Tìm nhanh

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA XEM TRUYỆN NÀO TÀI KHOẢN GOLD CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC. 

 

ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN MEMBER: 

Trước khi quyết định lên Gold để có thể đọc thêm nhiều chương hơn của một bộ truyện nào đó, bạn có thể dựa vào mẹo nhỏ sau đây để kiểm tra xem truyện đó hiện giờ tk gold có đọc được trước một số chương hay không nhé.

Nếu trong danh sách chương xuất hiện các chương set MP thì nghĩa là bộ đó đã set "chống trộm". Tk Gold không thể đọc trước chương đâu nhé.

KTgold 2

 

ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ LÊN GOLD: 

Nếu tk của bạn đã lên Gold rồi thì làm sao biết được truyện nào tk của mình có thể đọc trước? 

Bạn hãy kiểm tra và so sánh ở mục "Chương mới nhất" với danh sách chương bạn có thể đọc được nhé. 

+Nếu bộ truyện đó bạn có thể đọc nhiều hơn "Chương mới nhất" thì nghĩa là bộ truyện đó tk gold có thể đọc trước và bạn đã "đọc trước rồi".

+Nếu bộ truyện đó bạn chỉ có thể đọc ngang với "Chương mới nhất" thì nghĩa là bộ truyện đó đã "set chống trộm". TK Gold đã bị vô hiệu hóa, không thể đọc trước chương. 

 

Sau khi lên tk gold, việc nhìn thấy/xuất hiện bất kỳ icon (Ổ khóa hay gold) đều chỉ mang tính chất hiển thị sự cản trở (Khóa).

KTGold 1v