đa 5 topic/ngày.

Những topic đã cmt rồi sẽ không được tính.

Những cmt mang tính chất spam có thể sẽ bị trừ HP/MP.

Trong cùng 1 topic nếu có nhiều hơn hoặc bằng 2 cmt giống nhau do cùng 1 acc cmt, tài khoản có thể bị cấm làm nhiệm vụ trong 7 hoặc 30 ngày.

 

 

+Comment chương truyện: 

Phần thưởng: Random 0 - 5HP 

Lưu ý:

Tối đa 50 chương/ngày.

Những chương đã cmt rồi sẽ không được tính.

Những cmt mang tính chất spam có thể sẽ bị trừ HP/MP.

Trong cùng 1 topic nếu có nhiều hơn hoặc bằng 2 cmt giống nhau do cùng 1 acc cmt, tài khoản có thể bị cấm làm nhiệm vụ trong 7 hoặc 30 ngày.

 

 

+Comment bài review: 

Phần thưởng: Random 0 - 10HP 

Lưu ý:

Tối đa 10 review/ngày.

Những topic đã cmt rồi sẽ không được tính.

Những cmt mang tính chất spam có thể sẽ bị trừ HP/MP.

Trong cùng 1 topic nếu có nhiều hơn hoặc bằng 2 cmt giống nhau do cùng 1 acc cmt, tài khoản có thể bị cấm làm nhiệm vụ trong 7 hoặc 30 ngày.

 

+PICK-ME TRUYỆN

Phần thưởng: +100MP

 

+Cmt có tâm

Những cmt hay/có tâm sẽ dễ được Amind/SMOD/MOD ghim lên đầu phần bình luận để mọi người dễ đọc. Các cmt được ghim nếu được tặng hoa, người có cmt được ghim có thể dùng hoa này đổi HP.

 

C/ NHIỆM VỤ TRONG THÀNH: 

Vào THÀNH tại đây 

Hoàn thành các nhiệm vụ trong Thành. Các nhiệm vụ chủ yếu như: review truyện, giới thiệu truyện hoàn, đề cử truyện convert, comt có tâm, các thành viên tích cực v..vv sẽ được cộng MP. 

Phần thưởng: từ 50MP đến 100MP/nhiệm vụ

Lưu ý:

Phần thưởng nhiệm vụ trong Thành 1 tháng sẽ được chuyển 1 lần.

Việc xét duyệt vào Thành là random.

Việc trả lời đầy đủ câu hỏi xét duyệt vào group là một lợi thế. 

 

D/ THAM GIA CÁC EVENT ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CÁC PAGE SAU:

+ REVIEW NGÔN TÌNH 

+ SẮC - CẤM THÀNH

+ LUSTAVELAND

 

E/ NHIỆM VỤ ẨN NGUYÊN

Nhiệm vụ Ẩn Nguyên: Là các nhiệm vụ được cài đặt random trên web. Khi bạn đọc đạt đủ 1 hay một số điều kiện nào đó được cài trong nhiệm vụ thì sẽ nhận được các phần thưởng như HP/MP, reset lại số lần tặng hoa v..vvv. 

 

Chúc mọi người sẽ có thời gian trải nghiệm thú vị tại Lustaveland. ^^