Tìm nhanh

CHỨC NĂNG FLIRT-ME

Flirt-me là chức năng giúp người đọc có thể dùng MP để đọc full truyện trong 1 khoảng thời gian nhất định. (7 ngày - 30 ngày - 60 ngày)

Pick-me là chức năng giúp người đọc có thể dùng MP để đọc full truyện không bị giới hạn thời gian.

Flirtme

 

HƯỚNG DẪN FLIRT-ME

Flirtme2

 

KIỂM TRA THÔNG TIN TRUYỆN ĐÃ FLIRT-ME 

Flirtme3-1