Tìm nhanh

B1B2B3B4

lich

Sau khi chọn và điền đầy đủ thông tin cần thiết, bạn bấm chọn "LƯU". Truyện sẽ tự động được chuyển vào danh sách "chờ duyệt" chứ chưa xuất hiện liền trên web. Khi truyện được quản lý web phê duyệt sẽ tự động update lên web, lúc này mọi ngưới mới thấy truyện bạn post.

 

LƯU Ý:

1 - Người trans/edit có thể là người đăng. Trường hợp này bạn chọn "Người biên tập" và "Created by" cùng 1 nick. 

2- Người đăng truyện (Created by...) chưa hẳn là người đã dịch/edit truyện. Một bộ có thể sẽ có nhiều người cùng post truyện. 

VD: Nick Eden tạo topic truyện, nhưng nick SẮC đăng chương 1, 2, 3, 4, 5. Nick Nghịch Thần đăng chương 6,7,8,9,10....

3- Số chữ tích luỹ sẽ được cộng vào tk người nào có tham gia post truyện. Tính từ chương 1 trở đi.