TÌM NHANH

+ Giờ đây, ngoài quyền set pass cả bộ truyện hoặc từng chương truyện, dịch giả/editor của bộ truyện còn có thể toàn quyền set các chương ưu tiên cho tài khoản Gold. 

+ Chức năng đọc trước của tài khoản Gold hiện giờ ở mỗi bộ truyện sẽ khác nhau. 

+ Khi Dịch giả/editor set các chương ưu tiên cho Gold, tk Gold sẽ không phải chờ, giải pass hay mất MP khi đọc các chương này. 

 

Gold new